Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Charvatce
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Charvatce (kostel) Původně románský z poloviny 13. století, věž a presbytář jsou gotické a pocházejí z doby okolo r. 1830. Barokní úpravy byly na kostele prováděny v 17. – 18. století, obnova a regotizace stavby roku 1897. Exteriéru stavby dominuje hranolová věž, umístěná na západní straně kostela, interiéru zase vysoké pískovcové pastoforium – gotické z konce 15. stol. – v podobě čtyřboké věžice s baldachýnem na vy...

střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Pakoměřice
 kostel v okrese Praha-východ
Malý gotický kostel s barokní úpravou ve 2. pol. 18. století, kdy byla např. dosazena doposud dobře zachovaná dřevěná barokní kazatelna. Na oltáři nápis informující o věnování Janem Hertwigem, hrabětem z Nostic léta páně 1678. V 90 letech byl odsvěcený kostel necitelně...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Veliká Ves
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Vavřince je situován uprostřed obce na trojúhelné návsi. Kostel stojí na severní straně, zvonice na jižní straně areálu. Nepravidelný půdorys pozemku hřbitova s kostelem a zvonicí obklopuje ohradní zeď. Areál kostela tvoří zděný jednolodní kostel s polygonálním presb...

obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Zvoleněves
 kostel v okrese Kladno
Farní kostel svatého Martina biskupa uvádí se již léta 1352 farním. Ve válkách husitských opuštěn a roku 1600 znovu farářem osazen. V roce 1745 byl Annou Marií Toskánskou rozšířen a masivní věží opatřen. Vystavěn bylpůvodně ve slohu gotickém a zaujímal prý jen prostoru dnešního presbytéře. Stavba orientovaná, omítnutá, pod taškovým krytem, zvedá se na nejvyšším bodu osady blíže zámku....

obrovský nárůst
Kaple sv. Michaela Archanděla - Kozinec
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple sv. Michaela Archanděla - Kozinec (kaple) Velmi cenná barokní kaple postavená Jezuity roku 1739 s četnými hodnotnými stavebními prvky a detaily a představeným schodištěm působícím v prostoru návsi monumentálně. Areál kaple sv. Michaela leží ve středu obce, při silnici z Holubic k Tursku. Sestává z kaple, tarasní zdi a ...

střední pokles
Farní kostel sv. Andělů strážných na náměstí Smiřických je jednolodní barokní stavba vystavěná v letech 1735 - 37. Přední věž dostavěna v letech 1889 - 94. Hlavní oltář zřízen roku 1739 nákladem Marie Terezie Savojské, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se mladého poutníka....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Z původně románské stavby z přelomu 10. a 11. století byl koncem 15. století přestavěn Johanem Spiessem z Frankfurtu, dvorním stavitelem krále Vladislava II. Jagelonského, ve slohu pozdní gotiky....

střední nárůst
Kostel svatého Jiří - Chřibská
 kostel v okrese Děčín
Kostel sv. Jiří původně dřevěný, v roce 1596 přestavěn na kamenný. Další stavební úpravy proběhly v letech 1649, 1670 a 1901, kdy byl přestavěn do gotického slohu. Kostel tvoři síňové trojlodí s třístrannou kruchtou. Zařízení je zčásti barokní (kazatelna z roku 1670, některé sochy a křtitelnice) a zčásti rokokové (sochy Immaculaty a sv. Biskupa). Věž je třípatrová s cibulovitou báni a dvěma zvony ...

střední nárůst
Kostel sv. Martina - Vyšehořovice
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Martina - Vyšehořovice (kostel) Barokní kostel...

střední pokles
Kartuziánský klášter - Dolany
 zřícenina klášteru v okrese Olomouc
Kartuziánský klášter - Dolany (zřícenina klášteru) V lese na východním okraji obce Kartuziánský klášter na návrší mezi údolím, vedoucím z Dolan k osadě Novosady a lesní cestou. Na skalnatém ostrohu s příkrým srázem byl v roce 1389 založen klášter, který byl po obsazení husity v roce 1425 olomouckými měšťany z bezpečnostních důvodů v roce 1437 zbořen. Nacházejí se zde zbytky opevnění a sklepení, základy klášterního kostela Panny Marie, kaple a mniš...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Synagoga - Mikulov
 synagoga v okrese Břeclav
Synagoga - Mikulov (synagoga) Jediná na Moravě dochovaná synagoga tzv. polského typu pochází v jádře z poloviny 16. století. Její podobu nejvíce pozměnila zásadní přestavba v barokním slohu po požáru roku 1719, která synagoze vtiskla její dnešní podobu. Na přestavbě se podílel tehdejší...

střední nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Libchavy
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel sv. Mikuláše - Libchavy (kostel) Uprostřed obce stojí kostel sv. Mikuláše, postavený v roce 1802 na místě vyhořelého dřevěného kostelíku. Obec se obrátila na patrona kostela knížete Lichtenštejna a ten pověřil svého stavitele Josepha Hardtmutha, aby vypracoval projekt. Stavitel využil opakovaný projekt, který jen lehce upravil pro ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Víta - České Libchavy
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel sv. Víta, gotický z 2. poloviny 14. století, přestavěn barokně kolem r. 1780, věž přistavěna v roce 1843. Nejcennější části stavby je gotický presbytář....

mírný pokles
Kaple - Hrad Nečtiny
 kaple v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Víta - Osečná
 kostel v okrese Liberec
Kostel sv. Víta - Osečná (kostel) Dle dostupných materiálů je první zmínka o dřevěném farním kostele v Osečné z roku 1350. Od roku 1363 měl tento kostel již svého duchovního správce. Kostel byl malý dřevěný. V roce 1565 byly položeny základy zděného pozdně gotického a renesančního kostela Karlem von...

střední pokles
kostel - Hnojice
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv.Prokopa - Blažim
 kostel v okrese Louny
Kostel sv.Prokopa - Blažim (kostel) Barokní kostel sv. Prokopa s věží, postavený v r. 1778 - 1781 podle projektu J. Jakobice. K zajímavostem patří i fara postavena podle plánů P. I. Bayera v l. 1710 - 1711....

obrovský nárůst
Farní kostel Povýšení sv. Kříže - Doubravník (kostel) Roku 1208 je listinou doložen Doubravník s kostelem a farou. Kostel byl románský z drásovského červeného pískovce. Později Štěpán z Medlova, první známý předek pánů z Pernštejna, založil v Doubravníku klášter Augustiánek. Při tomto klášteře byl postaven kost...

střední nárůst
Kostel sv. Zikmunda - Stráž pod Ralskem
 kostel v okrese Česká Lípa
Svým zasvěcením v Čechách vzácně vyskytující se kostel v současné podobě pochází z let 1772-1779. Původně renesanční, byl přestavěn dle projektu Jana Josefa Kunze. Kostel byl celá desetiletí, v čase komunistické moci, neudržován, sloužil jako skladiště a chátral. Původně bohat&eac...

obrovský nárůst
Kostel Jana Nepomuckého - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Jana Nepomuckého - Praha 2 (kostel) Kostel sv. Jana Nepomuckého Na skalce je vrcholná barokní centrální stavba z let 1730 až 1739 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Na hlavním kostelním oltáři je plastika Jana Nepomuckého z roku 1682 od Jana Brokoffa. Jedná se o dřevěný model pro sochu na Karlově mostě....

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Lesnice
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jakuba Většího - Lesnice (kostel) Jádro farního kostela je gotické a pochází pravděpodobně z druhé poloviny 13. století. V období baroka byla přistavěna věž, která byla v roce 1841 zvýšena. V letech 1914-1917 bylo kněžiště prodlouženo na východ, přistavěny boční kaple a sakristie. Ve věži jsou umístěny dva zvony, větš&...

střední pokles
Farní kostel Všech svatých - Dlouhomilov (kostel) Farní kostel Všech Svatých je raně barokní stavba z 2. poloviny 17. století. Jednolodní dispozice s polygonálním závěrem. Představená kvadratická věž s cibulovitou bání a hodinovým strojem. Strop lodi plochý, presbytář má valenou klenbu. Omítky hladké. Kolem kostela hřbitov s několika sochami (kříž, sv. Jana Nepomucký). V posledních letech prošel kostel výraznou opravou....

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Nový Malín (kostel) Barokní kostel pochází z 18. století. Jednolodní stavba se segmentovým závěrem a představenou kvadratickou věží. Hlavní oltář se nachází v presbyteriu kostela. Je vysoký 10 metrů.   Bohoslužby se konají: NE  09:00ST  16:30 - zimní čas ...

obrovský nárůst
Kostel Všech Svatých - Bratrušov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Všech Svatých - Bratrušov (kostel) Kostel Všech Svatých na hřbitůvku uprostřed obce Bratrušov postaven v  roce 1603 v pozdně renesančním slohu. Kostel měl sloužit nekatolickým bohoslužbám, ale v roce 1784 při něm byla zřízena katolická fara. Kostel Všech svatých v Bratrušově je jednolodní kostel s polygonálním z&...

mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Raškov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Křtitele - Raškov (kostel) V Raškově byl farní kostel již ve 14. století, v 16. století na jeho místě byla dřevěná evangelická modlitebna. Jednolodní orientovaný barokní kostel byl vybudován v r. 1711 a dále upravován 1722-35. Podélná stavba s půlkruhovým závěrem a obdélníková předsunutá věž. Lesénová fasáda na lodi, věž s pilastry. Interiér s valenou klenbou, pasy a lunetami. Na věži najdeme kamennou kartuši s liechtenštej...

střední nárůst
kaple - Rájec
 kaple v okrese Šumperk
Kostel sv. Mikuláše - Zbiroh
 kostel v okrese Rokycany
KOSTEL SV. MIKULÁŠE je připomínaný jako farní již roku 1330. V nynější podobě pak pochází z roku 1716. V roce 1883 pak byl nově upraven. Zevnějšek zcela prostý. Stavba je orientována. Presbytář je čtvercový s křížovou klenbou bez žeber. Okno obdélníkové segmentem zakončen...

střední nárůst
Farní kostel Povýšení svatého Kříže - Lanžhot (kostel) První zmínka a zároveň i pověst o kostele je již z roku 888 – 906. Pravděpodobně se jednalo o románský katolický kostelík. Stará pověst vypráví o kostele, který se propadl do země proto, že lidé opustili pravou víru. Po propadlém kostele zůstala prohlubeň zaplavená vodou, takže tam vzniklo „Jazero“. Pověst do těch míst umístnila jádro Lanžhota. Na Bílou sobotu může člověk s duší neposkvrněnou hří...

střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Týnec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Týnec (kostel) Poutní kostel "Stětí sv. Jana Křtitele", dominanta obce, majitelem je římsko-katolická církev, je to stavba ze 3. čtvrtiny 18.století a je dokladem přechodného období z baroka ke klasicismu, objekt je zapsán v seznamu kulturních památek, je významným poutním místem....

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Dalešice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Petra a Pavla - Dalešice (kostel) Románský kostel vznikl ve druhé čtvrtině 18. století při přestavbě pozdně renesanční tvrze zahrnující středověké klášterní budovy původního kláštera magdalenitek. Areál vrcholně barokní fary vystavěné v první čtvrtině 18. století v blízkosti zámku tv...

velký pokles

    Strana: 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)