Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 121-140 z 162 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Cihelna - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Cihelna - Čechtín (zajímavost)

Technicky unikátní kruhová pec systému Hoffmann s deseti topnými komorami byla postavena v roce 1929 vedle starší jednokomorové pece. Cihelna s komínem dosahujícím výšky 30 metrů pracovala v obci nepřetržitě až do roku 1979, kdy byla výroba zastavena. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice
 zajímavost v okrese České Budějovice
Venkovská usedlost č.p.15 - Radošovice (zajímavost)

Dnešní podoba usedlosti pochází z roku 1863 jak udává letopočet na štítu obytného stavení.Původ obytného stavení je však bezesporu starší, neboť ve stejné hmotě je zakreslen i na mapě stabilního katastru z roku 1827. Jedná se o uzavřenou zemědělskou usedlost v severozápadním nároží návsi. Do návsi je usedlost obrácena de...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovský dům č.p.24 - Srní
 usedlost v okrese Klatovy
bez fotografie

Přízemní stavení s roubenou obytnou částí a zděným chlévem v řadě, s polovalbovou střechou s lomenicí. Příklad lidové architektury horského typu z 19. století. Stavení obdélného půdorysu, spojené pod polovalbovou střechou, která je kryta plastovou krytinou, se zděnou hospodářskou části. Obytné stavení 2x3 okenní osy, předsazený &scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Vodárenská věž - Benešov
 vodárna v okrese Benešov
bez fotografie

Jedná se o ojedinělou technickou památku s pozdním novorenesančním tvaroslovím. Novorenesanční zděná patrová věžová stavba čtvercového půdorysu s jehlanovou střechou s lucernou pochází z roku 1917. Fasáda ve spodní části členěna pásovou rustikou, v patře pilastry a mohutnou lunetovou římsou. stavba Novorenesanční stavba Budova stojí osamoceně poblíž bene&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Frantova vila - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
bez fotografie

Volně stojící vila Dr. Jaroslava Franty se zahradou a oplocením je patrová členitá stavba přibližně čtvercového půdorysu, postavená v letech 1903-1904 podle projektu Kamila Hilberta. Dům téměř čtvercového půdorysu stojí v rozlehlé obdélné zahradě, kterou vymezuje na jižní straně ulice Pod penzionátem, na západní straně úzká ulička Na schodech, která vede ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.5 - Lažánky
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská usedlost čp. 5 se nachází ve středu obce Lažánky, na jižní straně návsi. Štít obytného stavení a ohradní zeď s bránou je orientována k severu, do přilehlé návsi. Areál nepravidelné protáhlé usedlosti je tvořen na východní straně u návsi obytným stavením s navazujícími chlévy a výměnkem a d&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.8 - Škvořetice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Jedná se o usedlost s obytným domem s polovalbovým štítem z počátku 20. století a s hospodářskými budovami z 19. a 20. století. Usedlost byla zmodernizována ve druhé polovině 20. století.Špýchar usedlosti je zaznamenám již na stabilním katastru z roku 1837 a je zde znázorněn již jako nespalný objekt. Obytné stavení je zde již také zachyceno, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost čp.10 - Tchořovice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Na východní straně návsi se nachází areál usedlosti tvořený zděným domem a hospodářskými budovami, který je datován do první poloviny 19. století, přestavby ve 20. století. Dům má křídlový hladký konturovaný štít. Venkovská usedlost čp. 10 spolu s chráněnou sousední usedlostí čp. 12 tvoří významn&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost čp.22 - Velká Turná
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Ve vsi se dochovalo několik mimořádně hodnotných lidových staveb. Zastoupeny jsou stavby z průběhu 19. století a počátku 20. století. Empírová zástavba z první třetiny 19. století je inspirována maloměstskou architekturou z blízkého městečka Sedlice. Areál byl postaven v průběhu 19. století. Dům má empírové průčelí. Areál tvoří obytné ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.54 - Velká Turná
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Nejvíce hodnotných staveb v obci Velká Turná se dochovalo na severovýchodní straně návsi. Mezi ně patří i usedlost čp. 54 s areálem. Areál se skládá z obytného domu, chlévů a stodoly. Na dům navazuje brána se segmeentovým vjezdem. Ve dvoře se nacházejí nechráněné objekty - přístavky a oplocení z pletiva. Dům usedlosti má dochovan&yacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Budova pošty - Železnice
 památka v okrese Jičín
bez fotografie

Pozdně klasicistní stavba, vystavěná pravděpodobně v roce 1827. Jedná se o jednu z prvních veřejných budov pocházející z doby přestavby města. Samotná budova pošty je řadový rohový patrový dům proti faře, střecha sedlová s polovalbou, ze dvou stavebně samostatných objektů. 1. objekt - s hlavní osou sever - jih, má osm okenních os do hlavního průčelí, tři ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Špitál č.p.100 - Kounice
 zajímavost v okrese Nymburk
bez fotografie

Špitál byl postaven v letech 1677-1680, v 60. letech 18. století byl přestavěn. K objektu přiléhá dvůr a ohradní zeď, zřejmě původně součást později zbořených budov. Kounický špitál představuje hodnotný doklad účelové architektury 17. a 18. století, s dochovanou dispozicí a řadou detailů. Interiér, dvorní fasáda exteriéru a brána byly bohužel naru&s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.66 - Kněžnice
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Významná usedlost (tzv. Kubánkův statek) dokládá venkovskou zástavbu bohatších vlastníků 2. poloviny 19. století. Samotná hlavní budova s obytnou částí je dokladem stavebních postupů doby svého vzniku, doplněných v regionu spíše ojedinělým prvkem hrázděné konstrukce. Hlavní budova, tak budova stodoly jsou uceleným souborem konst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Fara čp.1 - Ostružno
 zajímavost v okrese Jičín
bez fotografie

Objekt fary s původní zachovanou dispozicí včetně interiéru. Hodnotný církevní areál s dochovanou drobnou hospodářskou budovou a ohrazením vystavěným z hrubě opracovaných pískovcových bloků u kostela Povýšení sv. Kříže. Po r. 1995 byla provedena výměna střešní krytiny na objektu farní budovy, došlo taktéž k částečné v&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovský dům čp.41 - Radim
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Venkovské přízemní poloroubené stavení s podsíní a ojedinělou vnitřní dispozicí, zmiňované v písemných pramenech již k roku 1782. Přízemní poloroubené stavení s průčelní podsíní je v písemných pramenech zmíněno již k roku 1782. Je obdélného půdorysu, se štítovou orientací ve vztahu ke komunikaci, ke kter&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.39 - Soběraz
 usedlost v okrese Jičín
bez fotografie

Drobný objekt lidové architektury, chalupa chudšího obyvatele, vystavěná poč. 19. století. Menší roubený dům je dokladem vývoje lidové architektury v daném regionu.. Objekt čp. 39 se nachází v severní části obce po pravé straně komunikace směrem na Radim, na terénní vlně za kapličkou. Menší roubený přízemní venkovský dům...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Žižkův most - Dolní Poříčí
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Jednoobloukový kamenný most pravděpodobně pochází ze 17. století. Most je situován zhruba 1 km JV směrem od obce Dolní Poříčí. Žižkův most je situován v bezprostřední blízkosti Březového potoka volně mimo pěšinu u skupiny lip pod Katovickou horou poblíže chráněného krajinného území Katovická hora s bývalým slovanským hradi&scar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Fara - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Farní budova s hladkým selskobarokním štítem a hospodářskými klenutými budovami je datována do první poloviny 19. století. Cenný interiér včetně klenutých prostor a historických konstrukcí. Fara včetně hospodářských budov je zachycena na stabilním katastru z roku 1837. Při SZ okraji obce Katovice, při průjezdné komunikaci Strakonice - Horžďovice je situov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost čp.7 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům je situován v SV rohu návsi, jehož přestavěné štítové průčelí je orientováno k západu do přilehlé návsi a spolu se sousedním objektem tvoří jednotný celek. Jde o selskobarokní statek z pol. 19. století tvořící celek se sousedním objektem čp.8, který je rovněž zapsán jako nemovitá kulturní památka. Usedlost je tvořena obytn&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.8 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V obci se dochoval zajímavý soubor obytných domů, reprezentující vývoj lidové architektury. Venkovská usedlost čp. 8 se nachází v centru obce Mnichov, na východní straně návsi. Venkovská usedlost tvoří cenný urbanistický prvek v obci. Budovy jsou seskupeny kolem obdélného protáhlého dvora. Na jižní straně se nachází obytné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze