Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 521-540 z 5087 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jakuba - Brtnice
 kostel v okrese Jihlava
Kostel sv. Jakuba - Brtnice (kostel)

   Kostel byl založen již ve středověku. Jeho dnešní vzhled jednoduché barokní stavby pochází z let 1776 - 1784. Uchovává významná umělecká díla. Pozdně gotická dřevěná skupina "Kladení do hrobu" pochází z 1. třetiny 16. stol. Dále zde najdete renesanční kovovou lampu věčného světla, pozlacenou křtitelnici a mnoho dalších předmětů, které věnovali Hynek Brtnický z Valdštejna a Kateřina Zajímačka z Kunštátu v letech 1573 až 1596. Významné jsou také kostelní obrazy a sochy, zejména Pieta z roku 171...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Blazice
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

obrovský nárůst
Kaplička Panny Marie - lázně Roztěž
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaplička Panny Marie - lázně Roztěž  (kaplička)

Roku 1819 byla vybudována na mírném návrší okrouhlá zděná kaple Panny Marie Pomocné namísto původní dřevěné. Podle pověsti rostl na místě, kde dnes stojí kaplička, v 17. stol. strom, a na něm visel obraz Panny Marie. Poblíž stromu tehdy stávala mohutná olše a pod ní vyvěral pramínek zdravé železité vody, vlévaje se do malé stud&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Michaela Archanděla - Králiky
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Kostel sv. Michaela Archanděla je nejvýznamnější historickou památkou města Králíky. Nachází se nedaleko centra města, blízko Velkého náměstí. Byl vystavěn kolem roku 1576 jako luteránská motlitebna a roku 1610 byl přestavěn na kamenný kostel. Za svoji dnešní barokní podobu vděčí přestavbě v letech 1768–1778. Uvnitř najdete hlavní oltářn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Žákava
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Vavřince - Žákava (kostel)

Kostel sv. Vavřince s venkovním osvětlením je dominantou obce Žákava. Kostel má gotické základy.     Bohoslužby se konají: NE  11:00 (pravidelně se střídá mše svatá s bohoslužbou slova)   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Je to nejstarší stavba v obci. Poprvé se uvádí již v roce 1350. Z původně gotické stavby se zachovaly do dnešních dnů pouze obvodové zdi presbytáře s okny. Někdy kolem roku 1650 byla přistavěna sakristie, v roce 1772 vlastní kostelní loď, v roce 1803 postavena na dvou pilířích kruchta pro varhany a zpěváky a konečně v roce 1905 přistavěna pseudogotická věž. Od nepaměti se v sousedství kostela nacházel hřbitov s dřevěnou zvonicí....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Poutní kostel Panny Marie - Lomec
 kostel v okrese Strakonice
Poutní kostel Panny Marie - Lomec (kostel)

Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježížkem. Kostel patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Unikátní centrální oltář s bohatými řezbami je variací na Berniniho oltář v chrámu sv. Petra v Římě. R. 1720 byla na severní straně kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Minoritský kostel svatých Janů - Brno-město (kostel)

Barokní kostel svatých Janů (Jana Křtitele a Jana Evangelisty) je součástí minoritského kláštera. Minorité působí v Brně již téměř 800 let. Klášterní areál spolu s kostelem a loretánskou kaplí byl vyhlášen v roce 1958 za národní kulturní památku České republiky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4-Bránik (kostel)

Léta 1929-1941 Před rokem 1929, kdy byl stavební ruch v různých částech Prahy v největším rozkvětu, zůstával Braník v klidném, volném vývoji, a teprve v pozdějších letech uvědomili si mnozí, že Braník leží v půvabném údolí Vltavy a na vůkolních návrších lze získati zdravé, příjemné a účelné bydlení předstihující jiné výstavnější části Prahy. Malý počet příslušníků naší církve zvětšoval se stálým přibýváním pražských i jiných přistěhovalců, ale jednotlivci stále zůstávali členy sborů, ke kterým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel)

Originální typ kostela, nezvyklý především svou formou. Pochází z první poloviny 18. století a byl vystavěn na místě kaple z konce 17. století. Kostel byl vystavěn nákladem hraběte Wolfa Jindřicha Nothafta z Wernbergu. Kostel je orientovaný podle světových stran. Loď s presbytářem na půdorysu šesticípé hvězdy. K záp. cípu lodi přistavěna věž lehce obd&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel)

V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděného kostela. Na tuto stavbu vymezuje 5.443 zlatých a 39 krejcarů. Navíc přidáv&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Metropolitní kostel Svatého Václava - Olomouc (kostel)

Novogotická stavba z let 1883-1892 s nejvyšší věží 106 metrů vysokou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zvonice - Morkůvky
 zvonice v okrese Břeclav
Zvonice - Morkůvky (zvonice)

Nad malou návsí ve směru na Brumovice na hraně ostrožny se hřbitovem stojí osamělá zvonice z 18. století. Dnes je budova vstupní branou na hřbitov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Mikuláše - Horní Branná
 kostel v okrese Semily
bez fotografie

Kostel postavený v 16. st. na místě původního dřevěného. Interiér zahrnuje cínovou křtitelnici. V r. 1740 přistavěna barokní kaple svaté Trojice, ve které se nachází cenný kříž vykládaný perletí. Bohoslužby se konají ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 10.30 hodin. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Růžďka
 kostel v okrese Vsetín

Nejvýznamnější památkou v obci Růžďka, je farní kostel sv. Bartoloměje. Postaven byl v letech 1806 - 1807. Areál kolem jednolodního, neorientovaného kostela s odsazeným, pravoúhle uzavřeným kněžištěm a zvonicí v západním průčelí, situovaný v severozápadní části obce je dominantou obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Heřmanov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Mikuláše - Heřmanov (kostel)

Přesné datum založení fary není dosud známo. První zmínka o faře v Heřmanově je z roku 1428 na listině pro oslavanský klášter (tedy v době husitských válek). Tehdy byl farářem kněz Petr. Předpokládá se však s naprostou určitostí, že první kostel byl už ze 13. století v pozdně románském slohu. Po polovině 15. století byl postaven větší kostel nebo alespoň přistavěna velká věž s několika znovy. Tři nejsatrší se zachovaly dodnes (z let 1493, 1504 a 1534). K letům 1519 a 1522 je jmenován farářem Jan...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice (kostel)

Římskokatolický farní kostel svatého Cyrila a Metoděje se nachází v Židenicích na ulici Gajdošova. Stavba kostela byla připravována ještě před vznikem samostatného Československa. Základní kámen budoucího kostela byl posvěcen až 28. října 1928. Pro stavbu kostela byl veřejnou soutěží vybrán návrh architekta Klaudia Madlmayara. Podle jeho plánů se začalo stavět v roce 1932. Kostel byl dostavěn v roce 1935 a 27. října tohoto roku byl slavnostně posvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou. Ve dr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Brněnská mešita
 mešita v okrese Brno-město
Brněnská mešita (mešita)

Islámská mešita v Brně se nachází na Vídeňské ulici č. 38a v městské části Brno-Střed. Objekt spravuje Islámská nadace v Brně. Výstavbu mešity provázel nesouhlas zejména křesťanských spolků. Po rozsáhlých diskuzích však byla stavba přece jen povolena. Pro její výstavbu však Magistrát stanovil tyto podmínky: mešita nesmí mít minaret, kopuli a nesmí se odlišovat od okolní zástavby. Tyto podmínky byly splněny. Protože je stavba orientována směrem k Mekce, je proti okolní zástavbě mírně pootočena. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Kunhuty - Brno-Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Kunhuty - Brno-Židenice (kostel)

Kostel sv Kunhuty se nachází v areálu Vojenské nemocnice na ulici Zábrdovická v městské části Brno-Židenice. Kostel svaté Kunhuty byl postaven v pozdně románském slohu. Vysvěcen byl v roce 1211 za přítomnosti krále Přemysla Otakara I., jeho tří synovců, celého dvora, Vladislava Jindřicha -markraběte moravského, moravské šlechty a představitelů církve. Obřad vykonal hnězdenský arcibiskup Josef Kietlitz. Kostel se tak stal kostelem farním pro Zábrdovice, Židenice a Husovice a současně i kostelem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Mořice - Kroměříž
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Mořice - Kroměříž (kostel)

Chrám sv. Mořice v Kroměříži je jedna z největších gotických staveb České republiky a jedna z jejích nejvýznamnějších gotických památek. Nachází na Stojanově náměstí v Kroměříži, západně od Velkého náměstí. Ze severu k němu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia, napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupsk&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace


    Strana: 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze