Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Konárovice
 zámek v okrese Kolín
Konice
 tvrz, zámek v okrese Prostějov
Konice (tvrz, zámek) Tvrz doložena rokem 1351 zanikla asi za třicetileté války. V roce 1705 dal klášter Hradisko v místě tvrze postavit čtyřboký barokní zámek sloužící jako letní rezidence (architekt L. Glöckel). Po zrušení kláštera v roce 1784 patřil zámek náboženskému fondu, v letech 1825 - 1945 továrnické rodině Přízů....

střední pokles
Konopiště
 hrad, zámek v okrese Benešov
Konopiště (hrad, zámek) Hrad Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.  Po vymření Be...

střední nárůst
HODNOCENÍ
78 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Konůvky
 zaniklá tvrz v okrese Vyškov
Tvrz doložena od roku 1412. Ves zanikla v roce 1468 při vpádu uherského vojska na Moravu. Od roku 1960 soustavný archeologický výzkum, při němž byly odkryty pozůstatky 2 tvzí - na jižním okraji zaniklé vsi tvrziště lichoběžníkového půdorysu, uprostřed vsi nad pravým břehem potůčku tvrziště okrouhlé....

mírný pokles
Kňovice
 zámek v okrese Příbram
Původně zde byla tvrz (před polovinou 14. století), která zpustla během 16. století. Panské sídlo obnoveno počátkem 17. století a z něho vyrostl dnešní zámek....

obrovský nárůst
Kopidlno
 zámek v okrese Jičín
Zámek stojí při jihovýchodní straně náměstí Kopidlna na začátku rozsáhlého parku při hrázi zámeckého rybníka. Vstup do zámeckého parku je přímo z náměstí v Kopidlně. Na původním místě stávala vodní tvrz z roku 1314, jejím...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Koryčany
 zámek v okrese Kroměříž
Zámek ve své dnešní podobě není dílem stavebně jednotným ani výtvorem jedné doby. Podnětem ke zřízení stálého panského obydlí byla značná odlehlost a i nehostinnost obytných prostor hradu Cimburka. V roce 1611 se v Koryčanech poprvé připomíná panské obydlí na kopci za farou. V roce 1631 u něho stávala také kaple. Pro své větší rozměry byla tvrz nazývána v 17. století i zámkem, mimo jiné i proto,...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Košátky
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Dominantou zámku gotická věžovitá tvrz z 1. poloviny 15. století, postavená pány z Veitmile. Věnem přešla koncem 15. století rodu pánů z Kolovrat, kteří v 2. polovině 16. století přistavěli boční renesanční křídla. V jejich držení byl zámek až do počátku 20. století....

mírný nárůst
Košíkov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Hrad vznikl pravděpodobně v 14. století, snad v souvislosti s dělením majetku pánů z Lomnice nebo Víckova. V husitských válkách jej získali Vojnové z Litavy. Zanikl v 2. polovině 15. století (pustý od roku 1482). Částečně zachovány příkopy a valy, několik zdí, z nichž nejvyšší je pravděpodobně torzem věže. Na sz. straně patrny pozůstatky 2 dalších příkopů....

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kosmonosy
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Kosmonosy (zámek) Původně renesanční tvrz byla postavena v letech 1560 - 1570. Později došlo k přestavbě podle plánů architekta G. B. Alliprandiho na barokní zámek (1697 - 1709), který byl upravován empírově roku 1836 a modernizován začátkem 20. století....

velký nárůst
Kost
 hrad v okrese Jičín
Kost (hrad) Hrad Kost leží v krajině, které se pro její půvaby právem říká Český ráj. Byl postaven v lesnatém údolí na mohutném skalním pískovcovém ostrohu, asi kilometr od místa, kde stávalo prehistorické hradiště Na Poráni. Je to krajina velmi bohatá na vodn&ia...

velký nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Kostelec
 hr v okrese Jihlava
Kostelec
 zámek v okrese Hodonín
Tvrz byla připomínána poprvé v roce 1552 za Štolbašských z Doloplaz. V roce 1719 byla renesanční tvrz přestavěna v barokní přízemní zámek. V letech 1764 - 1766 za Jana Jiřího z Mühlendorfu byl zámek rozšířen o přístavbou patra. Zámek pak často střídal majitele. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostelec nad Černými Lesy
 zámek v okrese Praha-východ
Kostelec nad Černými Lesy (zámek) Když gotický hrad v roce 1549 vyhořel, začala v rámci rekonstrukce pod vedením italského stavitele Hanse Tyrola jeho přestavba na renesanční zámek. V započaté práci pokračoval také italský stavitel Ulrico Aostalli, který po vzoru italských kastelů postavil pro Jaroslava Smiřického čtyřkřídlý ...

obrovský nárůst
Kostelec nad Orlicí
 starý zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Původně tvrz, založená asi nedlouho před rokem 1620, přestavěna na zámek Václavem Zárubou z Hustířan po požáru roku 1668; v roce 1770 zámek vyhořel a poté obnoven pozdně barokně F. Kermerem, stavba však nebyla dokončena....

velký nárůst
Kostelní Bříza
 zřícenina zámku v okrese Sokolov
Tvrz zřejmě zanikla v 1. polovině 16. stol. v souvislosti se vznikem nového sídla Steinbachů ve vsi, v místě dnešního zámku. Tvrziště je od r. 1958 chráněnou nemovitou kulturní památkou ČR. ...

mírný pokles
Kostelní Vydří
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Tvrz a ves zmiňovány kolem roku 1300, kdy patřily klášteru zderazských křižovníků v Praze. V 17. století vystavěn barokní zámek, upravený počátkem 19. století, navazující na původní renesanční tvrz ze 16. století. Poslední majitelé Dalberg-Osteinové. Patrová dvoukřídlá, udržovaná budova tvořící s připojenou sýpkou a hospodářskou budovou trojkřídlý komplex s nádvořím uzavřeným na východní straně k...

mírný pokles
Kostomlaty pod Milešovkou
 zámek v okrese Teplice
Kostomlaty pod Milešovkou (zámek) Areál zámku zaujímá zřejmě plochu starého panského sídla, které předcházelo existenci dnešního hradu a po jeho opuštění pak sloužilo jako jeho náhrada. Svědčí o tom dodnes stojící románský kostel východně od dnešního zámku, tak i označen...

střední pokles
Košumberk
 zřícenina hradu v okrese Chrudim
Košumberk (zřícenina hradu) Hrad byl založen kolem roku 1300, v roce 1372 jej získali páni z Chlumu, staročeský panský rod, později známý jako Slavatové z Chlumu a Košumberka. Ti jej po požáru v roce 1573 přestavěli v renesanční zámek. V 18. století majetkem jezuitů na Chlumku, neudržován a zpustl....

mírný pokles
Košťálov
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Košťálov (zřícenina hradu) Hrad Kosťálov, zbytky raně gotické stavby, vybudovaný na typické 488 metrů vysoké homoli stejného jména. Kdysi královský hrad byl postaven k ochraně obchodníků a poutníků na obchodní stezce vedoucí z Čech do Saska. Byl přirozeným mocenským centrem panství svatojiřského kláštera na Třebenicku. Původní hrad byl pravděpodobně obehnán valy z hlíny a dřevěnými hradbami. Ležel na hranici území kmene Luč...

velký nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Košťálov u Semil
 zřícenina hradu v okrese Semily
Zříceniny hradu na zalesněném vrchu poblíž stejnojmenného městečka. Založen před rokem 1374 Zdeňkem z Valdštejna, zpustl ve 2. pol. 15. století. Jako pustý se poprvé připomíná k roku 1514. ...

velký nárůst
Kounice
 zámek v okrese Nymburk
Kounice (zámek) Současná dvoupatrová budova zámku se nachází na místě bývalé tvrze, která měla zřejmě středověký původ. Nejstarší zmínka o tvrzi v deskách zemských je z roku 1554, kdy panství Kounice vlastnil Jířík Wachtl z Pantenova. Ten také zahájil výstavbu (nebo ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
65 %
Kout na Šumavě
 tvrz v okrese Domažlice
Tvrz pochází z 16. století....

mírný pokles
Koválov
 hr v okrese Brno-venkov
Kovalovice
 zámek v okrese Přerov
Kovalovice (zámek) Kovalovice se zmiňují již v zakládací listině olomoucké kapituly z roku 1131. Protože se jednalo o lenní statek olomouckého biskupství leníci z predikátem "z Kovalovic" se šasto střídali, a to až do konce 15. stol., kdy bylo léno v držení vladyků z Rokytnice. V 16. století bylo toto léno v dr...

velký nárůst
Kovanice
 zámek v okrese Nymburk
Kozel
 zámek v okrese Plzeň-jih
Kozel (zámek) Zámek Kozel je klasicistní lovecký zámek postavený na konci 18. století pod vedením stavitele Václava Haberditze pro stavebníka Jana Vojtěcha Černína. Čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří byla podle návrhu Ignáce Pal...

velký nárůst
Kozí hrádek
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Konzervované zříceniny hradu na nevýrazné ostrožně nad potokem, blízko Sezimova Ústí. Nejstarší zmínka o něm je z r. 1377, v letech 1412-1414 zde pobýval Jan Hus. Zanikl zřejmě násilně kolem r. 1438, r. 1446 již jako sídlo neexistoval. Zbytky zdiva odkryl v letech 1899-1929 Josef Švehla, učitel ze Sezimova Ústí, který se také podílel na prezentaci areálu veřejnosti. ...

mírný pokles
Kozí hrádek - Mikulov
 hrad v okrese Břeclav
Kozí hrádek - Mikulov (hrad) Kozí hrádek se odedávna podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a tak spoluzabezpečoval náležitou ochranu. Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená střílnami. Vybudování této věže přispělo ke zlepšení obranné techniky Mikulova, zejména mikulovského hradu (dnešního zámku), který tímto získal velmi dobré obranné s...

střední pokles
Kozí Hřbet - Hrádek
 zřícenina hradu v okrese Příbram
Zříceniny hradu na skalnatém hřbetu v krčku meandru potoka Mastníku, blízko Radíče. Poprvé se připomíná k r. 1369, nalezená keramika však dokládá jeho existenci již ve 13. stol. Zanikl na přelomu 15. a 16. stol., r. 1541 se uvádí poprvé jako "zámek pustý"....

velký pokles
Kožlí
 zřícenina hradu v okrese Benešov
Zříceniny hradu, prvně připomínaného r. 1318, nedaleko obce Tisem na Benešovsku. Počátkem jeho úpadku bylo připojení k blízkému Konopišti ve 2. pol. 15. stol., zanikl patrně v bouřlivé době poděbradských válek; ještě r. 1495 při dělení konopišťského panství se však připomíná jako tvrz. Patrně se jedná o nejstarší příklad využití dvoupalácové dispozice mezi českými hrady. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
35 %
Kozlov
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
Pozůstatky nevelkého vrcholně gotického hradu zaniklého před polovinou 15. století se rozkládají na vyvýšeném skalnatém ostrohu v meandru řeky Jihlavy. Na vrcholu skály jsou dosud patrné zbytky šíjového příkopu a zdiva obytné věže s armovaným nárožím. Popis...

obrovský nárůst
Kozlov u Lomnice n/Pop.
 zřícenina hradu v okrese Semily
Skromné pozůstatky po hradu na vysokém kopci poblíž Lomnice nad Popelkou. Podle nalezené keramiky založen v průběhu 1. pol. 14. stol., r. 1442 dobyt a již r. 1462 se uvádí jako pustý. Oválný obrys je vymezený příkopem a valem. Zvláštností hradu je úzká, do skály vytesaná podzemní chodba, která přechází v hlubokou šachtu. Její účel není jasný, snad souvisela se zásobováním hradu vodou. ...

mírný pokles
Kozlov – Chlum
 zřícenina hradu v okrese Semily
Rozlehlé převážně terénní pozůstatky skalního hradu pravděpodobně ze 14. stol. na okraji Českého ráje nedaleko Turnova. Doba jeho aktivního trvání nebyla dlouhá; hrad je poprvé zmiňován r. 1353, po r. 1362 už o něm písemné prameny mlčí. Zpustl pravděpodobně v průběhu 15. stol. poté, kdy bylo jeho území připojeno k nedalekému Valdštejnu. Dnes jej připomínají především rozsáhlé skalní světnice a skl...

mírný pokles
Krahulov
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
Podle archeologických nálezů byla místní tvrz postavena ve 2. polovině 13. století na západním konci hřbetu prudce spadajího do potoka. Tvrz byla chráněna 11 metrů širokým a až 4 metry hlubokým příkopem. O tvrzi samotné nejsou v písemných pramenech žádné záznamy, p...

mírný pokles
Krakovec
 zámek v okrese Prostějov
Krakovec (zámek) Tvrz v Krakovci je doložena k roku 1397. Upravena byla v pozdní gotice (snad za Chudobínů z Bařic) a tvoří východní a severní křídlo dnešního zámku. Zástřizlové (majitelé od roku 1609) přestavěli tvrz roku 1613 na renesanční zámek, přistavěno bylo západní a jižní kř&iacut...

mírný pokles
Krakovec
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Krakovec (zřícenina hradu) Hrad Krakovec byl vystavěn kolem roku 1383 pro předního muže královského dvoru,oblíbence Václava IV, Jíru z Roztok.tento velmi výstavný hrad je znám především jako poslední útočiště Jana Husa před jeho odchodem do Kostnice.Hrad byl v 16 stol.renesančně upraven a ještě počátkem 2 pol.17...

velký pokles
HODNOCENÍ
30 %
CENA OD
50
Kralice na Hané
 zámek v okrese Prostějov
Kralice na Hané (zámek) Počátkem 17. století zde postavili Haugvicové z Biskupic nevelkou renesanční tvrz, která roku 1719 vyhořela. Poškozenou tvrz získali v roce 1725 Seilernové. Ti postavili koncem 18. století v místech tvrze pozdně barokní zámek. Do konce 19. století sloužil jako jejich letní sídlo. V roce 1921 přešel do majetku státu, později kralické záložny. Po roce 1921 řada úprav, v budově zřízeny byty, obchody,...

velký nárůst
Kralice nad Oslavou
 zřícenina tvrze v okrese Třebíč
Kralice nad Oslavou (zřícenina tvrze) Torzální architektura gotické tvrze Kralických z Kralic přebudované v renesanční zámeček je hodnotným dokladem působení knihařské dílny. Do současnosti se dochovaly již jen zbytky zdí a sklepení objevených při archeologickém průzkumu v letech 1956-1971. Kralice vznikly v 11.století na...

střední pokles

    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)