Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 207                Mapa
Ptáčovský kopeček
 chráněné území v okrese Třebíč
chráněné území koniklece...

střední pokles
Jalovec
 chráněné území v okrese Třebíč
Chráněným územím prochází lyžařský vlek....

střední pokles
Branické skály - Praha
 rezervace v okrese Praha hl.m.
Branické skály - Praha (rezervace) Přírodní památka Branické skály se skládá ze dvou částí - z vlastní Branické skály s lesoparkem Dobeška a z lokality Školní vrch. Obě části od sebe odděluje Stará cesta. Branická skála, opředená pověstmi o skrytém pokladu a dávném hradu, je jedním z nejvýchodnějších výběžků vápenců Českého krasu. Tvoří výraznou krajinnou dominantu vltavského údolí. Rok vyhlášení: 1968 Celková rozloha: 9,1 ha K...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sokolí skála
 přírodní rezervace v okrese Brno-venkov
Studený kout
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Pod prameništěm Deštného potoka se nachází na ploše 5 ha biotop mravence lesního. Vyhlášeno r.1995. Lokalita spadá pod Přírodní park Velký Kosíř....

mírný pokles
Brus
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Východně od Hluchova leží Přírodní památka Brus. Zaujímá plochu 42 ha, převážně v údolí a stráních Stříbrného potoka. Výskyt přesličky peřesté, prvosenky jarní, česneku ořešce, ostřice chabé a časné, kořínku vonného a dalších. Zajímavostí je několik druhů růží, či zdejší kolonie několika druhů motýlů. PR od roku 1952.  ...

střední pokles
Dolní vinohrádky
 přírodní památka v okrese Prostějov
Jihozápadně od Domamyslic na úpatí Záhoří je PP Dolní vinohrádky. Jedná se o zachovalý ostrůvek stepní květeny, naleziště lýkovce vonného. Jižně pod lokalitou býval vinohrádek. Rozloha činí asi 0,38 ha. PP od r. 1952. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lipovské úpolínové louky
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
Západně od obce Lipové v nádherné krajině před prameny říčky Okluky (Hloučely) leží v údolí PR Úpolínové louky. Rozloha činí 5,3 ha. Vyhlášení PR se událo roku 1990. ...

velký pokles
Louky pod Skalami
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Západně od Protivanova na rozloze 2,6 ha je chráněna mokřadní ostřicová louka s chráněnou flórou a faunou. PP od r. 1990....

mírný pokles
Návesní niva
 přírodní památka v okrese Prostějov
Jižně v obci Niva je od roku 1989 chráněné území o ploše 0,85 ha. ...

střední pokles
Pavlečkova skála
 přírodní památka v okrese Prostějov
V obci Žárovice leží PP Pavlečkova skála. PP od roku 1952, rozloha 1,3 ha. Místo výskytu teplomilné květeny, převážně koniklece velkokvětého.   ...

velký pokles
Pod Panským lesem
 Přírodní památka v okrese Prostějov
PP v obci Malé Hradisko. Důvodem ochrany je vlhká louka s hojným výskytem upolínu evropského. Rozloha - 0.81 ha, vyhlášeno r.1990....

střední pokles
Pod Zápovědským kopcem
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Lokalita jižně pod Kostelcem na Hané, při tzv.Přehradě na říčce Romži. Přírodní meandry s porostem lužního lesa s rozlohou 13,7 ha chrání výskyt zvláště obojživelníků. PP od r.1989....

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Skály
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
Přírodní rezervace Skály se nachází na katastrech Bukové a Protivanova. Je nazvána po nejvyšším vrcholu Drahanské vrchoviny. PR má rozlohu 5 ha. Vyhlášena v roce 1988. Chrání původní lesní porosty s bukem a místní příměsí smrku a javoru. v místě naučná stezka partyzánského hnutí. Zdejší lovecká chata Hanačka postavena roku 1810, byla tehdy jedna ze základen skupiny Jermak.  ...

mírný pokles
Skřípovský mokřad
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Rozlohou malé území v nejsevernější části Drahanské vrchoviny, chránící zbytek rašelinné louky, navazující na podmáčený les. Výskyt zevaru nejmenšího. Chráněnou rezervací je území od r.1990. Rozloha činí 2,7 ha....

mírný pokles
Taramka
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Severně od obce Hvozd v Přírodním parku Kladecko leží PP Taramka. Rozloha 25,5 ha - vyhlášeno r. 1988. Jedná se o ochranu zbytků květnatých bikových bučin.  ...

mírný pokles
V chaloupkách
 Přírodní památka v okrese Prostějov
PP za obcí v Horním Štěpánově. Rozloha činí 4,6 ha. PP od r. 1990....

mírný pokles
Vápenice
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Pod obcí Slatinky, při místním potoce leží PP Vápenice. Sama se nachází v Přírodním parku Velký Kosíř. Je to vápencový hřbet se vzácnou květenou na ploše 20 ha. Podle geologů se zde nachází v podzemí zdroje lázeňských vod, vyvěrajících v nedalekých Slatinicích. PR od r. 1990. ...

mírný pokles
Vitčický les
 přírodní rezervace v okrese Prostějov
> /* Style Definitions */ {"Normální tabulka"; ""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Zalesněný vrchol na Hané (307 m n.m.) s dřevěnou rozhlednou u obce Vitčice. Rozloha 96,5 ha cenných dřevin - buk, jilm, javor, jeřáb, lípa, důležitý ekosystém regionu. PR od roku 1990. ...

mírný pokles
Za Hrnčířkou
 přírodní památka v okrese Prostějov
Za Hrnčířkou (přírodní památka) Severně od Plumlova. Původní teplomilná květena na stráních, nad bývalým rybníkem Roudník. Rozloha 0,95 ha. PP od r. 1952. ...

velký pokles
Harrachova jáma
 přírodní zajímavost v okrese Trutnov
Harrachova jáma je krajní ze tří Labských jam, které spadají do Labského dolu od Krkonoše (Zlatého návrší) a Pančavské louky. K úpatí jámy v Labském dole nás dovede modrá turistická značka ve směru Špindlerův Mlýn - Labská Bouda....

mírný pokles
Navorská jáma
 přírodní zajímavost v okrese Trutnov
Navorská jáma je jednou ze tří Labských jam, které spadají od Pančavské louky, po téměř 200 metrů vysokém žulovém srázu, do Labského dolu. Navorská jáma je první jámou kolem, které sestupujeme od Labské boudy do Labského dolu....

mírný pokles
Háj u Louky
 přírodní rezervace v okrese Hodonín
Ďáblův chléb
 přírodní zajímavost v okrese Jindřichův Hradec
Ďáblův chléb (přírodní zajímavost) Seskupení balvanů, z nichž největší je rozříznut jako bochník chleba. Leží v lese těsně vedle červené turistické cesty asi 1 km západně od Zvůle. ...

velký pokles
Černá skála - Lipovec
 přírodní památka v okrese Blansko
Háj Petra Bezruče
 přírodní zajímavost v okrese Louny
Háj Petra Bezruče je přírodní památka v okrese Louny, jižně od obce Petrohrad. Vyhlášena byla u příležitosti 90. výročí narození básníka Petra Bezruče, v červenci 2011 zrušena a rozhodnutím Rady Ústeckého kraje vyhlášena znovu. Důvodem ochrany jsou biotopy a druhy xylof&a...

střední pokles
Tetřevská slať - Horská Kvilda
 přírodní památka v okrese Klatovy
Tetřevská slať je přírodní památka ev. č. 1146 poblíž obce Horská Kvilda na pomezí okresů Klatovy a Prachatice. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava. ...

stgnace
Rotavské Varhany - Rotava
 zajímavost v okrese Sokolov
Rotavské Varhany - Rotava (zajímavost) Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Je dostupná po cyklotrase 2045 z Kraslic, nebo od zámečku Favorit. Necelý kilometr od Rotavské myslivny po žluté pěší značce je odbočka k Rotavským varhan...

obrovský nárůst
Martinské stěny
 přírodní památka v okrese Česká Lípa
Obora Úhlejov - Úhlejov
 obora v okrese Jičín
Obora o celkové rozloze 8 ha pro chov dančí a mufloní zvěře byla založena v roce 2002. Jejím držitelem i uživatelem je Vladislav Machek. Rozkládá se v kopcovitém terénu ve východní části katastru obce v nadmořské výšce 350 – 400 m.  Mufloni pocházejí z obory Žleby, daň...

velký nárůst
Kamenný hřib
 přírodní památka v okrese Sokolov
Borečský vrch
 rezervace v okrese Litoměřice
Společně s Lovošem má další prvenství. To se týká vybudování první okružní naučné stezky, která od roku 1981 přibližuje veřejnosti jedinečné hodnoty a vzácné přírodní jevy těchto dvou chráněných území. Nověji se pak Borečský vrch stal je...

mírný pokles
V Olších - Trboušany
 rezervace v okrese Brno-venkov
Jedná se o lužní porost s přiirozenou dfřevinnou skladbou. Rozkládá se v části údolní nivy občasného Trboušanského potoka v Olbramovické pahorkatinû, při severozápadním okraji obceTrboušany. Podloží rezervace tvoří štěrky a písky ottnangu karpatské předhlubn...

obrovský nárůst
Valtice - Rendezvous
 rezervace v okrese Břeclav
Národní přírodní památka Rendezvous má rozlohu 17,12 hektaru a tvoří ji komponovaný lesní areál s loukou a rybníkem v okolí zámečku Rendezvous, ležícího severovýchodně u Valtic. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně lesních společenstev panonských doubrav vyv...

velký nárůst
Rezervaci od roku 2013 doplňuje rozsáhlá přírodní památka Andělské schody chránící široké spektrum rozličných přírodních společenstev od mokřadů přes listnaté lesy s příměsí jedle až k suchomilným travním stanovištím. Na vlhkých plochác...

obrovský nárůst
Přírodní památka Žehuňsko – Báň je chráněné území ležící v těsné blízkosti obce Hradčany v okrese Nymburk. Svou rozlohou se řadí mezi maloplošná území, přesto je však považována za největší zachovalou bílou stráň ve středním...

střední pokles
PP Vltava u Blanského lesa - Čertyně
 památka v okrese Český Krumlov
Přírodní památka jejiž rozloha má 478,35 ha se rozprostírá na příkrých svazích řeky Vltavy mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou. Na území se vyskytuje spousta vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů jako jsou hořeček mnohotvarý česk&yac...

obrovský nárůst
Provázková louka - Borová
 PP v okrese Český Krumlov
Provázková louka je přírodní památka v okrese Český Krumlov. Nachází se v Blanském lese, v sedle mezi Bulovým a Mlýnskými vrchy, 4 km severozápadně od Chvalšin. Je součástí CHKO Blanský les. Předmětem ochrany jsou mokřadní společenstva střídavě vlhkých luk s...

střední pokles
Rýžoviště zlata - Lipka
  rýžoviště v okrese Prachatice
Menší pásmo rýžovnických sejpů u osady Lipka je cenným dokladem povrchové exploatace zlata na horním toku Volyňky. Sejpy jsou součástí komplexu rýžovišť dochovaných v povodí Volyňky, Arnoštského, Hamerského a Kvildského potoka v centrální čá...

mírný nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, max - 6,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)