Vyhledávání lokalit (cílů)


Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 179 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Brániska
 přírodní památka v okrese Prostějov
Brániska (přírodní památka)

Přírodní památka Brániska leží severně nad Plumlovem. Jedná se o ostrůvek význačné květeny na stepní stráni nad potokem Roudníkem o rozloze 1,42 ha. Místo nejbohatšího výskytu koniklece. PP od r. 1952. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Pod Švancarkou
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

PR u Horního Štěpánova, kdy důvodem je ochrana listnatého lesa s převahou olše a vzácných květin (lýkovec, plavůň, zvonečník aj.). PR od roku 1990 s výměrou 7,5 ha.    ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Růžičkův lom
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Menší lom  na hoře Velký Kosíř, severně od Čelechovic na Hané. Výskyt suchomilné květeny, ale  hlavně naleziště trilobitů z devonu. Rozloha činí 1,3 ha. PR od r. 1974. Místem vede i místní Naučná stezka Velký Kosíř....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Skelná huť
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

Rezervace od r.1988 na ploše 19 ha. Chrání zbytek vlhkých luk při potoce Luka. Výskyt ostřice a přesličky říční. Na mokřiny navazují louky s výskytem upolínu nejvyššího, prstnatcem májovým i starčkem potočním. Byla objevena i tolije bahenní. V potoce je výskyt raků a pstruhů. Při okraji rezervace osada Obora, severně někdejší huť na výrobu tabulového a lahvového skla....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horka
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Horka (Přírodní památka)

PP Horka leží západně u obce Ohrozim. Lokalita zdejšího jezírka umožňuje pobyt čolka velkého . Rozloha činí pouhých 0,09 ha a vyhlšena byla roku 2004....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kazatelna - Koryčany
 skalní útvar v okrese Kroměříž
bez fotografie

Vypreparované pískovcové skalisko vystupující ze svahu s vytesanými schůdky pro výstup a upravenou plochou na vrcholu připomínající kazatelnu. Na vrcholu je zasazen železný dvouramenný kříž z roku 1972. Ze skaliska je výhled přes údolí Kyjovky na protější hřeben Chřibských hřbetů, hrad Cimburk a část Koryčanské přehrady. O skalisku se traduje, že bylo využíváno skutečně jako kazatelna, nejprve moravským arcibiskupem Metodějem, později i augustiniány z nedalekého kláštera na Svatém Klimentu. Ska...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Přírodní rezervace Kuchyňka
 přírodní rezervace v okrese Příbram

střední nárůst
NPR Soos
 přírodní rezervace v okrese Cheb
NPR Soos (přírodní rezervace)

Leží 6 km severovýchodně od Frant. Lázní v okrese Cheb v obci Kateřina. Rezervace byla vyhlášena r. 1964 na ploše 221 ha, přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami v ČJ a NJ. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid ohličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu - tzv....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
80
velký pokles
Tiské stěny
 skalní město v okrese Ústí nad Labem
Tiské stěny (skalní město)

Do Tisé jezdí pravidelný autobus z Ústí n.L. přes Strážky a Libouchec a také autobus z Děčína. Můžeme však použít i vlaku jak z Děčína tak z Telnice do Libouchce a odtud za tři čtvrti hodiny vystoupíme do malebné obce Tisá. V Tisé zahneme vlevo na silnici a před kostelem odbočíme vpravo do Tiských stěn. Dobře upravená cesta vede na "Skalní náměstí", jež rozděluje Tiské skály na menší část západní a větší část východní. Západní část projdeme, když sledujeme modrou značku. Východní má dvě stezky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Borecké skály
 rezervace v okrese Česká Lípa
Borecké skály (rezervace)

Skalní město ve kterém se nachází Čechova vyhlídka. Nejvyšší vrchol dosahuje 360mnm. Pás skal se nachází v kosočtverci o rozměru přibližně 700x700m. Snadná dostupnost z vlakové stanice Borek cca 300m ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Radobýl SPR
 přírodní rezervace v okrese Liberec
Radobýl SPR (přírodní rezervace)

Státní přírodní rezervace Radobýl Na svislých hladkých stěnách opuštěného čedičového lomu je odkryt severojižní profil kopcem. V lomové stěně lze sledovat vnitřní stavbu Radobýlu s názorně vyvinutou sloupcovitou odlučností horniny. Odkryv patří svou orientací a rozlohou mezi nejlepší v Severočeském kraji. Jižní svah kopce se vyznačuje zejména jedním z nejbohatších výskytů Divizny Brunátné v kraji. Typicky tmavě fialová barva květů přechází místy přes růžovou až k čistě bílé. Kromě toho se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Komořanské a Modřanské tůně
 přírodní zajímavost v okrese všechny regiony
bez fotografie

Modřanské a Komořanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) se nacházejí v jižní části Prahy u soutoku Berounky a Vltavy. Byly vybudovány v 19. století jako inundační nádrže, jejichž hlavní úlohou byla ochrana před povodněmi. Následnou výstavbou jezových kaskád ale ztratily svůj původní význam a postupným zarůstáním zde vzni...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Červený rybníček - Znojmo-Hradiště
 přírodní zajímavost v okrese Znojmo
Červený rybníček - Znojmo-Hradiště (přírodní zajímavost)

Červený rybníček je přírodní památka ev. č. 67, na západ od místní části Znojmo-Hradiště v okrese Znojmo na pravé straně silnice Hradiště — Mašovice. Přírodní památka Červený rybníček  byla vyhlášena 04.07. 1956 Krajským úřadem Jihomoravského kraje o výměře 0,14 ha . O lokalitu se stará a má v evidenci Správa AOPK Brno - Agenrura ochrany přírody a krajiny ČR . Lokalita leží na styku dvou jednotek , krystalinika Českého masivu, které tvoří členité, erozí a zvětráváním postižené předtřetihorní po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Súlovské skály - Slovensko
 přírodní rezervace v okrese * Slovensko
bez fotografie

Přírodní rezervace založená v roce 1929. Zdejší bizarní útvary - věže, okna, jehly atd. vytvářející jedinečný skalní amfiteátr vznikaly zvětráváním dolomitů, pískovců a slepenců v tomto pohoří působením mořského příboje (v třetihorách) deště, větru i mrazu. Vzniklo tak například 13m vysoké skalní okno zvané Gotická brána. Nechybí tu dokonce ani skalní hřiby. Uprostřed skal stával Súlovský hrad. Po nejzajímavějších místech vede naučná stezka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brus
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Východně od Hluchova leží Přírodní památka Brus. Zaujímá plochu 42 ha, převážně v údolí a stráních Stříbrného potoka. Výskyt přesličky peřesté, prvosenky jarní, česneku ořešce, ostřice chabé a časné, kořínku vonného a dalších. Zajímavostí je několik druhů růží, či zdejší kolonie několika druhů motýlů. PR od roku 1952.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kozí horka
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Severovýchodně nad obcí Hamry leží obklopena polnostmi menší PP Kozí horka. Je tu výskyt teplomilné flóry - koniklec, bělozářka, černýš a jiné. Rozloha činí 0,2 ha. PP od roku 1989.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Louky pod Skalami
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Západně od Protivanova na rozloze 2,6 ha je chráněna mokřadní ostřicová louka s chráněnou flórou a faunou. PP od r. 1990....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Terezské údolí
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

Přírodní park s naučnou stezkou. Ta vede z městečka Náměšť na Hané(okr.Olomouc) do Laškova (okr.Prostějov), podél říčky Šumice. V Náměšti se nachází dva zámky, zřícenina hradu, koupaliště a je kulturním centrem oblasti. V Laškově je zámek a severně nad obcí leží lokalita Rmíz se stopy pravěkého hradiště. Bylo zbudováno v pozdní době kamenné lidem kultury nálevkovitých pohárů. Z hradiště se dochovaly valy o délce téměř 1 km, je částečně zalesněno a nedaleko jsou tři rozlehlá mohylová pohřebišt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Uhliska
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Pod obcí Horní Štěpánov, při místním potoce. Rozloha 15,5 ha. PP od r. 1988....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Cikánský důl - Kunratice u Cvikova
 rokle v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Cikánský důl je asi 600 m dlouhá boční rokle, vybíhající z údolí Dobranovského potoka mezi Janovem a sloupskou skalní poustevnou. Skalnaté údolí bylo turisticky zpřístupněno místním Horským spolkem na konci 19. století a dnes jím prochází modře značená cesta ze Sloupu k hostinci U 7 trpaslíků. Údolí je po obou stra...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze