Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 121-140 z 174 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Nemocnice - Hořovice
 nemocnice v okrese Beroun
bez fotografie

Nemocnice Hořovice je situována v Hořovicích v blízkosti nového zámku. Je to stavba klasického vzhledu, jejíž projekt vznikl v 50. letech a k jejímu zprovoznění pak došlo začátkem 60. let. Základní kámen nemocnice byl položen v roce 1956 a stavba přes živelné komplikace pak dokončena roku 1961 a uvedena do provozu slavnostním otevřením. Nemocnice je komponována v klasic...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Nový vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo
bez fotografie

Nový mlýn půdorysně proniká do plochy „starého mlýna“. Má obdélný půdorys a rovněž tři nadzemní podlaží, ale díky jejich větší výšce působí nový mlýn oproti starému mohutnějším dojmem. Architektonické řešení hlavního severozápadního průčelí je charakteristické ustupujíc&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Starý vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo
bez fotografie

Starý mlýn situovaný při jižním rameni náhonu tvoří dvoukřídlá patrová budova o dvou v pravém úhlu navazujících křídlech obdélných půdorysů, severozápadní křídlo je kryto sedlovou střechou, jihozápadní střechou valbovou. Na jihozápadní křídlo v ose navazuje nižší, ale opět jednopatrové křidélko kryt&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Renesanční štítové průčelí - Řepice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Renesanční štítové průčelí je cenným dokladem a hodnotným příkladem renesanční architektury panských dvorů z pol. 16. století, který významně zhodnocuje své prostředí. Průčelí se zajímavě a netradičně pojednaným štítem je orientováno k místní komunikaci a pohledově se velmi uplatňuje. Památková ochrana se vztahuje na průč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple se zvoničkou - Svinky
 zvonice v okrese Tábor
Kaple se zvoničkou - Svinky (zvonice)

Neobvyklá srostlice barokní zvonice s mohutnou cibulovou bání z 2. poloviny 18. století s připojenou obdélnou kovárnou s otevřeným pracovním prostorem patrně z počátku 19. století. Štít kovárny zdoben štukovou selskobarokní výzdobou. Srostlice původní zvonice a kovárny uprostřed rozlehlé návsi. Mohutná hranolová zvonice na čtvercov&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.12 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
bez fotografie

Venkovská usedlost z přelomu 18. a 19. století, ze které se zachovalo obytné stavení a chlévy. Částečně roubený a částečně zděný dům s roubeným věncem a hrázděným patrem je typickým dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Představitel lidové architektury - tzv. francký dům, typický uzavřený dvorec K roku 2007 prováděny opravy obou bu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dřevěná zvonice - Třebosice
 zvonice v okrese Pardubice
bez fotografie

Osmiboká stupňovitá dřevěná zvonice, poprvé doložená soupisem z roku 1754, vzhledem k bezvěžovému kostelu pravděpodobně podstatně starší tradice. Dnes proti uvedenému nákresu výrazně odlišná podoba, současná zvonice je možná mladší následovnice na něm zachycené stavby. V nedávných letech vzorná oprava. Uvnitř zavěšen zvon z roku 1464. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Eneolitické sídliště - Srby
 naleziště v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Eneolitické výšinné sídliště s chamskou kulturou, jehož severní a částečně západní prostor byl v 60tých letech částečně prozkoumán. Na upravené plošině skály si lidé postavili chaty. Toto sídliště bylo zároveň osadou a výrobním střediskem. Zemědělci pěstovali především obilniny a dospěli i k pěstování lnu. Svědč&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost čp.10 - Tchořovice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Na východní straně návsi se nachází areál usedlosti tvořený zděným domem a hospodářskými budovami, který je datován do první poloviny 19. století, přestavby ve 20. století. Dům má křídlový hladký konturovaný štít. Venkovská usedlost čp. 10 spolu s chráněnou sousední usedlostí čp. 12 tvoří významn&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Budova pošty - Železnice
 památka v okrese Jičín
bez fotografie

Pozdně klasicistní stavba, vystavěná pravděpodobně v roce 1827. Jedná se o jednu z prvních veřejných budov pocházející z doby přestavby města. Samotná budova pošty je řadový rohový patrový dům proti faře, střecha sedlová s polovalbou, ze dvou stavebně samostatných objektů. 1. objekt - s hlavní osou sever - jih, má osm okenních os do hlavního průčelí, tři ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovský dům čp.41 - Radim
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Venkovské přízemní poloroubené stavení s podsíní a ojedinělou vnitřní dispozicí, zmiňované v písemných pramenech již k roku 1782. Přízemní poloroubené stavení s průčelní podsíní je v písemných pramenech zmíněno již k roku 1782. Je obdélného půdorysu, se štítovou orientací ve vztahu ke komunikaci, ke kter&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.35 - Soběraz
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Roubený venkovský dům s bohatě skládanou čtyřetážovou lomenicí z roku 1780 je výbornou ukázkou tehdejšího řezbářského umění a lidové architektury vůbec. Objekt venkovského domu čp. 35 se nachází v západní části obce Soběraz. Roubený přízemní dům podélného půdorysu, neomítaný, štítovým průčel&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost čp.39 - Soběraz
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Drobný objekt lidové architektury, chalupa chudšího obyvatele, vystavěná poč. 19. století. Menší roubený dům je dokladem vývoje lidové architektury v daném regionu.. Objekt čp. 39 se nachází v severní části obce po pravé straně komunikace směrem na Radim, na terénní vlně za kapličkou. Menší roubený přízemní venkovský dům...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost čp.8 - Kyje
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Areál zemědělské usedlosti s převážně roubenou zástavbou a se zděným hospodářským křídlem hlavního objektu. Příklad podkrkonošské usedlosti. Usedlost má půdorys písmene L. Roubenice směrem kupředu, k silnici, k ní v pravém úhlu v zadní části roubenice přiléhá zděná stodůlka. Součástí areálu je hlavní obytná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.7 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Naproti kostelu sv. Petra a Pavla, v nárožní poloze, se nachází areál venkovské usedlosti čp. 7. Areál tvoří severní křídlo složené z obytného stavení s navazujícím špýcharem a chlévy, na východní straně je stodola. Na jihu, za sousedním objektem čp. 8, je nový přístřešek, který je bez památkové ochrany. Na ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 5. Brána čp. 5 navazuje na štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Venkovská usedlost není památkově chráněna, je chráněná její část - brána bez pozemku. Vjezdová brána venkovsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Zděná třítraktová uzavřená usedlost. Objekty mají polovalbové střechy. V průčelí vpravo obytné stavení se drobnou štukovou výzdobou lichoběžného štítu. Ohradní zeď se segmentovým vjezdem, vlevo menší trakt výměnku. Uzavřená venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské vesnické zděné architektury. Patř&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.13 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Uzavřená usedlost na severní straně návsi je tvořena domem s křídlovým štítem členěným pilastry a kapličkovou nikou, který byl postaven roku 1824. V Přechovicích se dochoval hodnotný a ucelený soubor zděné lidové architektury Volyňska z doby kolem poloviny 19. století. Domy mají často bohatě členěné křídlové štíty. Usedlost na severní straně...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Cihelna - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Cihelna - Čechtín (zajímavost)

Technicky unikátní kruhová pec systému Hoffmann s deseti topnými komorami byla postavena v roce 1929 vedle starší jednokomorové pece. Cihelna s komínem dosahujícím výšky 30 metrů pracovala v obci nepřetržitě až do roku 1979, kdy byla výroba zastavena. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zvonička - Střítež
 zvonice v okrese Třebíč
Zvonička - Střítež (zvonice)

Půvabná venkovská zvonička lidového charakteru pocházející z 19. století výrazně oživuje prostranství návsi. Drobný objekt čtvercového půdorysu má zděné přízemí zastřešené šindelovou stříškou, ze které vyrůstá bedněný čtyřboký nástavec zvonicového patra. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze