Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Přibyslav
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Na místě dnešního zámku stával původní gotický hrad z první poloviny 13. století, doby kdy se v Přibyslavi dolovalo stříbro. V roce 1424 byl dobyt husity a poté obnoven. Hrad počátkem 16. století zpustl, místo něho byl vybudován renesanční zámek.&nb...

obrovský nárůst
Přibyslavice
 hr v okrese Třebíč
Přílepy
 zámek v okrese Kroměříž
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Přimda
 zřícenina hradu v okrese Tachov
Kdo a kdy postavil v místě přimdského hradu první opevněný objekt, to se již nepodaří zjistit. Údaje, uváděné v kronikách Hájkově, Dalimilově, Kosmově a ve ztracené německé kronice, patří do kategorie bájí. Podle nich zde postavil dřevěný hrad v r. 925 hrabě Altenburg, aby sem později přivedl unesenou dceru císaře. Když jim později císař odpustil a mladá dvojice odešla na císařský dvůr, hrad na vr...

střední pokles
Příseka
 hr v okrese Jihlava
Quinburk
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Hradní zřícenina Quinburk se skrývá na Sokolí skále, obklopené hlubokými lesy, severovýchodně od Vrbna pod Pradědem. Hrad byl vybudován ve 13. století a spadal pod biskupské panství. Dnes můžete spatřit jen zbytky věžovité stavby. K pozůstatkům hradu nevede žádná značená turisti...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Rabenštejn
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Rabenštejn  (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Rabenštejn (Rauberštej), nazývaného též Pustý zámek, se nachází asi 5 kilometrů severozápadně od Vrbna pod Pradědem, kousek nad obcí Bílý Potok v bruntálském okrese. Hrad pocházel z 2. poloviny 13. století a společně s nedalekým Pustým hradem...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rabí
 hrad v okrese Klatovy
Rabí (hrad)  Hrad založili pravděpodobně na počátku 14. století páni z Velhartic. Vybudovali tu mohutný věžovitý palác sloužící bydlení i obraně a opatřili jej jednoduchou hradbou a schodišťovou věží. Jejich nástupci se stali ve 2. polovině 14. století páni z Rýzmburka. V nejisté době kolem roku 1400 bylo Rabí rozšířeno a znovu opevněno. V letech 1420 a 1421 hrad obléhal Jan Žižka a při druhém útoku zde přiše...

střední pokles
Rabštejn
 hr v okrese Třebíč
Rabštejn
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Rabštejn (zřícenina hradu) Zřícenina Rabštejnu - zbytky skalního hradu v lesích nad vsí Bedřichov. Je to jeden z nejvýše položených moravských hradů (802 m.n.m.) umístěný mezi dvěma 25 - 30 m vysokými skalnímy hroty. Hrad byl založen v 2.pol. 13.stol. Hrabišem ze Švábenic a prvně je doložený r.1318, kdy h...

mírný pokles
Rabštejn nad Střelou
 zámek v okrese Plzeň-sever
Rabštejn nad Střelou
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Rabštejn nad Střelou (zřícenina hradu) O výstavbu hradu a rozkvět městečka se zasloužil Oldřich Pluh z Rabštejna, oblíbenec krále Jana Lucemburského. Za Gutštejnů roku 1467 hrad marně dobývalo královské vojsko. Po roce 1524 vystavěl Lorenc Šlik ve východní části hradu renesanční zámek. Když tento zpustl, vybudovali majitelé před ním v roce 1705 novou stavbu barokního zámku....

velký pokles
Rabštejnek
 zřícenina v okrese Chrudim
Hrad vybudovali ve 14. století, kdy byl majetkem Matyáše z Rabštejna. Později kolem 16. století hrad zpustl. V 19. století nechal kníže František Josef Auersperk romanticky upravit zbytky hradního paláce. Bohužel i tento nový hradní areál zpustl, jelikož se zřítilo zastřešení a objekt ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Radenín
 zámek v okrese Tábor
Dnes je na zámku Dětský domov, ZŠ a školní jídelna....

velký nárůst
Radešín
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Renesanční tvrz Radešínských z Radešína z konce 16. století (nynější dvoupatrová nárožní část) získali v roce 1607 Ditrichštejnové a roku 1638 ji postoupili žďárskému klášteru. V roce 1684 upraveny interiéry a roku 1720 rozšířena přístavbou barokního traktu (snad podíl G. Santiniho) v zámek. Po zrušení kláštera v roce 1784 připadl zámek moravskému náboženskému fondu, který jej v roce 1826 prodal r...

střední pokles
Radim
 zámek v okrese Kolín
Radim (zámek) V roce 1610 Karel Záruba z Hustiřan dokončil na místě bývalé tvrze stavbu renesančního zámku, který se téměř v původní podobě zachoval dodnes. Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, nejdéle jej vlastnil císařský rod Lichtenštejnů. Dalším majitelem byl Jaroslav Bukovský, který spravoval zámek do roku 1948. Od roku 1948 do roku 1990 vlastnil zámek stát. V roce 1990 byl zámek vrácen v restituci potom...

mírný pokles
CENA OD
50
Radkov
 hr v okrese Jihlava
Radkov
 zřícenina hradu v okrese Svitavy
Slovanské hradiště z 10. - 11. století doplněno snad v 1. polovině 13. století příčnou zdí, přímé písemné zprávy se nedochovaly. ...

mírný pokles
Radnice
 zámek v okrese Rokycany
Radnice (zámek) Raně barokní zámek zde byl postaven, patrně někdy v 2. polovině 17. století, za účasti J. Augustona. Kolem roku 1730 byl přestavěn ve slohu vrcholného baroka. Po roce 1849 byl přestavěn do dnešní podoby. Původně patrová budova s pavilónovou nástavbou nad středním rizalitem a s přístavbami, které vymezovaly...

střední pokles
Radotice
 hr v okrese Třebíč
Raduň
 zámek v okrese Opava
Raduň (zámek) Největší kulturní památkou v obci je "Státní zámek Raduň".    Ves Raduň i s polovinou sousedni vsi Vršovice byla původně lénem opavských knížat. Z jejich držitelů tu nejstarší dochovaný pramen uvádí k roku 1320 Bedřicha z Raduně. V roce 1979 byl předán Správě zámků Hradce nad Moravicí a Raduně. Následovaly rozsáhlé opravy zámecké budovy. V roce 1983 byly do adaptovaného zámku deponovány sbírky a...

mírný pokles
Račice
 zámek v okrese Vyškov
Račice (zámek) Původně hrad postavený loupeživým rytířem Fridušem z Linavy a zbořený vojsky Jana Lucemburského roku 1312, záhy však králem obnovený či znovu postavený již v místech dnešního zámku. V držení hradu se vystřídali páni z Lipé, Šternberkové, páni z Kravař a z Boskovic. Poté dal Jan Haugvic z Biskupic hrad v letech 1568 - 1585 přestavět v trojkřídlý jednopatrový renesanční zámek. Další majitelé Bernard...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Rakovice
 zámek v okrese Písek
Ralsko
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Ralsko (zřícenina hradu) Počátky hradu jsou kladeny až do 10. století. Heřman z Ralska je znám ve 12. století. Jméno Rálsko je poprvé uváděno až v roce 1380, ale taky je možné, že sídlo bylo na místě dnešní usedlosti Velké Ralsko, neboť hrad roku 1426 ještě nestál. Nechal ho zbudovat Jan Chudoba z Ralska za husitských válek. Na konci 15. století byl hrad opuštěn. Z původní stavby se dochovala pouze obytná část hradu....

obrovský nárůst
Rašovice
 hr v okrese Vyškov
Rataje nad Sázavou
 zámek v okrese Kutná Hora
Rataje nad Sázavou (zámek) Na místě horního gotického hradu ze 14. století, přestavěn renesančně v 16. století. Roku 1675 postavil František Maxmilián z Talmberka za účasti stavitele O. de Guarde zámek. Trojkřídlá patrová budova na půdorysu U. Jižní křídlo původně gotické, přestavěno renesančně s pavlačí v patře, západní a severní křídlo raně barokní s arkádovým nádvořím. Nad průjezdem v západním křídle erb pánů z Talmberk...

mírný pokles
Ratboř
 starý zámek v okrese Kolín
Ratboř (starý zámek) Rozsáhlý areál zahrnující dvojici zámků: Starý zámek středověkého původu byl upraven v baroku a koncem 19. století, Nový zámek je modernistická novostavba z let 1911-1915 podle projektu arch. Jana Kotěry. Zámek je patrová budova na půdorysu písmena T s portikem nad hlavním vstup...

velký pokles
Ratibořice
 hr v okrese Vyškov
Ratibořice
 zámek v okrese Náchod
Ratibořice (zámek) Díky Babičce Boženy Němcové je zámek znám především jako letní sídlo vévodkyně Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny Zaháňské. Jako jednopatrový barokní zámeček s kaplí ve stylu malých italských letohrádků ho dal roku 1708 postavit majitel náchodského panství Vavřinec Piccolomini. V 18. století k němu přibylo jednopatrové křídlo pro hosty a služebnictvo. Kateřina Zaháňská nechala v r. 1880 zámek přeb...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
60
Ratibořské Hory
 zámek v okrese Tábor
Zámek čp.1. (bývalá čísla 1,2)Nejnápadnější a největší budovou v Horách je "zámek" na severní straně náměstí, obrácený čelem k jihu, boční stranou k západu. Východní strana představuje vysokou zdí uzavřené nádvoří. Architektonicky...

velký nárůst
Reitenštejn
 zaniklý hrad v okrese Liberec
Malý hrádek strážního charakteru, německy zvaný Reitstein, stával na třech žulových skalách nad Kateřinským údolím Černé Nisy. Hrádek ze 14.-15. stol. neznámé historie zčásti vytesán do příkopem oddělené skály s dřevěnými stavbami, nyní pouze skalní vyhlídka na okraji Liberce. Dle nálezů obýván ve 14. století, dochován příkop a podvalí....

mírný pokles
Rešice
 zámek v okrese Znojmo
Rešice (zámek) Velmi hodnotný objekt zámku s hospodářským stavením organicky vyrůstajícím z pozdně středověké tvrze.Ve 14. století zde vybudována tvrz, písemně doložená jen rokem 1378. Na konci 16. století zde Jankovští z Vlašimě vybudovali snad v místech tvrze nevelký renesanční...

mírný pokles
Rešov
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Rešov (zřícenina hradu) Písemné zprávy chybějí. Vznikl pravděpodobně v 2. polovině 13. století k ochraně okolních dolů. Na skále patrný příkop, který chránil hrádek na západě a zbytky základových zdí....

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Rokle
 zámek v okrese Chomutov
Budova zámku byla postavena koncem 18. století. Zhruba o půl století později byla klasicistně upravena do dnešní podoby. Po roce 1948 se zámek stal majetkem státu, pro své potřeby jej využíval zemědělský podnik. V současné době je v majetku obce. ...

střední pokles
Rokoska - Praha-Libeň
 zámek v okrese Praha hl.m.
Rokoska - Praha-Libeň (zámek) Zámeček dal pravděpodobně přestavět ze starého viničního stavení po roce 1768 pražský měšťan J. Štembera. Před rokem 1836 ho koupil J. Lendecke a přeměnil ho na cukrovar. Od roku 1890 zde byl chudobinec. Patrová stavba obdélného půdorysu na severní straně návrší. Severní průčelí bohatší s bočními terasami, uprostřed rizalit v 1. patře s arkádami, zakončený trojúhelníkovým štítem. Na hřebeni mansa...

velký pokles
Rokštejn
 zřícenina hradu v okrese Jihlava
Rokštejn (zřícenina hradu) Jeden z nejstarších moravských hradů. Vybudován jako typ podunajského hradu s hranolovou věží v 80. letech 13. století rodem Hrutoviců; nevelký hrad, jehož vstup na jižní straně chránila hranolová věž, na severu stál trojpodlažní palác. V roce 1360 získal hrad markrabě Jan Jindřich. Tehdy měl hrad důležitou strategickou úlohu - hájil zájmy markrabat proti městu Jihlavě. Zesíleno opevnění, jižně od...

velký pokles
HODNOCENÍ
60 %
Rokytnice
 zámek v okrese Přerov
Objekt byl postaven jezuitským řádem v roce 1667 na místě zbouraného renesančního objektu. Po zrušení řádu zámek sloužil v letech 1778-90 jako polní nemocnice. Následně jej koupil Ludvík z Levenau. Až do roku 1945 zámek vlastnil rod Eichhoffů. Po skončení 2. světové války začaly b...

velký nárůst
Rokytnice v Orlických horách
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Původně renesanční tvrz Licků z Rýzmburka z poloviny 16. století, přestavěná a rozšířená koncem 17. století za NosticůČtyřkřídlý, patrový, na východním průčelí bosovaný portál s bohatou kartuší s aliančními znaky Nosticů a z Veitmile. V nádvoří na 3 stranách přízemní pilířové arkády. Přízemí klenuto křížově a valeně s lunetami, v patře západního křídla oválný sál z doby kolem roku 1700 s bohatými ...

velký nárůst
Ronov
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Ronov (zřícenina hradu) Postaven byl až po polovině 14. století pány z Klinštejna, zvanými pak z Ronova, od roku 1416 patřil Berkům z Dubé. Z nejstaršího, horního hradu se nedochovaly žádné zbytky. Dochované zdivo pochází až z pohusitské doby, kdy hrad patřil Vilémovi z Ilburku. V 17. století opuštěn, ...

velký nárůst

    Strana: 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)