Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Hrad Kotnov - Tábor
 hrad v okrese Tábor
 Hrad Kotnov - Tábor (hrad) Hrad, nazývaný původně Hradiště, založil na vysokém skalnatém ostrohu nad Lužnicí již král Přemysl Otakar II. ve 2. pol. 13. stol. R. 1277 se jej zmocnili Vítkovci, hrad byl ve 14. stol. v držení jedné z větví tohoto rodu, Sezimů z Ústí; poprvé se připomíná r. 1370. Po dobytí mě...

velký pokles
HODNOCENÍ
33 %
Adamov
 zámek v okrese Blansko
Zámek v Adamově pochází z konce 18. století. V údolí na břehu řeky Svitavy nechal vybudovat rod Lichtenštejnů patrový lovecký zámeček s parkem. V dnešní době se zámek nachází v areálu adamovských závodů, je zcela přestavěn a zmodernizován a využíván ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Ahníkov
 zaniklý zámek v okrese Chomutov
Ahníkov (zaniklý zámek) Zakladatelem Ahníkova byl s velkou pravděpodobností syn Milhosta Mašťovského Ahník nebo též Ahně, který je doložen v l. 1196 – 1239. Kdy a kým byla postavena zdejší tvrz, není známo, ale je pravděpodobné, že již od 14. století zde sídlili manové hradu Hasištejna. Koncem 15. století vlastnil Ahníkov Mikuláš Chlup a po něm jeho dcery, od r. 1531 Petr Velemyský z Velemyšlevsi, r. 1567 Vít z Hertenber...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Aichelburg
 zřícenina hradu v okrese Trutnov
Aichelburg (zřícenina hradu) Zřícenina lesního hrádku Aichelburg je zajímavou ukázkou romantického životního stylu 19. století. Lesní hrádek vybudoval v roce 1863 lesní personál velkostatku Maršov dva roky po smrti bývalého majitele panství Bertholda Aichelburka. Chtěl tím vzdát hold tomuto osvícenému šlechtici, který se významně zasloužil o zlepšení životní úrovně svých poddaných a rozvoj průmyslového podnikání na Maršovsku....

střední pokles
Aloch
 tvrziště v okrese Břeclav
Aloch (tvrziště) Tvrziště východně od silnice Valteřice-Lednice, asi 2.5 km od Valtic Stávala zde pravděpodobně i středověká osada dokázaná archeologickou sondou v roce 1966. Patrně ve 13. století zde stávala dřevěná tvrz, ta však roku 1570 je doložena jako pustá. Dnes již naprosto neznatelné zbytky po tvrzi na nevysokém ...

střední pokles
Andělská Hora
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Andělská Hora (zřícenina hradu) Hrad, původně zvaný Engelsburg, vznikl zřejmě až koncem 14. století. Poprvé je připomínán roku 1402, kdy se po něm píše Boreš z Oseka. V dalších letech se majitelé často střídali. V letech 1406-14 patřil Oldřichovi Zajícovi z Házmburka, po jeho smrti připadl králi. Od roku 1430 byl majetkem J...

střední nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Annaburg
 zámek v okrese Domažlice
Annaburg (zámek) Na ostrůvku jednoho z rybníků postavili po roce 1744 tehdejší majitelé panství barokní lovecký zámeček - šestiboký altán se čtyřhrannou věžičkou a mansardovou střechou, o jedné centrální místnosti. Byl pojmenován na počest druhé manželky majitele Marie Anny. Později přestal zámek plnit svoji funkci a byl opuštěn....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Arcibiskupský lovecký zámeček - Bílá
 zámek v okrese Frýdek-Místek
Arcibiskupský lovecký zámeček - Bílá (zámek) Nedaleko kostela na odbočce potoka Velká Smradlavá byl v roce 1906 postaven arcibiskupský zámeček. Plášť zámečku chráněný šindelem si dodnes podržel původní vzhled. Na počátku 20. století postaven jako lovecký zámek olomouckých arcibiskupů. Dokončen v roce 1906 za arcibiskupa Františka Bauera....

střední pokles
Arnoltovice
 zaniklý hrad v okrese Vsetín
Arnoltovice (zaniklý hrad) Reliéfní zbytky hradu na výběžku z kopců na severu osady Poličná u Valašského Meziříčí....

mírný pokles

 zámek v okrese Cheb
Aš (zámek) Původní sídlo Zedwitzů, stávající v části zvané Mikulášský vrch, založené v 2. polovině 18. století. Roku 1814 vyhořelo a nahrazeno novým zámkem, který v 80. letech 19. století zcela preudorenesančně přestavěn....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Aueršperk
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Aueršperk (zřícenina hradu) Zřícenina rozsáhlého raně gotického hradu nad údolím říčky Bystřice u Bystřice nad Pernštejnem. Založen byl ve 13. stol., patřil ke trojici hradů vystavěných v centru území rodu zubří hlavy – pozdějších Pernštejnů. Pravděpodobně se původně jmenoval podle říčky (Bystřice), k přejmenování došlo zřejmě po plném prosazení rodové erbovní legendy (Auer – něm. zubr). Přesná doba zániku není známa, zápis ...

střední pokles
Baba - Praha
 zřícenina hradu v okrese Praha hl.m.
Baba - Praha (zřícenina hradu) Místo /na Babě/ bylo osídleno již v pozdní době kamenné. Po roce 1650 dal majitel místní vinice postavit na okraji skály letohrádek. V polovině 18.století bylo místo zpustošeno francouzskými a bavorskými vojsky. Do dnešní doby se dochovaly jen rozvaliny části letohorádku....

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Babice
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Babice (zřícenina hradu) Zbytky hrádku neznámého jména na zalesněném skalnatém výběžku do Křtinského údolí 0.5km jihovýchodně od vchodu jeskyně Býčí skála (více na #24653#). Asi 2 km severně od obce Babice nad Svitavou (více na #2964#)leží na plochém vrchu skalnaté ostrožny poměrně dobře čitelné zbytky hradu , jehož jmého a účel zůstávají dodnes tajemstvím , protože k této lokalitě nejsou žádné historické listiny . Vznik...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Babka
 hradiště v okrese Praha-západ
Na kopci, lidově zvaném Píšťák, nebo Babka (505 m.n.m.) se nacházejí zbytky obloukových valů po bývalém keltském hradišti. Toto hradiště je nejsnadněji přístupné po žluté TZN z Řevnic údolím Moklického potoka a nad jeho meandrem strmě do vrchu po neznačené lesní pěšině. Archeologické nálezy prokázaly osídlení již v době kamenné a později i v době bronzové. Některé prameny tvrdí, že zdejší hradiště...

střední pokles
Bačkovice
 tvrziště v okrese Třebíč
Bačkovice (tvrziště) Zbytek valu tvrziště s usedlostmi čp. 3 a 4 na severním okraji vsi. Dochována je více než polovina rozměrného oválu....

mírný pokles
Bánov
 zřícenina hradu v okrese Uherské Hradiště
Bánov (zřícenina hradu) Nepatrné zbytky hradu na návrší zvaném Hrad v sousedství kostela. Byl postaven na strategicky důležitém a nejvyšším místě - na skále. Hrad již neexistuje....

mírný pokles
Barchov
 zámek v okrese Hradec Králové
Barchov (zámek) Postaven roku 1737 architektem z okruhu F. M. Kaňky pro Kryštofa Voračického z Paběnic. Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátral.V roce 2009 zakoupil zchátra...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Barokní zámek - Starý Smolivec
 zámek v okrese Plzeň-jih
Zámek v centru obce je barokní stavba z počátku 18 století. V přízemí bývala menší kaple Povýšení sv. Kříže a ještě v roce 1910 byla fasáda vyzdobena barokním členěním včetně podokeních parapetů tumbovitého tvaru. Po druhé světové válce byl z&a...

mírný pokles
Bartošovice
 tvrz, zámek v okrese Nový Jičín
Bartošovice (tvrz, zámek) Tvrz pohlcená čtyřkřídlým zámkem v záhybu potoka, poblíž kostela s pozoruhodnými náhrobníky majitelů. Za svou dlouholetou éru, prošel hodně změnami a je chráněn jako kulturní památka. Máte k dispozici stylové ubytování s kapacitou 50 míst, které v&aacut...

střední pokles
Bašta Dačice
 tvrz v okrese Jindřichův Hradec
Bašta Dačice (tvrz) Bašta je jednou z dochovaných částí prvního panského sídla, které vznikalo od konce 15. století jako hospodářský dvůr s tvrzí. Na baštu zřejmě navazovala hradební a ohradní zeď. Obytná budova tohoto prvního panského sídla byla dokončena ve druhé čtvrtině 16....

velký pokles
Bechyně
 hrad, zámek v okrese Tábor
Bechyně (hrad, zámek) Původně královský hrad přestavěný na zámek na skalnaté ostrožně nad Lužnicí a říčkou Smutná. Na místě staršího hradiště založen ve 2. pol. 13. stol. Přemyslem Otakarem II., později přešel do šlechtických rukou. R. 1428 dobyt husity, významně přestavován v 15. a 16. stol., v letech 1581-84 (za Petra Voka z Rožmberka) na renesanční zámek. Pozdně gotická přestavba v 15. stol. učinila z hradu přední r...

střední nárůst
Beckov - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Beckov - Slovensko (zřícenina hradu) O hradu se jako o starém se zmiňuje už uherská Anonymova kronika z 12. století. Potvrdil to i archeologický výzkum, podle kterého nejstarší osídlení skaliska pochází z pozdně laténského období, z přelomu letopočtu. Vápencový útes nad brodem na pomezí Trenčí...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Bečváry
 zámek v okrese Kolín
Bečváry (zámek) Stavební úpravu původní tvrze na zámek započal Jiří Hillebrandt z Prandau v letech 1749–50. V roce 1763 zámek prodal císařovně Marii Terezii, která jej obratem prodala generálu Arnoštu Gideonu Laudonovi. V roce 1774 stavbu dokončil. Po 2. světové válce byl již zchátralý zámek zkonf...

obrovský nárůst
Benešov nad Ploučnicí
 hrad, zámek v okrese Děčín
Benešov nad Ploučnicí (hrad, zámek) Dnes zámecký komplex dvou samostatných celků, tzv. Horního a Dolního zámku, ve stejnojmenném městě. Horní zámek byl vybudován na místě středověkého hradu (z období kolem r. 1450) v l. 1522-1524 a zachoval si pozdně gotický ráz. Přiléhá k němu městské opevnění. S f...

mírný pokles
CENA OD
40
Bernartice
 zámek v okrese Domažlice
Bernartice (zámek)  Původně renesanční zámek, později hospodářský dvůr. Od 14. století se zde připomíná tvrz. Čtyřkřídlý, patrový, pod novější omítkou patrné zbytky renesanční sgrafit. V nárožích byly původně pravděpodobně věžice, z nichž zbyly pouze 2 přezděné jizby. V těsné bl...

obrovský nárůst
Bernartice - Javorník
 zámek v okrese Jeseník
Bernartice - Javorník (zámek) Dříve na tomto místě stávala rychta, která byla na konci 18. století přestavěna v pozdně barokní zámek. V druhé polovině 19. století byl zámek rozšířen přístavbou východního krátkého bočního křídla v tyrolském slohu. ...

střední pokles
Bezděz
 hrad v okrese Česká Lípa
Bezděz (hrad) Hrad zbudován na vyšší ze dvou blízkých čedičových homolí (Velký Bezděz; na sousedním Malém Bezdězu se rovněž nacházejí zbytky opevnění) v l. 1264-78 Přemyslem Otakarem II. Poprvé se setkáváme se snahou přesunout první styk s nepřítelem co možná nejdále od hradu; opevnění s prvními třemi branami a Čertovou věží sleduje přístupovou cestu daleko pod hrad. – R. 1279 zde věznil Ota Braniborský mladého...

mírný pokles
HODNOCENÍ
70 %
Bezdružice
 zámek v okrese Tachov
Bezdružice (zámek) Původní hrad založen zřejmě ve 14. století rodem píšícím se později jako Bezdružičtí z Kolovrat. Za panování Kolovratů a Elpognarů se uskutečnily přestavby ve stylu saské renesance. V roce 1646 vypálili objekt Švédové. Před rokem 1711 byl starý goticko-renesanční objekt zčá...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
100 %
Běhařov
 zámek v okrese Klatovy
Barokní zámek se nachází ve vsi Běhařov na Klatovsku v Plzeňském kraji. Zámek je patrová obdélná budova s mansardovou střechou. Zámek obklopuje terasovitě upravený parčík zdobený plastikami a kašnou. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Bílá Lhota
 zámek v okrese Olomouc
Bílá Lhota (zámek) Tvrz postavena asi ve 14. století jednou větví vladyků z Řimanic, kteří používali i přídomku ze Lhoty. V 2. polovině 16. století byl v sousedství vybudován renesanční zámek, který v polovině 18. století Hochbergové z Hennersdorfu upravili barokně. Na počátku 19. století za Speilů z Ostheimu upraven klasicisticky a kolem zřízen park. V letech 1926-1940 změnil Quido Riedel park v arboretum s cennými...

mírný pokles
Bělá nad Radbuzou
 zřícenina zámku v okrese Domažlice
Původně se jednalo o tvrz, doloženou roku 1614. Počátkem 17. století byla přestavěná v renesanční zámeček Lamingeny. Bohužel budova na podzim roku 2014 vyhořela. ...

mírný pokles
Bílá věž
 zřícenina v okrese Havlíčkův Brod
Zřícenina předsunutého opevnění hradu. ...

obrovský nárůst
Bílá voda
 zámek v okrese Jeseník
Barokní zámek s parkem na západním okraji vsi nechal postavit na konci 17. století František Karel z Lichtenštejna. Jeho syn Jakub Arnošt vybudoval na protilehlém východním konci vsi ve 20. letech 18. století rozsáhlý barokní piaristický klášter; obě stavby byly spojeny t...

velký nárůst
Bílé Poličany
 zámek v okrese Trutnov
Malebná vesnice Bílé Poličany nacházející se 3 km od Miletína spjatého s Karlem Jaromírem Erbenem a 9 km od Dvora Králové nad Labem vznikla rozdělením původních Poličan na Bílé a Červené. Od roku 1382 zde působí vladykové z rodu Poličanských a Hustířanských. V letech 1540 - 1560 drželi Bílé Poličany páni Zikmund a Albrecht Smiřičtí a od poloviny 16. století zde vládl široce rozvětvený rod Valdštej...

střední pokles
Bílkov
 zaniklý hrad v okrese Jindřichův Hradec
Vesnickými domky zastavěné a narušené místo hradu na nízké ostrožně nad Vápovkou západně od kostela. Založen počátkem 13. století pány z Bílkova. Svým charakterem (rozdělení ostrohu příkopy na 3 díly) se blížil ještě mladohradištnímu opevnění. V 2. polovině 13. století ve východní části opevněného areálu postaven pozdně románský kostel a při něm snad i první zděné obydlí (dvorec) majitelů. Počá...

mírný pokles
Bílovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Bílovice byly dlouhou dobu lenním statkem olomouckého biskupství, jak o tom svědčí již první zmínka v roce 1256, kdy Bílovice biskup Bruno ze Schauenburka udělil Helembertovi de Turri. Spolu s Biskupicemi bylo léno uděleno také roku 1274 Heidenreichovi z Domašova. Poté ves vlastnili místní vladykové, z nichž se v roce 1298 připomíná Heřman z Bílovic. Ve 14. a 15.století patřily Bílovice rodu Kužel...

střední pokles
Bílovický hrad
 hradiště v okrese Prostějov
Bílovický hrad (hradiště) Bílovický hrad je hradiště nad žel.zastávkou a lomem na Běleckém mlýně. Jedná se o hradiště z období mladšího neolitu (4 000 - 2 500let př.n.l.). Lokalita byla několikrát osídlena. Své uplatnění nalezla i ve 13. a 14. století. Archeologické nálezy odkryly dvě fáze kamenných hradeb. Dochovány jsou poměrně mohutné valy a příkopy. Hradiště je zalesněné.  ...

střední nárůst
Bílý Kámen - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Biely Kameň je zřícenina gotického hradu ze 13. století nacházející se na zalesněném návrší nad městem Svätý Jur v okrese Pezinok v Bratislavském kraji. Hrad Biely Kameň nahradil ve funkci opevněného sídla starší hradiště situované na opačné straně údolí. Toto hradiště vzniklo v 9. století a svou funkci plnilo i v dalším období. V roce 1209 získal území Svatého Jura rod Hunt-Poznanovců, který si z...

velký nárůst
Bílý Újezd
 tvrz v okrese Litoměřice
Tvrz připomínána rokem 1276, několikrát byla přestavována. Dvoukřídlá jednopatrová budova má zachovány na jižní straně terasy s pilíři, zbytky renesančních sgrafit a portál, sklepy s valenou klenbou. Interiér nově přestavěn pro kulturní účely. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 51,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)