Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 181-200 z 4991 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vítkov (kostel)

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo pro vítkováky také malý či starý kostel. Jednolodní architektura z počátku 17. století, obnovena v roce 1830 a znovu po požáru v roce 1860. Podle nejstarších kronik je možné datovat základy hřbitovního kostela k osídlení Vítkova, tj. do poloviny 13.století (asi r.1268). První kostel byl dřevěný, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv.Bartoloměje - Křepice (kostel)

Kostel byl vybudován v letech 1788-1791. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Věž ukrývá tři zvony, největší pochází z r. 1522, druhý byl odlitý kolem r. 1490, třetí zvon - umíráček je z r. 1951.   Bohoslužby se konají: NE  09:30ST  16:30PO, ČT  18:30 - letní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Vyšší Brod
 klášter v okrese Český Krumlov
bez fotografie

HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Evangelický kostel - Kšely
 kostel v okrese Kolín
Evangelický kostel - Kšely (kostel)

Evangelický kostel byl vystavěn v letech 1786-1810 v pozdně barokním slohu. Klasicistní vstupní průčelí s hranolovou věží vzniklo při přestavbě v polovině 19. stol. Zařízení je barokně-klasicistní od českobrodského řezbáře Jana Mezdřického z let 1790–1791. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
bez fotografie

Na mírném návrší nad obcí je umístěn jednolodní, románský kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s výraznou vertikálou mohutné hranolové věže na západní straně. Kolem kostela je hřbitov obehnaný ohradní zdí, která je uvnitř členěna lichými půlkruhovými arkádami s figurálními malbami od F. Mikuly z Jinína z let 18...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Borovany
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Navštívení Panny Marie  - Borovany (kostel)

Přibližně na místě staršího farního kostela nechal Petr z Lindy mezi lety 1455-1464 v pozdně gotickém slohu postavit nový svatostánek, spojený s klášterem. Svým architektonickým vyjádřením i zasvěcením se vrací k tradicím doby předhusitské. V roce 1748 byla zřízena krypta pro členy řádu a krátce před tím došlo k barokní přestavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Farní kostel sv. Martina - Rovečné
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Do římsko-katolické farnosti patří tyto obce - Rovečné, Vír, Velké Tresné, Malé Tresné, Věstín a Věstínek. Sv. Martin, voják, žil v křesťanském starověku, po svém obrácení a přijetí křtu v dospělosti, se stal knězem, biskupem, misionářem. Zvěstoval víru pohanům, byl ve svém životě štědrý k chudým, potřebným a zastával se pronásledovaných. Kostel v této podobě byl postaven 1721 hrabětem Karlem z Lamberka, za spoluúčasti věřících na místě dřívějšího kostela, o němž se zachovalo jen málo zpráv. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel sv.Jana Křtitele - Nová Seninka
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele byl původně kostelem farním. Raně barokní kostel ojedinělé dispozice je z r. 1689. Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým závěrem. Kvadratická věž má polygonální nástavbu. Obdélníková sakristie a dvě boční kaple na půdorysu rovnostranného trojúhelníku. ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
94 %
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Jakuba - Brno (kostel)

Kostel svatého Jakuba je pozdně gotický trojlodní kostel. Nachází se na Jakubském náměstí v centru moravské metropole. Byl založen na počátku 13. století. Jeho 96 m vysoká věž je zdaleka viditelná.  V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou. V kostele se nachází hrobka Luise Raduita de Souchese, slavného obránce Brna v období švédských válek. Na stropě je řada cechovních znaků a erby šlechtických rodů i několik monogramů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
94 %
střední pokles
Poutní kaple Pany Marie Sněžné - Balda (kaple)

Poutní kaple Pany Marie Sněžné, je známým poutním místem. Každý rok se zde schází poutníci z okolních i vzdálenějších farností....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný pokles
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany
 kostel v okrese Brno-město
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany (kostel)

Jedno z nejstarších poutních míst na Moravě z roku 1208. Byla známa fara již ve 13. století. Socha je z let 1250 - 1280, je nejstarší mariánskou sochou na Moravě. Kaple byla přestavována a zvětšována. Dnešní podoba raně barokního jednolodního kostela pochází ze 17. století. Rozšíření průčelí se dvěma novými věžemi pochází z konce 19. století. Duchovní správu vedli v letech 1666 do zrušení řádu členové Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) - jejich bývalá rezidence se nachází v blízkosti kostela....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
velký pokles
Kostel sv. Martina - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Martina - Blansko (kostel)

Barokní stavba z let 1672–1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Starobylý zvon ve věži kostela je jedním z nejstarších na Moravě. V blízkosti kostela je instalována pamětní deska Karoliny Meineke. V letech 1707–1708 byl kostel renovován, pořízena nová věž, oratorium a kůr. Obnoven a rozšířen v r. 1889....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
velký pokles
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná (kostel)

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
92 %
velký pokles
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Brno-Husovice (kostel)

Iniciátorem postavení husovického kostela byl katecheta husovické školy P. František Venhuda. Podle původního plánu prof. arch. Karla Kepky měl být kostel postaven v románském slohu. Pro malou únosnost terénu i finanční možnosti Kostelní jednoty nemohl být tento projekt uskutečněn. Profesor Kepka proto roku 1905 svůj projekt přepracoval do nynější podoby. Kostel byl roz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem (kostel

Dříve na tomto místě stával románský kostelík, který v roce 1333 nechal pražský biskup Jan IV. z Dražic přestavět na gotický chrám. Během několika let byl u této stavby vybudován augustiniánský klášter a celý komplex byl dokončen v roce 1360. Za husických válek došlo k jeho poškození. Další zkázu přineslo několik požárů, z nichž nejničivější objekt zasáhl v roce 1676. V letech 1725 až 1734 došlo k velké barokní přestavbě. Opravován byl ještě v roce 1938. Jedná se o podélnou trojlodní baziliku uz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Budišov nad Budišovkou (kostel)

Základní kámen byl položen 9.6. 1745 prelátem ze Šternberka. První přípravy ke stavbě byly vedeny děkanem Josefem Baptistem, který přišel do Budišova 30.4. 1746. Stavba byla realizována pod zvláštní patronací a finanční pomoci kardinála Ferdinanda Julia, hraběte Troyer. Stavba trvala do roku 1755. Dokončena byla během působení děkana Johanna Franze Neumanna, kter&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Husův sbor - Brno-Královo Pole
 kostel v okrese Brno-město
Husův sbor - Brno-Královo Pole (kostel)

Husův sbor v Brně Králově Poli se nachází na nároží ulic Svatopluka Čecha a Charvátské. Je to první stavba chrámového charakteru, kterou Církev Husitská v Brně postavila. Architektonická soutěž pro tuto stavbu byla vypsána na podzim roku 1924. V lednu roku 1925 byl pro realizaci vybrán projekt architekta Josefa Nováka a stavba byla ihned zahájena. Byla stavěna velmi rychle, takže již 25. října 1925 byl kostel slavnostně vysvěcen. Sbor je postaven v konstruktivistickém stylu. Stavba má dva sály ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje - od roku 1352 jako kostel farní. K severnímu boku presbytáře přiléhá gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie (prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod.) Hlavní oltář pochází z roku 1695 a jeho čelní stěna je zdobena vyřezávanými ornamenty. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen z pískovce staršího sládka přerovského pivovaru, Václava Přerosta Klatovského, z roku 1603....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Kostel sv. Martina a sv. Prokopa - Karlík
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

Prvním kostelem křesťanským byl v Karlíku románská rotunda sv.Martina založená za času Přemysla Otakara I, pravděpodobně koncem 12. století. Některé prameny uvádějí rok 1180, ale není to doloženo , stejně jako zprávy, že kaple zde existovala u Dobřichova hradu již ve století XI. V roce 1767 dochází k podstatnému rozšíření karlického kostela ve stylu barokním. Byl rozšířen o věž související s rotundou a spolutvořící chrámovou loď. Okna měl copovitá, věž nízkou, cibulovitou, pokrytou prejzy. Na k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička
 kostel v okrese Svitavy
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička (kostel)

První písemná zmínka o poličském kostele se objevuje v listině z 25. června 1321, v níž král Jan Lucemburský dává královně Alžbětě (známější spíše pod jménem Eliška Rejčka), vdově po králi Václavu II., patronátní právo k farnímu kostelu v Poličce. Na místě tohoto původně raně gotického kostela, založeného pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles


    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze