Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 601-620 z 5025 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Povýšení sv.Kříže - Brodek u Prostějova (kostel)

Kostel Povýšení sv. Kříže v městečku Brodku u Prostějova, stojí uprostřed náměstí. První zmínka o kostele je z roku 1599. Dnes je jisté, že je staršího založení. V 17. a 18. stol. byl pod farností nedalekých Otaslavic. Obec dlouho usilovala o zřízení samostatné duchovní správy. To se Brodeckým podařilo r. 1785, kdy městečkem projížděl c&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Mostkovice
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Mostkovice (kostel)

Založení kostela je datováno již do poloviny 12.století. Původně gotický kostel byl přestavěn ve 14.století. Další velké úpravy proběhly v letech 1847-48. V roce 2001 zde archeologové zjistili základy rotundy a nástěnné středověké malby těchto výjevů: Smrt Panny Marie; Korunování Panny Marie a Panna Maria Ochranitelka, sv. Jiří, Ukřižování....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel - Kelč
 kostel v okrese Vsetín
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Anny - Přibyslavice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Anny - Přibyslavice (kostel)

obrovský nárůst
bez fotografie

Farnost při benediktinském kostele sv. Martina byla zřízena pravděpodobně r. 1648. V té době bývaly bohoslužby vždy dvě neděle za sebou v Benešově a každou třetí ve svěřených Bohuslavicích. Jen v r. 1678 byly všechny bohoslužby konány v Bohuslavicích, protože v tomto roce se stavěl kostel v Benešově. Benešovský kostel byl dříve dřevěný, dřevo práchniví, proto se každou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Martina - Jámy
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Martina - Jámy (kostel)

První zprávy o kostele zasvěceném sv. Martinu jsou známé z roku 1672. Založila jej klášterní vrchnost. Tehdy měl kostel zděnou sakristii, 1 oltář, dřevěný kněžský kůr, kazatelna 3 zvony. Výprava kostela byla prostá. byla zde schránka se sv. ostatky, měděný vyzlacený kalich s patenou, 2 kasuly se štolami a manipuly, bursa s pallou, velum na kalich, 2 polštářky na mešní knihu, alby, humerál, cingulum, 4 ubrusy, korporál, purifikatorium, 6 podložních roušek a některé další drobné vybavení. Jmění po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Křižanov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Václava - Křižanov (kostel)

První písemná zmínka o farním kostele je z roku 1239. Dochovaný gotický presbytář pochází pravděpodobně až z 15. století.Na severní fasádě kostela bylo při posledních opravách oběveno zachovalé románské okno svědčící o tom, že kostel byl postaven dávno před touto gotickou přestavbou. Můžeme obdivovat zachovaný goticky sklenutý presbyt&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Cyrila a Metoděje se nachází v Židenicích na ulici Gajdošova. Stavba kostela byla připravována ještě před vznikem samostatného Československa. Základní kámen budoucího kostela byl posvěcen až 28. října 1928. Pro stavbu kostela byl veřejnou soutěží vybrán návrh architekta Klaudia Madlmayara. Podle jeho plánů se začalo stavět v roce 1932. Kostel byl dostavěn v roce 1935 a 27. října tohoto roku byl slavnostně posvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou. Ve dr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc (kostel)

Farní kostel sv. Janůnáměstí 28. dubna, Brno - Bystrc Základy kostela byly položeny již ve středověku. Většina současné stavby však pochází z let 1843 - 1849. V této době byl dosavadní malý kostelík značně rozšířen a upraven. O něco později byla také zvýšena kostelní věž. Současná podoba kostela pochází z rekonstrukce provedené v roce 1897. Výzdoba interiéru je skromná - krom varhan je zde i několik obrazů, které pocházejí z 18. a 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Brno-Komín
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Vavřince -  Brno-Komín (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Vavřince se nachází na Kristenově ulici v brněnské místní části Komín. Kostel zde dala vystavět roku 1324 královna Eliška Rejčka, aby na něj byla přenesena farní práva kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Brně, který se stal chrámem klášterním. Roku 1720, při velkém požáru Komína, kostel vyhořel. Celková oprava byla provedena až v letech 1883 - 1884 podle návrhu zemského konzervátora a diecézního architekta Augustina Prokopa. Při této opravě byla uprav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích vznikl jako románská stavba kolem roku 1200. Kolem roku 1358 byl upraven goticky a v roce 1887 přestavěn v novorománském slohu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Povýšení sv.Kříže - Stínava
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Povýšení sv.Kříže - Stínava (kostel)

Ve Stínavě stojí kostel z poč. 13.století, který nese prvky románského stylu a rané gotiky. Nejstarší částí je presbytář. Původní kostel byl časem rozšířen o loď. Protože byly problémy s klenbou, přibyly u kostela silné pilíře. Ani ty však nepomohly s prasklou klenbou, a tak byla odstraněna a nahrazena rovným stropem. Kněžiště bylo původně románské, zachováno je románské okno za hlavním oltářem. Úpravy kostela proběhly i v letech 1847 a 1907. Zachovány jsou malby ze 14.století (sv.Kateřina a sv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Olšany u Prostějova (kostel)

První bezpečná zmínka o kostele pochází z roku 1373. Farní kronika, vedená od roku 1899, má retrospektivní úvod a v něm se připomíná okrouhlá zděná kaple na západní straně osady, která je patrně totožná s kostelem zmíněným v roce 1373. V roce 1710 byla kruhová loď rozšířena do kříže, ale o rok později kostel vyhořel. K jeho opravě se přistoupilo v roce 1713. Podle data na portálu byl kostel dokončen v roce 1735 a vysvěcen 12. října 1741 biskupem Jakubem Arnoštem z Liechtenštejna. Stavba půdorysn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Navštívení Panny Marie - Poštorná (kostel)

Kostel dal postavit kníže Jan II z Lichtenštejna v roce 1898 na nově budovaném náměstí obce. Autoren objektu i jeho interiérového vybavení byl knížecí dvorní architekt Karel Weinbrenner. Vlastní stavební materiál, tvořený dvěma sty druhů cihel, dlaždic a glazované keramické krytiny, dodaly místní knížecí keramické závody. Spojení...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Želešice (kostel)

Farní Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie má jádro z roku 1491. Barokní úprava byla provedena v roce 1722. Až do roku 1483 místní obyvatelé využívali kostel v Modřicích, než byla dostavěna kaple Panny Marie v Želešicích. K ní byla v roce 1676 přistavěna kaple sv. Josefa a v roce 1795 zvětšena do dnešní podoby farního kostela, byla také renovová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Anny - Skřivany
 kostel v okrese Hradec Králové
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel Sv. Ducha - Libáň
 kostel v okrese Jičín
bez fotografie

obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel Sv. Jiří je nejstarším kostelem ve městě. První zmínka o něm pochází již z roku 1297. Byl původně dřevěný, několikrát vyhořel a dnešní podobu získal až v roce 1752 zásluhou kaplana Jiřího Pravdíka. Obraz sv. Jiří nad hlavním oltářem je dílem malíře Jana Antonína Nevídala a je datován rokem 1761....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Božského Srdce Páně - Komorní Lhotka
 kostel v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

O stavbu katolického kostela v Komorní Lhotce se zasloužil místní farář P. Alois Orel. Plány kostela vypracoval architekt Szweda z Vídně. Stavba začala roku 1882 a kostel byl hotov roku 1886.   Bohoslužby se konají: SO  16:30 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze