Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Budišov nad Budišovkou (kostel) Základní kámen byl položen 9.6. 1745 prelátem ze Šternberka. První přípravy ke stavbě byly vedeny děkanem Josefem Baptistem, který přišel do Budišova 30.4. 1746. Stavba byla realizována pod zvláštní patronací a finanční pomoci kardinála Ferdinanda Julia, hraběte Troyer. Stavba...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1 (kostel) Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě byl založen jako farní kostel současně s Novým Městem v roce 1348. Gotická stejnolodní stavba v místech někdejší osady Chudobice, dnes uprostřed malého sadu, původně hřbitova. Dvě barokní sochy z roku 1827 stojí před hlavním vchodem. Interiér je sklenut křížovou klenbou. Bohaté zařízení chrámu je barokní. Vzácný tabulový obraz madony a socha sv. Jindři...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel Nejsvětější Trojice - Sádek
 kostel v okrese Svitavy
Kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici, ale nebylo tomu tak vždy. Původní kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši a pouť se tedy konala v prosinci. Původní kostel byl podle listiny nalezené v báni malé věže a nápisu na zvonu zřejmě z roku 1515 – 1516, ale je docela možné, že nějaký dřevěný kostelík zde stál již dříve. Dnešní podoba kostela je po barokních úpravách z let 1710 – 1713. Kostel byl vysvěcen 1...

střední nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
kostel - Bzenec
 kostel v okrese Hodonín
kostel - Bzenec (kostel) ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov (kostel) Kostel sv. Bartoloměje - od roku 1352 jako kostel farní. K severnímu boku presbytáře přiléhá gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie (prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod.) Hlavní oltář pochází z roku 1695 a jeho čelní stěna je zdobena vyřezávanými ornamenty. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen z pískovce staršího sládka přerovského pi...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Josefa - Vaňov
 kostel v okrese Ústí nad Labem
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Jiljí - Vinařice
 kostel v okrese Louny
...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem (kostel Dříve na tomto místě stával románský kostelík, který v roce 1333 nechal pražský biskup Jan IV. z Dražic přestavět na gotický chrám. Během několika let byl u této stavby vybudován augustiniánský klášter a celý komplex byl dokončen v roce 1360. Za husických válek došlo k jeho poškození. Další zkázu přineslo několik požárů, z nichž nejničivější objekt zasáhl v roce 1676. V letech 1725 až 1734 došlo k...

střední nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Martina a sv. Prokopa - Karlík
 kostel v okrese Praha-západ
Prvním kostelem křesťanským byl v Karlíku románská rotunda sv.Martina založená za času Přemysla Otakara I, pravděpodobně koncem 12. století. Některé prameny uvádějí rok 1180, ale není to doloženo , stejně jako zprávy, že kaple zde existovala u Dobřichova hradu již ve století XI. V roce 1767 dochází k podstatnému rozšíření karlického kostela ve stylu barokním. Byl rozšířen o věž související s rotu...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Palkovice
 kostel v okrese Frýdek-Místek
Kostel sv. Jana Křtitele - Palkovice (kostel) Farní kostel v Palkovicích pochází z roku 1631. Velice starou, nově opravenou památku, lze pohodlně navštívit v centru obce (bus). Jedná se o jednolodní stavbu se sanktusníkem a s věží u vstupu, v zadní části se nachází presbytář. Kostel obklopuje místní hřbitov, kde zven...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
90 %
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová
 kostel v okrese Šumperk
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová (kostel) Mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura – typologicky podobná s kostelem v Maršíkově. V areálu hřbitova samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užš&i...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Husova kaple Evangelické církve metodistické - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička
 kostel v okrese Svitavy
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička (kostel) První písemná zmínka o poličském kostele se objevuje v listině z 25. června 1321, v níž král Jan Lucemburský dává královně Alžbětě (známější spíše pod jménem Eliška Rejčka), vdově po králi Václavu II., patronátní právo k farnímu k...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele - Slavoňov (kostel) Jméno Slavoňov dostala obec patrně po zakladateli prvního kostela a obce „arcijáhnu“ Slavoňovi který působil v Hradci Králové a okolí kolem roku 1167 (arcijáhen byl titul vysokého církevního představitele jako je v dnešní době např. biskup). Nejstarší dochovaný zápis...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
kostel sv. Petra a Pavla - Kružberk
 kostel v okrese Opava
kostel sv. Petra a Pavla - Kružberk (kostel) První zmínka o vsi Kružberk pochází z roku 1377. Kostel sv. Petra a Pavla najdeme na jižním okraji obce, nedaleko od mostu přes řeku Moravici. Pochází z 1. pol. 14. století.  Později, není přesně známo kdy, byla přistavěna sakristie. Koncem 18. stol. při rekonstrukci kostela bylo zaklenuto kněžiště, na kostelní lodi vyzdvižena zvonice a prolomena současná okna. Kostel je státem chráněná kulturní p...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice (kostel) Původně to byla kaple sv. Ondřeje. Kaple byla konsekrována biskupem Bohušem ze Zvole. V roce 1604 byla Bočkajovci zbořena, zůstala jen věž a holé zdi. Kostel byl roku 1700 obnoven a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro malou kapacitu byl kostel v roce 1875 rozšířen. Výška věže, včetně báně, činí 33,66 metru. ...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice (kostel) Kostel se v Jilemnici připomíná poprvé roku 1356. Pravděpodobně stál na stejném místě jako dnešní svatyně. Kostel byl dřevěný (jako veškerá zástavba městečka). Jednalo se asi o bez věžovou stavbu se samostatnou zvonicí. Hrabě Alois Harrach se rozhodl opatřit své rezidenční městečko zděn&yacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel Sv. Václava - Praha 5
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Václava - Praha 5 (kostel) Postaven podle projektu Antonína Barvitia v letech 1881-1885. Zevně inspirován vrcholnou středoitalskou renesancí. Uvnitř řešen jako starokřesťanská sloupová basilika. Vyzdoben plastikami Ludvíka Šimka a Čeňka Vosmíka. Mozaikami Josefa Trenkwalda a nástěnnými malbami Maxe Pirnera, Zikmunda Rudla a Františka Sequense, od něhož jsou i návrhy oken. Kostel je jedna z našich nejvýznačnějších architektu...

střední nárůst
HODNOCENÍ
89 %
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh (kostel) Stojí na místě kostela připomínaného již roku 1350. Až do roku 1740 není o něm dostupnějších zpráv. V tomto roce bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, protože ten sterý byl již velmi zchátralý. Došlo k tomu však až roku 1750, kdy byl kostel uzavřen (mše se od té doby sloužily v poschodí radnice) a připravovány plány pro stavbu nového kostela. Plány vypracoval knížecí architekt Martinelli. Byl p...

velký pokles
HODNOCENÍ
88 %
Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie - Pekařov (kaple) Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby. Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu německých obyvatel po 2. světové válce, v roce 1946. Obec potkal osud společný...

mírný pokles
HODNOCENÍ
88 %
Klášter františkánů - Hejnice
 klášter v okrese Liberec
Klášter františkánů - Hejnice (klášter) Klášter františkánů s kostelem Navštívení Panny Marie. Podle legendy došlo v roce 1211 k zázračnému uzdravení těžce nemocné ženy i dítěte chudého síťaře z blízkého Lužce, když sem po snovém zjevení Panny Marie, ze Žitavy přenesl a na strom připevnil sošku bohorodičky. Se stavbou původní dřevěné kapličky v místech, kde se dnes rozprostírá nádherný barokní chrám Navštívení Panny Marie, je spojován ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
87 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny (kostel) Pozdný renesanční farní kostel sv. Jana Křtitele nechal postavit na místno dřevěného svatostánku v letech 1599 - 1603 pro luteránské bohoslužby majitel losinskÚho panství Jan starší ze Žerotína, který je zde s dalšími potomky pohřben. Dřevo z původího kostela bylo použito na sta...

střední pokles
HODNOCENÍ
86 %
Kostel sv. Michala - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Michala - Praha 4 (kostel) Kostel sv. Michala v Podolí, pozdně románská stavba z počátku 13. století, je jednolodní stavba s pseudorománskou fasádou z roku 1887. V objektu barokní oltář. Nad vchodem mozaika od Bohumila Jaroše. U kostela stojí dřevěná barokní zvonice. Podolí jako samostatná starobylá a dávno existující osada s kostelem sv. Michaela archanděla se uvádí v zakládací listině Vyšehradské kapituly roku 1222, kdy ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Českobratrská modlitebna - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk
Českobratrská modlitebna - Sudkov (kaple) Postavena roku 1937. ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice (kostel) Kostel sv. Bartoloměje - Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje dal postavit počátkem 16. století Vilém z Pernštejna. Novostavba pozdně gotického kostela měla sloužit jako chrám pro klášter řádu minoritů, který Vilém z Pernštejna před rokem 1514 v Pardubicích založil, a jako pohřebiště pro českou větev rodu pánů z Pernštejna. V roce 1532 převzal bartolomějský kostel definitivně roli hlavního farního ...

střední pokles
HODNOCENÍ
85 %
Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově - Praha 2 (kostel) Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově byl založen roku 1350 jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků. Byl vybudován dle saské kaple Karla Velikého. Je to osmiboká stavba zaklenutá jediným klenebním útvarem na hvězdicovité žebrované osnově....

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora (kostel) Výstavbu kostela inicioval opat cisteriánského kláštera ve Žďáru Václav Vejmluva. Chrám byl vybudován v letech 1720 - 1722 podle návrhu B. Santiniho, svatořečíní Jana Nepomuckého se uskutečnilo až v roce 1729. Je lemován dvoupatrovými prosvětlenými arkádami s balustrádami...

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Kostel sv. Prokopa - Krupka
 kostel v okrese Teplice
Nejstarší hornický kostel - kostel sv. Prokopa - byl založen v době prvotního osídlení v blízkosti havířské osady Kirchlice u Liščího potoka. Písemně je kostel zmiňován v roce 1331. Konečnou podobu získal v roce 1676, kdy byl kompletně přestavěn. Veřejnosti přestal kostel sloužit roku 1891. Z jeho vnitřního vybavení se po požáru v roce 1939 bohužel nic nedochovalo. Sochy sv. Petra a Pavla, které s...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk (kostel) Kostel byl postaven podle datace na hlavním portálu v roce 1688. V letech 1734 – 1738 (údaj převzatý z literatury) byla provedena rozsáhlá přestavba, s níž je více či méně hypoteticky spojovaná osobnost Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Do jaké míry však byl při ní raně barokn&iacut...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Jedná se o jednolodní novobarokní kostel, který byl postaven v letech 1901 - 1903. K jihozápadnímu rohu lodě příléhá věž. Kostel byl vybudován podle návrhu architekta Max von Loose z Teplic.   Bohoslužby se konají:  NE  08:00 mše sv.    NE  18:00 m&sca...

mírný pokles
HODNOCENÍ
83 %
Kaple sv. Prokopa - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Prokopa - Sudkov (kaple) Sudkov patří k postřelmovské římsko-katolické farnosti. Kaple byla postavena v roce 1795. Bohoslužby se konají v sobotu v 17.00 hodin. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
83 %
Kostel sv. Václava - Horní Mokropsy
 kostel v okrese Praha-západ
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
83 %
Kostel sv. Vavřince - Chodov u Karlových Varů
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Vavřince - Chodov u Karlových Varů (kostel) Vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu stavitelem W. Brauenbockem z Teplé. Velmi cenný je oltářní obraz Petra Brandla a řezby J. D. Schmidta....

mírný pokles
HODNOCENÍ
82 %
Kostel sv. Bonifáce - Liberec-Hanychov
 kostel v okrese Liberec
Kostel sv. Bonifáce - Liberec-Hanychov (kostel) Stavbu tohoto kostela započal stavitel Stefan Arnold 24.5.1915, ale kvůli válce byl kostel dokončen až 4.9.1919. Stavba je jednoduchého obdélníkového půdorysu s věží vysokou 33,8 metru a prostým interiérem. Kostel zdobí oltář se sochou sv. Bonifáce. Spravuje jej církev římskokatolická....

střední pokles
HODNOCENÍ
82 %
Poutní kostel Jména Panny Marie - Křtiny (kostel) Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách byl vystavěn v letech 1718 až 1750. Architektem byl Jan Blažej Santini - Aichel. Stavbou monumentálního chrámu byly nahrazeny dva starší středověké kostely. Stavební práce byly započaty v roce 1718 stavbou kaple svaté Anny, ochránkyně rodiny. Řídil je Franti&scar...

střední pokles
HODNOCENÍ
81 %
Klášterní kostel Panny Marie Andělské - Praha 1 (kostel) Kostel Panny Marie Andělské je součástí stavebního komplexu bývalého kapucinského kláštera. Byl zřízen jako prostá jednolodní stavba s pravoúhlým kněžištěm v roce 1600 na ploše bývalé Lobkovické zahrady. Zařízení kostela kapucinského typu je jednoduché z poloviny 17. století....

střední nárůst
HODNOCENÍ
80 %
Horní kostel sv. Barbory - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Horní kostel sv. Barbory - Zábřeh (kostel) Za horní branou stával velmi starý kostelík sv. Kříže /toto zasvěcení dokládá, že se jednalo o kostel zřízený ve 14. století/, u kterého již Jan st. Tunkl zřídil nadaci " za sebe a svého bratra, otce i matku". Tento kostelík byl v průběhu času využíván jak katolíky, tak husity a českými bratry, takže v polovině 18. století byl již velmi zchátralý. Po Bílé hoře byl vrácen katolíkům, ale bohoslužby...

střední pokles
HODNOCENÍ
80 %
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Praha 2 (kostel) Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě je významná barokní sálová stavba z let 1730 až 1740 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Dříve kostel sv. Karla Boromejského. V roce 1783 byl uzavřen a obnoven až v letech 1934 až 1935 jako svatyně československé církve pravoslavné. Krypta kostela se v roce 1942 sta...

stgnace
HODNOCENÍ
80 %
Kostel Povýšení sv. Kříže - Prostějov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Povýšení sv. Kříže - Prostějov (kostel) Kostel původně vznikl jako součást augustiniánského kláštera, který již roku 1391 založil Petr z Kravař. V průběhu staletí byl vnitřek i vnější podoba mnohokrát upravovány. Novou výzdobu interéru v letech 1903-4 pomáhalo vytvořit mnoho významných umělců, mezi jinými František Bílek a Jan Köhler....

střední nárůst
HODNOCENÍ
80 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)