Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 181-200 z 5090 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Farní kostel sv. Martina - Rovečné
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Do římsko-katolické farnosti patří tyto obce - Rovečné, Vír, Velké Tresné, Malé Tresné, Věstín a Věstínek. Sv. Martin, voják, žil v křesťanském starověku, po svém obrácení a přijetí křtu v dospělosti, se stal knězem, biskupem, misionářem. Zvěstoval víru pohanům, byl ve svém životě štědrý k chudým, potřebným a zastával se pronásledovaných. Kostel v této podobě byl postaven 1721 hrabětem Karlem z Lamberka, za spoluúčasti věřících na místě dřívějšího kostela, o němž se zachovalo jen málo zpráv. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Tištín
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Petra a Pavla - Tištín (kostel)

Barokní kostel sv.Petra a Pavla pochází z let 1710-19. Vyniká bohatou výzdobou interiéru. Je to jednolodní stavba s bočními kaplemi a věží. U chrámu stojí kaple sv.Josefa z let 1712-19, pak přeměněna v sýpku, školu (1876), hasičskou zbrojnici (1892), knihovnu (pol.20.stol.), dnes po opravě v letech 2000-01 slouží jako obecní knihovna a besídka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kaple sv. Huberta - Valtice
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Huberta - Valtice (kaple)

Novogotická kaple Svatého Huberta v Bořím lese se sochami F. Bauera, navrhl J. Wingelmüller, stavitel J. Popelak. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Radomyšl
 kostel v okrese Strakonice
bez fotografie

Nejmonumentálnějším projevem baroka v Radomyšli je nový poutní kostel sv. Jana Křtitele na návrší východně od městečka, který v letech 1733 - 1736 nahradil starší renesanční stavbu. Architektura kostela se již stala vedle typické siluety vlastní Radomyšle trvalou dominantní součástí obrazu krajiny. Bloková stavba se štítem nad zá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Kostel Českobratr. církve evang. - Roudnice n. Labem (kostel)

Kostel Českobratrské církve evangelické....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký nárůst
Vyšší Brod
 klášter v okrese Český Krumlov
bez fotografie

HODNOCENÍ
95 %
velký nárůst
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vítkov (kostel)

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo pro vítkováky také malý či starý kostel. Jednolodní architektura z počátku 17. století, obnovena v roce 1830 a znovu po požáru v roce 1860. Podle nejstarších kronik je možné datovat základy hřbitovního kostela k osídlení Vítkova, tj. do poloviny 13.století (asi r.1268). První kostel byl dřevěný, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice (kostel)

Kostel byl vybudován v letech 1788-1791. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Věž ukrývá tři zvony, největší pochází z r. 1522, druhý byl odlitý kolem r. 1490, třetí zvon - umíráček je z r. 1951.   Bohoslužby se konají: NE  09:30ST  16:30PO, ČT  18:30 - letní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
bez fotografie

Na mírném návrší nad obcí je umístěn jednolodní, románský kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s výraznou vertikálou mohutné hranolové věže na západní straně. Kolem kostela je hřbitov obehnaný ohradní zdí, která je uvnitř členěna lichými půlkruhovými arkádami s figurálními malbami od F. Mikuly z Jinína z let 18...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel sv. Jakuba - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Jakuba - Brno (kostel)

Kostel svatého Jakuba je pozdně gotický trojlodní kostel. Nachází se na Jakubském náměstí v centru moravské metropole. Byl založen na počátku 13. století. Jeho 96 m vysoká věž je zdaleka viditelná.  V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou. V kostele se nachází hrobka Luise Raduita de Souchese, slavného obránce Brna v období švédských válek. Na stropě je řada cechovních znaků a erby šlechtických rodů i několik monogramů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
94 %
mírný pokles
Kostel sv.Jana Křtitele - Nová Seninka
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele byl původně kostelem farním. Raně barokní kostel ojedinělé dispozice je z r. 1689. Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým závěrem. Kvadratická věž má polygonální nástavbu. Obdélníková sakristie a dvě boční kaple na půdorysu rovnostranného trojúhelníku. ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
94 %
velký pokles
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany
 kostel v okrese Brno-město
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany (kostel)

Jedno z nejstarších poutních míst na Moravě z roku 1208. Byla známa fara již ve 13. století. Socha je z let 1250 - 1280, je nejstarší mariánskou sochou na Moravě. Kaple byla přestavována a zvětšována. Dnešní podoba raně barokního jednolodního kostela pochází ze 17. století. Rozšíření průčelí se dvěma novými věžemi pochází z konce 19. století. Duchovní správu vedli v letech 1666 do zrušení řádu členové Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) - jejich bývalá rezidence se nachází v blízkosti kostela....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
velký nárůst
Kostel sv. Martina - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Martina - Blansko (kostel)

Barokní stavba z let 1672–1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Starobylý zvon ve věži kostela je jedním z nejstarších na Moravě. V blízkosti kostela je instalována pamětní deska Karoliny Meineke. V letech 1707–1708 byl kostel renovován, pořízena nová věž, oratorium a kůr. Obnoven a rozšířen v r. 1889....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
střední nárůst
Poutní kaple Pany Marie Sněžné - Balda (kaple)

Poutní kaple Pany Marie Sněžné, je známým poutním místem. Každý rok se zde schází poutníci z okolních i vzdálenějších farností....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná (kostel)

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
92 %
obrovský nárůst
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Brno-Husovice (kostel)

Iniciátorem postavení husovického kostela byl katecheta husovické školy P. František Venhuda. Podle původního plánu prof. arch. Karla Kepky měl být kostel postaven v románském slohu. Pro malou únosnost terénu i finanční možnosti Kostelní jednoty nemohl být tento projekt uskutečněn. Profesor Kepka proto roku 1905 svůj projekt přepracoval do nynější podoby. Kostel byl roz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě byl založen jako farní kostel současně s Novým Městem v roce 1348. Gotická stejnolodní stavba v místech někdejší osady Chudobice, dnes uprostřed malého sadu, původně hřbitova. Dvě barokní sochy z roku 1827 stojí před hlavním vchodem. Interiér je sklenut křížovou klenbou. Bohaté zařízení chrámu je barokní. Vzácný tabulový obraz madony a socha sv. Jindřicha pocházejí z 15. století. Do areálu náleží samostatně stojící vysoká hranolová zvonice - Jindřišs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele - Slavoňov (kostel)

Jméno Slavoňov dostala obec patrně po zakladateli prvního kostela a obce „arcijáhnu“ Slavoňovi který působil v Hradci Králové a okolí kolem roku 1167 (arcijáhen byl titul vysokého církevního představitele jako je v dnešní době např. biskup). Nejstarší dochovaný zápis, kterým lze doložit původ obce je však poněkud mladší. Pocház&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Palkovice
 kostel v okrese Frýdek-Místek
Kostel sv. Jana Křtitele - Palkovice (kostel)

Farní kostel v Palkovicích pochází z roku 1631. Velice starou, nově opravenou památku, lze pohodlně navštívit v centru obce (bus). Jedná se o jednolodní stavbu se sanktusníkem a s věží u vstupu, v zadní části se nachází presbytář. Kostel obklopuje místní hřbitov, kde zvenčí ke kostelu přimyká malá kaple Panny Marie. Zajímavost představuje n&a...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Martina a sv. Prokopa - Karlík
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

Prvním kostelem křesťanským byl v Karlíku románská rotunda sv.Martina založená za času Přemysla Otakara I, pravděpodobně koncem 12. století. Některé prameny uvádějí rok 1180, ale není to doloženo , stejně jako zprávy, že kaple zde existovala u Dobřichova hradu již ve století XI. V roce 1767 dochází k podstatnému rozšíření karlického kostela ve stylu barokním. Byl rozšířen o věž související s rotundou a spolutvořící chrámovou loď. Okna měl copovitá, věž nízkou, cibulovitou, pokrytou prejzy. Na k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst


    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze