Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 41-60 z 154 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Vila Eduarda Hamburgera - Olomouce
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc

Nejhonosnější z olomouckých vil vyrostly na pozemcích po odstraněných hradbách mezi západním okrajem historického města a parkovým okruhem. Jižní polovina tohoto území se proměnila v ústřední zájmovou oblast investorů do nemovitostí z řad olomoucké židovské honorace. Centrem se stalo náměstí s monumentální novostavbou synagogy v orientálním stylu od vídeňského architekta, přerovského rodáka židovského původu Jakoba Gartnera. Někteří z nejzámožnějších členů stavebního výboru synagogy projektanta ... podrobnosti >

mírný pokles
Vila Hanse a Else Stratilových - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc

Novoklasicistní vila v Olomouci postavená dle vlastního projektu Hansem Stratilem v roce 1933. ... podrobnosti >

mírný pokles
Městská tržnice - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc

Číslo v seznamu kulturních památek: 10193 ... podrobnosti >

mírný pokles
Měšťanský dům - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc

Číslo v seznamu kulturních památek: 13544/8-3541 ... podrobnosti >

mírný pokles
Fara - Stará Říše
 zajímavost v okrese Jihlava

Barokní farní budova z roku 1758 je situovaná naproti kostelu. Jednopatrová řadová budova obdélného půdorysu má fasádu členěnou nízkým středním rizalitem prolomeným segmentovým portálem, nad kterým je umístěn plastický erb novoříšského kláštera. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice
 usedlost v okrese Strakonice

Venkovská usedlost je příkladem lidové architektury se zachovalým tabulovým štítem obytného stavení. Usedlost je datována do první pol. 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1837 je venkovská usedlost zachycena v rozsahu odpovídající současnému stavu. Venkovská usedlost čp. 39 se nachází v SZ části obce, v blízkosti stř... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.5 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Dům z roku 1863 usedlosti čp. 5 má trojetážový křídlový štít členěný římsami a pilastry, opakující v podstatě renesanční tektoniku. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Ve dvoře hospodářské budovy z 19. a 20. století. Areál usedlosti čp. 5 se nachází v centru obce Přechovice, v její jižní části a spolu... podrobnosti >

stgnace
Venkovská usedlost čp.2 - Pacelice
 usedlost v okrese Strakonice

Dům usedlosti má empírový trojúhelný štít se slepými arkádami ovlivněný bezpochyby maloměstskou architekturou z blízké Sedlice. Na dům navazuje brána s trojúhelným štítovým nástavcem. Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Venkovská usedlost čp.2 v Pacelicích je situována ve středu obce Pacelice, podé... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.3 - Pacelice
 usedlost v okrese Strakonice

Usedlost ve středu obce, z první poloviny 19. století, má dům s křídlovým štítem, členěným pilastry, obdobný je i na protějším hospodářském stavení. Součástí památky je železný kříž z 19. století v prostoru návsi. Venkovská usedlost čp.2 v Pacelicích je situována ve středu obce Pacelice, podél hlavní středov&eacut... podrobnosti >

velký nárůst
Špitál - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod

Barokní architektonická komplex kostela a bočními křídly špitálu. Doklad stavebního vývoje města a kulturní vyspělosti a sociální péče v regionu v 17.-19. století. Barokní architektonický komplex, tvořený osovou stavbou drobného kostela a po jeho stránách symetricky vázanými stavbami býv.špitálu č. 65/IV a 66/IV. Kostel sv. Duc... podrobnosti >

obrovský nárůst
Cihelna - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč

Technicky unikátní kruhová pec systému Hoffmann s deseti topnými komorami byla postavena v roce 1929 vedle starší jednokomorové pece. Cihelna s komínem dosahujícím výšky 30 metrů pracovala v obci nepřetržitě až do roku 1979, kdy byla výroba zastavena. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Fara - Sloup
 zajímavost v okrese Blansko

Pozoruhodná pozdně barokní stavba s původní dispozicí a výrazně členěným průčelím vznikla ve 2. polovině 18. století a spolus kostelem tvoří malebný barokní celek s vysokou uměleckou a kulturně-historickou hodnotou. Po rekonstrukci je fara v dobrém stavu. Barevnost fasády byla zjištěna spektrální analýzou. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Vodní mlýn - Pekloves
 mlýn v okrese Jičín

Doklad hospodářské budovy na okraji venkovské zástavby. Mlýn byl vystavěn v 1. polovině 17. století (údajně pochází z r. 1635). Příjezd po užší polní cestě asi 200 m od silniční komunikace. Částečně oplocen drátěným plotem s kovovými sloupky. Kolem zahrada s ovocnými stromy, studna. Jinak louky a potok. Materiál dřevěný roubený - zpevněn&iacu... podrobnosti >

obrovský nárůst
Volary
 městský pivovar v okrese Prachatice

Městský pivovar založen roku 1875 s vlastní sladovnou, v roce 1945 národní správa, od roku 1949 součástí Pošumavských resp. Jihočeských pivovarů n. p. Roční výstav cca 9800 hl. Zrušen byl roku 1961. ... podrobnosti >

velký nárůst
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice

Venkovský dům byl postaven ve 2. pol. 19. století. Areál je tvořen obytným stavením a chlévy, keré byly zmodernizovány na obytnou část. Dům má atikový štít se segmentovým ukončením, členěn pilastry a římsami. Dochovány klenby v chlévech. Venkovský dům městského typu se nachází uprostřed obce Sedlice, podél hlavní silnice do Bla... podrobnosti >

obrovský nárůst
Radnice - Bečov nad Teplou
 radnice v okrese Karlovy Vary

Barokní stavba z doby krátce po požáru roku 1760 se nachází na místě starší radnice. Výstavný městský dům s četnými klasicistními prvky. Postaven byl podle plánů Josefa Moika a Norberta Heydla. V roce 1898 byla radnice renovována do dnešní podoby. Směrem do ulice stojí kamenná kašna (první půle 19. století) s chrličem ve tvaru lví hlav... podrobnosti >

stgnace
Dvůr Anín - Lnáře
 sýpka v okrese Strakonice

Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se dochovala v intaktním stavu z doby výstavby včetně hmotové sklady, dispozičn&ia... podrobnosti >

obrovský nárůst
Venkovský dům č.p.159 - Sedlice
 usedlost v okrese Strakonice

Dům s dochovaným křídlovým štítem s prvky zlidovělého baroka je datován do první poloviny 19. století. Dům i navazující chlévy mají cenné interiéry, dochované klenby. Dům se nachází v Nádražní ulici, mimo intravilán obce. Objekt se nachází na území městské památkové zóny Sedlice. Chalupa čp. 1... podrobnosti >

obrovský nárůst
Měšťanský dům č.p.104 - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod

Velkoměstsky pojatý dvoupatrový dům kavárny Herzog, významný doklad stavebního vývoje města Broumova na konci 19. století. K řadovému dvoupatrovému hloubkově orientovanému domu s hlavním průčelím směřujícím do Mírového náměstí náleží zadní, rovněž dvoupatrová budova s průčelím směřujícím do Ulice Máchovy. H... podrobnosti >

obrovský nárůst
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč

Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova sice nijak nesouvisí s provozem pivovaru, ale je nedílnou součástí are&a... podrobnosti >

stgnace


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší