Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Sloup se sochou - Stárkov
 sloup v okrese Náchod
Roku 1726 vystavěný mariánský sloup je ukázkou úrovně regionální barokní sochařské produkce z období první třetiny 18. století; autorem sochy je zřejmě kamenický mistr Josef Anton Schreyer z Fořtu. Jedná se o kvalitně provedený doklad českého sochařství a jako celek výraz...

mírný pokles
Volmanova vila - Čelákovice
 zajímavost v okrese Praha-východ
Areál vily ve stylu pozdního funkcionalismu sestává z reprezentativní vily obdélného půdorysu, objektu vrátnice a rozlehlého parku. Vila byla postavena v roce 1939 podle projektu architektů Jiřího Stursy a Karla Janů. Stavba dostala jméno po původním majiteli firmy, známém českém průmysln&iac...

velký pokles
Františkánský klášter - Hostinné
 klášter v okrese Trutnov
Areál františkánského kláštera se nachází jihovýchodně mimo hradby města za potokem. Tvoří jej klášterní kostel sv. Františka, pro který byl upraven starší renesanční kostel, raně barokní konvent a ohradní zeď s domky (bývalými hrobkami), kter&...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nový vodní mlýn - Jaroslavice
 mlýn v okrese Znojmo
Nový mlýn půdorysně proniká do plochy „starého mlýna“. Má obdélný půdorys a rovněž tři nadzemní podlaží, ale díky jejich větší výšce působí nový mlýn oproti starému mohutnějším dojmem. Architektonické řešení hlavn&iacu...

střední pokles
Frantova vila - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
Volně stojící vila Dr. Jaroslava Franty se zahradou a oplocením je patrová členitá stavba přibližně čtvercového půdorysu, postavená v letech 1903-1904 podle projektu Kamila Hilberta. Dům téměř čtvercového půdorysu stojí v rozlehlé obdélné zahradě, kterou vymezuje na jižní straně ulice Pod penzion&a...

velký pokles
Vila Pellé - Dobřichovice
 vila v okrese Praha-západ
Letní sídlo z let 1882 - 1883 bylo postaveno neznámým architektem pro manžele Verichovi. Reprezentativní klasicizující vilu s asymetricky umístěnou věží architektonicky upravil na konci 20. let 20. století František Buldra. Architektonicky i urbanisticky hodnotná vila, pojatá v klasicistním duchu, p...

mírný pokles
Renesanční štítové průčelí - Řepice
 zajímavost v okrese Strakonice
Renesanční štítové průčelí je cenným dokladem a hodnotným příkladem renesanční architektury panských dvorů z pol. 16. století, který významně zhodnocuje své prostředí. Průčelí se zajímavě a netradičně pojednaným štítem je orientováno k místn&ia...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Soubor domů - Bystřice pod Hostýnem
 městský dům v okrese Kroměříž
Objekt z let 1948-1949 od architektů Honzíka a Kándla. Jde o torzo zamýšleného rozsáhlejšího celku.  Jedná se o obytný jednopatrový dům na kamenné podezdívce. V bloku je deset bytů, každý se samostatným vchodem, u každého bytu terasa přístupná 5 schody. V každ&eacut...

střední pokles
Usedlosti čp. 21 a 22 se nachází uprostřed obce Staré Sedlo a průčelí usedlostí s branou tvoří severní hranici malého protáhlého náměstíčka. Usedlosti jsou pohledově exponované a tvoří významný urbanistický prvek v obci. Usedlosti jsou situované na mírném n&...

střední pokles
Bratrský sbor - Ivančice
 sbor v okrese Brno-venkov
Torzálně dochovaný soubor staveb a pozemků z kulturního hlediska mimořádně významného raně novověkého bratrského sboru v Ivančicích představuje vysoce hodnotnou stavební a kulturně-historickou památku. Soubor dochovaných stavebních pozůstatků Bratrského sboru v Ivančicích tvoří archeo...

mírný pokles
Městský dům - Ivančice
 budova v okrese Brno-venkov
V kontextu zástavby historického centra Ivančic ojedinělý objekt z počátku 20. století byl postavený v secesním stylu. Bohatě zdobená fasáda s balkonem na krakorcích a výrazná mansardová střecha činí z domu jednu z dominant hlavního náměstí. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.12 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
Venkovská usedlost z přelomu 18. a 19. století, ze které se zachovalo obytné stavení a chlévy. Částečně roubený a částečně zděný dům s roubeným věncem a hrázděným patrem je typickým dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Představitel lidové architektury - tzv. fr...

mírný pokles
Vodní mlýn - Salajna
 mlýn v okrese Cheb
Vodní mlýn Gahmühle spolu s hospodářským dvorem byl založen v 17. století na břehu Šitbořského potoka uprostřed vsi Salajna. Současná podoba objektů s hrázděnými štíty pochází ze 2. poloviny 18. století. Později vznikla u mlýna pila s katrem. Je to jeden z nejhezčích a nej...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost č.p.10 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
Původně dvorcová uzavřená usedlost je součástí vesnické památkové zóny Salajna, která je významným dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Obytné stavení je bočně situované, v přízemí zděné o dvou okenních osách. V patře hrázděn&eacu...

mírný pokles
Obdélný roubený patrový podstávkový dům se zděnou vstupní síní a hospodářským dílem pochází z konce 18. stol. V patře se nachází bedněná pavlač předstupující před zděné přízemí. Na zadní část domu navazuje bedněná...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.9 - Dolany
 usedlost v okrese Plzeň-sever
Příklad typického roubeného objektu s lomenicí z 2. poloviny 19. století Roubené stavení v kožichu, přízemní, obdélného půdorysu, o dvou a šesti okenních osách pod sedlovou střechou s eternitovou krytinou. Štít je trojúhelníkový, má skládanou lo...

mírný pokles
Komplex budov bývalých panských loveckých stájí Kinských z r.1875 v neoromásnkém slohu, představuje příklad šlechtického podnikání a doklad reprezentace společenského postavení. Zachovává kontinuitu chovu a šlechtění jezdeckých a kočárový...

velký pokles
Významné polykulturní eneolitické opevněné výšinné sídliště v území s doklady vysoké hustoty osídlení v pozdní době kamenné představuje vysoce hodnotnou, dosud hlouběji neprozkoumanou, archeologickou lokalitu. Lokalita "Za ovčínem" leží na ostrohu se skalnat&yacut...

mírný pokles
Sýpka - Dlouhá Loučka
 budova v okrese Olomouc
Volně stojící budova obdélného půdorysu postavená delší stranou vlevo od tvrze. Je krytá sedlovou střechou s plechem, dříve pokryta břidlicí. Původní dispoziční řešení: přízemí - stáje, arkádami otevřený prostor na jižní straně patro - sýpka, půdn&iac...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.17 -Kněževes
 usedlost v okrese Blansko
Drobná zemědělská usedlost s původní funkcí hospody. Jedná se o poslední roubený dům v obci s řadou autentických detailů. ...

mírný pokles
Doklad mimořádně velké klasicistní budovy selského statku, v prostředí městečka ojedinělý. Patrový samostatně stojící zděný omítaný dům obdélného půdorysu štítové orientace vůči hlavní komunikaci, situovaný v mírném svahu. Střecha je polovalbov&aacut...

mírný pokles
Příklad původní zástavby obce z počátku 19.století se zachovalým barokním štítem obytného stavení, protilehlou sýpkou, vjezdovou branou a hospodářským zázemím. Usedlost tvoří dlouhý úzký dvůr s obytným stavením obdélného půdorysu...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.6 - Lochousice
 usedlost v okrese Plzeň-sever
Jeden z nejvýznamnějších příkladů z poměrně velkého množství zděných pozdně klasicistních usedlostí v obci.  Patrový dům založený ve štítové orientaci, střecha sedlová. Patro na nádvorní straně v obytné části o pěti osách, zadní okenní os...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Lochousice
 usedlost v okrese Plzeň-sever
Jeden z nejvýznamnějších příkladů z poměrně velkého množství zděných pozdně klasicistních usedlostí v obci. Usedlost na obdélné hluboké parcele. Vedle hlavního štítového průčelí obytného stavení je brána do dvora. Na obytné stavení je napojena...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.12 - Pašice
 usedlost v okrese České Budějovice
Zděná selskobarokní usedlost neobvyklé dispozice, s vjezdem z boční strany. Průčelí obytného stavení a sýpky mají etážové volutové štíty se štukovou výzdobou. ...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.9 - Češnovice
 usedlost v okrese České Budějovice
Uzavřená zděná usedlost se nachází na západní straně návsi. Průčelí obytného stavení má zajímavý trojúhelný štít s cihelným zubořezem a dekorativním nástavcem ve tvaru jehlance. Obdobné nástavce mají i paty štítu.Areá...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.13 - Doudleby
 usedlost v okrese České Budějovice
Pohledově významná zděná uzavřená usedlost drobného měřítka se nachází u řeky Malše. Hlavní průčelí má vpravo obytné stavení se zvlněným štítem, vlevo výměnek s jednoduchým trojúhelným štítem, mezi nimi je branka. Štíty maj...

mírný pokles
Kostnice - Horky nad Jizerou
 budova v okrese Mladá Boleslav
Barokní přízemní objekt na bývalém hřbitově při kostele sv. Mikuláše. Budova márnice se nachází západně od kostela. Jedná se o drobnou stavbu přibližně čtvercového půdorysu s nízkou stanovou střechou krytou bobrovkami. Fasáda je hladce omítaná, nároží zaoblen&aacu...

mírný pokles
Měšťanský dům č.p.151 - Hořepník
 budova v okrese Pelhřimov
Klasicistní architektura poměrně velkého městského domu s náročněji zdobeným průčelím tvoří významnou komponentu zástavby obce. Kvůli svažitému terénu se dům směrem do ulice projevuje jako patrový a do dvora přízemní. Na osu je prolomen klenutý průjezd. ...

mírný pokles
Roubený mlýn - Popovice
 zajímavost v okrese Hradec Králové
Největší zajímavostí obce Popovice je roubený mlýn z roku 1804 stojící na bystřickém náhonu. U mlýna roste nejstarší dub na Královéhradecku (odhaduje na více než 600 let). Mlýn dnes slouží k obytným a rekreačním účelům ...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.4 - Doubrava
 usedlost v okrese Mladá Boleslav
Přízemní roubený dům z roku 1832. Venkovská usedlost se nachází při cestě v jihozápadní části osady. Jedná se o samostatně stojící převážně roubený objekt s přízemní obytnou částí a patrovou částí hospodářskou. Střecha je sedlová krytá p...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.209 - Polevsko
 usedlost v okrese Česká Lípa
Budova pocházející z 19. století má částečně roubené přízemí a patro vynášené vyřezávanou podstávkou. Patro objektu je svisle bedněné s lištami, stejně jako jeho štíty. Dům je krytý polovalbovou střechou. V zadní části jej doplňuje bedněný př&i...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.5 - Višňová
 usedlost v okrese Liberec
Dům nalezneme v severozápadní části intravilánu obce, v mírném svahu při místní komunikaci. Objekt vznikl patrně již v průběhu 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1843 zachycuje dům ve shodné půdorysné stopě. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.35 - Víska
 usedlost v okrese Liberec
Hrázděný dům, stojí na jižním okraji obce, nedaleko mostu přes řeku Smědou. Jedná se o patrový dům, postavený na přelomu 18. a 19. století, stojí východně od silnice. Dům je štítově orientován, jeho přízemí je zděné, patro hrázděné, střecha sedlová. ...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.70 - Víska
 usedlost v okrese Liberec
Dům tradiční trojdílné dispozice s roubenou obytnou a zděnou hospodářskou části, pochází patrně z přelomu 18. a 19. století. Nachází se na severním okraji obce, východně od silnice do Poustky a Višňové. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost ev.1 - Víska
 usedlost v okrese Liberec
Patrový převážně zděný dům obdélného půdorysu rozšiřuje přístavba přiléhající k západnímu podélnému průčelí. Na roubenou světnici domu navazuje ve vertikálním směru rámová konstrukce patra vynášená nad světnicí podstávkou. Dům če...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.158 - Dubenec
 usedlost v okrese Trutnov
Roubený přízemní objekt na nízké kamenné podezdívce z pískovcových bloků je vystavěný nedaleko kostela u průjezdní komunikace uprostřed obce. Objekt na křížovém půdorysu se vstupem od SV strany, se zatravněnou plochou dvora a světničkou orientovanou k Z straně. Původní roubení objektu stažen&...

střední pokles
Věžový vodojem - Osečany
 zajímavost v okrese Příbram
Věžový vodojem v Osečanech byl na návsi postaven v roce 1927 během budování obecního vodovodu. Tehdy byl vybudován veřejný gravitační vodovod od prameniště ležícího severovýchodně od obce. Vodojem je uprostřed spotřebiště. Celková rekonstrukce vodovodní sítě byla provedena po třic...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.17 - Nahořany
 usedlost v okrese Strakonice
Na východní straně návsi je usedlost z první poloviny 19. století, s úpravami na konci 19. století. Dům i sýpka mají jednoduché trojúhelné štíty, mezi klenutá brána vrcholící tvarovaným nástavcem s kapličkovou nikou. Cenné interiéry včetně kons...

velký pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)