Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Kryštofa - Jiřetín
 kostel v okrese Děčín
Kostel sv. Kryštofa -  Jiřetín (kostel) Kostel na konci křížové cesty u vrcholu Křížové hory. ...

mírný pokles
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 1 (kostel) Kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně je součástí areálu bývalého kláštera karmelitánů. Byl postaven v letech 1611 až 1613 německými luterány dle vzoru římského kostela Trinità dei Monti. Náleží k prvním barokním stavbám Prahy, je pozoruhodný svou římskou orientální architekturou, ale i svým vnitřním vybavením převážně ze 17. století. Uvnitř kostela je vystavena vosková soška španělského ...

velký nárůst
Kaple pochází z roku 1926.   Bohoslužby se konají: SO  19:00 ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pozořice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pozořice (kostel)    Předchůdcem nynějšího kostela byl starý dřevěný kostel, který byl také zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Stával v místech, kde je dnes farní stodola. Tento kostel roku 1704 vyhořel. Oheň byl založen ve stodole, která s kostelem sousedila. Bylo to asi dílo pomsty vůči zdejšímu faráři. Tenkrát byl farářem kněz Bohumír Molitor. O něm je známo jen to, že věnoval kostelu pole u Koválovic. Farářem v ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Michala - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Michala na Novém Městě je původní románský farní kostel osady Opatovice, v roce 1348 začleněné do Nového Města. V roce 1717 byla v průčelí postavena věž. Roku 1787 kostel zrušen, ale záhy přešel do vlastnictví německých luteránů až do roku 1945. Poté patřil slovenským evange...

velký nárůst
Evangelický kostel - Jánské Lázně
 kostel v okrese Trutnov
Evangelický kostel - Jánské Lázně (kostel) Novogotická stavba evangelického kostela s polygonální věží se nachází při cestě z centra Janských Lázní ve směru ke kabinové lanovce u centrálního parkoviště. Historie kostela sahá do roku 1871, kdy byl německým augsburským sborem zakoupen pozemek, stavba byla dokončena v roce ...

střední pokles
Kostel sv. Markéty - Lázně Kynžvart (kostel) Kostel sv. Markéty je jednolodní neorientovaná stavba. Současná podoba svatyně pochází z r. 1870, po opravě v důsledku požáru. Projekt opravy nechal kníže Metternich zhotovit v Paříži a pracemi pověřil stavitele J. Höfera. Areál je tvořen kostelem sv. Markéty a hřbitovem. Původně gotický kostel byl přestavě...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Sv. Jana a Pavla - Praha 13
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jana a Pavla - Praha 13 (kostel) Kostel sv. Jana a Pavla u Třebonic je jedinou připomínkou zaniklé vsi či dvorce zvané Krteň. Postaven je v pozdně románském slohu ve 2. čtvrtině 13. století. Nástěnné malby pochází z konce 13. století. Roku 1575 rozšířen o boční loď, roku 1699 o sakristii a v letech 1732 až 1734 byla zvýšena věž. Roku 1890 přestavěn neorománsky. Kostel se nachází mezi Třebonicemi a Řeporyjemi, okolo kostela je mal...

střední pokles
Hodnotná klasicistní stavba, na Náchodsku a Broumovsku ojedinělá. Budova kostela stojící na mírném návrší, po pravé straně silnice k Trutnovu. Jedná se o klasicistní stavbu z let 1827 - 1831. Vystaven byl na místě dřevěného kostela z roku 1688 a od roku 1855 se stal kostelem farn&iacu...

velký nárůst
Kostel sv. Maří Magdaleny - Druztová
 kostel v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Maří Magdaleny - Druztová (kostel) Se svolením arcibiskupa dal postavit roku 1351 Racek ze Švamberka kostel, který byl původně gotický. Až do této doby navštěvovali věřící kostel v Dýšině, ale časté povodně jim bránily v cestě přes řeku. Prvním duchovním v novém kostele byl až do roku 1360 farář Jan, pod jehož správu byly přiděleny mimo hrad i Druztová a Dolany. V blízkosti kostela stála fara a dřevěné domky obyvatel vesnice. V obd...

mírný pokles
Kaple Svaté rodiny - Kohoutovice
 kaple v okrese Brno-město
Kaple Svaté rodiny - Kohoutovice (kaple) Kaple svaté Rodiny v Kohoutovicích byla budována od jara 1903 do podzimu roku 1908. Kapli slavnostně vysvětil žebětínský farář P. Mořic Maršík v neděli 4. října 1908....

mírný nárůst
Uživatelské recenze 1x
Kostel Božského Srdce Páně - Olomučany (kostel) Filiální kostel Božského Srdce Páně se nachází v dolní části Olomučan. Byl postaven v letech 1939 až 1940. Kostel přináleží k blanenské farnosti. V jeho věži jsou zavěšeny dva zvony ulité roku 1918 v Brně - sv. Michael (300 kg) a sv. Jan Křtitel (350 kg)....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Petra a Pavla - Bohuslavice (kaple) Kaplička na návsi v Bohuslavicích, zasvětsená sv. Petru a Pavlovi pochází z druhé poloviny 19.století stejně jako kamenný kříž, který je postaven před vchodem do kapličky. Kapličku v Bohuslavicích nemůžete přehlédnout. Stojí v těsné blízkosti státní silnice, která Bo...

mírný pokles
Konventní kostel - Předklášteří
 kostel v okrese Brno-venkov
Konventní kostel - Předklášteří (kostel) Nový klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní neorientovaná obdélná stavba v pseudogotickém slohu vystavěná v letech 1900 – 1901 navazující na starý kostel a klášterní areál, na místě staré barokní sýpky nalevo od portálu původního chrámu v souvislosti s obnovou kláštera podle plánů stavitele Františka Pavlů. Loď je zaklenuta třemi poli křížové klenby se dvěma svorníky, kněžiště zakl...

obrovský nárůst
Hřbitovní kostel - Předklášteří
 kostel v okrese Brno-venkov
Hřbitovní kostel - Předklášteří (kostel) V Předklášteří v části zvané Na Stráňově stojí uprostřed hřbitova kostelík Nejsvětější Trojice . Je to jednolodní obdélníková stavba s žebrově zaklenutým polygonálním závěrem , cenná stavba v pozdně gotickém a renesančním slohu. Kostelík byl postaven v roce 1555 a v roce 1678 přestavěn a později opravován. Nad vchodem je letopočet vzniku a iniciály abatyše kláštera Porta coeli Barbory Konické ze Š...

obrovský nárůst
Kostel sv. Ondřeje - Starý Kolín
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Ondřeje - Starý Kolín (kostel) Cenný kostel sv. Ondřeje gotického původu barokně přestavěn r. 1740, ojedinělý příklad nesantiniovské barokní gotiky. Fara u kostela pochází z 18. stol., ve zdi býv. hřbitova dvě výklenkové kapličky z r. 1740. ...

obrovský nárůst
Farní kostel Všech svatých - Moravský Krumlov (kostel)  Kostel byl založen roku 1248 a byl zasvěce svatému Vavřinci. Při požáru města v roce 1630 vyhořel. Jeho obnova byla prováděna v letech 1636 až 1646 za Gundakera Lichtenstejna a zasvěcen Všem svatým. V kostele se nacházejí zachovalé náhrobní desky. Jedna z nich patří i staviteli krumlovského zámka Leonardu Garo da Bisono....

mírný nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Moravský Krumlov (kostel) Kostel sv. Bartoloměje byl společně s přilehlým klášterem postaven v druhé polovině 14. století. Povolení ke stavbě vydal papež Inocenc VI. v Avignonu 2.2.1354 pro řád augustiniánů a stavba byla zahájena v roce 1355. Kostel patří k významným projevům vrcholné gotiky na Moravě. Za husitských válek byl kostel i klášter pobořen. Z kostela zůstalo jen torzo s kněžištěm a věží. V roce 1641 byl kostel i...

mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Postoloprty (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech dal postavit kníže Josef Schwarzenberk. Stavitel Alto Monte zahájil 13.října 1746 stavbu, která trvala sedm let. Kostel je jednolodní, s nezvykle na jih orientovaným oltářem a věží kolmo k náměstí, má pět oltářů, hlavní a čtyři boční, oltářní obrazy a štuková výzdoba jsou dílem vídeňských mistrů, např. Brandlera a Underberga. Dominující skvostně zdo...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Luka nad Jihlavou (kostel) Tato pozdně barokní stavba byla postaven v letech 1755 - 1763 za Dominika hraběte z Kounic na místě původního románského kostela vypleněného Švédy. Věž byla ponechána stávající a teprve v roce 1804 byla její horní část přestavěna. Spodní část věže zůstala původní a je to ...

mírný nárůst
Kaple sv. Antonína - Dolní Kounice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Antonína - Dolní Kounice (kaple) Poutní kaple svatých vytváří významnou dominantu zdejšího města. Byla postavena roku 1757 podle plánu Františka Antonína Grima. Kaple, která je zasvěcená svatému Antonínovi a svatému Floriánovi, byla založena v roce 1654 starosty a rychtáři Dolních Kounic a dalš&i...

střední pokles
Kaple Svaté Rodiny - Odunec
 kaple v okrese Třebíč
Kaple Svaté Rodiny - Odunec (kaple) Kaple Svaté Rodiny postavená v r. 1910. 28. května 1994 - instalována pamětní deska V r. 1998 instalován nový zvon do místní kaple s nápisem sv. Josef. Byl slavnostně posvěcen farářem p. Antonínem Špačkem. ...

velký nárůst
Barokní kaple - Střítež
 kaple v okrese Třebíč
Barokní kaple s márnicí se nachází vedle kostela sv. Marka - na hřbitově. Je to kulturní památka. Kapli dal postavit sádecký vrchnostenský úředník Lukáš Georg Cyprianus r. 1648. K rozšíření hřbitova došlo v r. 1870. ...

střední pokles
Kostel Povýšení sv. Kříže - Valeč
 kostel v okrese Třebíč
Kostel Povýšení sv. Kříže - Valeč (kostel) Hodnotný sakrální areál raně gotického původu s kostelem a přilehlým karnerem vytváří působivou dominantu obce. Renesančně a barokně upravená jednolodní stavba s polygonálním presbytářem je na západě ukončena mohutnou hranolovou věží. Kostel je zasvěcený Povýšení s...

střední pokles
Kaple Panny Marie - Kramolna
 kaple v okrese Náchod
Barokní kaple Panny Marie byla vystavěna v 18. století a  později byla novodobě upravována, především vnitřek kaple....

velký nárůst
Kostel Všech svatých - Kamenný Újezd
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Všech svatých - nepřímo doložen jako kamenná stavba již roku 1263 v predikátu rytíře Vernéře "z Kamenného kostela" (de Steynchirchen) na zakládací listině kláštera Zlatá Koruna. Patrocinium kostela je písemně doloženo až v roce 1383. Jednolodní plochostropý kostel s pravoúhlým klenutým presbytářem, sakristií a věží před západním štítem. Gotice náleží sakristie, kněžiště s monumentálním past...

obrovský nárůst
Kostel svatého ducha - Římov
 kostel v okrese České Budějovice
Vlastní poutní komplex se nachází nad římovskou návsí a stojí před ním několik staletých lip. Vysoká zvonice, na níž jsou dnes zavěšeny zvony z roku 1948, byla postavena v roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity s bohatou malovanou výzdobou - 34 obrazů zavěšených v klenebních výsečích zachycuje výjevy ze života Panny Marie, na prot...

mírný nárůst
Původní filiální borkovanský kostel byl malý a stál na obezděném hřbitově uprostřed obce. Dnešní kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, pochází z r. 1746. V kostele se nachází hlavní oltář dva boční zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně. Kostel je jednolodní stavba ve stylu venkovského baroka s půlkruhově ukončeným kněžištěm. Z konce 18. stol. je kostelní kazatelna, na jejímž baldac...

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Hlohovec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Bartoloměje - Hlohovec (kostel) Kostel byl vybudován v letech 1832–1835 v klasicistním stylu, na počátku 20. stol. rozšířen. Původně zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Jednolodní orientovaná podélná stavba. V interiéru obrazy sv. Rodiny, Kristovy smrti a Glorifikace sv. Jana Křtitele z konce 18. stol.   Bohoslužby se konají:...

obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Nekmíř
 kaplička v okrese Plzeň-sever
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Staré Sedlo (kostel) Kostel je mimořádně zajímavá a hodnotná sakrální architektura, jejíž původ náleží patrně až do závěru 13. stol. s dalšími gotickými a pozdně gotickými stavebními fázemi. Barokizace v 18. stol., gotické prvky však dobře dochovány.  Vesnice se v pramenech uv&aa...

střední pokles
Kostel sv. Mikuláše - Šitbořice
 kostel v okrese Břeclav
Nynější kostel se nachází se na místě původní středověké svatyně, která byla v 17. stol. obnovena v barokním slohu. Současný kostel byl vystavěn v letech 1910–1913 v novorománském stylu. K jeho vysvěcení došlo 28. září 1913. Poslední velkou rekonstrukcí proše...

mírný pokles
Kostel sv. Jiljí - Vrbice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiljí - Vrbice (kostel) Farní kostel svatého Jiljí je dominantou obce. Vrbičtí neměli vlastní kostel, byli přifařeni do Čejkovic a později do Kobylí. Po vlastním kostele a faře však neustále toužili. Nezůstalo jen u toho. Ke slovu přišla velká obětavost a štědrost pana Václava Hubáčka a mnohých dalších věřících. Stavba kostela byla dlouho připravována a svého zahájení se dočkala v roce 1913. Stavba však byla přerušena vá...

mírný pokles
Kostel Všech Svatých - Bělá nad Svitavou (kostel) Kostel je dominantou obce. V letech 1751 - 1770 ho nechal František Jan Nepomuk, hrabě z Walderode. Je postaven v barokní architektuře. Kostel je uvnitř restaurován. Hlavní oltář zdobí obraz malíře Josefa Scheivla. Nachází se tu freska z roku 1928 zobrazující svatou Alžbětu Duryňskou, rozdávající chléb chudým lidem. Autorkou této práce je rodačka z Brněnce Irmgarda Langová. Ve vedlejší kapli kost...

mírný pokles

    Strana: 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)