Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Vysoká Pec
 obec v okrese Karlovy Vary
Dějiny Vysoké Pece jsou výrazně poznamenány hornictvím a hutnictvím. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1590, ale železná ruda se tu těžila již od 14. století. Vytěžená ruda se tavila ve zdejší vysoké peci (odtud název obce) nebo byla vyvážena do blízkého Saska. V 17. a 18. století se obyvatelstvo živilo vedle upadajícího dolování také krajkářstvím, domácími řemesly, povoznictvím a chove...

střední pokles
Bělušice
 obec v okrese Kolín
Z nejstarší historie Bělušic se zachovalo velmi málo, převážně jen pověsti. Skutečností je, že původně několik bělušických stavení a málo polností, bylo jedině v katastru Labské Týnice (Týnec nad Labem), kde se v gruntových knihách uváděla tato osada názvem...

obrovský nárůst
Břežany II
 obec v okrese Kolín
Břežany II je obec ležící v okrese Kolín západně od Českého Brodu. Mají 502 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 912 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316.   ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dolní Chvatliny
 obec v okrese Kolín
Dolní Chvatliny (obec) Starší osada v kouřimské provincii je zmiňována od poloviny třináctého století jako majetek členů místního vladyckého rodu. Již v čtrnáctém století se rozlišují Hořejší Chvatliny a Dolejší Chvatliny, v nichž stála tvrz a kostel. V roce 1544 prodala paní Kunka ze Sedčic chvatlinskou tvrz s poplužním dvorem, s polovicí kostelního patronátu a veškerým příslušenstvím panu Adamovi z Říčan, majiteli pan...

obrovský nárůst
Grunta
 obec v okrese Kolín
Grunta (obec) Původně hornická osada nedaleko Kutné Hory, s prvním písemnými záznamy z počátku čtrnáctého století (1305), kdy zde dochází k těžbě stříbrné rudy. Život osady ovlivňovaly dějinné události země-procházející vojska husitů i krále Zikmunda, vypálen&iacut...

mírný pokles
Chotutice
 obec v okrese Kolín
Osada na levém břehu potoka Výrovka leží v jedné z nejdéle Slovany osídlených oblastí Čech, jejímž hlavním střediskem bývalo hradiště v Kouřimi. Nedaleko od vsi se nacházelo další slovanské hradiště na Šancích u Radimi. V roce 1416 je v kouřimské městsk&eacu...

mírný pokles
Krakovany
 obec v okrese Kolín
Obec Krakovany leží na rozmezí Železných hor a Polabské nížiny u Týnce nad Labem v okrese Kolín. To udává její převážně zemědělský charakter. Krakovany mají přibližně 800 obyvatel a pod správu obce patří také vesnice Božec. V současné době je v obci základní &scar...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Uhlířská Lhota
 obec v okrese Kolín
Název obce vznikl z uhlířských milířů, z nichž dva poslední fungovaly do počátku první světové války. Obec byla zbožím kláštera sedleckého. Roku 1436 byla od císaře Zikmunda zapsána Vaňkovi z Miletínka. Později patřila panství pardubickému. M...

střední nárůst
Vrátkov
 obec v okrese Kolín
Název Vratkov je zřejmě odvozen od vlastního jména Vratek nebo od nějakých vrat, vrátek. První zmínka o naší obce pochází již z r. 1381.Vlastníkem dvora „in Wratkow“ byla boleslavská kapitula. Původní jádro obce vzniklo na malém návrší nad n...

obrovský nárůst
Čejkovice
 obec v okrese Kutná Hora
Čejkovice, jsou maličkou vesničkou na konci silnice, vůkol lemované poli a lesy v nadmořské výšce kolem 420 m. Leží 16 km jižně od Čáslavi. Ve středověku patřily k panství Chlum, kterému vládl hrad v sousední vsi Chlum. Původně byly v majetku kláštera Sv. Prokopa na Sázavě. První zmínka o obci pochází z r. 1360. V r. 1463 přešel klášterní majetek se Zbýšovským kostelem a poplužním dvorem a vsí Čej...

střední nárůst
Čestín
 obec v okrese Kutná Hora
Uvádí se, že Čestín byl založen ve 12 století, avšak nejstarší doložené záznamy jsou až z roku 1352, kde je uveden jako farní tvrz. Tvrz vznikla současně s kostelem, který nechala údajně vystavět paní Česta z nedalekých Petrovic, proto název Čestin Kostel. V roce 1519 udělil císař Rudolf II Čestínu statut města a právo jednoho týdenního a tří výročních trhů. Město také obdrželo znak stříbrné lili...

střední pokles
Dolní Pohleď
 obec v okrese Kutná Hora
Nejstarší zmínka z roku 1543, původně selská vesnice se sedmi staveními se nachází asi 2 km východně od Zruče nad Sázavou, nad údolím řeky Sázavy. Nyní má obec 32 domů a 102 obyvatel. Na návsi obce stojí udržovaná kaplička, poblíž ní se nalézá požární nádrž. K obci bezprostředně přiléhá tzv. měchonický dvůr, jehož vlastníkem byl kdysi šlechtický rod Schebků, který žil na zručském zámku. Pod sil...

obrovský nárůst
Kluky
 obec v okrese Kutná Hora
Obec Kluky leží 6 km západně od Čáslavi. První písemný záznam o existenci obce Kluky se da-tuje do r. 1289, ale archeologické nálezy prokazují život lidí nejméně před 7000 lety. V prostoru nynější obce byly vhodné podmínky pro pravěké osídlení. Sídliště z mladší doby kamenné byloumístěno poblíž potoka a v okolí se rozprostíraly lesy. Lidé po-stupně tyto lesy káceli - klučili a od této činnosti vzn...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krchleby
 obec v okrese Kutná Hora
Obec Krchleby se nachází 4 km západně od Čáslavi na staré silnici do Tábora, skládá se ze dvou sídelních celků, z Krchleb a 1 km vzdáleného Chedrbí. Krchleby byly osídleny již v mladší době kamenné, což dokazují četné nálezy, jež jsou datovány do 5- až 6-tého tisíciletí před naším letopočtem a konce doby bronzové. Tyto nálezy a vykopávky jsou uloženy ve sbírkách muzea v Čáslavi. Nejstarším dolože...

obrovský nárůst
Křesetice
 obec v okrese Kutná Hora
Křesetice (obec) Jižně od Kutné Hory leží obec Křesetice,kam od 1. 7. 1960 byly přičleněny obce Chrást a Krupá s osadou Bykáň. Křesetice mají své jméno od vladyky Křesaty, který zde ve středověku žil. První písemná zmínka je z prvé poloviny 14. století. Archeologické n&aac...

střední pokles
Močovice
 obec v okrese Kutná Hora
Močovice se nachází 3 kilometry na jihozápad od Čáslavi v Čáslavské kotlině,zřejmě v původním korytu řeky z období pleistocénu. Obec leží v nadmořské výšce 242 metrů a žije zde 370 obyvatel. Osou území je řeka Klejnárka v jejímž okolí se nachází rozsáhlé nivní půdy, dále sprašea sprašové hlíny. Původní osada vznikla na území neolitického sídliště. První písemná zmínka o obci je z roku 1324. Při vy...

střední nárůst
Schořov
 obec v okrese Kutná Hora
První oficiální písemný záznam o obci je z roku 1352, kdy majitelem byl Jan z Bratčic, syn Zdislava. V té době byl postaven kostel sv. Kříže na dnešním hřbitově, který v 17. století vyhořel a nic se z něj nedochovalo. Do roku 1242 bylo sídlo spravováno z Bratčic. Od roku 1242 do roku 1418 byly cirke...

obrovský nárůst
Souňov
 obec v okrese Kutná Hora
Obec Souňov se rozprostírá jihozápadně od Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce 300 m n.m. Sousedními vesnicemi je malebný Třebonín, který Vás upoutá bílou dominantou kostela a Nová Lhota se svým nezapomenutelným Kostelíčkem, který je za příznivého počasí vidět až ze Železných hor.   Do Čáslavi a Kutné Hory mají obyvatelé přibližně stejně daleko- asi 10 km. Spojení zajišťuje častá autobusová ...

obrovský nárůst
Vavřinec
 obec v okrese Kutná Hora
Osada byla založena současně se zdejším kostelem sázavskými mnichy z Konventu sv. Prokopa ve 14. století, v té době tu stávala tvrz s poplužním dvorem, na nynějším čp. 1. Osada byla pojmenovány podle patrona původního románského kostela sv. Vavřince. Tento kostel byl v roce 1420 přestavěn na gotický zděný kostel a ten později  v letech 1876 – 1877 nahrazen novým pseudogotickým kostelem podle proje...

obrovský nárůst
Vidice
 obec v okrese Kutná Hora
  Obec Vidice se nachází  jihozápadním směrem 10 km od Kutné Hory a skládá se z obcí Vidice, Karlov, Nová Lhota, Roztěž a Tuchotice. Dříve patřila k obci ještě osada Stará Lhota, která je však již zatopena vodárenskou nádrží Vrchlice. Ještě před první světovou válkou  žilo na tomto území 810 obyvatel, v současné době zde žije 225 obyvatel.      Katastr obce je o výměře 1176  ha. Tato obec vznikla...

střední pokles
Záboří nad Labem
 obec v okrese Kutná Hora
Záboří nad Labem je jednou z nejstarších osad v širokém okolí. Své jméno má od lesa Bor, zvaného též Markový les, jenž určoval hranice země. Okolí této osady, většinou bažinaté pro rozčleněné ústí řeky Doubravky, chránilo bezpečně osadu na založenou vyvýšeném místě. Zároveň mohutný borový les, oplývající lovnou zvěří, řeky s hojností ryb a úrodná nížina poskytovaly obyvatelstvu obživu. O raném os...

mírný pokles
Jeřmanice
 obec v okrese Liberec
Založení obce a první zmínky o obci se vztahují k roku 1543. Panstvo zdejších pozemků, statků a obcí ze Svijan, Dubu a Frýdštejna najalo lokátora z Německa jménem Herman ( lokátor byla osoba, která jménem panstva vybírala lokality ke stavbě cest, silnic, osad, rybníků a vesnic). &Uacu...

střední pokles
Kunratice
 obec v okrese Liberec
Kunratice (německy Kunnersdorf) je vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 3,5 km západně od města Frýdlantu na silnici nedaleko hraničního přechodu do Bogatynie. Obec má kolem 380 obyvatel, je v ní mateřská a základní škola. Kunratice jsou jednou z nejstarších obcí na Frýdlantsku – zmiňovány jsou již roku 1377, kdy je uváděn plebán p...

mírný pokles
Proseč pod Ještědem
 obec v okrese Liberec
Obec Proseč pod Ještědem tvoří vsi Proseč pod Ještědem, Domaslavice, Horka, Javorník a Padouchov. První zmínka o obci Proseč je činěna v roce 1547, kdy byl za vzpouru proti králi Ferdinandovi I. konfiskovány statky a majetek Adama z Vartenberka ve prospěch panovníka. Zápis v Deskách zemských vypočítává vsi příslušné k „Dubu zámku“ (Český Dub) a mezi nimi i Proseč společně s vesnicemi Padouchovem a...

obrovský nárůst
Rynoltice
 obec v okrese Liberec
Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a cca 730 obyvatel. Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. Pověřeným úřadem pro na&sca...

obrovský nárůst
Vlastibořice
 obec v okrese Liberec
Obec Vlastiborice najdete na jihovýchode okresu Liberec, asi 80km od Prahy, 20km od Liberce, 10km od Turnova a 12km od Ceského Dubu. Obec se svými ctyrmi osadami Jivina, Sedlíštka, Slavíkov a Vlastiborice, reprezentuje typicky venkovské osídlení. Obec se nachází mezi Jizerskými a Lužickými horami na okraji...

obrovský nárůst
Bříza
 obec v okrese Litoměřice
Obec Bříza leží v Řipské tabuli jižně od Roudnice nad Labem v nadmořské výšce 240 m. Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem a její katastrální výměra činí 778,24 hektarů. O dějinách této obce máme bohužel pouze velice málo informací, i přes její bezpochyby velice bohatou a dlouhou historii, vám tak můžeme sdělit pouze několik stručných údajů.Historické osíd...

střední pokles
Dlažkovice
 obec v okrese Litoměřice
Obec Dlažkovice leží na úpatí Českého středohoří na Litoměřicku. Jedná se o malou českou vesničku s dvěma rybníky uprostřed obce. První písemná zpráva o Dlažkovicích se objevuje v historických pramenech z 11. století.  V obci je několik významných historických památ...

střední nárůst
Dobříň
 obec v okrese Litoměřice
Obec Dobříň, se nachází v úrodné Polabské nížině, mezi dvěma dopravními tepnami, řekou Labe a železnicí Praha - Děčín. Je to náš domov, kde každý v úctě a bez rozdílu má své jméno, místo a postavení. Nežijeme z minulosti staré 700 let, mnohdy dramatické, ale chceme žít a rozvíjet se v přítomnosti a s nadějí vzhlížet k budoucnosti. Proto častokrát jdeme jinou cestou. V naší obci rozkvétají každoroč...

obrovský nárůst
Drahobuz
 obec v okrese Litoměřice
Obec leží při silnici z Liběšic do Svářenic, v úrodném úvalu úštěckého potoka v průměrné výši 229 m nad mořem. Ze státní silnice odbočuje zde silnice do Vědlic. Vozovky vedou do Malešova, Jirštěrp a Strážiště. Stávala zde tvrz, na které ...

mírný pokles
Hlinná
 obec v okrese Litoměřice
Hlinná (Hlinai, Hlinay)- 420 m n. m. - Obec v závěru údolí Tlučeňského potoka při úpatí vrchu Hradiště (545 m n. m.) je prvně zmiňována k roku 1337. Náležela pražskému arcibiskupství, záhy přechází výměnou do majetku roudnického augustiniánského kláštera. Později jsou části vsi jmenovány jako součást majetku příslušníků rodu Kamýckých ze Lstiboře. Dále ves zakupuje město Litoměřice. Po pobělohorsk...

obrovský nárůst
Chotěšov
 obec v okrese Litoměřice
Jméno obce je původem rodopisné, podle jména Chotěš, který obec vlastnil či založil. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1057. Osídlení tohoto místa začalo pravděpodobně již v pravěku. (Viz.Pravěk libochovicka). Jak již bylo uvedeno obec, nebo tedy spíše dvůr, založil jist&y...

střední pokles
Chotiměř
 obec v okrese Litoměřice
S Velemínem sousedí Chotiměř, v minulosti bohatá obec. Kromě jiných ji vlastnil i Bedřich z Bílé, popravený 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Ve 20. století ovlivnila ráz obce předimenzovaná zemědělská velkovýroba. Chotiměř (K...

střední pokles
Chotiněves
 obec v okrese Litoměřice
Obec Chotiněves tvoří dvě osady - Chotiněves a Jištěrpy. Obě vsi leží ve starobylé kulturní krajině obývané již dávno v době předhistorické, jak například svědčí středo- až mladohradištní pohřebiště (9. - 11. století) nad východním okrajem Chotiněvsi. Z pohledu historických písemných pramenů jsou starší Jištěrpy. Jsou zmíněny v nedatované tzv. zakládací listině litoměřické kapituly, vydané českým ...

obrovský nárůst
Klapý
 obec v okrese Litoměřice
V roce 1997 je tomu 800 let, kdy byl prvně zaznamenán název obce Klapý: bylo to v souvislosti s jejím darováním zámožným a pobožným vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Hroznata pocházel ze zdejšího k...

střední nárůst
Křesín
 obec v okrese Litoměřice
Křesín je malá obec v meandru řeky Ohře ležící v nadmořské výšce 170 m n.m. na cestě spojující bývalé kastelánské hrady v Žatci a Litoměřicích.  Jméno obce je odvozeno buď od přemyslovského vojevůdce Křesa, který zde kolem roku 853 založil opevněný dvůr nebo od v&yac...

obrovský nárůst
Liběšice
 obec v okrese Litoměřice
První písemná zmínka o Liběšicích pochází z roku 1057, kdy jsou zmíněny na listině Spytihněva II. V roce 1239 daroval král Václav II. Liběšice kladrubskému klášteru. Již v tomto století vedla přes Liběšice cesta do Lužice. Ve 13. a 14. století patřily Liběšice k větším vesnicím s více než 20 poddanskými usedlostmi. Roku 1396 byla obec česká, k poněmčení došlo až mnohem později. Význam Liběšic byl ...

mírný pokles
Nové Dvory
 obec v okrese Litoměřice
První písemná zpráva pochází z roku 1451. Na území žije 427 obyvatel....

střední nárůst
Píšťany
 obec v okrese Litoměřice
Necelých sedm kilometrů na západ od Litoměřic na pravém břehu Labe najdeme na mapě České republiky Píšťany, nevelkou ves, jejíž počátky sahají do XIII. Století. První zmínka  o obci je učiněna v listině vydané v roce 1218 králem Přemyslem Otakarem I. kterou kapitule při kostele sv. Štěpána v Litoměřicích potvrzuje držení statků a majetků. Píšťany jsou ale nepochybně starší a zřejmě měly souvislost...

střední nárůst
Uživatelské recenze 1x

    Strana: 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)