Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 521-540 z 4969 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Tomáše - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Tomáše - Brno (kostel)

  Kostel svatého Tomáše, který se nachází na Moravském náměstí, byl součástí augustiniánského kláštera. Klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Klášterní kostel se měl se stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. Velkorysá stavba byla svěřena parléřské huti. Vznikl projekt síňového trojlodí s hlubokým chórem. Kostel s klášterem, postavený na brněnském předměstí, byl značně poškozen husity a znovu v průběhu třicetileté války. Obnovení...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Rohy
 kaple v okrese Třebíč
Rohy (kaple)

Roku 1905 byla zbořena původní dřevěná zvonička a o rok později, téměř na jejím místě byla postavená nynější kaple, nákladem 2502 K, která je dominantou obce. Kaple je zasvěcena ,,Nejsvětějšímu Srdci Páně“ a pantronce P. Marii. Nákres zhotovil Karel Kozina tesařský mistr z Velkého Meziříčí, zednické práce vedl František Janda a tesařské...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Stará Věž - Štramberk
 zbytek kostela v okrese Nový Jičín
Stará Věž - Štramberk (zbytek kostela)

V západním rohu náměstí stojí fara, za ní při městské zdi Stará Věž - zbytek farního kostela sv. Bartoloměje ze 14. století. Ten byl zbořen roku 1782. Zůstala jen věž, která dodnes slouží jako zvonice. Při ní byl roku 1994 vybudován amfiteátr "Pod starou věží" vhodný pro historické hry a koncerty. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor (kostel)

Kostel středověkého původu. Současný stav má charakter pozdně gotický. Předsíň přistavěna někdy v 17. století, patrně po třicetileté válce, klenba presbyteria snad z roku 1742. Není vyloučeno, že kostel náležel předhusitskému osídlení, které je možno předpokládat na ostrohu pod hradem, v bezprostředním okolí kostela. Původ kostela v literatuře je datován do roku 1388. H...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4-Bránik (kostel)

Léta 1929-1941 Před rokem 1929, kdy byl stavební ruch v různých částech Prahy v největším rozkvětu, zůstával Braník v klidném, volném vývoji, a teprve v pozdějších letech uvědomili si mnozí, že Braník leží v půvabném údolí Vltavy a na vůkolních návrších lze získati zdravé, příjemné a účelné bydlení předstihující jiné výstavnější části Prahy. Malý počet příslušníků naší církve zvětšoval se stálým přibýváním pražských i jiných přistěhovalců, ale jednotlivci stále zůstávali členy sborů, ke kterým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice (kostel)

Kostel sv. Václava ve Vršovicích je monumentální funkcionalistická budova z let 1929 až 1930 od architekta Josefa Gočára. Sálový vnitřek, po obou stranách snížený, se uprostřed stupňovitě zvyšuje k půlkruhovitě zakončenému kněžišti se svislými pásy oken. Na hlavním oltáři kříž od Čeňka Vosmíka. V průčelí barevné okno podle návrhu Josefa Kaplického....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Václava - Chvojínek
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Václava - Chvojínek (kostel)

Hřbitovní kostel sv. Václava je raně gotická svatyně pocházející z konce 13. stol. Vnější úprava kostela je novorománská. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Anny - Telč
 kostel v okrese Jihlava
Kostel sv. Anny - Telč (kostel)

Kostel sv. Anny stojí na místním hřbitově hned u Štepnického rybníku. Hřbitov byl založen po zrušení toho původního u farního kostela sv. Jakuba v roce 1672. Autorem prostého jednolodního hřbitovního kostela sv. Anny je pravděpodobně architekt Antonio Scotti. Stavba probíhala v letech 1695-1698 za finanční podpory místních jezuitů. Pozoruhodné jsou také soch...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Břvany
 kostel v okrese Louny
bez fotografie

Kostel byl vybudován v roce 1501 v pozdně gotickém slohu. V roce 1720 došlo ke zboření horní části věže, která byla znovu postavena podle návrhu architekta P. I. Bayera. Kostel je jednolodní obdélný, se sedmi opěrnými sloupy. Má jehlancovitou střechu s lucernou a cibulkou s křížem a s neodsazeným presbytářem. K severní straně přiléhá čtverhranná věž, na j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Husův sbor Církve československé husitské - Havlíčkův Brod (kostel)

Kostel byl vystavěn v letech 1926-1927 podle návrhu Ing. Františka Lišky. Objekt vybudoval brodský stavitel Ing. arch. Prokop Šupich. Funkcionalistická stavba Husova sboru je nejmladší církevní stavba ve městě. Do modlitebny se vstupuje z horní části budovy, v přízemních prostorách býval sál, kde ochotnický kroužek husitské církve hrál divadeln&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Děkanský kostel Narození Panny Marie - Klatovy (kostel)

Děkanský kostel, arciděkanský kostel Panny Marie. Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Tehdy to byla jediná celokamenná stavba uvnitř města. Kostel byl několikrát opravován a tak se do dnes z původní stavby dochovalo jen několik kamenných zlomků. Hlavní loď s klenbou v pozdně gotickém slohu pochází z let 1550-60 z dílny domácího stavitele Antonína Salnellyna. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie, která krev ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Všech svatých - Sudoměřice u Bechyně (kostel)

Kostel nepochybně vznikl na samém počátku 14. století (dochován krov nad oběma částmi) Loď byla přestavěna patrně v roce 1826. Další úpravy proběhly patrně v 90. létech 20. století Kostel na výšinné poloze na SV straně návsi, jednolodní, orientovaný. Hřbitov, kdysi obklopující kostel, byl neznámo přesně kdy, mezi lety 1986-2003, jako pohřebiště zru&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Mnichovice
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

V Kosmově kronice sázavský mnich, který po smrti Kosmově samostatně v kronice pokračoval, píše, že opat Silvestr "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ To bylo v roce 1140. Mnichovice nabývaly na významu a románský kostel brzy svou velikostí nedostačoval, a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický – zasvěcený Narození Panny Marie. Ve věži byly tři velké zvony – Jan, Burian a Hodinář, jeden menší a hodiny. 23. srpna 1746 vypukl v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Rocha - Ramzová
 kaple v okrese Jeseník
bez fotografie

Novogotická kaple z r. 1897. V interiéru se nachází oltář s obrazem sv. Rocha, obrazy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie s dítětem aj. V kapli se nachází také pamětní deska obětem 1. svět. války. Bohoslužby se konají v neděli v 15:30 hodin. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény s kněžištěm pochází z první poloviny 14. stol., chrámová loď pochází z poloviny 18. stol. Bohoslužby se konají: NE 10:30 PO, ST, PÁ 18:00 - letní čas ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Evangelický kostel - Jánské Lázně
 kostel v okrese Trutnov
Evangelický kostel - Jánské Lázně (kostel)

Novogotická stavba evangelického kostela s polygonální věží se nachází při cestě z centra Janských Lázní ve směru ke kabinové lanovce u centrálního parkoviště. Historie kostela sahá do roku 1871, kdy byl německým augsburským sborem zakoupen pozemek, stavba byla dokončena v roce 1879, kdy byl i slavnostně otevřen. Po roce 1945 se kostel stal majetkem Českobratrské c&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Ruda nad Moravou
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Kostel byl vystavěn v r. 1784, vysvěcen v r. 1806. Roku 1852 a 1880 prošel objekt rozsáhlými stavebními úpravami. Do kostela byla pořízena v r. 1823 křížová cesta. Na stěnách vedle oltáře stály dřevěné sochy Božského Srdce Páně a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, které se v kostele dochovaly dodnes. Bohoslužby se konají:  NE  09:00ST  17:00PÁ  18:0...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov
 kostel v okrese Hodonín
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov (kostel)

 Mít vlastní kostel bylo dlouhodobé přání obyvatel Starého Poddvorova. Splnilo se jim až po roce 1989. V červnu 1994 posvětil základní kámen pro stavbu nového kostela při své návštěvě České republiky papež bl. Jan Pavel II. Poté se hned začalo stavět a v roce 1994 byl kostel dokončen a 31. července slavnostně zasvěcen patrunu obce sv. Martinu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Jiří - Kobylí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiří - Kobylí (kostel)

Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo. Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými se setkáte v polích, lese i v obci. Stránky farnosti Kobylí: http://farkob.webnode.cz/...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Svatý Mikuláš
 kostel v okrese Kutná Hora
bez fotografie

Původ zřejmě ve 13. století, úpravy v 17. století, loď z části odbourána v roce 1790, další úpravy proběhly v 19. století.   Kostel sv. Mikuláše je umístěný na návsi uprostřed obce. Je obklopen rozsáhlou zatravněnou plochou s několika vzrostlými stromy. Orientovaný kostel s čtvercovou lodí a čtvercovou předsíní kryjí stanová střecha s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace


    Strana: 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze