Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 601-620 z 5063 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel)

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné vybavení pochází ze zrušeného kláštera Libějovice u ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Těchonice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Původně raně gotický kostel ze 14. století, jehož současný vzhled je výsledkem pozdně barokní zlidověle pojaté přestavby. Sakristie v přízemí věže, původně presbytář starší stavby, má dosud raně gotický charakter. Působivá dominanta obce. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1331. Kostel se tu připomíná v roce 1360. K nejstarš&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Číčov
 kostel v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

mírný pokles
bez fotografie

V sousedství zámku na vynikajícím místě stojí kostel sv. Kateřiny s farou. Kdy a kým byl kostel zbudován neví se určitě, ale můžeme se domnívat že tak učinil rod Kolovratský, kterému náleželo panství mšecké a srbečské, a který patronátní právo těchto kostelů provozoval. Víme, že Albrecht z Kolovrat s manželskou svou Annou z Žeberka založil roku 1373 též klášter pod Ročovem a ze srbečského dvoru 100 strychů žita pro tento ročně odváděti poukázal. Fara ve Mšeci připomíná se již roku 1352, musel te...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Kostel Narození sv. Jana Křtitele je nejhodnotnější vranskou památkou. Nynější kostel byl Metropolitní kapitulou zcela nově vystavěn na místě původního románského a později gotického kostela (asi z XI.stol.) v letech 1751-1761. Autorství kostela zůstává otevřeno, snad jím mohl být „Dom Capitular Baumaister“ Otto Gabriel Juschka, k čemuž napovídá tehdejší situace a jeho pozdější projektování a stavba vranského zámku. Jak se shodují odborníci je architektura kostela znamenitým jednolitým dílem po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí (kostel)

Novogotický kostel postavený na místě staršího jednolodního kostela ze 14. st. Postaven podle projetu Stephana Tragla. Součástí interiéru je vzácná měděná křtitelnice.   Bohoslužby se konají: ST, ČT, PÁ  18:00 - zimní časSO  17:00   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Petra - Křivoklát-Amalin
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Petra - Křivoklát-Amalin (kostel)

V jádru pozdně gotický kostel z první poloviny 16. stol., později rozšířen v barokním slohu. Novogotická přestavba z konce 19. stol. od významného českého architekta Josefa Mockera. Nad hlavním vchodem znak knížat Fürstenberků, donátorů stavby. Jednolodní kostel s hranolovou věží má odsazený polygonální závěr se sakristií a kaplí při sev...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hřbitovní kostel sv. Alžběty - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Hřbitovní kostel  sv. Alžběty - Třeboň (kostel)

Kostel sv. Alžběty byl vystavěn z popudu rožmberského vladaře Viléma Voka z Rožmberka, jako renesanční stavba jednolodní, jakožto náhrada za starší zrušený gotický kostel stejného zasvěcení, který stál na nynějším ostrově v rybníce Svět, tehdy nově budovaném rybníce "Nevděk". Byl slavnostně vysvěcen v den svátku Sv. Anny, matky Panny Marie 26. července l.p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jakuba - Týn nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jakuba - Týn nad Vltavou (kostel)

Kostel byl založen v druhé polovine 13. století biskupem Tobiášem z Bechyně. Puvodním patronem byl sv. Christofor , v roce 1569 byl kostel rozšíren a zasvecen sv. Jakubu Vetšímu. K dalším úpravám došlo r. 1702. Smerem k námestí byla pristavena kaple sv. Barbory a v jejím podzemí krypta pro významné hodnostáre mesta. Do interiéru byly instalov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Michala - Brno-střed
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Michala - Brno-střed (kostel)

 Kostel sv. Michala se nachází na Dominikánském náměstí v brněnské městské části Brno-střed. Jeho základy pocházejí ze 13. století. Během obléhání Brna švédskými vojsky v roce 1645 byl zcela zničen. Do současné barokní podoby byl přestavěn v letech 1658 až 1679 brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. V roce 1728 byla na štít kostela umístěna monumentální socha archanděla Michaela, držící váhy a meč. Socha vizuálně zvyšovala průčelí kostela. Na konci 20. století byla sňata a zrestaurována, al...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Žďárec
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Petra a Pavla - Žďárec (kostel)

velký nárůst
Kostel Pany Marie Sněžné - Olomouc
 kostel v okrese Olomouc

Barokní kostel Panny Marie Sněžné je součástí komplexu bývalých jezuitských školních budov. Stavba vychází z prototypu jezuitského kostela s věncem kaplí kolem hlavní lodi. Přímým inspiračním zdrojem architekta chrámu byl kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, dokončený těsně před započetím olomoucké stavby. Základní kámen ke stavbě kostela Panny Marie Sněžné byl položen v roce 1712....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kaple - Chobot
 kaple v okrese Strakonice
Kaple - Chobot (kaple)

V roce 1861 byla na návsi obce vystavěna kaple se zvoničkou a slunečními hodinami, která zde zrekonstruována stojí dodnes. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Rozeslání svatých apoštolů - Litomyšl (kostel)

Kostel na toulcově náměstí. Na kamenné desce nad hlavním vchodem můžeme číst: Kostelík " Rozeslání sv. apoštolů " byl od 14. století součástí špitálu, který roku 1407 bohatě obdaroval litomyšlský měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné, jenž je podle tradice v kostelíku pochován. Původní gotickou stavbu připomíná zazděné okno na východní straně....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Klimkovice
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Kateřiny - Klimkovice (kostel)

Některé zdroje tvrdí, že v Klimkovicích existoval dřevěný kostelík již ve 13. století, protože v kostelním inventáři je záznam o kostelních zvonech s letopočty 1251 a 1261. Bohužel nejsou dochovány žádné písemné záznamy z tohoto období. S největší pravděpodobností shořely při požárech a to v letech 1848 a 1854. Předpokládá se, že nejst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Obyvatelé obce Lidečka jsou převážně římskokatolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte "Karla Lucemburka" postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen. Př...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Farnost při benediktinském kostele sv. Martina byla zřízena pravděpodobně r. 1648. V té době bývaly bohoslužby vždy dvě neděle za sebou v Benešově a každou třetí ve svěřených Bohuslavicích. Jen v r. 1678 byly všechny bohoslužby konány v Bohuslavicích, protože v tomto roce se stavěl kostel v Benešově. Benešovský kostel byl dříve dřevěný, dřevo práchniví, proto se každou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Byl vystavěn na starších základech v 15. století ve slohu gotickém. Jeho součástí je zvon z roku 1862, věž je z roku 1862, kolem kostela se rozprostírá hřbitov. Tento kostel je ve vesnici dominantou a je zdaleka viditelný. Kostel má jednu loď, presbytář, malou sakristii a přiléhající kněžiště. Kostel má dva vchody....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Jimramov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel Narození Panny Marie - Jimramov (kostel)

Stojí na místě původního gotického kostela, o němž je první zpráva z roku 1361. V letech 1707-1715 byl barokně přestavěn a ze starší části zůstala jen část chrámové lodi a spodek věže. Původní barokní věž byla v roce 1879 nahrazena jehlancovitou věží, jež byla v roce 1933 upravena znovu na barokní. Kostel je spojen krytou, patrovou chodbou se severním traktem zámku. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jimramov ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Farní kostel sv. Martina - Buchlovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Farní kostel sv. Martina - Buchlovice (kostel)

Buchlovická farnost s kostelem sv. Martina vznikla patrně ve 13. století. Podací neboli patronátní právo ke kostelu patřilo nejprve místním zemanům a vladykům, od roku 1540 pak majitelům buchlovského panství. První zpráva o farním patronátu pochází z roku 1398.Nynější raně barokní kostel byl vystavěn na místě staršího v letech 1640 – 16...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze