Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 821-840 z 5074 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Klášterní kostel sv. Ondřeje - Brloh-Kuklov
 kostel v okrese Český Krumlov
Klášterní kostel sv. Ondřeje - Brloh-Kuklov (kostel)

Na místě označeného slovanského hradiště stál ve 14. století hrad, Němci nazývaný Gugelwaid, krumlovský majetek, který po bojích mezi Václavem IV. a Panskou jednotou byl zbořen a připadl Rožmberkům. Ti v místech dnešních zřícenin dali stavět klášter; budoval se až do začátku 16. století, nebyl však nikdy dostavěn a za švédských válek zpustnul....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Máří Magdalény - Chelčice
 kaple v okrese Strakonice
bez fotografie

Kaple sv. Máří Magdalény – barokní stavba ze druhé poloviny 17. století postavena v blízkosti pramene se slabě minerální vodou. Kaple stála na konci barokní aleje, vedoucí od kostela na Lomci k tzv. Novému zámku v Libějovicích a ke kapli sv. Máří Magdalény....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Víta - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Víta - Soběslav (kostel)

Špitální kostel sv. Víta v Soběslavi byl založen kolem roku 1375 potomky Vítkovců, pánů z Růže. Vystavěn byl v období Oldřicha I. z Rožmberka, jenž spravoval město v letech 1374 - 1390. Současně s kostelem byl pravděpodobně stavěn také špitál při severní zdi kostela. Během husitských válek byl kostel využíván jako seník. Dorota z Hobzí, manželka hejtmana Markvarta Kraselovsko&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Všech svatých - Líšnice u Prahy
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

V obci se nachází kostel Všech svatých, který byl založený zřejmě současně se vsí, je poprvé zmiňován k roku 1369. Kolem roku 1730 byl původní dřevěný kostel nahrazen renesančním kamenným. Po požáru roku 1883 byla původní cibulovitá báň nahrazena jehlancovitě prolamovanou střechou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Libiš
 kostel v okrese Mělník
Kostel sv. Jakuba Většího - Libiš (kostel)

Gotický kostel sv. Jakuba Většího v Libiši je malý jednolodní kostel s pětiboce ukončeným presbytářem s žebrovou klenbou a plochostropou lodí. Datum postavení je nejisté, v literatuře se někdy uvádí, že stavba kostela byla zahájena okolo roku 1080 svatojiřskou stavební hutí, pak by ale nepochybně šlo o významnou památku románského slohu. Do tohoto období však stavba kostela sv. Jakuba v Libiši zařazena není - je jednoznačně gotického slohu. Musí být tedy mnohem mladší. První zmínka o něm je čině...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Evangelický kostel svaté Trojice - Libiš (kostel)

Ojedinělou církevní památkou v celých Čechách je evangelický kostel svaté Trojice v Libiši u Neratovic. Jedinečnost stavby spočívá zejména v prakticky nezměněné podobě od doby jejího vzniku na konci osmnáctého století a dále ve vlivu kazatelů maďarské reformované církve, který je dodnes zřetelně patrný v uspořádání interiéru.Kostel, od svého založení v r. 1789 až do dnešní doby, zůstal stavitelsky prakticky nedotčen, vše, včetně mobiliáře je původní.Základní kámen kostela byl položen 27. dubna 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Je to nejstarší stavba v obci. Poprvé se uvádí již v roce 1350. Z původně gotické stavby se zachovaly do dnešních dnů pouze obvodové zdi presbytáře s okny. Někdy kolem roku 1650 byla přistavěna sakristie, v roce 1772 vlastní kostelní loď, v roce 1803 postavena na dvou pilířích kruchta pro varhany a zpěváky a konečně v roce 1905 přistavěna pseudogotická věž. Od nepaměti se v sousedství kostela nacházel hřbitov s dřevěnou zvonicí....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Kaňk
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Vavřince - Kaňk (kostel)

Kostel sv. Vavřince v obci Kaňk je starý hornický kostel s freskami z počátků patnáctého století. Původní dřevěný kostel byl postaven v hornické obci Kaňk roku 1369, kamenný pak v letech 1489 až 1506. Stavba byla hrazena z podílu z těžby rudy a daně z piva. Autorem kamenné kazatelny a senktonária je jeden ze stavitelů chrámu sv. Barbory Matěj Rejsek. Kostel se průběžně opravuje, vedle u...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Osek u Duchcova (kostel)

Klášter byl založen v roce 1207 jako románský konventní chrám. Později v letech 1712 - 1717 prošel stavební přestavbou (O. Broggio) a byl vyzdoben freskami V. V. Reinera a J. Steinfese. Jeho cenné zařízení - gotická kapitulní síň z doby kolem roku 1240 a románský čtenářský pult. Při klášteře byla v roce 1696 zřízena cisterciáky manufaktura na výrobu punčoch. Okolo kláštera je rozsáhlý park. Patřil mezi nejvýznamnější kláštery v době baroka a byla k nim připojena lékárna, obrazárna, kabinet mine...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pňov-Předhradí (kostel)

Kostel byl vybudován v letech 1773–1778 v pozdně barokním slohu. Stavba má obdélníkový půdorys s pravoúhlým kněžištěm, nad západním průčelím se tyčí hranolová věž. V interiéru se nachází porušené fresky od Václava Kramolína z r. 1778.   Bohoslužby se konají: NE  09:30 mše sv. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jiří mučedníka - Pertoltice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jiří mučedníka - Pertoltice (kostel)

Pertoltický kostel sv. Jiří pochází pravděpodobně ze 12. století. Dle některých pramenů byl stavěn mnichy ze sázavského kláštera. Původně šlo o panský tribunový kostel s kruchtovou tribunou pro šlechtu a půlkruhovou apsidou. Ke kostelu patřil též dvorec, který byl spojen chodbičkou, po níž lze snadno nalézt stopy v zezdola zazděném okně ve věži. V období p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Všech Svatých - Kolín
 zřícenina kostela v okrese Kolín
Kostel Všech Svatých - Kolín (zřícenina kostela)

tzv. Hornický kostel Kostel se nachází na vyvýšenině na východním konci hlavního nádraží Kolín. Přístupný je podél koleje vedoucí k skladišti. Okolí kostela je zarostlé keři a značně znečištěné odpadky. Zdi presbytáře, který je doposud kryt klenbou  jsou černé od požáru. (Kamler)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice (kostel)

Mimořádně hodnotný románsko-gotický kostel s areálem bývalého hřbitova. Areál tvoří kostel sv. Jiljí s márnicí, socha sv. Jana Nepomuckého a opěrná zeď. Kostel je neomítnutý s obdélnou lodí a polygonálně zakončeným presbytářem. Okna s lomeným obloukem a kružbovými výplněmi. Kostel pochází z 11. století, got...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Lhenice
 kostel v okrese Prachatice
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Letiny
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Prokopa - Letiny (kostel)

Kostel svatého Prokopa, dnes hřbitovní kostel, je připomínán již ve 13. století. Roku 1230, za vlády Václava I., koupil opat Kladrubský Přeštice a k nim náležejících 10 far včetně kostela sv. Prokopa v Letinech. Sídlo duchovního zde bylo již roku 1358. V Husitském období byl kostel silně poničen. V prví polovině 17. století byla přistavena sakristie a port&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice (kostel)

Kostel sv. Václava ve Vršovicích je monumentální funkcionalistická budova z let 1929 až 1930 od architekta Josefa Gočára. Sálový vnitřek, po obou stranách snížený, se uprostřed stupňovitě zvyšuje k půlkruhovitě zakončenému kněžišti se svislými pásy oken. Na hlavním oltáři kříž od Čeňka Vosmíka. V průčelí barevné okno podle návrhu Josefa Kaplického....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Sv. Gotharda - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Katolický kostel svatého Gotharda v Bubenči byl postaven v klasicistním slohu v roce 1801 stavitelem M. Šmahou na místě staršího románského kostelíka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha Radotín
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v Radotíně je původně gotická stavba, z níž se zachovalo jen trojboké kněžiště. K němu byla asi v letech 1726 až 1738 přistavěna barokní chrámová loď a věž. Orientovaný kostel středověkého původu s kvalitním zařízením vesměs barokním (tři oltáře, neorománské zařízení pochází z kostela sv. Josefa na Náměstí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Ducha - Trnová u Jíloviště
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

velký nárůst


    Strana: 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze