Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Mikuláše - Letonice
 kostel v okrese Vyškov
Kostel sv. Mikuláše - Letonice (kostel) Kostel sv. Mikuláše tvoří dominantu obce. Je připomínaný již roku 1235. Pro jeho středověké stáří svědčí i poloha uprostřed hřbitova. ...

obrovský nárůst
Kostel Sv. Václava - Bítov
 kostel v okrese Znojmo
Dominantu nové obce Bítov, postavené v polovině 30. let 20. století náhradou za městečko, zatopené Vranovskou přehradou, tvoří kostel na jižní straně náměstí z let 1934–35. Vnitřní vybavení sem bylo přeneseno z původního kostela, zbytečně zbořeného až roku 1954. Ten stál na svahu nad pr...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Hradec Králové
 kostel v okrese Hradec Králové
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Hradec Králové (kostel) Jednolodní stavba jezuitského typu s čtvercovým presbytářem a postranními kaplemi, s dvojicí věží v hlavním průčelí. Kostel postavil architekt C. lurago v letech 1654 - 1666. Zařízení, většinou pozdně barokní, obsahuje i dva obrazy od Petra Brandla. ...

střední nárůst
Kaple sv. Anny - Kyselka
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Anny - Kyselka (kaple) Na pravém břehu řeky Ohře v obci Kyselka u Karlových Varů, se nachází nad hlavní silnicí Pseudorománská kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1884. Tehdy byl pro stavbu zvolen odlesněný skalnatý ostroh, dnes je okolí kaple zarostlé a objekt není vidět, ani ho není jednoduché naj&...

velký nárůst
Kostel Panny Marie Bolestné - Sloup
 kostel v okrese Blansko
Kostel Panny Marie Bolestné - Sloup  (kostel) Sloupský barokní chrám patří k významným architektonickým památkám. V průčelí mezi věžemi je vysoký přes 30 m, chrámová loď ve tvaru želvy symbolizující ochranu Panny Marie je široká 30 m a dlouhá 40 m, dvě věže s oplechovanými báněmi jsou vysoké 40 m...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Modrá Hůrka
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Modrá Hůrka (kostel) Kostel byl původně gotický. Pochází asi z 1. poloviny 14. století V 2. polovině 16. století pak upraven renesančně. Poslední barokní úpravy pocházejí z roku 1744. Areál kostela Nanebevzetí P. Marie se nachází na návrší, uprostřed obce obklopený ohradní zd&iacu...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Proměnění Páně na hoře - Tábor (kostel) Bohatá historie kostela je pojednaná v mnoha publikacích, proto je zde pojednána pouze velmi stručně. Počátky kostela nutno klást do druhé poloviny patnáctého století. Nejdříve vznikla patrně věž, která podmínila nepravidelné východní ukončení trojlodí. Klenba trojlod&iac...

střední nárůst
Sbor Českobratrské církve evangelické - Zahrádky
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
  Sbor českobratrské církve evangelické vás co nejsrdečněji zve na současné aktivity: - pravidelné bohoslužby (každou neděli v 8.15 hod.) - biblické hodiny pro dospělé (od listopadu do Velikonoc, středa od 17.00 hod, střídavě ve Strmilově na faře a v Zahrádkách u Kolmanů č.p. 13). - biblické hodiny pro děti (úterý od 16.00 hod. v sále Obecního domu) Nejširší veřejnost je pak zvána na příležito...

stgnace
Kostel sv. Šimona a Judy - Štětí
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel sv. Šimona a Judy - Štětí (kostel) Farní kostel, zasvěcený svatým apoštolům Šimonu a Judovi, byl pravděpodobně součástí nejstaršího osídlení ve Štětí. Podle spisovatele Friedricha Bernaua měla obec kostel již v roce 1300, fakticky je však doložen až k r. 1352 v papežských registrech. Původní podobu kostela a jeho p...

velký nárůst
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha 3
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha 3 (kostel) Monumentální stavba, inspirovaná Noemovou archou, byla realizována v letech 1928-32 podle návrhu známeho slovinského architekta Josipa Plečnika. Podmanivému exteriéru sálového chrámu s obdélníkovým půdorysem vévodí široká hlavní věž jihoevropskéh...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Sedlčany
 kostel v okrese Příbram
V případě zájmu je možná prohlídka kostela po telefonické dohodě. Na místě, kde dnes stojí Církvička stávala prý kaple, jež byla staršího původu než děkanský kostel. Během let kostelík sešel a byl rozbořen. Na tom místě v l. 1732 – 1734 byl postaven nynější barokový kostel, vysvěcený tehdejším děkanem Janem Václavem Kazilem. V chrámu jsou 3 barokové oltáře. Cenný je obraz P. Marie s Ježíškem, k n...

velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Blatná
 kostel v okrese Strakonice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Blatná (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalého hřbitova, kde se nalézají ambity, kaple sv. Michala a zvonice je situován západně od náměstí při cestě ke hradu. Kostel je dvoulodní stavba s protáhlým, polygonálně uzavřeným presbytářem doprovázeným na severní stra...

střední nárůst
Kaple Panny Marie - Stožec
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Panny Marie - Stožec (kaple) Kaple Panny Matie stojí v lese pod vrcholem Stožecké skály. Původní zděná kaple dnes tvoří presbytář. K němu přistavěna dřevěná loď s trojúhelným štítem v průčelí, zakončeným nakoso postavenou hranolovou zvonicí. Dnešní podoba kaple z 80. let 20. století. Vznik kaple &ua...

mírný nárůst
Kostel sv. Vavřince - Žebrák
 kostel v okrese Beroun
Kostel pochází z první poloviny 18. stol. V r. 1780 stavebně upraven. Vnitřní vybavení je cenné a pochází z různých uměleckých období. Nejstarší je gotická dřevořezba Madony s Ježíškem na hlavním oltáři, která pochází z let 1380-90. Barokní zař...

střední nárůst
Kostel sv. Jiljí - Ředhošť
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel byl vybudován ve 12. či 13. stol. Dochována část románského zdiva lodi a hranolová věž se sdruženými okny. Loď byla rozšířená ve 14. stol. a zároveň přistavěn gotický presbytář. V 2. polovině 18. stol. zbarokizován. Jednolodní stavba. Hlavní oltář představuje gotick&aacut...

mírný nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Tetín
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Tetín (kostel) Nynější kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn  r. 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla, okolo něho, jak tenkrát bývalo zvykem, byl založen hřbitov pro obyvatele Tetína, Kody a Tobolky, který byl obehnán zdí a byla vystavěna kostnice.   To, co mu zůstalo od počátku zachováno, je jeho ...

střední nárůst
Zábranský kostel Zvěstování Panny Marie se nachází západně od ústředního, Husova náměstí v Berouně, při ulici Plzeňská. Zábranský kostel Zvěstování Panny Marie (1528) byl dřevěný a vznikl spolu se hřbitovem za času moru v 16. stol. Později byl postaven nový kostel zděný (1744). Dlouhá léta zde působil řád piaristů (1773 - 1870). V interiéru zaujme hlavní oltář z roku 1744 od pražského řezbáře Ferd...

obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Sudoměřice u Bechyně (kostel) Kostel nepochybně vznikl na samém počátku 14. století (dochován krov nad oběma částmi) Loď byla přestavěna patrně v roce 1826. Další úpravy proběhly patrně v 90. létech 20. století Kostel na výšinné poloze na SV straně návsi, jednolodní, orientovaný. Hřbitov, kdysi obklopujíc&i...

velký nárůst
Kostel Církve československé husitské - Jílové u Prahy (kostel) Kostel církve Českoslovesnké husitské vybudovaný v duchu prvorepublikové architektury, unikátní výhled z kostelní věže a okrasná zahrada přiléhající ke kostelu. ...

mírný nárůst
Kostel Sv. Pankráce - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Pankráce - Praha 4 (kostel) Jednou z nejstarších nemovitých kulturních památek Městské části Praha 4 je raně barokní kostel sv. Pankráce stojící v místě menšího parku, bývalého hřbitova, zrušeného v roce 1866, při ulici Na Pankráci. Kostel ve svém jádru skrývá rom&...

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Potštejn
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Úsuší
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Úsuší (kaple) Kaple zasvěcená  Nanebevzetí Panny Marie byla postavena v roce 1882. ...

obrovský nárůst
Dietrichsteinská hrobka - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Dietrichsteinská hrobka - Mikulov (kostel) V dolní části náměstí se od roku 1612 nacházel kapucínský klášter, vedle kterého nechal František z Dietrichsteina roku 1623 (základní kámen byl vysvěcen o dva roky později) vybudovat napodobeninu Svaté chýše (Santa Casy) z italského Loreta. Stavba kostela byla podle proj...

velký nárůst
CENA OD
60
Kostel sv. Mořice - Olomouc
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Mořice - Olomouc (kostel) První autentickou a bezpečnou zprávou o existenci olomouckého kostela sv. Mořice je údaj o vikáři této svatyně Fridrichovi, který je uveden jako svědek na listině biskupa Bruna z r. 1257. Z tohoto faktu někteří badatelé vyvozovali, že kostel byl vystavěn "na zeleném" až pro olomoucké měšťany. Navíc zasvěcení biskupem Brunem oblíbenému světci se tomu zdálo nasvědčovat. Nyní však již víme, že Olomo...

střední nárůst
Kostel sv. Víta - Sedlec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Víta - Sedlec (kostel) Uprostřed návsi stál původně gotický kostel sv. Oldřicha, který upomíná věž z 15. století a křtitelnice s vročením 1585. Na počátku třicetileté války kostel vyplenili uherští vzbouřenci. Chrám byl poté barokně přestavěn a v roce 1672 nově zasvěcen svatému Vítovi. Vzácnou ...

střední nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Zaječí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Zaječí (kostel) Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Druztová
 kaple v okrese Plzeň-sever
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Druztová (kaple) Jedná se o šestibokou barokní kapli z roku 1745. Zasvěcená je sv. Janu Nepomuckému. Vedle se nachází barokní fara. ...

obrovský nárůst
kostel - Poběžovice
 kostel v okrese Domažlice
Kaple Panny Marie Matky církve - Březina u Křtin (kaple) Kaple Panny Marie Matky církve byla vysvěcena v roce 1995...

velký nárůst
Kaple sv. Floriána - Bedihošť
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv. Floriána - Bedihošť (kaple) Kaple sv. Floriána z r.1733, stojící na místě bývalé dřevěné zvonice. ...

obrovský nárůst
Kostel sv.Michala - Otaslavice
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Michala - Otaslavice (kostel) Kostel má svůj původ v době založení horního hradu a je znám farářem Janem r. 1330. Kolem r. 1600 kostel přestavěl Jan Žalkovský, o čemž svědčí trojúhelníkový kamenný klenák z nadvchodu s vytesanými počátečními písmeny jeho jména -JZZZ (J. Ž. z Žalkovic) a s jeho znakem. Byl luterán, stejně jako otec Matyáš a měli utrakvistického kněze. V kostele v gotických skružích byly zazděny erby - sovinecký ...

mírný nárůst
Kostel sv. Václava - Chotusice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Chotusice (kostel)  Kostel je poprvé zmiňován v registru papežských desátků v roce 1352 jako farní. Koncem 16. století je zde zmiňován farář podobojí, taktéž roku 1620. Zpráva, mající souvislost přímo se stavbou, se váže k roku 1718. Dle ní "farní kostel sv. Václava jest nový, nemá ještě nového oltáře, kazatelny, lavic, ale mše svaté se již mohou konat". (na portále v západním průčelí lodi je letopočet 1716.) Inform...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)