Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Studénka
 zámek v okrese Nový Jičín
K chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy starého a nového zámku. Jednopatrová budova nového zámku byla dokončena v roce 1750, kdy byla provedena přestavba staršího zámku, uváděného už v roce 1705. V letech 1860 – 1863 se k zá...

velký nárůst
Štulbach
 hr v okrese Přerov
Stvolínky
 zámek v okrese Česká Lípa
Zámek byl přestavěn z původní tvrze s vodním příkopem v 17. století. V letech 1663-65 byl barokně upraven a stal se letním sídlem biskupa. Koncem 19. století zámek získal prvky rokoka. Po roce 1950 objekt pro své potřeby využíval zemědělský podnik. Do jeho prostor umístil sušárnu ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Střekov
 hrad v okrese Ústí nad Labem
Střekov (hrad) Hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Patří k našim nejromantičtějším hradům. Za tento přívlastek vděčí především své poloze na strmém skalním ostrohu nad řekou Labe.Jeho silueta je již po staletí symbolem města Ústí nad Labem.     První zmínky o hradu jsou z roku 1319. Tehdy se český král Jan Lucemburský rozhodl postavit nad řekou Labe strážní stanici,...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Střela
 hrad, zámek v okrese Strakonice
Na Starém hradě se píší roku 1242 Bavorové ze Strakonic, kteří odtud vzali svůj rodový znak - zavinutou střelu. Švihovští z Rýzmberka vystavěli roku 1514 renesanční zámek, který byl roku 1619 císařským vojskem vypálen. Po konfiskaci se dostal Libštejnským z Kolovrat, kteří ho odkázali řádu jezuitů....

velký nárůst
Střelské Hoštice
 zámek v okrese Strakonice
Původní tvrz ze 14. st. byla přestavěna v renesanci a následně v baroku v roce 1721 na zámek. Komplex budov si dochoval renesanční dispozici. Exteriér zámku pojednán architektonicky shodně. Cenný interiér, přízemní prostory klenuté včteně zámecké kaple. Rozlehlý areál je situovan&yacu...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Střílky
 zámek v okrese Kroměříž
Na konci 16. století postavili Kobylkové z Kobylího v městečku renesanční tvrz rozšířenou počátkem 17. století za Martinkovských z Rozseče (sz. část nynějšího zámku). Za Petřvaldských z Petřvaldu v 30. letech 18. století rozšířena v barokní zámek. Posledními majiteli byli Berchtoldové (do roku 1945). Čtyřkřídlá patrová budova kolem obdélníkového nádvoří. Nad vstupním průčelím čtyřpatrová hranolová...

mírný pokles
Střítěž
 hr v okrese Šumperk
Střížkov
 zámek v okrese Benešov
...

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Střmen
 zřícenina hradu v okrese Náchod
Střmen (zřícenina hradu) Hrad založen snad po pol. 13. stol. Rubínem ze Skalice (v pramenech uváděn spolu s bratrem Petrem a Bohušem k r. 1241-1250), první nepochybná písemná zmínka je z r. 1348, kdy je v Majestas Carolina uváděn jako hrad nezcizitelný, byť za jistých okolností zastavitelný. R. 1381 koupil Střmen Hynek z Dub&eacut...

velký nárůst
Suchdol
 zámek v okrese Kutná Hora
Suchdol (zámek) Zámek představuje mimořádně cenný objekt vzniklý z původní gotické tvrze ze 14. století. Nynější podoba pochází z renesanční přestavby ze 16. století a barokní úpravy kolem poloviny 18. století. Z renesanční stavební fáze pochází řada cenných a...

mírný pokles
Sulislav
 tvrz v okrese Tachov
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Šumburk - Šumná, Nový Šumburk
 zřícenina hradu v okrese Chomutov
Šumburk - Šumná, Nový Šumburk (zřícenina hradu) Zřícenina hradu založeného koncem husitských válek v l. 1431-35, přestavěného na přelomu 15. a 16. stol. a pustého zřejmě od požáru r. 1560 nebo nejpozději na poč. 17. stol., na zalesněném vrchu Šumná v podhůří Doupovských hor u Klášterce nad Ohří. Výběr stanoviště na vysok&eacu...

střední pokles
HODNOCENÍ
57 %
Šumperk
 hrad, zámek v okrese Šumperk
Šumperk (hrad, zámek) Pravděpodobně ve 14. století při budování města vznikl i nevelký gotický hrad, zachovaný zčásti ve východním křídle zámku. Na přelomu 15. a 16. století přebudovali Žerotínové hrad v pozdně gotickém slohu a v 1. polovině 16. století jej rozšířili v trojkřídlý renesanční zámek. V roce 1569 koupilo zámek město a byl používán pro slavnostní zasedání městské rady, ale především pro hospodářské potřeby ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Sušice
 hr v okrese Uherské Hradiště
Svárov
 hr v okrese Kroměříž
Svatobořice
 zámek v okrese Hodonín
Švihov
 hrad v okrese Klatovy
Švihov (hrad) Pozdně gotický vodní hrad ve stejnojmenné obci. Původně tvrz z 1. pol. 14. stol., záhy však přeměněná na hrad, který se prvně připomíná r. 1375. Velkolepá pozdně gotická přestavba proběhla v l. 1480-1510 a následovaly ji renesanční úpravy. Kvalitní zdvojené opevnění s baštami a vodními příkopy způsobilo, že se Švihov ocitl mezi hrady, jež měly být na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1655 zboře...

střední pokles
CENA OD
40
Svijany
 tvrz, zámek v okrese Liberec
Zámek postavený na místě tvrze pány z Vartemberka roku 1578 v renesančním slohu. Patřil Jáchymovi Šlikovi (popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze). Zámek upravován roku 1768 a v roce 1789, kdy byla zbořena věž a renesanční štíty. Fasáda z 19. století. ...

mírný pokles
Svinaře
 zámek v okrese Beroun
Zámek ve dvoře poplužního dvora nechal vystavět Antonín Maschek z Maasburgu v r. 1766. Koncem 19. století za držení rodem Bachofenové z Echtu prošel objekt dalšími stavebními úpravami, kdy bylo přistavěno nové zámecké křídlo a severní obdélníková budova. Z té...

mírný pokles
Sviňomazský hrádek
 zřícenina v okrese Tachov
Z pramenů o dějinách naší vlasti a z opravdu vykopaných důkazů o osídlení zdejší krajiny můžeme říct,že kolébkou obce byla okolní prehistorická sídliště a později ranně středověké tvrze. Jedna z nich stála na místě dnešního zámku a druhá na skalnatém svahu údolí Úterského potoka nedaleko Sviňomaz. Tvrz nesla jméno Hrádek nebo také Sviňomazský Hrádek. Dnes už z její dávné slávy pranic nezbylo,jen o...

mírný pokles
Svitávka
 zaniklá tvrz v okrese Blansko
Nejprve zde bývalo eneolitické sídliště, ve 12. až 13. století hradiště, ve 14. - 15. století nevelká gotická tvrz. Z té doby pochází část valu. Písemné zprávy chybějí. Pravděpodobně šlo o strážní tvrz kláštera Hradisko u Olomouce, kterému Svitávka náležela po celé období feudalismu....

střední pokles
Světec
 zámek v okrese Teplice
Svobodné Hamry
 zámek v okrese Chrudim
Patrový objekt obdélného půdorysu pochází ze 17. století, kdy jej nechal postavit Václav Josef Kapoun ze Svojkova. Po požáru roku 1894 byl novobarokně upraven. Po 2. světové válce zámek určitý čas využíval zemědělský podnik, v 70. letech 20. století přešel po do správy Skanzenu ...

mírný pokles
Svojanov
 hrad v okrese Svitavy
Svojanov (hrad) Hrad Svojanov stojí na ostrohu nad stejnojmenným městečkem v údolí Křetínského potoka. Hrad se nachází na Svitavsku v Pardubickém kraji. Hrad Svojanov je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech a od května do září každý den kromě pondělí. Dochovalo se hradní jádro ve tvaru nepravidelného oválu s částečně zříceným palácem a věží s břitem, obklopené mohutnou místy téměř 5 metrů silnou hradbou, dále úpra...

mírný nárůst
Svojkovský hrádek
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Svojkovský hrádek (zřícenina hradu) Svojkovský hrad byl postaven zřejmě počátkem 14. století na 20 m vysokém kuželovitém vrchu v údolí pod skalním masivem. Byl obklopen četnými roklemi a hlubokými lesy. Při stavbě hradu bylo využito skalní podloží a rovněž některé části hradu byly vytesány přímo do sk&aac...

střední pokles
Svojšice
 zámek v okrese Kolín
Nedaleko rybníka se nachází zámek, který stojí na místě gotické tvrze pánů ze Svojšic. Před rokem 1677 zde hraběnka Anna Kamila z Enkefurtu zahájila stavbu nového raně barokního zámku, kterou později dokončil Michael Osvald z Thunu. V letech 1755 - 1759 za vlády Michaela Jana z Althanu byla p...

mírný pokles
Svrčov
 zřícenina hradu v okrese Přerov
V roce 1386 jej od Oldřicha z Mydlovar získali páni z Kravař. Od počátku 15. století náležel Kladorubským ze Svrčova. Na konci 15. století jej získali Pernštejnové a nechali ho zpustnout (pustý roku 1548). Rozsáhlé zříceniny se zachovaly až do poloviny 18. století, kdy byly rozebrány na stavbu kostela v Hranicích. Zachován příkop kolem areálu, skromné zbytky hradeb a základní zdi věže. Část zdiva ...

mírný pokles
Sychrov
 zámek v okrese Liberec
Sychrov (zámek) Zámek byl vystavěn v letech 1690–1693 Lamotty z Frintroppu na místě původní tvrze. Provází jej bohatá stavební historie. Dnešní novogotická podoba rozsáhlého zámeckého areálu od Josefa Pruvota byla realizována v letech 1847-1862 za držení rodiny Rohanů. Čestný dvůr...

mírný pokles
Sýpka, bývalá tvrz - Pěčice
 tvrz v okrese Mladá Boleslav
Příklad velké renesanční tvrze s kvalitním architektonickým detailem (architekt zřejmě totožný s architektem dobrovického zámku) z doby kolem roku 1588. Údajně postavena Jindřichem z Valdštejna po roce 1579. Tvrz přestavěná na sýpku se nachází v hospodářském areálu v severn&iac...

velký nárůst
Šťáhlavy
 zámek v okrese Plzeň-město
První zmínky o tvrzi teprve v polovině 15. století za Doupovců z Doupova. Kolem roku 1600 zde vystavěli Kokořovci renesanční tvrz, která po roce 1619 vyhořela, ale byla opět vystavěna. Zámek vzniklý z tvrze byl podstatně rozšířen a upraven roku 1787 za Černínů z Chudenic, jejich nástupci se stali po roce 1816 Valdštejnové. Zámek vystavěný na nepravidelném půdorysu písmene U. Skládá se z renesančn...

mírný pokles
Talmberk
 zřícenina hradu v okrese Kutná Hora
Zříceniny hradu patrně z počátku 14. stol. na skalnatém ostrohu ve vsi. Opuštěn patrně poč. 16. stol., jako "zámek pustý" se připomíná r. 1533; postupem času byl areál zabírán vesnickou zástavbou a zdivo hradu použito k výstavbě domků. Válcový bergfrit byl do současné výše snesen až ve 30. letech 20. stol. Necitlivé úpravy v areálu hradu bohužel probíhají i v současné době. ...

mírný pokles
Tašov
 zámek v okrese Ústí nad Labem
Zámek je patrová budova čtvercového půdorysu postavena v letech 1573-82. Do dnešního dne se dochovaly pouze klenuté sklepy a vstupní kamenný portál s nadsvětlíkem. V současnosti objekt slouží k rekreačním účelům. ...

mírný pokles
Tasov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Poprvé doložena rokem 1390, roku 1447 ji získal rod z Chlévského a za jeho vlády zpustla. Jako pustá pod názvem Hrádek doložena roku 1569, kdy ji Magdalena z Chlévského prodávala Martinovským z Rozseče.   Stávala na oválné plošině, dodnes obklopené zbytkem příkopu. Na západní straně zachována část hradby se zbytkem brány....

mírný pokles
Tatenice
 hr v okrese Ústí nad Orlicí
Tatenice
 tvrz, zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Tatenice (tvrz, zámek) Přestavěn na lovecký zámek,kolem roku 1600 urozeným pánem Ladislavem Velenem ze Žerotína s použitím části tvrze ta se připomíná od roku 1287, kdy Tatenice patřila pánům ze Šternberka, kteří v té době vlastnili zábřežské panství. Čtyřkřídlý zlovecký zámek s arkádovým nádvořím, roku 1798 vyhořel, poté chátral. V 70 letech provedena generální oprava a zčásti stržen, zbylé dvě křídla slouží jako hospo...

střední nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Tažovice
 zámek v okrese Strakonice
Na SZ okraji obce se rozprostírá areál zámku s vlastní patrovou budovou, hospodářskými budovami a zámeckou okrasnou zahradou se zahradními domky. Ve druhé polovině 20. století došlo k radikálním přestavbám a značnému poškození zámku i parku. Původní tvrz ze...

obrovský nárůst
Tchořovice
 tvrz v okrese Strakonice
Původní gotická tvrz obehnaná příkopem ze 14. století byla přestavěna ve třetí čtvrtině 17. století na barokní sýpku. Jde o čtyřkřídlou dvoupatrovou stavbu přístupnou po kamenném barokním mostě.Na fasádě dochována torza sgrafit, v průjezdu nástěnné malby. Je situována v ...

mírný nárůst

    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)