Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 381-400 z 4924 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple sv. Floriána - Jílovec
 kaple v okrese Nový Jičín
bez fotografie

HODNOCENÍ
20 %
mírný nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Vimperk
 kostel v okrese Prachatice
bez fotografie

Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje pochází z roku 1279. Kostel upravován barokně r. 1708 po požáru a novogoticky obnovován ( průčelí s věžičkou) r. 1857. V roce 1971 opravován. V současnosti (2005-2007) probíhají práce na sanaci vlhkosti zdiva. Na přelomu 19. a 20. století zřízen nový hřbitov. Starý hřbitov posléze přeměněn na urnový háj. Kostel se nachází ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
střední pokles
Kostel sv. Ondřeje - Uherský Ostroh
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Tato pozdně barokně - klasicistní stavba svým výrazným průčelím vystupujícím poněkud z řady domů vévodí celému prostoru náměstí, nesoucímu rovněž jméno patrona chrámu, a svojí jasnou fasádní barvou září na cestu starousedlíkům stejně jako nahodilému návštěvníku města. Její historie čítá již čtvrt tisíciletí, je však pouhým pokračováním historie mnohem starší.   O farním kostele zasvěceném sv. Ondřeji, který zde stál zřejmě brzy po založení města ve 13. století, jsou zachovány jen velmi kusé zprá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
střední pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Kopidlno
 kostel v okrese Jičín
bez fotografie

Kostel se nachází ve svahu v blízkosti náměstí (ulice Hilmarova a Vackova). Stavba vznikla na místě bývalého gotického kostela z druhé poloviny 14. století, který roku 1667 (1677) vyhořel. Byla dokončena v roce 1705 a je pravděpodobně dílem stavitele Filipa Spannbruckera, nejspíše podle tvorby G. Santiniho. Barokní stavba byla postavena na náklady Franti&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
obrovský nárůst
Kaple sv. Maxmiliána - Svatý Jan pod Skalou (kaple)

Na svatojánském hřbitově stojí překrásná kaple postavená v novogotickém slohu stavitelem Grüberem z Mnichova. Bernard Grüber byl profesorem architektury na Karlově univerzitě v Praze. Kamenické práce provedl pražský kameník František Jedlička. Zakladatelem kaple byl Maxmilián Berger, někdejší majitel budovy zrušeného svatojánského kláštera. Kaple byla postavena v letech 1847-49 jako hrobka rodiny Bergerových. Nákladem obce za vydatné pomoci státu byla v sedmdesátých letech provedena generální ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
mírný pokles
Kostel sv. Augustina - Sovinec
 kostel v okrese Bruntál
Kostel sv. Augustina - Sovinec (kostel)

Kostel sv Augustina v Sovinci byl postaven roku 1845 v bezprostřední blízkosti hradu Sovinec. Stavba má jednolodní obdélný charakter a je postavena v empírovém slohu. Pro tento sloh jsou typická půlkruhová okna, která kostel prosvětlují. Vedle hradu je kostel turisty tak trochu opomíjen, což je škoda, jelikož svým provedením patří mezi stylově nejčistší a nejdokonalejší empírové stavby na Moravě....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
15 %
velký pokles
Kaple Panny Marie - Tábor-Klokoty
 kaple v okrese Tábor
bez fotografie

HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kaple - Brníčko
 kaple v okrese Olomouc
Kaple - Brníčko (kaple)

HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
 rotunda v okrese Litoměřice
Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu (rotunda)

Románská rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou věží, obnovená roku 1126 knížetem Soběslavem I. na paměť jeho vítězství nad římským králem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
bez fotografie

Původně gotický kostel ze 14. stol. Na počátku 18. stol. upraven v barokním slohu. Věž byla přistavěna r. 1773. Jednolodní orientovaná stavba. Zařízení kostela je různorodé, pochází z 18. a 19. stol. Bohoslužby se konají: NE  11:00 mše sv. - jednou za tři týdny, pouze v letním období   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Kostel Sv. Tomáše a Augustiánský klášter - Praha 1
 kostel, klášter v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Tomáše a Augustiánský klášter - Praha 1 (kostel, klášter)

Založení kláštera, vývoj do husitství V roce 1285 přichází na pozvání krále Václava II. do Prahy nový řád – Ordo eremitarumsancti Augustini – Řád poustevníků sv. Augustina. Pro klášter, který král založil „pro anima patris sui“,tj. pro spásu duše svého otce, vykázal místo v podhradí královs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí (kostel)

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r.1860 a je památkově chráněn,stejně jako fara s bránou a hospodárským stavěním. V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice.Má na výšku 4 m, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Kostel Svaté Rodiny - Brno, Grohova
 kostel v okrese Brno-město
Kostel Svaté Rodiny - Brno, Grohova (kostel)

V těsném sousedství kláštera Milosrdných sester III. řádu svatého Františka na Grohově ulici č.16 v Brně byl v letech 1900-1902 vybudován klášterní kostel Svaté Rodiny. Pozemek pro stavbu kostela byl koupen v roce 1891 od rodiny Perkovy. Vlastní stavba se uskutečnila o devět roků později. Brněnský biskup František Saleský Bauer si nechal předložit několik návrhů, ze kterých vybral návrh architekta Karla Welcla, který jej vypracoval zdarma. Myšlenkově vycházel z podoby baziliky Svatého Pavla za ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Kostel sv. Markéty - Křesetice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Markéty - Křesetice (kostel)

Původně gotický kostel z poloviny 14. století byl v roce 1644 zbarokizován. Je to jednolodní stavba čtvercového půdorysu se dvěma polygonálními kaplemi a hranolovou třípatrovou věží z roku 1706, do které vede kamenný portál. Pravoúhlý čtvercový presbytář je původně gotický ze 14. století, s křížovou klenbou a jižním hrotitým okénkem. Na jižn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Augustiniánský klášter - Šternberk
 klášter v okrese Olomouc
Augustiniánský klášter - Šternberk (klášter)

Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkostí šternberského hradu pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Budova proboštství, dnes fara, byla postavena za probošta Patricia Vavřince Lehmanna asi v letech 1718 - 1723, jeho nástupce Patricius Jan Meixner (1726 - 1734) nechal zabudovat barokní letohrádek, později zbořený, v zahradě kláštera, která byla přeměněna na vznosný park. Vla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Kostel Sv. Martina - Praha 17
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Martina v Řepích, románská jednolodní stavba s apsidou, vznikla asi ve třetí čtvrtině 12. století. Kolem roku 1627, kdy ves patřila Frovinovi, byl kostel částečně přestaven a pravděpodobně byla připojena k lodi kostela věž. V 18. století byla vestavena kruchta a připojeno schodiště z lodi do věže....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Úštěk
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel sv. Petra a Pavla - Úštěk (kostel)

Kostel byl postaven v letech 1764 - 72 na místě staršího kostela svatého Michala ze 14. století. Kostel byl postaven ve slohu pozdního baroka. Na římse západního průčelí jsou po obou stranách věže umístěny sochy sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1770. Nejcennějším je obraz na hlavním oltáři od Karla Škréty z roku 1656, který zobrazuje pannu Marii v rozhovoru se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany
 kostel v okrese Rokycany
Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)

Kostel gotického původu ze 14. stol., doplněný r. 1506 pozdně gotickými předsíňkami; po požáru r. 1784 přestavěn klasicistně - Ignác Palliardi; empírová věž postavena v letech 1821-23 - Fr. Högr; v roce 1856 doplněna o nástavbu, ve druhé pol. 19. stol. opravy kostela, dílčí úpravy v r. 1931. Je to zděná, omítaná, orientovaná stavba. Trojlodí bazilikáln&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Kájov
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Kájov (kostel)

Areál kájovského kostela s kostelíkem Zesnutí Panny Marie, farou a hospicem tvoří zcela ojediněle zachovalý celek. Nejstarší stavbou komplexu je původní raně gotický kostelík Zesnutí Panny Marie z druhé poloviny 13. století, hlavní budovou pak je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je ukázkou vrcholné jihočeské pozdní gotiky. Byl založen ve 14. století, ale současnou podobu získal při pozdně gotické přestavbě v roce 1471 až 1488 zásluhou vzdělaného a cílevědomého faráře Pilse. Kostel je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný nárůst
Evangelický kostel - Kraslice
 kostel v okrese Sokolov
bez fotografie

Základní kámen byl položen v červenci r. 1911, vysvěcen r. 1912. Plány kostela a fary zhotovil berlínský architekt Bartning. Věž zvonice je vysoká 25 metrů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles


    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, max - 247,      předchozíPředchozí   Dalšídalší