Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Pevnosti, řopíky a opevnění v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 282                Mapa
N-S 44
 pěchotní srub v okrese Rychnov nad Kněžnou
Nachází se v porostu vlevo od cesty, která vede k N-S-43 asi 150 metrů od něj směrem k obci Polom. Jednostranný pěchotní srub s výstřelem do údolí k obci Polom. Vyzbrojen klasickou sestavou smíšeného dvojčete a dvojkulometu pod betonem....

mírný pokles
N-S 45 Polom
 pěchotní srub v okrese Rychnov nad Kněžnou
V současnosti zasypán a oplocen. Nachází se v uzavřeném vojenském prostoru poblíž hájovny nad obcí Polom. Oboustranný pěchotní srub vyzbrojený na obou stranách klasickou sestavou protitankových a protipěchotních zbraní. Je to dáno tím, že mělké údolí v prostoru Polomi umožňovalo postup mechanizovaných jednotek šikmo svahem směrem k Sedloňovu, zatímco sruby vpravo už stojí v terénu pro techniku tě...

obrovský nárůst
N-S 46
 pěchotní srub v okrese Rychnov nad Kněžnou
Oboustranný pěchotní srub. Bočními palbami navazoval na své sousedy vlevo a vpravo. Čelní kulomety v kopuli ovládaly silnici z Olešnice směrem do Sedloňova. Zvony ani kopule nebyly osazeny. Zához neproveden. Střílny hlavních zbraní vytrženy....

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
N-S 79 Hrobka
 pěchotní srub v okrese Náchod
N-S 80 Jirásek
 pěchotní srub v okrese Náchod
Novohradská brána - Třeboň
 opevnění v okrese Jindřichův Hradec
Novohradská brána - Třeboň (opevnění) V historické Třeboni bylo důkladné městské opevnění a právě díky němu je centrum města dodnes přístupné vždy jen přes jednu z původních bran – Budějovickou, Hradeckou, nebo Novohradskou a za ní Svinenskou. Novohradská brána stojí při příjezdu do centra Třeboně před bránou Svinenskou. Z...

střední pokles
Nymburk
 městské hradby v okrese Nymburk
Nymburk (městské hradby) Opevnění města bylo budováno za vlády krále Václava II. v letech 1288 až 1305, ale úplně dokončeno bylo až v roce 1337. Kolonisté je postavily podle římských a východních měst, poznaných při křižáckých taženích. Použily k tomu novou stavební techniku - režné cihlové zdivo. Z hlavní hradební zdi, zakončené stříškou z cihel, bez cimbuří a ochozů, vystupovaly mohutné čtyřhranné bašty, rozmístěny od s...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lehký objekt vz. 37 A3/41/B2 - 80 z - u zdi zámku ve Smečně, vojenský skanzen....

střední nárůst
Objekt LO vz.36 ZVV Brno 4/92/C - Jevišovka
 opevnění v okrese Břeclav
Objekt lehkého opevnění vz.36 chránící železniční most u Jevišovky. ...

velký pokles
Objekt LO vz.37 III./2-5-C1
 opevnění v okrese Znojmo
Objekt lehkého opevnění vz.37 byl vybetonován v r.1937. Po válce byl reaktivován, nyní je volně přístupný. Objekt se nachází u trati 100m SV směrem od Hevlínského fotbalového hřiště. ...

střední pokles
Objekt LO vz.37 III./2-6-C2 - Hevlín
 opevnění v okrese Znojmo
Objekt lehkého opevnění vz.37 byl vybetonován v r.1937. Po válce byl reaktivován, nyní je volně přístupný. ...

mírný pokles
Obrova noha
 hradiště v okrese Prostějov
Obrova noha (hradiště) Nedaleko Otaslavic, asi 1,5 km západním směrem, leží zbytky hradiště nazývané Obrova noha. Jedná se o opevněné sídliště z mladší a pozdní doby kamené (asi 2 000 let př.n.l.). Osídlení pokračovalo i v době bronzové a železné, ale i slovanské. Na dnes zalesněné lokalitě, kromě znatelných nerovností po stavbách, lze poměrně dobře vidět valové opevnění s příkopy. To dosahuje délky asi 2 km. Prostor se...

stgnace
OP-S 10 - Na křižovatce
 pěchotní srub v okrese Opava
Sponzorovaný odkaz
 reklama
OP-S 11 - U cihelny
 pěchotní srub v okrese Opava
OP-S 12 - Na rytířském
 pěchotní srub v okrese Opava
OP-S 6 - Na zbytkovém
 pěchotní srub v okrese Opava
OP-S 9 - Na lukách
 pěchotní srub v okrese Opava
Palivový bunkr - Pardubice
 opevnění v okrese Pardubice
Palivový bunkr - Pardubice (opevnění) Jeden z dvojice bunkrů v areálu. Masivní konstrukce ze železobetonu, typizovaná poválečná. Uvnitř 4 nastojato uložené cisterny po 50 000 l paliva. Pod podlahou je menší horizontální nádrž, o objemu 25 000 l. ...

střední nárůst
Pardubská fortna - Chrudim
 opevnění v okrese Chrudim
Během 15. století byla v městském opevnění vybudována branka pro pěší, tzv. Pardubská fortna. Nad brankou se nachází hranolovitá věž, která byla svého času doplněna předsunutým barbakanem pro ochranu vstupu. Na jeho místě dnes stojí dům č. 98. Věžovitá část má gotick&eacu...

střední nárůst
Partyzánský bunkr u Drozdova
 bunkr v okrese Šumperk
V místech, kde tomu přírodní terén, krajina i zalidnění dovolovaly v průběhu války a hlavně ke konci, když se blížila fronta, vznikaly větší či menší partyzánské jednotky. Právě takový terén se nachází i v Zábřežské vrchovině. Poměrně členitá krajina ...

střední pokles
Pevnost Josefov
 pevnost v okrese Náchod
Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Dobývání pevností patřilo tehdy k vojenské strategii každé evropské armády. Projekt pevnosti zpracoval francouzský inženýr v habsburských služb&aacut...

stgnace
HODNOCENÍ
63 %
CENA OD
100
Pevnost Radíkov
 pevnost v okrese Olomouc
Pevnost Radíkov (pevnost) Fort Radíkov č. 2 je součástí Císařsko královské Olomoucké pevnosti. Byl vybudován v letech 1871 – 6. Je to architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt, který se dochoval v jediném exempláři na území ČR. Jedná se o jednovalový dělostřelecký fort....

obrovský nárůst
Pevnostní ženijní velitelství - Hradec Králové
 pevnost v okrese Hradec Králové
Bývalá barokní budova ženijního ředitelství byla postavena v letech 1787 - 1797. Stavbu řídil ženijní podplukovník Kleindorf, který vedl i stavbu hradecké pevnosti. Jedná se o přízemní budovu s nádvorní chodbou při obvodu zdi uprostřed, kterou se chodilo do obytných místností. Pod budovou se nachází klenutý suterén se dvěma dlouhými rovnoběžnými místnostmi, do kterých vedl vchod přímo z ulice. Okn...

střední pokles
Pevnůstka opevnění vzor 37
 pevnůstka v okrese Trutnov
Pevnůstka opevnění vzor 37 (pevnůstka) Volně přístupná pevnůstka československého předválečného lehkého opevnění vz. 37....

střední nárůst
Pěchotní srub MJ - S 29 Svah
 pěchotní srub v okrese Břeclav
Objekt pevnostního opevnění, jež bylo zařazeno do podúseku Mikulov a patřilo do úseku ŽSV XI. Hrušovany nad Jevišovkou. Jedná se o jediný realizovaný izolovaný pěchotní srub v tomto podúseku.   Srub má dvě patra - v horním bojovém nadzemním jsou dvě střílny, cho...

obrovský pokles
Pěchotní srub MJ S3 Zahrada - Šatov (tvrz) Také na jižní hranici Československa vznikala v letech 1935–1938 soustava opevnění. Skládala se z objektů těžkého opevnění – pěchotních srubů a lehkého opevnění, tzv. řopíků. Některé objekty byly armádou využívány i v poválečném období. Technické muzeum v Brně...

mírný pokles
Pěchotní srub N-S 47 Jaroslav - Sedloňov
 pěchotní srub v okrese Rychnov nad Kněžnou
Pěchotní srub N-S 47 Jaroslav - Sedloňov (pěchotní srub) Samostatný pěchotní srub N-S 47 „Jaroslav“ je oboustranný objekt ve zvýšeném III. stupni odolnosti postavený v úseku Ženijního skupinového velitelství Náchod v blízkosti tvrze Skutina. Hlavní výzbrojí měl být 4 cm protitankový kanón vz. 36 spřažen&yacut...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
Pěchotní srub N-S 83 - Běloves
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 83 - Běloves (pěchotní srub) Samostatný pěchotní srub těžkého opevnění N-S 83 Lázně byl součástí pevnostního systému předválečné Republiky československé. Je součástí stavebního podúseku Polsko. Srub se nachází v blízkosti dělostřelecké tvrze Dobrošov. N-S 83 Lázně je sam...

velký pokles
Pěchotní srub N-S 84 Voda
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 84 Voda (pěchotní srub) Samostatný pěchotní srub těžkého opevnění N-S 84 "Voda" byl součástí pevnostního systému předválečné Republiky československé. Je součástí stavebního podúseku Babí. Srub se nachází v blízkosti dělostřelecké tvrze Dobrošov. N-S 84 "Voda" je samostatný, oboustranný a kvůli hladině podzemní vody jednopodlažní pěchotní srub, postaven ve II. stupni odolnosti. Pro objekt se počítalo s osádkou 35 mužů. ...

mírný nárůst
Pěchotní srub N-S 85 Montace
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 85 Montace (pěchotní srub) Samostatný pěchotní srub těžkého opevnění N-S 85 Montace byl součástí pevnostního systému předválečné Republiky československé. Je součástí stavebního podúseku Polsko. Srub se nachází v blízkosti dělostřelecké tvrze Dobrošov. N-S 85 Montace je samostatný, levostranný, dvoupodlažní pěchotní srub, postaven pouze v I. stupni odolnosti, protože se nachází ve svahu pod skálou nad břehem Metuje. Pro ob...

stgnace
Pěchotní srub N-S 86 Havlíček
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 86 Havlíček (pěchotní srub) Samostatný pěchotní srub těžkého opevnění N-S 86 Havlíček byl součástí pevnostního systému předválečné Republiky československé. Je součástí stavebního podúseku Babí. Srub se nachází v blízkosti dělostřelecké tvrze Dobrošov. N-S 86 Havlíček je samostatný, pravostranný, dvoupodlažní pěchotní srub, postaven v II. stupni odolnosti. Pro objekt se počítalo s osádkou 24 mužů. Havlíček je zapuštěn do s...

mírný pokles
Pěchotní srub N-S 87 Les
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 87 Les (pěchotní srub) Veřejnosti nepřístupný a celkem necitlivě oplocený objekt. Vpravo na kraji lesa zajímavá teréní úprava pro výstřel hlavních zbraní až do údolí Metuje. Příkop je ale pomalu zanášen sutí. Pancéřové prvky a hlavní střílny vytrženy za okupace....

střední nárůst
Pěchotní srub N-S 88 Transformátor
 pěchotní srub v okrese Náchod
Pěchotní srub N-S 88 Transformátor (pěchotní srub) Pěchotní srub je umístěný v místě kde se obranná linie stáčí z hřebenu do údolí Metuje. Proto byl vpravo vybaven kopulí KM pro krytí cesty a teréního zlomu směrem k N-S 87. Pancéřové prvky a hlavní střílny vytrženy za okupace. Částečně zachovaná původní barevná omítka....

mírný nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)