Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 181-200 z 5073 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jana Křtitele - Radomyšl
 kostel v okrese Strakonice
bez fotografie

Nejmonumentálnějším projevem baroka v Radomyšli je nový poutní kostel sv. Jana Křtitele na návrší východně od městečka, který v letech 1733 - 1736 nahradil starší renesanční stavbu. Architektura kostela se již stala vedle typické siluety vlastní Radomyšle trvalou dominantní součástí obrazu krajiny. Bloková stavba se štítem nad zá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Kostel sv. Václava - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Původně jednolodní gotický kostelík na předměstí je připomínán r.1399. Dnešní podoba je z r.1816. Zachován je gotický presbytář a náhrobní kameny z 16.století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel Českobratr. církve evang. - Roudnice n. Labem (kostel)

Kostel Českobratrské církve evangelické....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Borovany
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Navštívení Panny Marie  - Borovany (kostel)

Přibližně na místě staršího farního kostela nechal Petr z Lindy mezi lety 1455-1464 v pozdně gotickém slohu postavit nový svatostánek, spojený s klášterem. Svým architektonickým vyjádřením i zasvěcením se vrací k tradicím doby předhusitské. V roce 1748 byla zřízena krypta pro členy řádu a krátce před tím došlo k barokní přestavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Farní kostel sv. Martina - Rovečné
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Do římsko-katolické farnosti patří tyto obce - Rovečné, Vír, Velké Tresné, Malé Tresné, Věstín a Věstínek. Sv. Martin, voják, žil v křesťanském starověku, po svém obrácení a přijetí křtu v dospělosti, se stal knězem, biskupem, misionářem. Zvěstoval víru pohanům, byl ve svém životě štědrý k chudým, potřebným a zastával se pronásledovaných. Kostel v této podobě byl postaven 1721 hrabětem Karlem z Lamberka, za spoluúčasti věřících na místě dřívějšího kostela, o němž se zachovalo jen málo zpráv. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední nárůst
Kostel sv. Vavřince - Stupno
 kostel v okrese Rokycany
bez fotografie

Pseudorománský trojlodní kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1882–1884. Nahradil tehdejší starší kostel z doby kolem poloviny 14. stol., který r. 1854 vyhořel. Na hlavním oltáři je obraz patrona od malíře Josefa Berglera, po stranách obrazy sv. Prokopa a sv. Floriána od malíře Josefa Kandlera. V kostele je mj. také vzácná část oltáře dochovaná ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Kostel sv.Petra a Pavla - Tištín
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Petra a Pavla - Tištín (kostel)

Barokní kostel sv.Petra a Pavla pochází z let 1710-19. Vyniká bohatou výzdobou interiéru. Je to jednolodní stavba s bočními kaplemi a věží. U chrámu stojí kaple sv.Josefa z let 1712-19, pak přeměněna v sýpku, školu (1876), hasičskou zbrojnici (1892), knihovnu (pol.20.stol.), dnes po opravě v letech 2000-01 slouží jako obecní knihovna a besídka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký nárůst
bez fotografie

Na mírném návrší nad obcí je umístěn jednolodní, románský kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s výraznou vertikálou mohutné hranolové věže na západní straně. Kolem kostela je hřbitov obehnaný ohradní zdí, která je uvnitř členěna lichými půlkruhovými arkádami s figurálními malbami od F. Mikuly z Jinína z let 18...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Vyšší Brod
 klášter v okrese Český Krumlov
bez fotografie

HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Jakuba - Brno (kostel)

Kostel svatého Jakuba je pozdně gotický trojlodní kostel. Nachází se na Jakubském náměstí v centru moravské metropole. Byl založen na počátku 13. století. Jeho 96 m vysoká věž je zdaleka viditelná.  V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou. V kostele se nachází hrobka Luise Raduita de Souchese, slavného obránce Brna v období švédských válek. Na stropě je řada cechovních znaků a erby šlechtických rodů i několik monogramů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
94 %
střední pokles
Kostel sv.Jana Křtitele - Nová Seninka
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele byl původně kostelem farním. Raně barokní kostel ojedinělé dispozice je z r. 1689. Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým závěrem. Kvadratická věž má polygonální nástavbu. Obdélníková sakristie a dvě boční kaple na půdorysu rovnostranného trojúhelníku. ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
94 %
střední pokles
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany
 kostel v okrese Brno-město
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany (kostel)

Jedno z nejstarších poutních míst na Moravě z roku 1208. Byla známa fara již ve 13. století. Socha je z let 1250 - 1280, je nejstarší mariánskou sochou na Moravě. Kaple byla přestavována a zvětšována. Dnešní podoba raně barokního jednolodního kostela pochází ze 17. století. Rozšíření průčelí se dvěma novými věžemi pochází z konce 19. století. Duchovní správu vedli v letech 1666 do zrušení řádu členové Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) - jejich bývalá rezidence se nachází v blízkosti kostela....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný nárůst
Kostel sv. Martina - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Martina - Blansko (kostel)

Barokní stavba z let 1672–1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Starobylý zvon ve věži kostela je jedním z nejstarších na Moravě. V blízkosti kostela je instalována pamětní deska Karoliny Meineke. V letech 1707–1708 byl kostel renovován, pořízena nová věž, oratorium a kůr. Obnoven a rozšířen v r. 1889....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný pokles
Poutní kaple Pany Marie Sněžné - Balda (kaple)

Poutní kaple Pany Marie Sněžné, je známým poutním místem. Každý rok se zde schází poutníci z okolních i vzdálenějších farností....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
střední pokles
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná (kostel)

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
92 %
střední pokles
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Brno-Husovice (kostel)

Iniciátorem postavení husovického kostela byl katecheta husovické školy P. František Venhuda. Podle původního plánu prof. arch. Karla Kepky měl být kostel postaven v románském slohu. Pro malou únosnost terénu i finanční možnosti Kostelní jednoty nemohl být tento projekt uskutečněn. Profesor Kepka proto roku 1905 svůj projekt přepracoval do nynější podoby. Kostel byl roz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele - Slavoňov (kostel)

Jméno Slavoňov dostala obec patrně po zakladateli prvního kostela a obce „arcijáhnu“ Slavoňovi který působil v Hradci Králové a okolí kolem roku 1167 (arcijáhen byl titul vysokého církevního představitele jako je v dnešní době např. biskup). Nejstarší dochovaný zápis, kterým lze doložit původ obce je však poněkud mladší. Pocház&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Budišov nad Budišovkou (kostel)

Základní kámen byl položen 9.6. 1745 prelátem ze Šternberka. První přípravy ke stavbě byly vedeny děkanem Josefem Baptistem, který přišel do Budišova 30.4. 1746. Stavba byla realizována pod zvláštní patronací a finanční pomoci kardinála Ferdinanda Julia, hraběte Troyer. Stavba trvala do roku 1755. Dokončena byla během působení děkana Johanna Franze Neumanna, kter&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice (kostel)

Kostel se v Jilemnici připomíná poprvé roku 1356. Pravděpodobně stál na stejném místě jako dnešní svatyně. Kostel byl dřevěný (jako veškerá zástavba městečka). Jednalo se asi o bez věžovou stavbu se samostatnou zvonicí. Hrabě Alois Harrach se rozhodl opatřit své rezidenční městečko zděným kostelem. K tomuto účelu využil služeb Johanna Georga Michaela Aichbauera (1680–173...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě byl založen jako farní kostel současně s Novým Městem v roce 1348. Gotická stejnolodní stavba v místech někdejší osady Chudobice, dnes uprostřed malého sadu, původně hřbitova. Dvě barokní sochy z roku 1827 stojí před hlavním vchodem. Interiér je sklenut křížovou klenbou. Bohaté zařízení chrámu je barokní. Vzácný tabulový obraz madony a socha sv. Jindřicha pocházejí z 15. století. Do areálu náleží samostatně stojící vysoká hranolová zvonice - Jindřišs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst


    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze