Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 241-260 z 5100 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Povýšení sv. Kříže - Prostějov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Povýšení sv. Kříže - Prostějov (kostel)

Kostel původně vznikl jako součást augustiniánského kláštera, který již roku 1391 založil Petr z Kravař. V průběhu staletí byl vnitřek i vnější podoba mnohokrát upravovány. Novou výzdobu interéru v letech 1903-4 pomáhalo vytvořit mnoho významných umělců, mezi jinými František Bílek a Jan Köhler....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles
bez fotografie

Historie farnosti Chuchelná je atypická oproti většině farností na Hlučínsku. Skutečnost, že samostatná farnost existuje teprve od roku 1921, je ovlivněna zejména tím, že duchovní správa původní zámecké kaple byla od doby konstituování kaple (v roce 1727) svěřena zámeckým kaplanům, podřízeným administrátorovi farnosti Křenovice, kam byla Chuchelná přifařena. Vlastní farní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1921-1922 a současně obec Chuchelná odfařena od Křenovic, kdy teprve vznikla ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svébohov (kostel)

Ačkoliv je Svébohov poměrně starou obcí (zmínka z r. 1358) nejsou zprávy o přítomnosti svatostánku v této obci. Přitom už jméno obce poukazuje na zbožnost obyvatel. Název obce je ale spíš odvozen od vlastního jména Svojbog než od pověsti o nějakém uhlíři, který měl mít na rozdíl od okolních obyvatel „svého boha“. Nicméně je zajím...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
mírný pokles
Kostel sv. Havla - Podveky
 kostel v okrese Kutná Hora
bez fotografie

Kostel byl vystavěn v roce 1783 na místě původní svatyně připomínané už v roce 1350.   Bohoslužby se konají: SO  16:30 mše sv. - 4. sobota v měsíci v zimním obdobíSO  18:00 mše sv. - 4. sobota v měsíci v letním období ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
mírný pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Rýmařov (kostel)

Perla severomoravského baroka, filiální kostel Panny Marie, se nachází v Rýmařově na severovýchodním okraji města nedaleko silnice vedoucí do Bruntálu a Opavy. Dle mínění historiků je kostel natolik architektonicky významný, že v okruhu 40 km nemá sobě rovného a musel by hledat konkurenci až v Olomouci na jihu nebo v Nyse na severu. Kostel byl postaven v letech 1711-14 na půdorysu elipsy na místě dřívější poustevny. Kostel stavěl místní rodák Friedrich Hösler. Na první pohled vcelku nenápadný k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles
Kostel sv. Anny - Pustá Kamenice
 kostel v okrese Svitavy
bez fotografie

První dřevěný kostelík v Pusté Kamenici se poprvé připomíná již v roce 1350, byl založen a postaven zdejšími havíři a uhlíři, kteří zde žili a pracovali. Podle vizionářské zprávy z roku 1677 byl ve velmi ubohém a zpustlém stavu, proto musel být zbořen. Současný římskokatolický kostel Sv. Anny v Pusté Kamenici byl vystavěn v roce 1680 za přispění Františka Antonína Berky z Dubé, pána Rychmburku ( znak je na portále kostela ) je zděný z kamene a cihel, postavený v raně barokním slohu. Půdorys kost...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký nárůst
Kostel sv. Isidora - Budenice
 kostel v okrese Kladno
bez fotografie

HODNOCENÍ
80 %
mírný pokles
Křenov
 kostel v okrese Svitavy
Křenov (kostel)

Barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1729 je zřejmě dílem Santiniho. Najdeme ho přímo na návsi. Malby v interiérech vytvořil J. K. Handke a v interiéru se nachází gotická madona z 15. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
78 %
obrovský nárůst
Chrám sv. Barbory - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Chrám sv. Barbory - Kutná Hora (kostel)

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století. Celá staletí trvající zápas o duchovní samosprávu mezi Kutnou Horou, reprezentovanou ambiciózními důlními podnikateli a nedalekým Sedlecký...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
78 %
střední pokles
Kostel Božské srdce Páně- Borovnička (kostel)

V roce 1928 byl  v obci Borovnička postaven pseudogotický kostel Božského srdce Páně, který však naplno svému účelu sloužil jen necelá dvě desetiletí do odsunu německých obyvatel. Vysvěcen 9. července 1933 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
78 %
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí uprostřed malého nenápadného náměstíčka, které bylo do začátku 18. století pohřebištěm. Především díky vysoké městské věži vytváří hlavní dominantu města. Nejstarší objekt zde byl vybudován koncem 13. století, ale současný kostel pochází z poloviny 14. století.   B...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
77 %
mírný pokles
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Praha 1 (kostel)

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavní a největší pražský chrám. Je to trojlodní gotická katedrála s příčnou lodí, ochozem a věncem kaplí za chórem a s třemi věžemi. Východní část obsahující chór s kaplemi a velkou zvonovou věž je původní stavba gotického období. Západní část - průčelí s věžemi - byla přistavěna v 19. a 20. století. Chrám stojí na místě rotundy z 10. století, nahrazené románskou bazilikou. Byl založen v roce 1344 jako gotická katedrála, budovaná Fracouzem Matyášem z Arrasu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
76 %
velký nárůst
Bazilika svatého Cyrila a Metoděje - Velehrad
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Bazilika svatého Cyrila a Metoděje - Velehrad (kostel)

Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje.Nejvýznamnější památka obce (podrobněji viz. Historie). V roce 1927 byl kostel jmenován papežem Piem XI. titulární Bazilikou Menší. Kromě významných děl již vzpomenutých tvůrců patří k uměleckým skvostům varhany z poloviny 18. století, rekonstruované a doplněné v roce 1964 (5521 p&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
velký pokles
Kostel sv. Václava - Chlum
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Václava - Chlum (kostel)

Zakladatelem chlumského kostela byl asi kolem roku 1300 třebíčský opat. Patronát třebíčského kláštera ostatně trval až do husitské revoluce, kdy chlumští katolíci odpadli a kostel až do roku 1613 byl v rukou evangelíků. V tomto roce jej předává Kateřina z Valdštejna obci Chlum. Poslední pastor obstarával duchovní správu z Červené Lhoty a kromě Chlum...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
střední nárůst
Kaple sv. Anny - Šebetov
 kaple v okrese Blansko
Kaple sv. Anny - Šebetov (kaple)

Na místě bývalého letohrádku nechal hradišťský opat Bernard Vanka roku 1711 vystavět kapli, kterou zasvětil svaté Anně. Roku 1842 byla tato kaple přestavěna do gotického slohu tehdejším majitelem panství hrabětem Mořicem Strachwizem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
střední pokles
Kostel Sv. Mikuláše - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Mikuláše - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně je nejvýznamnější památkou architektury pražského baroka. Monumentální sálová stavba s mohutnou kopulí, která spolu s malostranskou věží a zvonicí, tvoří neodmyslitelnou dominantu Prahy, stojí uprostřed někdejšího rynku. Je součástí bývalého jezuitského profesního domu. Na výzdobě mimořádného interiéru, vrcholu barokního ilusionismu, se podíleli nejvýznamnější soudobí mistři - Kryštof Dienzenhofer, Kilián Ignác Dienzenhofer, Jan Hennevogel, Jan Lukáš Kraker, Ig...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
střední pokles
kostel - Štolmíř
 kostel v okrese Kolín
kostel - Štolmíř (kostel)

Kostel svatého Havla ve středočeské vsi Štolmíř (součásti města Český Brod) je jednolodní barokní stavbou, která byla postavena mezi roky 1710-1750 zkušeným zednickým mistrem Kristiánem Minedim. Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou kupolí, kostelní loď pak kupolí na pendativech. Hlavní oltář je raně barokní (1688). Oltářní obraz sv. Havla pochází ze sázavského kláštera a byl sem přivezen v roce 1756. Boční oltá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
střední pokles
Kostel sv. Václava - Machov
  v okrese Náchod
bez fotografie

Původní dřevěný kostel z období před r. 1354 s oddělenou zvonicí byl kolem roku 1672 pro sešlost stržen, nynější kostel sv. Václava pochází z roku 1675....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
mírný pokles
Kostel sv. Martina - Onšov
 kostel v okrese Benešov
bez fotografie

Původně románská stavba pochází z roku 1256. Ve druhé polovině 14. století byl ke stávající lodi přistavěn goticky klenutý presbytář a sakristie. V letech 1699 a 1761 byla prolomena okna v lodi a přistavěna asi o jednu třetinu věž. Okna byla ve 40. letech 20. stol. osazena barevnými vitrážemi. Ze zařízení svatyně je nejstarší velký zvon Marie, na kterém uvá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
velký pokles
Kostel sv. Václava a Božího Těla - Křečhoř (kostel)

Původně gotický kostel z počátku 14. stol. V letech 1846-48 empírově přestavěn a nově zasvěcen. R. 1863 zvýšena kostelní věž. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým kněžištěm a hranolovou věží nad západním průčelím. Zařízení kostela je převážně novorenesanční. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
mírný pokles


    Strana: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze