Vyhledávání lokalit (cílů)


Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 181 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Barrandovské skály - Chuchelský háj
 naučná stezka v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

V letech 1997-8 vybudovaná naučná stezka vede přes NPP Barrandovské skály, PR Chuchelský háj a PR Homolka se 14 zastávkami se základními informacemi o geologických, paleontologických, botanických, zoologických i kulturně historických zajímavostech. Začátek trasy je v Praze-Hlubočepech, u trati za viaduktem a konec ve Velké Chuchli, u staré vápenky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Radobýl SPR
 přírodní rezervace v okrese Liberec
Radobýl SPR (přírodní rezervace)

Státní přírodní rezervace Radobýl Na svislých hladkých stěnách opuštěného čedičového lomu je odkryt severojižní profil kopcem. V lomové stěně lze sledovat vnitřní stavbu Radobýlu s názorně vyvinutou sloupcovitou odlučností horniny. Odkryv patří svou orientací a rozlohou mezi nejlepší v Severočeském kraji. Jižní svah kopce se vyznačuje zejména jedním z nejbohatších výskytů Divizny Brunátné v kraji. Typicky tmavě fialová barva květů přechází místy přes růžovou až k čistě bílé. Kromě toho se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Mniší hora SPR
 rezervace v okrese Brno-město
bez fotografie

Přírodní památka Mniší hora, byla původně zaregistrována tehdejším Československým Ministerstvem školství, věd a umění dne 15.11.1950 jako přírodní rezervace. Je vůbec prvním chráněným územím města Brna z důvodu ochrany původní fauny a flóry dubohabřin, vzdálená od středu města pouhých 8 km. Rozkládá se v nadmořské výšce 227 – 333 m. Její původní rozloha byla 54,25 ha. V současné době má vlastní přírodní památka rozlohu 11 ha s tříhektarovým izolačním pásem a ochranná zóna je tvořena 20,5 ha. Os...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Brus
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Východně od Hluchova leží Přírodní památka Brus. Zaujímá plochu 42 ha, převážně v údolí a stráních Stříbrného potoka. Výskyt přesličky peřesté, prvosenky jarní, česneku ořešce, ostřice chabé a časné, kořínku vonného a dalších. Zajímavostí je několik druhů růží, či zdejší kolonie několika druhů motýlů. PR od roku 1952.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pod liščím kupem
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

PP Pod Liščím kupem leží při Hamerském potoce. Důvodem ochrany je ostřicová lada s bohatým porostem prstnatce májového. Rozloha činí 1,4 ha - vyhlášeno r.1990.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Uhliska
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Pod obcí Horní Štěpánov, při místním potoce. Rozloha 15,5 ha. PP od r. 1988....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venušiny mísy
 přírodní zajímavost v okrese Jeseník
bez fotografie

Necelé tři kilometry od Velké Kraše na Jesenicku se nachází mystické skalní město se skalními mísami, sedadly a výklenky zvané Smolný vrch. "Práci" na skalních mísách zahájil kdysi ledovec. Postupná eroze je přetvořila do tvaru o průměru až jednoho metru a objemu i pět set litrů. Často mívají i odtokový kanálek, který spojuje několik pod sebou ležících misek. Lidé těmto útvarům říkali Venušiny misky. Název je podle dostupných pramenů odvozen od bohyně Venus - Freia ze starogermánské mytol...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Větrušická rokle
 rezervace v okrese Praha-východ
bez fotografie

Spilitové skály na pravém břehu Vltavy s původními travnatými společenstvy, petrofytní květenou a faunou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kamenné moře - Mařský vrch
 přírodní zajímavost v okrese Prachatice
Kamenné moře - Mařský vrch (přírodní zajímavost)

Kamenné moře Mařský vrch (nebo také Liščí skála, Lysá skála) je chráněný přírodní výtvor na vrcholku stejnojmenného kopce. Důvodem ochrany je balvanové moře syenitového porfyru na severním svahu, které vzniklo ve starších čtvrtohorách a patří k typickým ukázkám tzv. periglaciálních tvarů v předhůří &S...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Doutnáč
 chko v okrese Beroun
Doutnáč (chko)

Doutnáč je kopec v Karlštejnské vrchovině na území NPR Karlštejn v Českém krasu. V roce 2004 byl po dohodě mezi správou Českého krasu a Lesů České republiky, s. p., vyhlášen bezzásahovou oblastí a kompletně vyjmut z lesního hospodářství. Hlavním záměrem bezzásahové oblasti je sledování přirozeného ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Státní lom - Čelechovice na Hané
 přírodní památka v okrese Prostějov
Státní lom - Čelechovice na Hané (přírodní památka)

Zdejší lom na jižním úpatí Velkého Kosíře je unikátní přírodní památkou. Jedná se o místo tzv. čelechovického devonu, které zaujímá lokalitu Státního lomu a několik menších lomů v okolí. Místo proslulo svými nálezy prvohorních zkamenělin, kdy nejatraktivnějšími kousky mořské fauny je místní druh trilobita. V minulosti zde bádal i proslulý Joachim Barrande. Místem vede naučná stezka PP Velký Kosíř.    ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Lipovské úpolínové louky
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

Západně od obce Lipové v nádherné krajině před prameny říčky Okluky (Hloučely) leží v údolí PR Úpolínové louky. Rozloha činí 5,3 ha. Vyhlášení PR se událo roku 1990. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Za Hrnčířkou
 přírodní památka v okrese Prostějov
Za Hrnčířkou (přírodní památka)

Severně od Plumlova. Původní teplomilná květena na stráních, nad bývalým rybníkem Roudník. Rozloha 0,95 ha. PP od r. 1952. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Velký Kosíř
 Přírodní park v okrese Prostějov
Velký Kosíř (Přírodní park)

Přírodní park Velký Kosíř s nejvyšším vrcholem Hané - 442 m n.m., je zdaleka viditelnou horou. Ta je porostlá komplexem smrku a dubu, s příměsí akátu a jedle. Na jižních svazích od dob středověku stávaly vinice. Dnes je připomínají jen terasovité plochy. Hora byla osídlována od nejranějších dějin. Poblíž vrcholu stávalo prehist...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Háj Petra Bezruče
 přírodní zajímavost v okrese Louny
bez fotografie

Háj Petra Bezruče je přírodní památka v okrese Louny, jižně od obce Petrohrad. Vyhlášena byla u příležitosti 90. výročí narození básníka Petra Bezruče, v červenci 2011 zrušena a rozhodnutím Rady Ústeckého kraje vyhlášena znovu. Důvodem ochrany jsou biotopy a druhy xylofágního hmyzu, zejména páchník hnědý. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Mechové jezírko
 rašeliniště v okrese Jeseník
Mechové jezírko (rašeliniště)

Mechové jezírko je jedním z největších lákadel na Jesenicku. Nachází se zhruba 3 km od osady Rejvíz a jedná se o největší rašeliniště na území Moravy a Slezska.Zajímavé je složení fauny i flóry v oblasti. Rostou zde například: suchopír pochvatý, rašeliníky, rojovník bahenní, bříza karpatská nebo borovice blatka. Zajímavostí je výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté. Z fauny je nejzajímavější : netopýr severní a mravenec rašeliništní. U Rejvízu nalezneme 2 mechová jezírka ... Větší se rozkládá ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Národní přírodní rezervace Salajka
 rezervace v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Národní přírodní rezervace Salajka pod Bumbálkou patří k přírodním zajímavostem. Prales má rozlohu 21,8 ha. Je chráněn již od roku 1937, kdy byl zřízen bývalým majitelem arcibiskupstvím olomouckým. Pralesní rezervaci tvoří velmi vzácný zbytek původního jedlobukového pralesa s průměrným věkem 280 let. Legendární jedlí zde byla tzv. Tlustá Tonka, která měla kolem 350 let, obvod v prsní výši 527 cm a dřevní hmotu kolem 40 m3. Tento prales je ukázkou přirozeného stavu lesa, který v minulosti pokrý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Štědřenec odvislý - Brno
 přírodní zajímavost v okrese Brno-město
Štědřenec odvislý - Brno (přírodní zajímavost)

Štědřenec odvislý, latinsky Laburnum anagyroides , je keř nebo malý strom z čeledi bobovitých dorůstající do 5–13 m výšky, s rozkladitou korunou a oblými větvemi. Letorosty jsou šedozelené, přitiskle chlupaté, později lysé a hnědé. Lístky elipčité až obvejčité, 3–8 cm dlouhé, na líci sytě zelené, lysé, na rubu šedozelené, přitiskle chlupaté. Květy žluté, 2 cm dlouhé, po 14–25 v řídkých, 10–25 cm dlouhých hroznech, semena černá. Světlomilná dřevina, je mrazuodolná a na půdu nenáročná. Původní v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žulový balvan Dědek
 přírodní zajímavost v okrese Plzeň-sever
Žulový balvan Dědek (přírodní zajímavost)

Žulový balvan Dědek v Přírodní památce U báby - U lomu. Před balvanem se nachází rozcestník. Vede tudy žlutá turistická trasa. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Komořanské a Modřanské tůně
 přírodní zajímavost v okrese všechny regiony
bez fotografie

Modřanské a Komořanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) se nacházejí v jižní části Prahy u soutoku Berounky a Vltavy. Byly vybudovány v 19. století jako inundační nádrže, jejichž hlavní úlohou byla ochrana před povodněmi. Následnou výstavbou jezových kaskád ale ztratily svůj původní význam a postupným zarůstáním zde vzni...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze