Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 181-200 z 4924 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Seč u Plzně (kostel)

Dominantou vesnice Seč je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z původního gotického kostela z 2. poloviny 14. století se do dnešních dnů dochovala jen zvonice a snad části zdiva lodi. V průčelí jsou viditelné sekundárně použité části zdobných gotických ostění. Barokní podoba kostela pochází z roku 1737. Barokní věže v průčelí nebyly dokončeny...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Farní kostel sv. Martina - Rovečné
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Do římsko-katolické farnosti patří tyto obce - Rovečné, Vír, Velké Tresné, Malé Tresné, Věstín a Věstínek. Sv. Martin, voják, žil v křesťanském starověku, po svém obrácení a přijetí křtu v dospělosti, se stal knězem, biskupem, misionářem. Zvěstoval víru pohanům, byl ve svém životě štědrý k chudým, potřebným a zastával se pronásledovaných. Kostel v této podobě byl postaven 1721 hrabětem Karlem z Lamberka, za spoluúčasti věřících na místě dřívějšího kostela, o němž se zachovalo jen málo zpráv. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Vyšší Brod
 klášter v okrese Český Krumlov
bez fotografie

HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Jakuba - Brno (kostel)

Kostel svatého Jakuba je pozdně gotický trojlodní kostel. Nachází se na Jakubském náměstí v centru moravské metropole. Byl založen na počátku 13. století. Jeho 96 m vysoká věž je zdaleka viditelná.  V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou. V kostele se nachází hrobka Luise Raduita de Souchese, slavného obránce Brna v období švédských válek. Na stropě je řada cechovních znaků a erby šlechtických rodů i několik monogramů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
94 %
střední pokles
Kostel sv.Jana Křtitele - Nová Seninka
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele byl původně kostelem farním. Raně barokní kostel ojedinělé dispozice je z r. 1689. Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým závěrem. Kvadratická věž má polygonální nástavbu. Obdélníková sakristie a dvě boční kaple na půdorysu rovnostranného trojúhelníku. ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
94 %
střední pokles
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany
 kostel v okrese Brno-město
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany (kostel)

Jedno z nejstarších poutních míst na Moravě z roku 1208. Byla známa fara již ve 13. století. Socha je z let 1250 - 1280, je nejstarší mariánskou sochou na Moravě. Kaple byla přestavována a zvětšována. Dnešní podoba raně barokního jednolodního kostela pochází ze 17. století. Rozšíření průčelí se dvěma novými věžemi pochází z konce 19. století. Duchovní správu vedli v letech 1666 do zrušení řádu členové Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) - jejich bývalá rezidence se nachází v blízkosti kostela....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný nárůst
Kostel sv. Martina - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Martina - Blansko (kostel)

Barokní stavba z let 1672–1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Starobylý zvon ve věži kostela je jedním z nejstarších na Moravě. V blízkosti kostela je instalována pamětní deska Karoliny Meineke. V letech 1707–1708 byl kostel renovován, pořízena nová věž, oratorium a kůr. Obnoven a rozšířen v r. 1889....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
střední pokles
Poutní kaple Pany Marie Sněžné - Balda (kaple)

Poutní kaple Pany Marie Sněžné, je známým poutním místem. Každý rok se zde schází poutníci z okolních i vzdálenějších farností....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný pokles
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná (kostel)

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
92 %
střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Budišov nad Budišovkou (kostel)

Základní kámen byl položen 9.6. 1745 prelátem ze Šternberka. První přípravy ke stavbě byly vedeny děkanem Josefem Baptistem, který přišel do Budišova 30.4. 1746. Stavba byla realizována pod zvláštní patronací a finanční pomoci kardinála Ferdinanda Julia, hraběte Troyer. Stavba trvala do roku 1755. Dokončena byla během působení děkana Johanna Franze Neumanna, kter&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje - od roku 1352 jako kostel farní. K severnímu boku presbytáře přiléhá gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie (prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod.) Hlavní oltář pochází z roku 1695 a jeho čelní stěna je zdobena vyřezávanými ornamenty. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen z pískovce staršího sládka přerovského pivovaru, Václava Přerosta Klatovského, z roku 1603....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Brno-Husovice (kostel)

Iniciátorem postavení husovického kostela byl katecheta husovické školy P. František Venhuda. Podle původního plánu prof. arch. Karla Kepky měl být kostel postaven v románském slohu. Pro malou únosnost terénu i finanční možnosti Kostelní jednoty nemohl být tento projekt uskutečněn. Profesor Kepka proto roku 1905 svůj projekt přepracoval do nynější podoby. Kostel byl roz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
stgnace
Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem (kostel

Dříve na tomto místě stával románský kostelík, který v roce 1333 nechal pražský biskup Jan IV. z Dražic přestavět na gotický chrám. Během několika let byl u této stavby vybudován augustiniánský klášter a celý komplex byl dokončen v roce 1360. Za husických válek došlo k jeho poškození. Další zkázu přineslo několik požárů, z nichž nejničivější objekt zasáhl v roce 1676. V letech 1725 až 1734 došlo k velké barokní přestavbě. Opravován byl ještě v roce 1938. Jedná se o podélnou trojlodní baziliku uz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Hřbitovní kostel - Skramníky
 kostel v okrese Kolín
Hřbitovní kostel - Skramníky (kostel)

Kostel ve Skramníkách byl farní již ve 14. století. Několikrát byl vyloupen a vypálen. Protože však hrozilo zřícení, byl r. 1906 kompletně rozbořen. Nový kostel byl vystaven dle původní stavby. U jižního vchodu do kostela je náhrobek rytíře Vilíma Blanického z Blanice a na Cerhenkách - posledního potomka tohoto rodu, na malé vyvýšenině u vrat ke kos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Hodov
 kaple v okrese Třebíč
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Hodov (kaple)

Drobná volně stojící sakrální stavba lidového charakteru kompozičně dotváří malebné prostranství návsi. Kaple byla postavena roku 1818. Uvnitř je socha sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla zřejmě postavena kolem této sochy. Kaple je z kamene. Střechu kryl šindel, na který byl později nabit plech, který byl v roce 1975 nahrazen novým. V roce 1999 kaple dostala novou fasá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice (kostel)

Původně to byla kaple sv. Ondřeje. Kaple byla konsekrována biskupem Bohušem ze Zvole. V roce 1604 byla Bočkajovci zbořena, zůstala jen věž a holé zdi. Kostel byl roku 1700 obnoven a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro malou kapacitu byl kostel v roce 1875 rozšířen. Výška věže, včetně báně, činí 33,66 metru. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Husův sbor - Brno-Královo Pole
 kostel v okrese Brno-město
Husův sbor - Brno-Královo Pole (kostel)

Husův sbor v Brně Králově Poli se nachází na nároží ulic Svatopluka Čecha a Charvátské. Je to první stavba chrámového charakteru, kterou Církev Husitská v Brně postavila. Architektonická soutěž pro tuto stavbu byla vypsána na podzim roku 1924. V lednu roku 1925 byl pro realizaci vybrán projekt architekta Josefa Nováka a stavba byla ihned zahájena. Byla stavěna velmi rychle, takže již 25. října 1925 byl kostel slavnostně vysvěcen. Sbor je postaven v konstruktivistickém stylu. Stavba má dva sály ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov (kostel)

V obci Horní Štěpánov je barokní kostel sv. Vavřince z roku 1712. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě byl založen jako farní kostel současně s Novým Městem v roce 1348. Gotická stejnolodní stavba v místech někdejší osady Chudobice, dnes uprostřed malého sadu, původně hřbitova. Dvě barokní sochy z roku 1827 stojí před hlavním vchodem. Interiér je sklenut křížovou klenbou. Bohaté zařízení chrámu je barokní. Vzácný tabulový obraz madony a socha sv. Jindřicha pocházejí z 15. století. Do areálu náleží samostatně stojící vysoká hranolová zvonice - Jindřišs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice (kostel)

Kostel se v Jilemnici připomíná poprvé roku 1356. Pravděpodobně stál na stejném místě jako dnešní svatyně. Kostel byl dřevěný (jako veškerá zástavba městečka). Jednalo se asi o bez věžovou stavbu se samostatnou zvonicí. Hrabě Alois Harrach se rozhodl opatřit své rezidenční městečko zděným kostelem. K tomuto účelu využil služeb Johanna Georga Michaela Aichbauera (1680–173...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst


    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, max - 247,      předchozíPředchozí   Dalšídalší