Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel - Chornice
 kostel v okrese Svitavy
Kostel - Chornice (kostel) Zvon z roku 1908...

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Podmoky
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Bartoloměje - Podmoky (kostel) Kostel stojí v severní části obce na návrší uprostřed bývalého hřbitova. Kostel je připomínán už v roce 1305 a jeho výstavba souvisela pravděpodobně s vedlejší tvrzí. Po roce 1634 byl kostel zbořen a následně po roce 1817 – 18 byl znovu vyst...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Spálené Poříčí
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Mikuláše - Spálené Poříčí (kostel) Kostel sv. Mikuláše, který stojí na náměstí Svobody, je doložen od 14. století. Byl několikrát přestavován, současná podoba pochází z roku 1882. V interiéru cenný inventář a zvon z počátku 16. století. Na dřevěných lavicích se nachází dvojí pro...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Husův sbor - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Husův sbor - Praha 10-Vršovice (kostel) Stavba je inspirovaná funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Pochází z r. 1930. Dominuje jí mohutná čtyřboká věž (vysoká téměř 26 m), je zakončena stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Autory návrhu stavby byly arch. Karel Truksa a Pavel Janák. Sbor je jedním z prvních objektů v Praz...

stgnace
Kaple sv. Václava - Brno-Žabovřesky
 kaple v okrese Brno-město
Kaple sv. Václava - Brno-Žabovřesky (kaple) Kaple sv. Václava stojí na Burianově náměstí ve staré části Žabovřesk. Kaplička, jak ji nazývají obyvatelé městské části, byla postavena na místě starší dřevěné kaple. Slavnostně byla vysvěcena roku 1906 a jejím autorem je stavitel Tomáš Němeček. V letech 2008 a 2009 byl...

velký nárůst
Kaple sv. Anny - Vranovice
 kaple v okrese Příbram
Na návsi v obci. - Centrální osmiboká stavba zakončená sanktusníkovou zvoničkou. Ve výklenku nad vchodem bývala současná soška sv. Floriána. V kapli soška sv. Anny barokní, z konce 18. stol. V září 1989 byla za vydatné pomoci místních občanů opravena. Byla...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Hulín
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Václava - Hulín (kostel)  Farní kostel svatého Václava v Hulíně patří mezi vzácné památky církevní architektury na Moravě. Poprvé je připomínán v roce 1261, je však pravděpodobné, že byl vysvěcen o něco dříve, patrně již v roce 1224, kdy je v písemnostech uváděna první zmínka o Hulíně v souvislosti s návštěvou krále Přemysla Otakara I. V kostele jsou dochovány románské prvky původní plochostropé kostelní lodi - západní o...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Floriána - Ostrov
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Floriána - Ostrov (kaple) V prosinci roku 1691 zachvátil ostrovský zámek požár, který se však jako zázrakem vyhnul přilehlým městským domům. Markraběnka Franziska Sibylla Augusta nechala z vděčnosti za odvrácení požáru města postavit kapli zasvěcenou právě ochránci před ohněm, svatému Floriánovi. Stav...

mírný pokles
Kaple sv. Petra z Alkantary - Vilémovice (kaple) V roce 1715 se rozšířila ve Vilémovicích morová epidemie, která měla za následek velké množství obětí. Jako poděkování těch, kteří přežili, byla ve Vilémovicích zbudována roku 1725 nová kaple zasvěcená svatému Petru z Alcantary. V interiéru kaple je um&iacut...

mírný nárůst
Benediktinský klášter - Svatý Jan pod Skalou (klášter) Z původních nejstarších staveb benediktinského kláštera se dochovala jen věž kostela. Konvent kláštera začal stavět ihned po dostavbě kostela v roce 1661 opat Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka. Stavba byla velmi náročná a byla dokončena čtvrtou - západní stranou v roce 1726. Úplně byl klášter dostavěn roku 1731 opatem Koterovským vnějšími úpravami na přední straně kláštera. Významnými místnostmi...

obrovský nárůst
Farní kostel sv. Prokopa - Dobřínsko
 kostel v okrese Znojmo
    Dobřínský kostel je v jádru pozdně románská stavba. Poprvé je připomínán v listině z roku 1298. Presbytář je z 15. století. Prodložená a rozšířená chrámová loď pochází z roku 1828. Uvnitř kostela je kamenná pozdně renesanční křtitelnice z roku 1621, se znaky Pertolda Bobuda z Lipé, jeho manželky a města Moravského Krumlova.   Na vnější stěně kostela je náhrobník Anny Zellerové z Rosnthalu z ro...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže - Bříství (zřícenina) Zřícenina kaple Povýšení svatého Kříže se nachází za obcí na Křížové hůrce (oficiálně Břístevské hůře). Postavena byla roku 1714, vyhořela v roce 1818. ...

střední nárůst
Pod mohutnou klenbou prastarých lip se skrývá malý poutní kostelík sv. Anny a hned vedle něj filiální barokní centrální šestiboká kaple sv. Anny nad pramenem, o němž se odedávna vypráví, že je léčivý. Podle pověsti objevil léčivou moc pramene sedlák, který tam přivedl slepého koně, jenž se vyválel v bahně a prohlédl. Stará mohutná lípa u kapličky v lázních je patrně nejstarší strom v kraji. V r...

střední nárůst
Kostel sv. Prokopa - Jarošov nad Nežárkou
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Prokopa - Jarošov nad Nežárkou (kostel) Farní kostel sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou je orientovaný, jednolodní kostel s polygonálním presbytářem a věží. Jádro kostela pochízí z konce 14. století, věž byla postavena r. 1720, úprava vnitřku a fasád proběhla v roce1754 a 1833 (kruchta). Stojí uprostřed hřbitova. Fara stoj&...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Kaňk
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Vavřince - Kaňk (kostel) Kostel sv. Vavřince v obci Kaňk je starý hornický kostel s freskami z počátků patnáctého století. Původní dřevěný kostel byl postaven v hornické obci Kaňk roku 1369, kamenný pak v letech 1489 až 1506. Stavba byla hrazena z podílu z těžby rudy a daně z piva. Autorem kamenné kazatelny a senktonári...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jakuba - Kutná Hora (kostel) Panorama Kutné Hory si nelze představit bez vysoké štíhlé věže kostela sv. Jakuba. V roce 1330 stáli u zrodu stavby němečtí patricijové a důležité slovo měl patrně i pořádek mincířů a pregéřů, tedy bohatých podílníků v nedaleké mincovně ve Vlašském dvoře, jejichž př&aacut...

střední nárůst
Kostel Svatého Jana Křtitele - Jihlava
 kostel v okrese Jihlava
Kostel Svatého Jana Křtitele - Jihlava (kostel) Tento kostel patří k nejstarším dochovaným kamenným stavbám na Českomoravské vrchovině. Byl postaven krátce před rokem 1200, což dokládá nález románských základů presbytáře. Kostelík byl centrem původní trhové vsi, která po založení města na protějš&i...

obrovský nárůst
Kostel sv. Kiliána - Davle
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Kiliána - Davle (kostel) Kostel sv. Kiliána. Podle nejstarší dochované zmínky z r. 1352 dlouho považován za gotický. Při opravách na konci 80. let 20. století bylo náhodně odkryto románské zdivo lodi s okénky a torzem portálu, které jej datuje do poloviny 12. století. ...

obrovský nárůst
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Osek u Duchcova (kostel) Klášter byl založen v roce 1207 jako románský konventní chrám. Později v letech 1712 - 1717 prošel stavební přestavbou (O. Broggio) a byl vyzdoben freskami V. V. Reinera a J. Steinfese. Jeho cenné zařízení - gotická kapitulní síň z doby kolem roku 1240 a románský čtenářský pult. Při klášteře byla v roce 1696 zřízena cisterciáky manufaktura na výrobu punčoch. Okolo kláštera je rozsáhlý park. Patři...

velký nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény s kněžištěm pochází z první poloviny 14. stol., chrámová loď pochází z poloviny 18. stol. Bohoslužby se konají: NE 10:30 PO, ST, PÁ 18:00 - letní čas ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Prokopa - Postřelmov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Prokopa - Postřelmov (kaple) Ranně barokní kaple na okraji obce Postřelmov u silnice na Chromeč. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Ojedinělá stavba svého druhu z konce 17. století, svým nápisem dokládající příslušnost k české jazykové oblasti. V supraportě je deska s nápisem kapitálkou mezi monogramem IHS a MARIA ...

střední nárůst
Kostel sv. Václava - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Václava - Mikulov (kostel) Kostel svatého Václava stojí na místě původního nejstaršího románského kostela, jehož existence je předpokládána již na konci 12. století. Dnešní stavba pochází v jádře z počátku 15. století. Jeho vnější podoba je výsledkem přestaveb v 16.sto...

velký nárůst
Kostel sv. Martina - Všeruby
 kostel v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Martina - Všeruby (kostel) Původně hradní kostelík pocházející asi z konce 12. století. Na jižní straně lodi se zachoval románský portál. Presbytář je přestavěný barokně. Oltář je raně barokní z první poloviny 17. století se sochami sv. Petra a Pavla. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

obrovský nárůst
Kostel svatého Jiljí - Nymburk
 kostel v okrese Nymburk
Kostel svatého Jiljí - Nymburk (kostel) Gotický chrám pochází z roku 1280 a původně byl zasvěcený sv. Mikuláši. Pravděpodobně v roce 1370 byla přistavěna kaple sv. Doroty. V roce 1686 postihl kostel velký požár, ale již v roce 1693 je uváděn jako opravený v raně barokní podobě.  V polovině 19. století byl regotizován podle ná...

obrovský nárůst
Kaple - Bezděkov u Úsova
 kaple v okrese Šumperk
Kaple - Bezděkov u Úsova (kaple) Historie : kaplička sv.Antonína byla postavena v 19.století. Současnost : byla opravena v roce 1999 s pomocí občanů Bezděkovaa z finančních prostředků obecního úřadu v Úsově. Jedenkrát ročně, na sv.Antonína , což je 13.června se koná v malé kapličce mše pro místní občany. Obec Bezděkov je integrovanou obcí města Úsov, kde najdete velké množství památek....

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Sebranice (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie...

střední nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Polešovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Kostel sv. Petra a Pavla - Polešovice (kostel) Dějiny a stavební vývoj kostela nelze úplně popsat, jelikož nemáme prameny písemné, archeologické ani stavební. První zmínka je z roku 1320, patrocinium sv. Petra a Pavla je poprvé doloženo až z poloviny 15. století. Je jisté, že kostel je staršího data. Za jisté je možno považovat zni...

mírný pokles
Kostel sv. Jiljí - Brno-Komárov
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Jiljí - Brno-Komárov  (kostel) Kostel sv. Jiljí se nachází v městské části Brno-jih (Komárov) na Černovické ulici. Je nejstarším kostelem na území města Brna. Byl součástí benediktinského kláštera "Na Luhu", který byl založen ve 12. století a náležel ke klášteru třebíčskému. Z románské doby se zachovala loď a věž kostela. Gotický presbytář byl přistavěn ve 14. století. Během 15. a 16. století byl kostel goticky přestavěn. Klášt...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava, Brno-Obřany
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Václava, Brno-Obřany (kostel) Kostel se nachází v brněnské části Obřany na ulici Faulhaberova. Základy kostela jsou románské. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1368. Současná stavba má středověké jádro, které pochází asi ze 14. století. V letech 1643 až 1645 byl kostel velmi poničen. Následně pak prošel citlivou barokní rekonstrukcí. Při těchto úpravách byla zvýšena klenba chrámové lodi a přistavěna kaple svaté Ba...

střední nárůst
Kaple sv. Kříže - Hodonín
 kaple v okrese Hodonín
Kaple sv. Kříže - Hodonín (kaple) Kaple svatého Kříže v Hodoníně na Tyršově ulici byla postavena v barokním stylu v roce 1720. V kapli byl oltář zasvěcený svatému Vavřinci. Kapli dala postavit hraběnka Marie Antonie z Liechtenštejna jako hřbitovní kapli na novém hřbitově. Ten byl na tomto místě až do roku 1899. Během napoleonských válek však byla kaplička využívána jako skladiště vojenského materiálu. Dnes v v kapličce soukromá Ga...

obrovský nárůst
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Moravské Knínice (kaple) Kaple sv. Cyrila a Metoděje se nachází jižně za obcí na vyvýšenině při polní cestě do Jinačovic. Byla postavena v roce 1862 stavitelem Josefem Čechem. Má oktogonální půdorys s představenými opěrnými pilíři na nároží. Strop je klenutý a na klenbě je do malty uložena střešní krytina. Z vnitřního vybavení je nejvzácnější obraz, který zachycuje příchod sv. Cyrila a Metoděje do Velehradu na Moravě v r...

střední nárůst
Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské - Dolní Podluží (kostel) Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské z roku 1547(8) je nejvýznamnější stavební památkou v obci. Je postavený na místě staršího dřevěného kostela z roku 1411. V letech 1721 – 1734 byl barokně přestavěn. Dne 17. července 1783 byl kostel poškozen úderem blesku a jeho dnešní novogotický...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Břest
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Jakuba Většího - Břest (kostel) První zmínka o kostelu v obci pochází z roku 1517. Základy dnešnímu kostelu byly dány pravděpodobně v roce 1580. Po požáru v roce 1679 se v roce 1708 přistoupilo k jeho obnově a zároveň byla přistavena věž, kterou kostel dosud neměl. V roce 1780 byly přistav...

obrovský nárůst
Kostel sv. Stanislava - Smidary
 kostel v okrese Hradec Králové
Původně dřevěný kostel ze 14.stol. byl realizován roku 1749 v pozdně barokním slohu, průčelí upraveno 1825. Stavba byla pozměněna v letech 1848 a 1866, kdy došlo ke změně věže na dnešní podobu. Opravy kostela byly provedeny v letech 1912, 1924 a 1966, kdy byl odstraněn sanktusník. Uvnitř se nacházejí nástěnné barokní malby, nástropní freska Nejsvětější trojice z r. 1750 a z r. 1770 ilusivní nás...

střední nárůst
Kostel Navštívení Panny Marie - Vranovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Navštívení Panny Marie - Vranovice (kostel) Výstavba kostela probíhala v letech 1868-1870, stavbu provedl židlochovický stavitel Josef Jelínek. Zdejší varhany jsou dvoumanuálové se, čtrnácti rejstříky, které postavil známý znojemský varhanář, Benedikt Latzl. Poslední oprava s laděním byla provedena v roce 1995.  Kost...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Unkovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Unkovice (kostel) Kostel se v Unkovicích nacházel již ve 14. století. Do roku 1341 je datována první zpráva o místní faře. Unkovická farnost byla v roce 1633 přesunuta do Židlochovic a v současné době je filiálním kostelem židlochovické farnosti.  Nynější barokní podoba kostela, kter...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)