Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Pseudorománský kostel byl vystavěn podle návrhu architekta Hermanna Fiedlera v roce 1908. V roce 1909 bylo pořizováno vnitřní zařízení. K vysvěcení došlo 10. října 1909. Jedná se o jednolodní stavbu s hranolovou věží a apsidou. V interiéru se nachází figurální výma...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Anny - Nová Ves
 kaple v okrese Bruntál
Kaple sv. Anny - Nová Ves (kaple) Výstavba novoveské kaple sv. Anny je doložena přesně. Městské muzeum Rýmařov archivuje dokumenty související se stavbou kaple včetně originálu návrhu kaple z dílny rýmařovského architekta Franze Plachta z března roku 1922. Kaple sv. Anny byla tedy vystavěna v roce 1922 v tehdy moderním novogotickém stylu. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Anny - Divice
 kaple v okrese Louny
Kaple sv. Anny - Divice (kaple) Kaple na návsi naproti tvrzi ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vítkov (kostel) Druhý kostel ve Vítkově je postaven v novogotickém stylu. S pozemními pracemi bylo započato 27. září 1909 podle plánu architekta Václava Mattusche z Vejprt. Počátkem roku 1914 byla stavba kostela již dokončena, avšak první světová válka brzdila opatřování vnitřního zařízen&iacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kricklsage - Philippsreut
 kaple v okrese * Německo
Kricklsage - Philippsreut (kaple) Kopie Stožecké kaple...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Panny Marie Královny - Hrušovany u Brna (kostel) Kostel Panny Marie Královny byl postaven na počátku 21. století. Slavnostní vysvěcení provedl 21. srpna 2004 brněnský biskup mons. Vojtěch Cikrle. Do obětního stolu byly uloženy ostatky svaté Zdislavy....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaplička - Milínov
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaplička - Milínov (kaple) Kaplička Petra a Pavla  na návsi byla postavena okolo roku 1800. Má zajímavá barokní okna a na střeše zvoničku. Původně patřila obec Milínov pod farnost Chválenice. Při poutní slavnosti v roce 2009 byl panem generálním vikářem Mons. Dr. Robertem Fakenauerem posvěcen znon Petra a Pavla  a obcí orpavený křížek....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Mikuláše - Zdemyslice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Mikuláše - Zdemyslice (kostel) Kostel sv. Mikuláše s areálem hřbitova a křížem. Kostel s obdélnou lodí, užším pětiboce uzavřeným kněžištěm se sakristií na jihu. Nad průčelím vztyčena drobná věžička. Průčelí upraveno novogoticky. Okna lodi jsou lomená bez ostění, v kněžišti širší lomen&aac...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Dominikánský klášter - Šumperk
 klášter v okrese Šumperk
Dominikánský klášter - Šumperk (klášter) V současnosti je v klášteře umístěna střední zdravotnická škola....

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Štěpána - Francova Lhota
 kostel v okrese Vsetín
Rok 1786:  Začalo se stavbou kostela pod patronací Josefa II. Vrchním dozorem byl pověřen Josef Ondráček, víceděkan kloboucký Hrabě Štěpán Illezhazy podporoval stavbu kostela, dokonce ji prý financoval. Proto se uvádí jako „stavitel kostela“. Podle něho je zasvěcen sv. Štěpánovi, králi uherskému. Je to jediný kostel na Moravě zasvěcený tomuto světci. Kostel byl postaven ve slohu josefínském. Byl p...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Matouše - Fryšava pod Žákovou horou
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Pravidelné bohoslužby: St: 18.00 tzv. dětská Pá: 18.00 Ne: 8.45   Duchovní správce: P. Jiří Janoušek tel: 737 588 867...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel býval původně gotický. Poprvé připomínán r. 1384 a po husitských válkách zpustl. V letech 1680-1682 barokně přestavěn. Jednolodní stavba s půlkruhovým uzavřeným presbytářem, se sakristií na severní straně a s věží v západním průčelí. V interiéru rokokov&yacu...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Farní kostel sv. Mikuláše - Hanušovice
 kostel v okrese Šumperk
Farní kostel sv. Mikuláše - Hanušovice (kostel) V jádru pozdně renesanční architektura z roku 1656 se dvěma bočními kaplemi, která nahradila původní dřevěný kostel z doby předbělohorské. V roce 1783 byl kostel barokizován. V jeho areálu se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1748, empírový mariánský sloup z roku 1825 a pomník obětem první světové války. K areálu kostela náleží též fara, empírová architektura z 30. let 19. století ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Nanebevzetí P. Marie - Tišnovská Nová Ves (kaple) Kaple s bílou fasádou stojí uprostřed obce. V blízkosti je autobusová zastávka. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Panny Marie - Moravský Beroun
 kostel v okrese Olomouc
Kostel Panny Marie - Moravský Beroun (kostel) Renesance znamenala obrození starověkých ideálů a přinesla nejen do architektury českých zemí mnoho nových prvků. Ovšem jedno tato epocha nezapře, mnoho renesančních kostelů u nás opravdu není. Doba chrámů a kostelů přišla až s barokem.  Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal postavit v l...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Jména Panny Marie - Rejvíz
 kostel v okrese Jeseník
Kostel Jména Panny Marie - Rejvíz (kostel) Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu pochází z let 1808-1809. Vznikl formou sbírky na podnět jesenického (frývaldovského) děkana a biskupského komisaře Johanna Rothera. Byl postaven v klasicistním slohu.  Původním záměrem byla jen kaple, ale štědří dárci umožnili postavit menš&iac...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Strahovský klášter - Praha 1
 klášter v okrese Praha hl.m.
Strahovský klášter - Praha 1 (klášter) Klášter na Strahově byl založen z iniciativy olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1140 Vladislavem II. pro řád premonstrátů. Skládá se ze dvou kostelů (kostel sv. Rocha, kostel P. Marie), kláštera, knihovny a hospodářských budov. Dnešní podoba areálu je barokní. Od roku 1953 je v prostorách kláštera umístěn Památník národního písemnictví....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Sv. Jana Křtitele Na prádle - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jana Křtitele Na prádle - Praha 1 (kostel) Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle je raně gotická jednolodní stavba z doby po roce 1235. Nové kněžiště pochází z přestavby ve 2. polovině 13 století. Ve 2. polovině 18 století částečně barokně přestavěn Ignácem Palliardim. Roku 1784 kostel zrušen, obnoven roku 1935. Náleží církvi husitské. Vedle kostela je barokní socha od Michala Josefa Brokoffa....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
  Kostel svatého Jana Křtitele s bývalým minoritským klášterem je nejstarším stojícím církevním objektem města Jindřichův Hradec. Byl postaven na základech starší románské stavby přibližně ve třetí čtvrtině třináctého století. Původně byl basilikou později redukovanou v asymetrické dvoulodí. Od počátku čtrnáctého století byl spravován řádem německých rytířů. Hlavní loď byla dokončena v první polo...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Havla - Střezimíř
 kostel v okrese Benešov
Z kulturních památek je nejvýznamnější farní kostel sv. Havla. Je to stavba gotického slohu. Nejzajímavější je presbytář, který má zvláště vyvinutou klenbu s hojným, rozvětveným žebrovím. Osvětlují jej tři gotická okna, z nichž byly nepochopením vysekány krásné kružby. Tato část kostela je původní. Loď je až pozdější přístavek....

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Matky Boží - Telč
 kostel v okrese Jihlava
Kostel Matky Boží - Telč (kostel) Po břehu Staroměstského rybníka cestou zvanou Na Dlážkách, lemovanou řadou barokních soch, se dostanete ke kostelu Matky Boží na Starém Městě. Podle legendy byl kostel založen roku 1099. V kostele jsou původní barokní varhany a na věži kostela nejstarší telčský zvon z roku 1515. Na hřbitově jsou k vidění četné náhrobní kameny významných osobností16. století a kaple sv. Rocha z roku 1622 a pozdně g...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel byl založen jako pozdněrománský kolem roku 1230. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1369. V 15. století byl kostel goticky přestavěn a rozšířen, další stavební úpravy probíhaly také ve druhé polovině 13. století a ve 14. století. V baroku byl kostel opět obnoven. Z té doby pochází též mobiliář. Určité stavební úpravy probíhaly též v 19. století....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Anny Samétřetí - Pernolec
 kostel v okrese Tachov
Kostel sv. Anny Samétřetí pochází z roku 1726. Dnešní novorománskou podobu získal na přelomu 19. a 20. století. Před kostelíkem je umístěn „milník času" věnovaný králi Václavu II. Od roku 2008 je kostel kulturní památkou. Podé...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Kateřiny - Velvary
 kostel v okrese Kladno
Kostel sv. Kateřiny - Velvary (kostel) Kostel vznikl přestavbou původního gotického kostela, který byl poprvé zmiňován v roce 1337. Později několikrát upravován. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s odsazeným presbytářem a věží. Presbytář je sklenut síťovou klenbou.   Bohoslužby se konají: NE  08:00 m&scar...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Postaven v letech 1728-31 stavitelem Zachariasem Hoffmannem z Lipové. Barokní, jednolodní obdélníková stavba s půlkruhovým presbytářem. Na průčelí portál s rovnou nadpraží římsou, salmovský znak s letopočtem 1726 (patrně rok, ve kterém se hrabě Leopold Salm rozhodl kostel postavit) a oválné okno. Ve štítě nika se sochou sv. Leopolda od sochaře Kristiana Riedla z Velkého Šenova. Vnitřek kostela je ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jakuba Většího, původně gotická stavba ze 14. století, je připomínán jako farní již roku 1362. V 17. století patřil přechodně k Náchodu, po roce 1709 byl opět farní. Roku 1591 byl zničen při požáru městečka, obnoven byl až roku 1668. V letech 1744 až 54 ho patrně v úzké spolupráci s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem přestavěl na náklad Octavia Piccolominiho v barokním slohu královehradec...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Barbory - Seč
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple sv. Barbory - Seč (kaple) Významnou historickou památkou, která leží v blízkosti obce, je kaple sv. Barbory. Tato kaple se nachází ve vzdálenosti asi 1 km  jihozápadně od centra Seče a pochází z konce 17. století.  Kaple sv. Barbory stojí nad léčivým pramenem, při polní cestě do Chocenického &...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Oldřicha a Metoděje - Strachotín (kostel) Kostel sv. Oldřicha stojí na jižním okraji vesnice. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům v okrese Břeclav. Byl podstatně upravován v letech 1575 a 1872, kdy dostal nynější podobu. Samotná stavba je jednolodní s kněžištěm ukončeným pěti stranami osmiúhelníka...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Petra a Pavla - Kučerov
 kostel v okrese Vyškov
...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv.Floriána - Hrdibořice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Floriána - Hrdibořice (kaple) V obci Hrdibořice stojí kaple sv.Floriána z r.1750....

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Navštívení Panny Marie - Svitavy (kostel) Původně románský jednolodní kostel se dvěma postraními kaplemi vznikl okolo r. 1250, kdy docházelo osídlování oblasti převážně německými usedlíky. Během husitských válek sídlila v kostele litomyšlská biskupská kapitula. V roce 1424 hustité město vydrancovali a kostel poníčili. Kostel byl znovu obnoven svitavskými měšťany a premonstráty, ti v něm zůstávají do roku 1554, kdy umírá jejich poslední ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Českobratrské církve evangelické - Brno-Židenice (kostel) Počet českých evangelíků v Židenicích postupně narůstal. Proto zde byla v roce 1921 založena samostatná kazatelská stanice. Bohoslužby však byly prováděny v různých provizorních prostorách. V nově zastavované části Židenic získali evangelíci pozemek mezi dnešními ulicemi Konečného a Jílkovou. Tady v roce 1924 postavili vlastní, ne příliš velkou, modlitebnu. Sbor se však rozrůstal a tak kazatelská ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Markéty - Prosetín
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Markéty - Prosetín (kostel) Katolický kostel sv. Markéty byl původně malý a dřevěný. V XVII. stol. přicházelo sem o sv. Markétě mnoho poutníkův. Tehdy měl kostel na hotovosti 41 zl. 14 kr., 15 zl. 4 ofěry a z pronajatých polí 2 zl. 19 kr. úroku. R. 1738 byl starý kostel zbořen a vystavěn nový Janem Theodorem svob. Pánem Imbsenem. M&...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple Panny Marie Lurdské - Dyjákovice (kaple) Hodnotná drobná sakrální architektura novogotického tvarosloví z roku 1886 zasvěcená Panně Marii Lurdské stojí na okraji obce. Je to neorientovaná jednolodní stavba s odsazeným polygonálním presbytářem a s věží umístěnou na podléné ose kostela nad hlavním vs...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Chrám Zvěstování páně - Šternberk
 kostel v okrese Olomouc
Chrám Zvěstování páně - Šternberk (kostel) Chrám Zvěstování páně - chrám Zvěstování Páně Otevírací doba: Út – Ne 10:00 – 17:00, od 21:00 možnost prohlídky Již v románské době stával na tomto místě kostelík zasvěcený svatému Jiří. V roce 1371 byl místo něj postaven gotický ko...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Anny - Unčovice
 kaple v okrese Olomouc
Kaple sv. Anny - Unčovice (kaple) Kaple sv. Anny z 19. století se nachází na návsi obce Unčovice....

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Katedrála sv. Štěpána - Litoměřice
 kostel v okrese Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána - Litoměřice (kostel) Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích je nádherná barokní stavba. Původně se jednalo o kostel kolegiátní kapituly, tedy kostel velmi významný, který byl po ustanovení biskupství v Litoměřicích povýšen na katedrálu. Jedná se o mohutnou trojlodní stavbu se samostatnou zvonicí po vzoru italských kampanil. V katedrále jsou pamětní desky litoměřických biskupů, někteří jsou přímo v katedrále pohřbeni, os...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Panny Marie pod řetězem - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie pod řetězem - Praha 1 (kostel) Kostel Panny Marie pod řetězem byl založen jako kostel řádu maltézských rytířů spolu s klášterem v roce 1158. Původní románské trojlodí se dochovalo pouze jako torzo v nádvoří před kostelem. Výzdoba interiéru pochází z doby kolem roku 1740. Kostel zdobí mnohé okrasné mříže ze 17. a 18. století. Ve štítu je pozdně gotická socha Madony z roku 1500. V kostele jsou umístěny obrazy Karla Škréty a plast...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Všech svatých - Nezvěstice
 kostel v okrese Plzeň-město
Kostel Všech svatých - Nezvěstice (kostel) Každá krajina je něčím zajímavá, charakteristická, má své pozoruhodnosti. Jestliže se podíváme na naši obec Nezvěstice z různých stran, pokaždé nás upoutá silueta místního kostela zasvěceného památce Všech svatých. Důvěrně známá věž se vypíná nad obcí více než 600 let, neboť kostel zde stojí již od poloviny 14. století, což dokládají nejstarší dobová Registra desátků papežských z diecézí pražských...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)