Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Venkovská usedlost č.p.29 - Javorník
 usedlost v okrese Prachatice
Venkovská usedlost č.p.29 - Javorník (usedlost) Usedlost čp. 29 je typickým příkladen šumavské roubené architektury drobnějšího měřítka. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice. Drobná, částečně roubená stavba půdorysu "L", zadní část je zděná, štíty bedněné, poch&aac...

obrovský nárůst
Písek
 fara v okrese Písek
Písek (fara) Dnešní pozdně barokní fara se nachází na místě původní gotické fary. Její nejstarší část lze klást do 14. století (sklepení a část přízemí). Přestavby a úpravy fary pocházejí z pozdního baroka či z klasicismu, největší přestavba b...

velký nárůst
Venkovský dům č.27 - Mačkov
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovský dům č.27 - Mačkov (usedlost) Autenticky dochovaná poloroubená chalupa s roubenou světnicí a se zděnými chlévy byla postavena pravděpodobně ke konci 18. století. Chalupa má cenné interiéry, konstrukce (roubení, trámové stropy, klenby). Chalupa je hodnotným příkladem poloroubené lidové architektury. Objekt vykazuje...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost čp.130 - Sedlice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.130 - Sedlice (usedlost) Usedlost byla pravděpodobně vystavěna ve druhé polovině 18. století, s přestavbami v 19. století. Dům má cenné průčelí s atikovým patrovým štítem se štuky, bránu s atikovými štítky a segmentovým vjezdem a interiéry s klenbami nebo trámovými stropy. Dům se nach&aac...

střední pokles
Venkovská usedlost čp.12 - Tchořovice
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost na východní straně návsi, datovaná do první poloviny 19. století, má dvouštítové uspořádání s domem a výměnkem. Dům má hladký křídlový štít, klasicistní výměnek, který byl představen před sýpku, polovalbový &scaron...

mírný pokles
Kontribuční sýpka - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Ve středu obce Štěchovice, na návsi, se nachází samostatně stojící patrová kontribuční sýpka na vyvýšeném místě. Sýpka se nachází na obdélném půdorysu a je zastřešena polovalbovou střechou krytou pálenou bobrovkovou krytinou. Vstupní průčelí je...

velký nárůst
Měšťanský dům č.p.124 - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Měšťanský dům č.p.124 - Broumov (zajímavost) Jednopatrový nárožní dům s falešným druhým patrem. Původně renesanční s fasádami z roku 1894. Doklad stavebního vývoje města a technické vyspělosti regionu té doby. Památková ochrana se vstahuje na dům a branku do uličky Kasárenská. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Fara - Stará Říše
 zajímavost v okrese Jihlava
Fara - Stará Říše (zajímavost) Barokní farní budova z roku 1758 je situovaná naproti kostelu. Jednopatrová řadová budova obdélného půdorysu má fasádu členěnou nízkým středním rizalitem prolomeným segmentovým portálem, nad kterým je umístěn plastický erb novoříšského klá&scar...

mírný pokles
Venkovský dům č.p.147 - Zdoňov
 usedlost v okrese Náchod
Areál menší zemědělské usedlosti s křížovou světničkou na obytném domě. Příklad zděné proměny venkovské zástavby v 19. století. Přízemní zděný dům s vysunutou křížovou světničkou je situován mezi nezpevněnou komunikací a potokem v horní části obce, okapovou stěnou...

mírný nárůst
Křížová cesta - Hrabětice
 zajímavost v okrese Znojmo
Křížová cesta - Hrabětice (zajímavost) Hrabětická kalvárie je poutním místem, skládajícím se z kapličky Panny Marie Třídubské, studny, novodobých zastavení křížové cesty a hory Golgoty s jeskyní, v níž je umístěna socha Panny Marie. Zmínka k roku 1931. Farář Ignác Pezlar žádal 15. května 1931 ko...

mírný nárůst
Masné krámy - Moravské Budějovice
 budova v okrese Třebíč
Masné krámy - Moravské Budějovice (budova) Unikátní klasicistní masné krámy s dochovanou vnitřní dispozicí s původně 12 obchody byly vybudovány roku 1837. Přízemní objekt podkovovitého půdorysu má půlkruhový dvůr, který z východu uzavírá úsek ohradní zdi s branou vložený mezi štítov&aac...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.43 - Lochousice
 usedlost v okrese Plzeň-sever
Usedlost v mimořádně exponované poloze při vjezdu do obce. Usedlost je tvořena štítově orientovaným, patrovým, částečně podsklepeným obytným domem s vročením ve štítě do roku 1913. Na tento přímo navazují směrem do dvora chlévy, zastřešené shodnou sedlovou střechou s kerami...

obrovský nárůst
Zvonice - Jestřabí
 zvonice v okrese Žďár nad Sázavou
Zvonice - Jestřabí (zvonice) Zvonice uprostřed obce. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost č.p.31 - Žďár
 usedlost v okrese Mladá Boleslav
Usedlost s patrovým a zčásti roubeným domem pochází z 18. století. Areál usedlosti leží přibližně ve středu obce. Areál je na straně k cestě uzavřen dřevěným plotem s kamennými sloupky a zadní stranu lemuje drátěný plot. Hodnotná součást souboru lidové architektury v regionu. ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.14 - Polevsko
 usedlost v okrese Česká Lípa
Pro region typická poloroubená patrová stavba, krytá mansardovou střechou, pochází patrně z 2. čtvrtiny 18. století. Dům prošel ve 2. polovině 20. století rozsáhlejší rekonstrukcí a v nedávné době menšími úpravami. Nalezneme jej v severní části obce. ...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.26 - Víska
 usedlost v okrese Liberec
Hrázděný dům, postavený přibližně na přelomu 18. a 19. století stojí na jižním okraji obce, nedaleko mostu přes řeku Smědou.  Patrový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem je postavený na obdélném půdorysu, završuje jej sedlová střecha krytá bobrovkami. Na v&yac...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.34 - Drahonice
 usedlost v okrese Strakonice
Uzavřená selská usedlost blatského typu v návesní poloze, v jižní navýšené pozici, při silnici na Bílsko. Vlevo od vjezdu je situována kolmo k průčelí sýpka, obytné stavení vpravo od vjezdu. Mezi nimi brána do dvora. Areál je organickou součástí centra obce, jedn&i...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.25 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Poloroubená usedlost čp. 25 se nachází asi 500 m od první starší části vesnice ulicového typu a to v její západní mladší části, která je níže položená. V této západní části se nachází zhruba 10 usedlostí (domů) a stavby jsou zde v...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.19 - Nišovice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp. 19 je situována v jižní části intravilánu obce, v postraní uličce vedoucí na rozlehlou středovou náves obce. Štít obytného stavení a špýcharu je orientován k severu, do blízké návsi. Areál usedlosti je dnes tvořen patrovým obytný...

velký nárůst
Městský dům č.p.102 - Velhartice
 dům v okrese Klatovy
Stav zachycený k r. 1837 koresponduje se současnou situací. Již tehdy byl dům klasifikován jako “nespalný”. K jižnímu rohu přiléhal menší “spalný” objekt, při severní straně východní části stavební parcely stál jiný “spalný” objekt, patrně sto...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.44 - Rohanov
 usedlost v okrese Prachatice
Venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské dřevěné roubené architektury. Chalupa na vysoké podezdívce má polovalbovou střechu a předsazený bedněný štít. Vzadu v úhlu navazuje zděné hospodářské křídlo. Asi 18. století, interiér je upravený...

velký nárůst
Eneolitické sídliště - Srby
 naleziště v okrese Plzeň-jih
Eneolitické výšinné sídliště s chamskou kulturou, jehož severní a částečně západní prostor byl v 60tých letech částečně prozkoumán. Na upravené plošině skály si lidé postavili chaty. Toto sídliště bylo zároveň osadou a výrobním střediskem. Země...

střední pokles
Venkovská usedlost č.31 - Kocelovice
 architektůra v okrese Strakonice
Venkovská usedlost č.31 - Kocelovice (architektůra) Dochovaná dvoukřídlá usedlost s obytným stavením a navazujícími hospodářskými budovami je datována do druhé poloviny 19. století.  Zemědělská usedlost čp.31 ležící na průtahu obcí. Na severní straně navazuje na areál hřbitova s kostelem sv. Bartoloměje. Stáv&...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.93 - Sedlice
 architektůra v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.93 - Sedlice (architektůra) Usedlost s obytnou budovou a hospodářskými budovami je datována do první poloviny a do 80. let 19. století. Usedlost byla postavena stavitelem Procházkou. Dům má plastickou fasádu s ornamentálními prvky, v interiéru dochované klenby, trámové stropy. Usedlost se nachází na územ&...

střední pokles
Venkovská usedlost čp.10 - Tchořovice
 usedlost v okrese Strakonice
Na východní straně návsi se nachází areál usedlosti tvořený zděným domem a hospodářskými budovami, který je datován do první poloviny 19. století, přestavby ve 20. století. Dům má křídlový hladký konturovaný štít. Venkovská usedlost čp....

mírný pokles
Fara čp.1 - Ostružno
 zajímavost v okrese Jičín
Objekt fary s původní zachovanou dispozicí včetně interiéru. Hodnotný církevní areál s dochovanou drobnou hospodářskou budovou a ohrazením vystavěným z hrubě opracovaných pískovcových bloků u kostela Povýšení sv. Kříže. Po r. 1995 byla provedena výměna střešn&iacut...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.35 - Soběraz
 usedlost v okrese Jičín
Roubený venkovský dům s bohatě skládanou čtyřetážovou lomenicí z roku 1780 je výbornou ukázkou tehdejšího řezbářského umění a lidové architektury vůbec. Objekt venkovského domu čp. 35 se nachází v západní části obce Soběraz. Roubený přízemní d...

střední nárůst
Špýchar - Pracejovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Architektonicky a konstrukčně hodnotná budova sýpky se zachovalými střílnovými otvory v jednotlivých patrech byla postavena pravděpodobně již v 18. století. Sýpka má cenné interiéry včetně konstrukcí (trámové stropy, klenby). Patrová sýpka se nachází v jižní č&aac...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.8 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Venkovská uzavřená usedlost čp. 9 se nachází ve středu obce na návsi a spolu s usedlostí čp. 10, která je rovněž nemovitou kulturní památkou, tvoří významnou část severní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována bránou a odsazeným štíte...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.1 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Venkovská uzavřená usedlost čp. 1 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část jižní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována dvouštítovým průčelím. Z dochovaného souboru lidových staveb je usedlost čp. 1 z poloviny 19. století ne...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.16 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Venkovská uzavřená usedlost čp. 16 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část východní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována štítovým volutovým průčelím hospodářského objektu a navazujícími podéln&...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Bílý Újezd
 zajímavost v okrese Litoměřice
Barokní usedlost asi z konce 18. století s mladší hospodářskou částí z 19. století.. Patrový komplex lomené trojboké dispozice se systémem polovalbových střech. Na starší dům lomené dispozice navazují chlévy a stodola z doby kolem poloviny 19. století. ...

obrovský nárůst
Letohrádek v oboře - Kralice nad Oslavou
 zajímavost v okrese Třebíč
Letohrádek v oboře - Kralice nad Oslavou (zajímavost) Hodnotná, volně stojící klasicistní architektura výrazně situovaná na palouku v místě křížení alejí tvoří pozoruhodnou dominantu celé Kralické obory. Oktogonální stavbu zastřešenou mansardovým stanem nechal v 19. stol. postavit majitel panství Jindřich Haugwitz. ...

střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.5 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Dům z roku 1863 usedlosti čp. 5 má trojetážový křídlový štít členěný římsami a pilastry, opakující v podstatě renesanční tektoniku. Na dům navazuje klenutá brána s obdobným štítem. Ve dvoře hospodářské budovy z 19. a 20. století. Areál usedlosti čp. ...

obrovský nárůst
Jemnice
  v okrese Třebíč
Jemnice ((bašta) Oblá, z jedné třetiny obvodu otevřená, původně třípodlažní bašta u židovského ghetta předstupuje z jižní části hradební zdi do bývalých valů. V bývalém druhém podlaží se nachází úzké štěrbiny střílen. ...

střední pokles
Nemocnice - Hořovice
 nemocnice v okrese Beroun
Nemocnice Hořovice je situována v Hořovicích v blízkosti nového zámku. Je to stavba klasického vzhledu, jejíž projekt vznikl v 50. letech a k jejímu zprovoznění pak došlo začátkem 60. let. Základní kámen nemocnice byl položen v roce 1956 a stavba přes živelné komplikace pak dokončena roku 196...

střední pokles
Vodárenská věž - Benešov
 vodárna v okrese Benešov
Jedná se o ojedinělou technickou památku s pozdním novorenesančním tvaroslovím. Novorenesanční zděná patrová věžová stavba čtvercového půdorysu s jehlanovou střechou s lucernou pochází z roku 1917. Fasáda ve spodní části členěna pásovou rustikou, v patře pilastry a mohutnou lunetovou ř...

střední nárůst
Kaple se zvoničkou - Svinky
 zvonice v okrese Tábor
Kaple se zvoničkou - Svinky (zvonice) Neobvyklá srostlice barokní zvonice s mohutnou cibulovou bání z 2. poloviny 18. století s připojenou obdélnou kovárnou s otevřeným pracovním prostorem patrně z počátku 19. století. Štít kovárny zdoben štukovou selskobarokní výzdobou. Srostlice původní zvonice a kov&aacut...

střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.7 - Budkov
 usedlost v okrese Prachatice
Venkovská usedlost č.p.7 - Budkov (usedlost) Nekompletní areál usedlosti se zachovaným obytným domem, do dnešní podoby vystavěným roku 1860 známým jihočeským stavitelem Jakubem Bursou, v jádru však starší. Jádro obytného stavení je pravděpodobně renesanční. V roce 1860 bylo hlavní západní průče...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)