Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 521-540 z 4945 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hruška
 kostel v okrese Prostějov
bez fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého leží uprostřed obce, tak jak je na Hané zvykem. Zaujímá prostornou náves, zde v typické ulicové zástavbě. Na jeho místě stávala pouhá dřevěná zvonice, kterou roku 1812 nahradila zděná. Roku 1827 byla postavena věž a zařízeny vnitřní prostory. Roku 1851 byl kostel zasvěcen našemu národnímu patronovi.     ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv.Petra a Pavla - Vřesovice
 kostel v okrese Prostějov
bez fotografie

Nejstarší stavební památkou obce je kostel sv.Petra a Pavla na kopci v jihovýchodní části obce. První písemně doložená zmínka o něm je z r.1453. Kněžiště je gotické, zaklenuté žebrovím vladislavské gotiky; rozšíření kostela do dnešní podoby (trojlodní stavba) je z konce 17.století. Mimo kostel je samostatně stojící věž (zvonice) z poloviny 18.století. Ve dvacátém století dvakrát zabavené zvony byly v roce 1990 nahrazeny třemi novými: Marie, Petr, Pavel. V letech 2009 a 2010 byla provedena oprav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Václava - Zvole
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Václava - Zvole (kostel)

Kostel sv. Václava ve Zvoli je jedna z méně známých staveb Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kostel má půdorys řeckého kříže se stejně dlouhými loděmi. Křížení lodí kryje oválná kopule s lucernou a stříškou, která má tvar svatováclavské koruny. Interiér zdobí malby Václava Škréty. Ranně barokní přestavba a dostavba kostela byla provedena v letech 1713-1717. Ke kostelu přiléhá hřbitov a márnice.Před kostelem je socha sv. Jana Nepomuckého. U vstupu na hřbitov kamnný kříž z roku 1870.Poblíž kostela j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sbor církve bratrské - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Sbor církve bratrské - Kutná Hora (kostel)

mírný pokles
Farní kostel sv. Anny - Pasohlávky
 kostel v okrese Brno-venkov
Farní kostel sv. Anny - Pasohlávky (kostel)

Na návsi původně stávala kaple sv. Ducha, která byla v roce 1675 přestavěna a pravděpodobně v této souvislosti zasvěcena sv. Anně. O tomto patriociniu se ovšem mluví až v roce 1691. Na kostel pak byla kaple rozšířena v roce 1811 a o sedm let později byla přistavěna věž. U kostela stojí ještě památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

V Hořelici a v širokém okolí je nejkrásnější barokní stavbou Římsko-katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele. První zmínka o kostele je z roku 1356. Pravděpodobně byl znovu postaven v roce 1605, ale ve třicetileté válcebylznačně poškozen. Rodina Karvinských pak dala v roce 1697 kostel opravit a hořelické fařepřidělila pozemky. Majitelka tachlovického panství velkovévodkyně Anna Marie Toskánská dalapro chatrný stav kostel zbořit a r. 1740 začala se stavbou nového kostela. Dokončení stavby se užne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Lužnice
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Lužnice (kaple)

První nejstarší kaplička v Lužnici byla dřevěná a stála v místech, kde je nyní hasičská budova. Po jejím zániku postavena zcela malá kaplička zděná, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jehož socha, v životní velikosti, byla umístěna na oltáři. Stála uprostřed návsi. R. 1875 byla kaplička zbořena a tam vystavěna nynější velká kaple, zasvěcen&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice (kostel)

Kostel sv. Václava ve Vršovicích je monumentální funkcionalistická budova z let 1929 až 1930 od architekta Josefa Gočára. Sálový vnitřek, po obou stranách snížený, se uprostřed stupňovitě zvyšuje k půlkruhovitě zakončenému kněžišti se svislými pásy oken. Na hlavním oltáři kříž od Čeňka Vosmíka. V průčelí barevné okno podle návrhu Josefa Kaplického....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kostel)

Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě staré kaple baron František Karel Villani. Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, jediný tohoto zasvěcení na světě, je od poloviny devadesátých let opět živým duchovním střediskem celého kraje. Při obnovených poutních slavnostech se zde scházejí nejen Češi a Němci, ale i příslušníci jiných n&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Klášterní kostel sv. Augustina - Vrchlabí (kostel)

Barokní klášterní kostel podle projektu rakouského stavitele Matyáše Auera, stejně jako samotný klášter, byl stavebně dokončen v roce 1725, avšak klášterní kostel vysvětil královéhradecký biskup Mauricius Adolf Karel z Pharsalu až 27.září 1733.  Sedm tzv. portálových oltářů umístěných ve výklencích chrá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Farní kostel Povýšení sv. Kříže - Doubravník (kostel)

Roku 1208 je listinou doložen Doubravník s kostelem a farou. Kostel byl románský z drásovského červeného pískovce. Později Štěpán z Medlova, první známý předek pánů z Pernštejna, založil v Doubravníku klášter Augustiánek. Při tomto klášteře byl postaven kostel sv. Františka z bílého mramoru. Tento původní kostel byl spolu s přil...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Ondřeje - Sány
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Ondřeje - Sány (kostel)

Původně připomínán r. 1352, dnešní empír, z let 1824–25, vnitřek opraven roku 1900, vnějšek roku 1909. Obrácen k západu, jednolodní, obdélníkový, se segmentem uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží nad východním průčelím. Bosovanému hlavnímu průčelí vrcholí empírový trojúhelníkový...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Václava - Křižanov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Václava - Křižanov (kostel)

První písemná zmínka o farním kostele je z roku 1239. Dochovaný gotický presbytář pochází pravděpodobně až z 15. století.Na severní fasádě kostela bylo při posledních opravách oběveno zachovalé románské okno svědčící o tom, že kostel byl postaven dávno před touto gotickou přestavbou. Můžeme obdivovat zachovaný goticky sklenutý presbyt&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Desná
 kostel v okrese Jablonec nad Nisou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Desná (kostel)

stgnace
Klášter Milosrdných Bratří - Letovice (kostel)

Klášter Milosrdných bratří s kostelem svatého Václava byl postaven z daru 24 000 zlatých od Jindřicha Kajetána Blümegena, jenž chtěl, aby součástí kláštera byla i nemocnice. Stavitelem barokního kláštera se stal řeholní bratr Longinus Traub z Vídně. Práce započaly 26. dubna 1751, stavba byla dokončena roku 1784. Klášterní kostel sv. Vác...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostelík sv. Václava - Čermná
 kostel v okrese Trutnov
bez fotografie

Kostelík sv.Václava v Čermné byl vystavěn roku 1384. Na začátku 16. století se v okolí Hostinného rozšířilo luteránské náboženství a také kostel v Čermné obhospodařovala v letech 1542 – 1623 evangelická církev. Majitel panství Hostinné Jiřík z Valdštejna, sám luterán, vypudil z Hostinného katolické faráře a nahradil je luteránskými. Podle ústního podání starousedlíků se zdejší kostel dříve nazýval modlitebnou. Po bitvě na Bílé Hoře a následném období rekatolizace se kostel zase stal římskokatoli...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - Krásné Česko