Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 561-580 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kanšperk - Suchov
 zřícenina hradu v okrese Hodonín
bez fotografie

Za zakladatele hradu je považován Beneš Hus (Ganse), který se uvádí roku 1389. Synové Beneše Husa II. před rokem 1381 hrad odprodali. Po hradu se roku 1404 píše Beneš Doupovec z Doupova, roku 1406 ho vlastnil Beneš z Otěšic a v roce 1417 se po Kanšperku uvádí Jan Lysek z Brandýsa. Za husitských válek hrad získal Petr z Kravař a Strážnice. Ten roku 1439 obnovil zástavu Drslavu z Nákla. Když roku 1466 zemřel Jiří z Kravař a Strážnice a toto zboží zdědila jeho dcera Alžběta, hrad se uvádí jako pust...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný nárůst
Kapušanský hrad - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
bez fotografie

velký pokles
Karlík
 zřícenina hradu v okrese Praha-západ
bez fotografie

Nevelké pozůstatky po gotickém hrádku na ostrohu nad Karlickým údolím SZ od Dobřichovic. Založil jej r. 1358 Karel IV. k ochraně blízkého Karlštejna, první zpráva o něm však pochází až z r. 1400. R. 1422 byl dobyt a od té doby pustl. Zachovaly se malé zbytky základových zdí a šíjový příkop. – Podle legendy zde nocovaly ženské návštěvy Karlštejna, které podle domnělého nařízení Karla IV. nesměly zůstat na Karlštejně přes noc....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Karlshaus – Hrádek u Purkarce
 zřícenina hradu v okrese České Budějovice
bez fotografie

Zříceniny hradu na ostrožně nad levým břehem Vltavy, mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Karel IV. jej založil na počátku své vlády, poprvé je zmiňován r. 1357. Pravděpodobně měl plnit úlohu správního centra královského území. Takového významu však nikdy nedosáhl a na rozdíl od jiných hradů založených Karlem IV. byla doba jeho aktivního trvání velmi krátká; již v poslední čtvrtině 14. stol. se nikde nepřipomíná a nejspíš byl už tou dobou nebo nejpozději za husitských válek opuštěn. Náležel mezi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Karlštejn
 hrad v okrese Beroun
Karlštejn (hrad)

Karlštejn je nejvýznamnějším českým hradem i jedním ze symbolů českého království. V roce 1348 ho nechal vybudovat ve třech výškových úrovních český král a císař Svaté říše římské Karl IV. Nejnižší stupeň zaujímaly světské prostory obývané císařem, jeho manželkou a družinou, představující obec pozemšťanů. Na druhém stupni byl postaven kostel Panny Marie a s ním úzkou chodbou spojená soukromá kaple Karla IV., zasvěcená jeho patronce sv. Kateřině, které symbolizovaly místo očištění. Nejvýše se tyč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
stgnace
Kasařov
 zřícenina hradu v okrese Kroměříž
bez fotografie

Hrad připomínán jen rokem 1522, kdy již jako pustý náležel Prusinovským z Prusinovic. Snad byl sídlem některého z příslušníků tohoto rodu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kašperk
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
Kašperk (zřícenina hradu)

Střežit zemskou hranici s Bavorskem, ochránit významné naleziště zlata a zabezpečit důležitou obchodní trasu tzv. Zlaté stezky. To jsou tři důvody, které vedly českého krále a římského císaře Karla IV. v roce 1356 k vybudování hradu Kašperk na severovýchodním výběžku kopce Ždánova. Obdélný palác a na něj napojené obytné věže pře...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kateřinice
 hr v okrese Nový Jičín
bez fotografie

střední pokles
Kavčiny
 zřícenina hradu v okrese Semily
Kavčiny (zřícenina hradu)

Dobře patrné pozůstatky po hradu ze 14. stol. na pískovcovém hřebeni v oblasti Hruboskalska; sloužil jako předsunuté opevnění blízkého Valdštejna. Zničen r. 1440, kdy byl spolu s Valdštejnem dobyt zemskou hotovostí; jedná se o jedinou písemnou zprávu o něm. Stavba na vrcholu skalního bloku byla dřevěná, další místnosti zasekány do skály; hrad tak zřejmě neměl zděné části....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kelč
 tvrz, zámek v okrese Vsetín
bez fotografie

Tvrz vznikla až v 2. polovině 15. století po zániku hradu Šaumburka za vladyků z Heršic. V 80. letech 16. století olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vybudoval v místech tvrze dnešní zámek. V roce 1622 se zámku zmocnili vzbouření Valaši, roku 1647 jej dobývali neúspěšně Švédové. Opravy a menší barokní úpravy v 2. polovině 17. století za biskupa Karla II. z Lichtenštejna (erb na vstupním portále). V roce 1742 zámek vyhořel a od té doby prováděny jen nejnutnější opravy, objekt využíván jako kance...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Keltské oppidum - Malé Hradisko
 hradiště v okrese Prostějov
bez fotografie

Hradiště Malé Hradisko patřívalo mezi jednu z nejvýznamnějších a nejzajímavějších památek keltského období na Moravě. Je zmiňováno už v 17. století v souvislosti s jantarem, který zde byl nalézán. Celková délka opevnění je více než 2 kilometry. Opevnění oppida bylo impozantní a v terénu je dosud velmi dobře patrné - valy byly vysoké až 6 metrů....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kepkov
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
Kepkov (zřícenina hradu)

Zbytky gotického hradku na návrší . Dějiny hradu nejsou známy, připomíná se až rokem 1481 jsako pustý. V roce 1497 připadl ke slavkovskému panství. Zachován kuželovitý pahorek, na vrcholu s oválnou plochou, obklopený dvojitým příkopem a valem. Od roku 1973 archeologický výzkum, přiněmž bylo odkryto zdivo - zbytky hradeb. K hradu se lze dostat od Jalového dvora p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kestřany
 zámek v okrese Písek
bez fotografie

Když po roce 1651 převzala statek, horní tvrz se dvorem, dolní tvrz a vesnici Kestřany Františka Polyxena ze Švamberka, provdaná Paarová, její manžel Karel Paar vystavěl naproti dolní tvrzi raně barokní zámek a při něm založil okrasnou zahradu a vinici. Panství později opět několikrát změnilo majitele, až se v roce 1700 dostalo do majetku Schwarzenberků....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kladeruby
 tvrz v okrese Vsetín
bez fotografie

mírný pokles
Kladno
 zámek v okrese Kladno
bez fotografie

Dnešní podoba barokního zámku z roku 1705 je dílem K. Dienzenhofera. Ten jej stavěl podle představ břevnovských benediktýnů, kterým nevyhovoval starý zchátralý renesanční objekt. Je to patrová trojkřídlá budova na půdorysu písmene U, s věžičkou uprostřed středního traktu a slepými arkádami v nádvoří. Současné muzejní expozice přib...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kladrubská vodní tvrz - Kladruby
 tvrz v okrese Strakonice
bez fotografie

Zbytky tvrze se nacházejí v zámeckém parku na okraji obce. Z tvrze se dochovalo jen severovýchodní nároží stojící na malém ostrůvku v bažinatém terénu. Zřícenina byla romanticky upravena. Na gotické zdivo byla vystavěna nová nadezdívka s lomenými okenními otvory. Konce zdí jsou upraveny do obrysů zámeckého pána a paní. Tvrz byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kladruby
 zámek v okrese Pardubice
Kladruby (zámek)

Původně renesanční, založen asi císařem Maxmiliánem II. ve 2. polovině 16. století i s hřebčínem, přestavován od roku 1722 podle plánů F. M. Kaňky za účasti K. I. Dienzenhofera, upraven v 19. století. Kostel v dnešní podobě pseudorenesanční z roku 1859. Trojkřídlý, patrový, se střízlivou fasádou; další křídlo tvoří kostel s věží nad průčel&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kladská
 zámek v okrese Cheb
Kladská (zámek)

Jednoduchá přízemní budova s dřevěným patrem z let 1877 a 1878 ve stylu švýcarských loveckých chat., ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Klášter Hradiště nad Jizerou
 zámek v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Zámek Klášter Hradiště nad Jizerou je trojkřídlá patrová budova se 2 věžemi na jižní straně, k níž přiléhá terasovitá zahrada se zachovanou hranolovou věží. Při rozsáhlé přestavbě na pivovar byla zničena většina původní renesanční výzdoby a zámek ztratil vzhled panského sídla, ale i přesto dodnes působí monumentálním...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Klášterec nad Ohří
 zámek v okrese Chomutov
Klášterec nad Ohří (zámek)

Původně renesanční zámek ležící na levém břehu řeky Ohře, romanticky upravený ve stylu anglické pseudogotiky, obklopený rozsáhlým anglickým parkem, na který navazuje lázeňský areál Kyselka s minerálními prameny. Zámek je veřejnosti přístupný a je v majetku města jako součást památkové zóny ve středu starého Klá&sca...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
velký nárůst


    Strana: 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze