Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 181-200 z 5039 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple sv. Huberta - Valtice
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Huberta - Valtice (kaple)

Novogotická kaple Svatého Huberta v Bořím lese se sochami F. Bauera, navrhl J. Wingelmüller, stavitel J. Popelak. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov
 kostel v okrese Sokolov
Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov (kostel)

Kostelní věž prošla rekonstrukcí a byla nově doplněna o ochoz. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel Českobratr. církve evang. - Roudnice n. Labem (kostel)

Kostel Českobratrské církve evangelické....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Borovany
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Navštívení Panny Marie  - Borovany (kostel)

Přibližně na místě staršího farního kostela nechal Petr z Lindy mezi lety 1455-1464 v pozdně gotickém slohu postavit nový svatostánek, spojený s klášterem. Svým architektonickým vyjádřením i zasvěcením se vrací k tradicím doby předhusitské. V roce 1748 byla zřízena krypta pro členy řádu a krátce před tím došlo k barokní přestavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Evangelický kostel - Kšely
 kostel v okrese Kolín
Evangelický kostel - Kšely (kostel)

Evangelický kostel byl vystavěn v letech 1786-1810 v pozdně barokním slohu. Klasicistní vstupní průčelí s hranolovou věží vzniklo při přestavbě v polovině 19. stol. Zařízení je barokně-klasicistní od českobrodského řezbáře Jana Mezdřického z let 1790–1791. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Seč u Plzně (kostel)

Dominantou vesnice Seč je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z původního gotického kostela z 2. poloviny 14. století se do dnešních dnů dochovala jen zvonice a snad části zdiva lodi. V průčelí jsou viditelné sekundárně použité části zdobných gotických ostění. Barokní podoba kostela pochází z roku 1737. Barokní věže v průčelí nebyly dokončeny...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Vyšší Brod
 klášter v okrese Český Krumlov
bez fotografie

HODNOCENÍ
95 %
velký pokles
Kostel sv.Petra a Pavla - Tištín
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv.Petra a Pavla - Tištín (kostel)

Barokní kostel sv.Petra a Pavla pochází z let 1710-19. Vyniká bohatou výzdobou interiéru. Je to jednolodní stavba s bočními kaplemi a věží. U chrámu stojí kaple sv.Josefa z let 1712-19, pak přeměněna v sýpku, školu (1876), hasičskou zbrojnici (1892), knihovnu (pol.20.stol.), dnes po opravě v letech 2000-01 slouží jako obecní knihovna a besídka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Kostel sv. Jakuba - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Jakuba - Brno (kostel)

Kostel svatého Jakuba je pozdně gotický trojlodní kostel. Nachází se na Jakubském náměstí v centru moravské metropole. Byl založen na počátku 13. století. Jeho 96 m vysoká věž je zdaleka viditelná.  V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou. V kostele se nachází hrobka Luise Raduita de Souchese, slavného obránce Brna v období švédských válek. Na stropě je řada cechovních znaků a erby šlechtických rodů i několik monogramů. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
94 %
střední pokles
Kostel sv.Jana Křtitele - Nová Seninka
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele byl původně kostelem farním. Raně barokní kostel ojedinělé dispozice je z r. 1689. Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým závěrem. Kvadratická věž má polygonální nástavbu. Obdélníková sakristie a dvě boční kaple na půdorysu rovnostranného trojúhelníku. ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
94 %
mírný nárůst
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany
 kostel v okrese Brno-město
kostel Zvěstování Panny Marie - Tuřany (kostel)

Jedno z nejstarších poutních míst na Moravě z roku 1208. Byla známa fara již ve 13. století. Socha je z let 1250 - 1280, je nejstarší mariánskou sochou na Moravě. Kaple byla přestavována a zvětšována. Dnešní podoba raně barokního jednolodního kostela pochází ze 17. století. Rozšíření průčelí se dvěma novými věžemi pochází z konce 19. století. Duchovní správu vedli v letech 1666 do zrušení řádu členové Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) - jejich bývalá rezidence se nachází v blízkosti kostela....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný pokles
Kostel sv. Martina - Blansko
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Martina - Blansko (kostel)

Barokní stavba z let 1672–1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Starobylý zvon ve věži kostela je jedním z nejstarších na Moravě. V blízkosti kostela je instalována pamětní deska Karoliny Meineke. V letech 1707–1708 byl kostel renovován, pořízena nová věž, oratorium a kůr. Obnoven a rozšířen v r. 1889....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
velký nárůst
Poutní kaple Pany Marie Sněžné - Balda (kaple)

Poutní kaple Pany Marie Sněžné, je známým poutním místem. Každý rok se zde schází poutníci z okolních i vzdálenějších farností....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
mírný pokles
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná (kostel)

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších dvanáct let opět Janu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
92 %
stgnace
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Brno-Husovice (kostel)

Iniciátorem postavení husovického kostela byl katecheta husovické školy P. František Venhuda. Podle původního plánu prof. arch. Karla Kepky měl být kostel postaven v románském slohu. Pro malou únosnost terénu i finanční možnosti Kostelní jednoty nemohl být tento projekt uskutečněn. Profesor Kepka proto roku 1905 svůj projekt přepracoval do nynější podoby. Kostel byl roz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem (kostel

Dříve na tomto místě stával románský kostelík, který v roce 1333 nechal pražský biskup Jan IV. z Dražic přestavět na gotický chrám. Během několika let byl u této stavby vybudován augustiniánský klášter a celý komplex byl dokončen v roce 1360. Za husických válek došlo k jeho poškození. Další zkázu přineslo několik požárů, z nichž nejničivější objekt zasáhl v roce 1676. V letech 1725 až 1734 došlo k velké barokní přestavbě. Opravován byl ještě v roce 1938. Jedná se o podélnou trojlodní baziliku uz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
stgnace
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička
 kostel v okrese Svitavy
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička (kostel)

První písemná zmínka o poličském kostele se objevuje v listině z 25. června 1321, v níž král Jan Lucemburský dává královně Alžbětě (známější spíše pod jménem Eliška Rejčka), vdově po králi Václavu II., patronátní právo k farnímu kostelu v Poličce. Na místě tohoto původně raně gotického kostela, založeného pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele - Slavoňov (kostel)

Jméno Slavoňov dostala obec patrně po zakladateli prvního kostela a obce „arcijáhnu“ Slavoňovi který působil v Hradci Králové a okolí kolem roku 1167 (arcijáhen byl titul vysokého církevního představitele jako je v dnešní době např. biskup). Nejstarší dochovaný zápis, kterým lze doložit původ obce je však poněkud mladší. Pocház&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Palkovice
 kostel v okrese Frýdek-Místek
Kostel sv. Jana Křtitele - Palkovice (kostel)

Farní kostel v Palkovicích pochází z roku 1631. Velice starou, nově opravenou památku, lze pohodlně navštívit v centru obce (bus). Jedná se o jednolodní stavbu se sanktusníkem a s věží u vstupu, v zadní části se nachází presbytář. Kostel obklopuje místní hřbitov, kde zvenčí ke kostelu přimyká malá kaple Panny Marie. Zajímavost představuje n&a...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Jindřicha a Sv. Kunhuty - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě byl založen jako farní kostel současně s Novým Městem v roce 1348. Gotická stejnolodní stavba v místech někdejší osady Chudobice, dnes uprostřed malého sadu, původně hřbitova. Dvě barokní sochy z roku 1827 stojí před hlavním vchodem. Interiér je sklenut křížovou klenbou. Bohaté zařízení chrámu je barokní. Vzácný tabulový obraz madony a socha sv. Jindřicha pocházejí z 15. století. Do areálu náleží samostatně stojící vysoká hranolová zvonice - Jindřišs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst


    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze