Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Templštejn
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Malebné a rozsáhlé zříceniny hradu nad Jihlavou u Jamolic. Vybudoval jej v letech 1281-1298 rytířský řád templářů, vzniklý v Palestině k ochraně svatých míst dobytých křížovými výpravami, jako sídlo své komendy. Templáři však na Templštejně působili jen krátce, po upálení jejich významných představitelů v r. 1310 a následném zrušení řádu na církevním koncilu přešel hrad do šlechtických rukou. Opuš...

mírný pokles
Templštejn - Dolní Heřmanice
 zřícenina v okrese Žďár nad Sázavou
Tepenec
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Tepenec (zřícenina hradu) Počátky hradu jsou spojeny s osobou moravského markraběte a od roku 1346 českého krále Karla IV., který koupil v roce 1340 horu Tepenec. Snahou markraběte bylo vybudovat v tomto odlehlém prostoru oporu zeměpanské moci, tj. hrad s posádkou, jejímž úkolem bylo střežit terén v oblasti kolem důležité komunikace, a zároveň i správní centrum, neboť u Tepence měla být zřízena i tržnice s celnicí. Již za...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Teplice nad Metují
 dolní zámek v okrese Náchod
Teplice nad Metují (dolní zámek) Dolní zámek z roku 1664 byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Zahradní zeď je zdobena plastikami z Braunovy školy v Kuksu. Zámek je hodnotnou ukázkou raně barokního zámku s vrcholně barokní fasádou a bohatou štukovou výzdobou, doplněný sochařskou výzdobou připisovanou dí...

střední pokles
Teplice nad Metují
 horní zámek v okrese Náchod
Renesanční Horní zámek, který nechal 1599 zbudovat Václav Bohdanecký z Hodkova - dnes sídlo radnice.Postaven v roce 1599 Václavem Bohdaneckým z Hodkova, obnoven v roce 1877. Jedná se o hodnotnou renesanční stavbu s přístavbou z 19. stol. Stavba se dochovala s řadou hodnotných renesančních prvků, č&...

mírný pokles
Terešov
 zámek v okrese Rokycany
Původně barokní stavba z roku 1723, novodobě opravována a zmodernizována. ...

mírný pokles
Thebisberg - Velichov
 hradiště v okrese Karlovy Vary
Strážní hradiště kultury knovízské z poč.tisíciletí př.n.l. Hradiště ve Velichově nebylo dosud systematicky zkoumáno. ( Čtverák, V., Lutovský, M, Slabina M., Smejtek, L., 2003) Z Velichova je zatím publikován keramický materiál ze sběrů N. Maška a J. Koudelky z roku 1955. Sběry b...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Těšany
 zámek v okrese Brno-venkov
Tisová
 tvrz v okrese Tachov
Už během 13. století se vyskytují zmínky o tisovských zemanech. Zámeček byl zbudován v 18. století Perglary z Perglasu, zřejmě společně s nedalekým kostelem. Dnes je budova v majetku soukromých osob. ...

střední pokles
Tlumačov
 tvrz, zámek v okrese Zlín
Tvrz, postavená rodem Bilíků z Kornic koncem 15. století, zpustla po roce 1527 za Šternberků. V letech 1580 - 1589 byla Kunovskými z Vrchlabí přestavěna v renesanční zámeček. Na konci 16. století náležela Salomeně Zoubkové ze Zdětína, známé svou bezohledností k poddaným. V roce 1638 získali zámek Rottalové, kteří zde nikdy nesídlili, a po roce 1640 byl zámek upraven na hostinec, sloužil i jako skl...

mírný pokles
Tlustec
 tvrz v okrese Česká Lípa
Z tvrze už je dochované jen obvodové zdivo, kde jsou vidět zbytky ostění a klenby v přízemní části.     ...

mírný pokles
Točník
 hrad v okrese Beroun
Točník (hrad) Hrad založený nedaleko Žebráku králem Václavem IV. v l. 1395-1400 jako soukromé sídlo i zamýšlené místo důležitých jednání a státních aktů. Podnětem k jeho vzniku se stal zřejmě požár Žebráku. Ve 30. a 40. letech 16. stol. proběhly první renesanční úpravy, h...

střední pokles
Tolštejn
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Tolštejn (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Tolštejn - Tolštejn je nejlépe zachovanou hradní zříceninou v Lužických horách. Stojí asi 2 km jižně od Jiřetína pod Jedlovou na výrazném znělcovém skalním suku (670 m), který je charakteristickou krajinnou dominantou. Jméno hradu (něm. Tollenstein) bylo odvozeno od původního názvu skály Dohlenstein (= Kavčí kámen). Hrad byl pravděpodobně postaven Vartenberky ve 2. polovině 13. sto...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
70 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Topolany
 hr v okrese Břeclav
Toužim
 zámek v okrese Karlovy Vary
Původní ves patřila klášteru v Milevsku, který tu měl od 13. století své sídlo - tzv. proboštství. Když byl klášter roku 1420 vypálen husity, přestěhovali se mniši sem. Toužim však byla roku 1437 zastavena Zikmundem Jakoubkovi z Vřesovic, jehož syn Jan proměnil klášter v hrad. U něho p...

velký nárůst
Tožice
 hradiště v okrese Benešov
Trenčianský hrad - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Trenčianský hrad - Slovensko (hrad) Dnešní hrad vznikl pravděpodobně na místě hradiště. První prokazatelnou stavbou na návrší byla kamenná obytná věž a rotunda z 11. století, kdy hrad sloužil na ochranu Uherského království a západního pohraničí. Koncem 13. století se dostal do majetku rytíře Matúše Čáka Trenčanského, významného oligarchu, který ovládal velké území a stal se legendárním „pánem Váhu a Tater“. Jeho stavební činnost mů...

střední nárůst
Trhový Štěpánov
 zaniklý hrad v okrese Benešov
Původně biskupský hrad pohlcený mladší zástavbou (nákupní středisko, domy) na náměstí stejnojmenné obce. Založen zřejmě poč. 14. stol., může s ním však souviset i zpráva o opevnění kostela z poslední čtvrtiny 13. stol. Na počátku husitských válek přestal být arcibiskupským majetkem a snad již v této době zpustl; jako pustý se připomíná poprvé r. 1442. Ze zřícenin byl vystavěn v 17. stol. barokní z...

střední pokles
Trmačov
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Zřícenina patrně nejmenšího moravského hradu bergfritového typu, v nevýrazné poloze u potoka blízko Hlubokých Dvorů. Hrad se velikostí (jádro zaujímá plochu 27x22 metrů) blíží tvrzi a jako tvrz je také někdy zmiňován v historických pramenech. Poprvé se připomíná r. 1305, založen byl krátce předtím; zanikl ve válkách v 1. pol. 15. stol. V předpolí se nacházejí stopy bývalé stejnojmenné vsi, se kt...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Trmice
 zámek v okrese Ústí nad Labem
Tento zámek byl postaven v letech 1856-1863 hrabětem Nostitzem v novogotickém tudorovském slohu. Zpracování projektu bylo zadáno vídeňskému architektu Forstellovi. V roce 1919 zámek koupil ústecký továrník Wolfrum, který jej později prodal městu Ústí n. Labem. To do něj ve stejné...

střední pokles
Trnová
 zámek v okrese Praha-západ
Zámek Trnová se nachází ve stejnojmenné obci, v malebném zákoutí uprostřed lesů u Jíloviště 20 minut z centra Prahy. Krása zdejší krajiny údajně inspirovala skladatele Františka Škroupa, jehož rodina zámek vlastnila, ke složení hudby k p...

střední pokles
Troja
 zámek v okrese Praha hl.m.
Troja (zámek) Barokní zámek vybudovaný v letech 1679-1705 hrabaty ze Šternberka, ve své době sloužil jako letní sídlo s poměrně příznivou orientací místností (obytné pokoje na severu, spojovací chodby na jih). Vlastníci se střídali poměrně často. Jednu dobu zámek vlastnila i Marie Terezie. Po vzniku ČSR byl zámek věnován státu. R. 1989 dostala zámek do užívání Národní galerie. Ta zámek zpřístupnila veřejnosti ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
80 %
Trosky
 zřícenina hradu v okrese Semily
Trosky (zřícenina hradu) Na bizarní čedičové vyvřelině (sopouších) nedaleko dnešní obce Ktová postaven ve 2. pol. 14. stol. hrad (první zmínka o něm pochází z r. 1396), jehož zdaleka viditelné torzo dominuje širokému okolí. Věžové budovy Panna (vyšší a čtverhranná) a Baba (niž&scaro...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Troubky
 zámek v okrese Kroměříž
Zámek byl postaven v 17. století některým z držitelů léna olomouckého biskupství, několikrát upravován v 18. a 19. století....

mírný pokles
Troubky
 zřícenina tvrze v okrese Kroměříž
Tvrz byla postavena v 14. stol. v r. 1481 ji získali Zástřizlové a nechali ji zpustnout. V r. 1547 postoupili Troubky olomouckému biskupovi....

mírný pokles
Tršice
 hr v okrese Olomouc
Trutnov - Trutnov-Střední Předměstí
 zřícenina hradu v okrese Trutnov
Původní významný zeměpanský hrad z poloviny 13. století, v roce 1421 dobyt i s městem husity, přestavěn renesančně v polovině 16. století a ještě po roce 1591, zcela zničen za třicetileté války. Zachovány převážně části sklepů....

mírný pokles
Tuchoměřice
 zámek v okrese Praha-západ
Renesanční zámek sv. Víta stojí na návrší nad obcí Tuchoměřice. Přestavbu z původní gotické tvrze uskutečnil pravděpodobně syn Jana Služského, Ctibor Služský, který se po jeho smrti (první pol. 16. století) ujal rodinného majetku. O přesné podobě se mnoho nev&iacu...

mírný pokles
Tuchoraz
 tvrz v okrese Kolín
Původně panské sídlo z konce 13. století přestavěl pro Mikuláše z Landštejna v 70. letech 15. století (vstupní věž nese dataci 1477) mistr Květoň. V polovině 18. století dostala věž barokní střechu. Po roce 1770 zbořen palác. ...

velký nárůst
Tuchořice
 zámek v okrese Louny
Patrová budova postavená na přelomu 19. a 20. století s mohutnou dvoupatrovou věží proti vstupu do dvora, fasády nově upraveny. Od roku 1970 byl na zámku zřízen ústav sociální péče a je takto využíván dodnes. ...

mírný pokles
Tuklaty
 zámek v okrese Kolín
Tulešice
 zámek v okrese Znojmo
První zmínky o tvrzi v roce 1535. V této době náležela pánům z Lipé. Počátkem 18. století Zablatskými z Tulešic v místech tvrze postaven nevelký barokní zámek, přestavovaný a rozšířený roku 1726. Do dnešní podoby byl přestavěn roku 1743 (projekt snad F. A. Grimm)....

obrovský nárůst
Tupadly
 zámek v okrese Kutná Hora
Dominantní stavbou Tupadel je zámek, který postavil v 1. polovině 17. století Arnošt de Suys (zemřel 1646). V současné době patří k chráněným kulturním památkám. Jedná se o stavbu z doby barokní. Později zámek vyhořel a byl prodán hraběnce Marii Barboře z Pöttingů. Rodina Pöttingů provedla velké a nákladné úpravy. Zámek obnovila, přistavěla druhé patro a celé jižní křídlo. Nacházely se zde nádhern...

velký nárůst
Tvořihráz
 zámek v okrese Znojmo
První zmínky o tvrzi v roce 1478. V roce 1510 získal ves znojemský dominikánský klášter, roku 1689 nechali dominikáni snad v místech tvrze postavit zámek s kaplí, který používali jako letní sídlo. Do roku 1948 patřil řádu Dominikánů....

mírný pokles
Tvrz - Kožlí u Čížové
 tvrz v okrese Písek
Patrová budova ve středu obce zaujme svou mohutností. Původně zde stávala tvrz, která byla přestavěna na jednoduchý renesanční zámek, který obklopoval hospodářský dvůr. Renesanční objekt utrpěl během své historie značné škody. Postavena byla na přelomu 16. a 17. století na m&ia...

střední pokles
Tvrz - Libenice
 tvrz v okrese Kolín
Hodnotný pozůstatek renesanční tvrzi přestavěné roku 1574 za Libenických z Vrchovišť a vypálený v roce 1643. V roce 1778 byla tvrz rozparcelována a připojena ke statku čp.1. Areál tvrze je situován v západní části obce při cestě na Červené Pečky. Areál tvoří uzavřený obdé...

velký pokles
Tvrz - Cerhenice
 bývalá tvrz v okrese Kolín
Tvrz - Chlumeček
 tvrz v okrese Český Krumlov
Původně středověkou tvrz s pivovarem a palírnou přikoupil roku 1680 ke svým hospodářským dvorům klášter Zlatá Koruna. Po jeho zrušení r. 1785 jej vlastnili Schwarzenberkové. Z roku 1823 pochází plán na přestavbu části severního traktu dvora. Za hospodaření JZD byla zanedbána z&a...

obrovský nárůst
Tvrz - Chocholatá Lhota
 tvrz v okrese Prachatice
Na přelomu 16. a 17. století vzniká v západní části osady - poprvé zmiňované v r. 1514 – rozlehlý dvorec s tvrzí; postavena Sylvestrem Mlazovským z Těšnice nebo Budkovskými. Původně renesanční tvrz byla již koncem 17. století přestavěna na sýpku. Na počátku 20. století byl...

mírný pokles

    Strana: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)