Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 821-840 z 4980 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice (kostel)

První doklady o existenci vesnice pochází z roku 1315. Jako městečko se poprvé uvádí v roce 1579. Kostel se tu poprvé připomíná v roce 1603. Z nejstarší stavební etapy se dochovalo obvodové zdivo lodi s vítězným obloukem. K bližšímu časovému zařazení schází architektonické detaily. Tvar vítězného oblouku připouští ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Arciděkanský kostel sv. Markéty - Kašperské Hory (kostel)

Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou nejen náměstí ale celého sídelního útvaru města Kašperských Hor. Původně byl zasvěcen sv. Linhartu. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století s původními klenbami v kněžišti a bočních lodích. Kostel novogoticky upraven v roce 1883, kdy k západnímu průčelí přistavěna nová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Jana a Pavla - Dobrš
 kaple v okrese Strakonice
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Nezabudice
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Vavřince -  Nezabudice (kostel)

Mezi historicky významné budovy obce Nezabudice patří nepochybně kostel sv. Vavřince. První kostel je v Nezabudicích zmiňován již v roce 1250 a fara až roku 1352. První nezabudický kostel byl pravděpodobně kostel dřevěný o velikosti dnešního presbytáře, podobu i rozsah současného kostela pravděpodobně získal až v roce 1577. V dnešní době je nově zrekonstruovaný kostel sv. Vavřince právem dominantou obce....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Libochovany
 kostel v okrese Litoměřice
bez fotografie

Kostel v Libochovanech - do současné podoby dotvořili místní obyvatelé a věřící z širšího okolí koncem minulého století, kdy byl stržen starý nevyhovující dřevěný svatostánek, mající kořeny již v roce 1460. Tehdy majitel Mathes von Fiala nechal na dolním konci vsi postavit kapličku Panny Marie s malým zvonečkem a ta byla později přestavěna na kostel Narození Panny Marie. V roce 1893 bylo rozhodnuto vystavět kostel nový. Za vydatné stavební pomoci místních obyvatel a finanční sbírky uspořádané me...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Chraštický kostel Nanebevzetí Panny Marie je výraznou dominantou obce i celého okolí. Kostel původně gotický, z 2. pol. 14. stol., barokně přestavěn Janem Šťastným Chanovským a na Krašově v letech 1723 - 1724. Presbytář se zbytky nástěnných maleb z 15. století. Ve dvou hrotitých oknech dochovány původní kružby. Jednolodní obdélný kostel s presbytářem zakončeným dvěma segmenty šestiúhelníka. Presbytář je opatřen opěráky, dnes je plochostropý, původně však byl sklenut klenbou na klínových žebrech...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Kunice
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

Založení kunického kostela spadá podle kroniky do roku 970, tedy za panování druhého nástupce svatého Václava - Boleslava druhého. Na věži kostela jsou dva zvony, a sice zvon zvaný umíráček z roku 1509, dar pravděpodobně pánů Slavatů a velký zvon z roku 1573 se znakem Zděnka ze Štenberka na Blatné a Lnářích. I v tomto případě dárce není znám. V době druhé světové války byly oba zvony německou armádou zabaveny na výrobu zbraní a odvezeny. Ke zničení naštěstí nedošlo a oba zvony se vrátily po vál...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Havla - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Pravoslavný kostel. Postaven na hřbitově v pozdně gotickém slohu v roce 1539, klenba dokončena kolem roku 1600, ve druhé třetině 18. století zbarokizován. V 50. letech 20. století byl zavřen a teprve po roce 1989 rekonstruován. Nyní je používán Českobratrskou církví evangelickou (CČE). Uvnitř umístěny renesanční a barokní náhrobky z původního hřbitova, mj. náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Mukařov
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

velký nárůst
kostel - Česká Třebová
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
kostel - Česká Třebová (kostel)

Klasicistní děkanský kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové stojí nedaleko náměstí. Byl postaven v letech 1794-1801 na půdorysu rovnoramenného kříže dle plánů Josefa Hardmutha, který je mimo jiné podepsán i pod několika stavbami v Lednicko-valtickém areálu. Estetickou hodnotu kostela zvyšuje jednak soubor křížů, sloupů a pomníků v jeho bezprostřední blízkosti, jednak také to, že kostel je postaven na jakémsi pahorku, což jeho dominantní postavení ještě umocňuje. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Linharta - Dolní Studénky
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Linharta - Dolní Studénky (kostel)

V 16. století si dolnostudénští evangelíci vystavěli dřevěnou modlitebnu, která byla roku 1701 nahrazena novou, kamennou. V letech 1840 - 1843 byla budova rozšířena na nynější katolický kostel sv. Linharta. Roku 1882 byl interiér kostela nákladně opraven a vybaven. Na vnější zdi renesanční náhrobníky Estery Syrachovské z Bukůvky a jejích tří dě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel svatého Jana Křtitele - Bystré (kostel)

Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské se nachází v centru města, na náměstí " Na podkově " a jeho mohutná stavba je krásnou, nepřehlédnutelnou bysterskou dominantou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel sv. Jiljí - Bulhary
 kostel v okrese Břeclav
Farní kostel sv. Jiljí - Bulhary (kostel)

Na návsi v jádru obce situovaná jednolodní, přibližně orientovaná (osa SZ-JV) stavba obdélného půdorysu s konkávně odsazeným půlkruhově ukončeným presbytářem a s hranolovou zvonicí vystupující v podobě středního rizalitu z konkávně projmutého vstupního průčelí; na závěr presbytáře v ose navazuje hranolová sakristie se zaoblenými n&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Zvonice - Morkůvky
 zvonice v okrese Břeclav
Zvonice - Morkůvky (zvonice)

Nad malou návsí ve směru na Brumovice na hraně ostrožny se hřbitovem stojí osamělá zvonice z 18. století. Dnes je budova vstupní branou na hřbitov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
kaple - Dvořetice
 kaple v okrese Strakonice
kaple - Dvořetice (kaple)

obrovský nárůst
Kostel Petra a Pavla - Dětřichov
 kostel v okrese Svitavy
bez fotografie

Kostel Petra a Pavla stojící uprostřed hřbitova je jako farní připomínán v roce 1350, v roce 1703 opraven a po požáru v roce 1793 upraven do barokní podoby. Zařízení kostela pochází z 18 století a obrazy z 19 století. Východně pod kostelem stojí dům z druhé poloviny 18 století s nástavbou pro první patro a volutami po stran&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Martina - Dolní Újezd
 kostel v okrese Svitavy
Kostel  sv. Martina - Dolní Újezd (kostel)

Venkovský kostel s dlouhým stavebním vývojem zahrnuje románské jádro z doby kol. r. 1270, gotický presbytář s žebrovou klenbou (kol. r. 1340), renesanční úpravy doložené portálem z r. 1553. Kostel sv. Martina - jednolodní, původně románský tribunový kostel. Z nejstarší etapy výstavby se dochovalo kvádříkové zdivo lodi a věže s rom&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Chotovice
 kostel v okrese Svitavy
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel - Bílý Újezd
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel - Bílý Újezd (kostel)

Se zvyšováním provozu na obchodních stezkách začaly mezi vzdálenějšími hrady pro zastávky pěších či jízdních pocestných, poslů a kurýrů, dostavníků, poštovních vozů, vozků s povozy a nákladem či kočárů, vznikat opevněná střediska se zájezdní krčmou a přípřežními koňmi pro výměnu. Takovéto zastávkové oázy se nazývaly latinským názvem castelium, což v překladu značí menší hrádek, opevněnou tvrz či opevněnou krčmu s kostelíkem, které bývaly obvyklou součástí těchto castelií (lat. castel = kostel). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze