Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 681-700 z 4992 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Vavřince - Potštejn
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel sv. Vavřince - Potštejn (kostel)

obrovský nárůst
Kostel narození Panny Marie - Dašice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel narození Panny Marie - Dašice (kostel)

Autentický výpis z kroniky:      Farní chrám Narození Panny Marie stojí téměř uprostřed města. Jeho stavba počata byla v nynější podobě r. 1677 a dostavěna r. 1707, avšak dle původního plánu nedokončena; jest z kamene v slohu copovém trojlodní a nejkrásnější v hejtmanství Pardubickém. Posvěcen byl (conse...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Farní kostel sv. Máří Magdalény - Chvalšiny
 kostel v okrese Český Krumlov
Farní kostel sv. Máří Magdalény - Chvalšiny (kostel)

Stojí zhruba uprostřed protáhlého náměstí při starodávné silnice mezi Českým Krumlovem a Prachaticemi a je zasvěcen sv. Maří Magdaleně. Díky znamenitým objevům restaurátorů v devadesátých letech našeho století při odkrývání a obnovování maleb v kostele jsme se o něm dozvěděli mnohem víc, než bylo donedávna známo. Současný kostel je už druhou stavbou tohoto druhu v obci, neboť již před ním tu stál jiný kostelík, zasvěcený stejné světici. Nynější kostel byl postaven v pozdně gotickém slohu v letec...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice (kaple)

Kaplička na návsi v Bohuslavicích, zasvětsená sv. Petru a Pavlovi pochází z druhé poloviny 19.století stejně jako kamenný kříž, který je postaven před vchodem do kapličky. Kapličku v Bohuslavicích nemůžete přehlédnout. Stojí v těsné blízkosti státní silnice, která Bohuslavicemi prochází. Že se obec o kapličku stará, poznáte na její...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice
 kostel v okrese Třebíč
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice (kostel)

Kostel stojí na mírném návrší při východním okraji obce uprostřed hřbitova. Jde o jednolodní podélnou stavbu, orientovanou východ - západ, s hranolovou věží v ose západního průčelí.  V době kolem roku 1200 byl v prostoru ohraničeném částečně dochovaným příkopem a valem založen románský dvorec. Nacházel se zde ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Všech svatých - Kamenný Újezd
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Kostel Všech svatých - nepřímo doložen jako kamenná stavba již roku 1263 v predikátu rytíře Vernéře "z Kamenného kostela" (de Steynchirchen) na zakládací listině kláštera Zlatá Koruna. Patrocinium kostela je písemně doloženo až v roce 1383. Jednolodní plochostropý kostel s pravoúhlým klenutým presbytářem, sakristií a věží před západním štítem. Gotice náleží sakristie, kněžiště s monumentálním pastoforiem z doby kolem roku 1500. Z mobiliáře pak deskový obraz Madony a torzo sochy Panny Marie s Jež...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Kunhuty - Jevišovka
 kostel v okrese Břeclav

Původní kostel sv. Kunhuty byl v roce 1836 renovován a v letech 1929 – 1932  zásadně přestavěn, takže  ze starších fází stavby zůstala pouze věž. Památkově chráněná je ještě socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Martina - Všeruby
 kostel v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Martina - Všeruby (kostel)

Původně hradní kostelík pocházející asi z konce 12. století. Na jižní straně lodi se zachoval románský portál. Presbytář je přestavěný barokně. Oltář je raně barokní z první poloviny 17. století se sochami sv. Petra a Pavla. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Zvonice - Morkůvky
 zvonice v okrese Břeclav
Zvonice - Morkůvky (zvonice)

Nad malou návsí ve směru na Brumovice na hraně ostrožny se hřbitovem stojí osamělá zvonice z 18. století. Dnes je budova vstupní branou na hřbitov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Jiří - Starovice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiří - Starovice (kostel)

Starovický kostel je nejvýraznější dominantou obce. První písemná zmínka pochází již z roku 1476. Uvádí se v ní: „kaple hrubých rozměrů 12 x 5 sáhů“ (1 sáh je 180 cm). Druhý záznam je z roku 1494, kde lze již vyčíst komu byl kostel zasvěcen. Je zde uvedeno: „Kaple sv. Jiří se zvonem sv. Jiří“. Rok 1592 znamenal pro kostel výraznou optickou změnu. Ke kapli byla přistavěna hranolovitá věž, čímž se stal kostel nejvyšší budovou v obci, což mu zůstalo do současnosti. Věž byla postavena na obecní nák...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Farní kostel Narození Panny Marie - Velké Bílovice (kostel)

Stojí na mírném návrší zvaném Tabačov v nadmořské výšce 188 m. Původně byl postaven majitelem panství Janem ml. ze Žerotína r. 1564 pro silnou obec českých bratří. Od r. 1624, kdy byli nekatolíci ze země vypuzeni, zel kostel prázdnotou a chátral. Až, když katolický kostel, který stával naproti školy, hrozil zřícením, dal kníže Josef Václav z Lichtenštejna r. 1765 bratrský kostel upravit na kostel katolický. V roce 1994 bylo zjištěno, že kostel je novostavbou. Projekt nového kostela vypracoval ví...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Staršího - Praha-Petrovice
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Jakuba Staršího - Praha-Petrovice (kostel)

Gotický Kostel sv. Jakuba Většího v Petrovicích byl postaven ve 14. století. V 18 století proběhla jeho barokní přestavba. Objekt byl regotizován v roce 1887. Z gotické výstavby jsou dochovány části nástěnných maleb. V patře věže dochovány původní gotické místnosti. Jednolodní kostel je obehnán hřbitovní zdí.   Boho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv.Markéty - Biskupice
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Markéty - Biskupice (kostel)

Kostelík sv.Markéty v Biskupicích pochází z r.1767....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Evangelický kostel - Trnov
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Evangelický kostel - Trnov (kostel)

Kostel byl zbudovaný v letech 1902 - 1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evagelíků. Stůl páně, Kazatelnu a chór vyrobili v dílně pana Jana Podstaty v Třebechovicích. Tato řezbářská práce již však zdobí jiný interiér církevní stavby. Sousední fara byla prodána již v r. 1973, samotný kostel byl prodán v r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Terezie - Lesná
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Terezie - Lesná (kostel)

První myšlenky na zbudování kaple v Liliendorfu vznikly záhy po založení obce samotné. Na tuto stavbu ale chyběly potřebné finance. V roce 1826 vznikla nadace pro zřízení kaple. Sbírka úspěšně pokračovala i v dalších letech a v roce 1863 činila 3 009 zl. a 45 krejcarů. Když se nashromáždilo dostatečné množství finančních prostředků, byl vykoupen dům číslo ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vranov nad Dyjí (kostel)

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je největší a umělecko historicky nejvýznamnější vranovskou církevní památkou. Postaven byl již v první polovině 13. století, v gotice zaklenut a rozšířen o dnešní sakristii. Po vypálení a vydrancování Vranova Švédy v roce 1645 došlo k jeho postupné přestavbě v barokním duchu, o k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

 Kořeny liptálského sboru sahají až do doby předbělohorské, kdy v Liptále působil kněz podobojí, zatímco několik rodin patřilo k Jednotě bratrské, která měla svůj sbor ve Valašském Meziříčí. Evangelíci se tu udrželi i navzdory protireformačnímu pronásledování až do vydání tolerančního patentu a přihlásili se ke své víře hne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel svatého Vavřince - Olešnice
 kostel v okrese Blansko
Kostel svatého Vavřince - Olešnice (kostel)

Kostel sv. Vavřince se nachází na hlavním náměstí Míru. Původně byl dřevěný, postaven v roce 1391. V roce 1424 jej vypálili Husité,  a proto byl v roce 1426 vystavěn nový kamenný gotický kostel, který byl zasvěcen sv. Vavřinci. Bohužel požár v roce 1827 kostel zničil. V letech 1831-1839 byl postaven kostel nový, který se již dochoval až do dnešních dnů. Pouze v roce 1882 byla postavena nová věž kostela, která byla zvýšena o několik metrů. Při rekonstrukci kanalizace v roce 1998 byla u severní st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Pozdně barokní kostel dostavěný r. 1784. Jednolodní, v půdorysu obdélníkový s trojboce uzavřeným presbytářem s obdélnou sakristií v jeho závěru. V interiéru hlavní oltář z poslední třetiny 18. stol., dva boční oltáře Krista a Panny Marie, rokoková kazatelna z poslední třetiny 18. stol., socha sv. Jana Nepomuckého, socha Immaculaty a kamenná křtiteln...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze