Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4855                Mapa
Rybník Habr - Třeboň
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Habr - Třeboň (rybník) Majitel obnovil starý zavezený rybník před penzionem Dvorce. Rybník nemá stálé napájení, je to "nebesák". Je zde provozován rekreační rybolov pro hosty penzionu. Nejstarší zmínka o usedlosti Dvorce pochází již z roku 1368, kdy je zde uvedeno sídlo vladyky Viléma P...

střední pokles
Rybník Hamr velký - Dolní Žďár
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Hamr velký - Dolní Žďár (rybník) Rybník Hamr velký patří do Lipovské rybniční soustavy. Má rozlohu 4,84 ha a je dostupný po polní cestě od Lipovské bašty. Protože nemá stále povodí je napájen z rybníku Lipovský. Rybník Hamr velký byl pojmenován podle panského hamru, který stál...

velký nárůst
Rybník Honýz Velký - Bělčice
 rybník v okrese Strakonice
Honýz Velký - na rozdíl od svého menšího jmenovce, který s vodní plochou o velikosti 3,14 ha se nacházel bezprostředně pod Velkým Honýzem a z něhož se naplňoval vodou, se dochoval do dnešní doby. Vodní plocha zaujímá téměř 15 ha. Zalomená 375 m dlouhá hráz, ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rybník Horní Machovec - Čejkovice
 rybník v okrese České Budějovice
Asi 1,5 km. na jih od obce Čejkovice se rozprostírá rybník Machovec na jeho břehu kdysi žil ve své tvrzi husitský hejtman Chval z Machovic (cca 1412 – 1444). Po stavbě dnes nenajdeme skoro ani památky, avšak mezi místními kolují historky o zasypaných sklepeních plných naloupen&yac...

mírný pokles
Rybník Hořejší - Tchořovice
 rybník v okrese Strakonice
Blatenská rybniční soustava zahrňuje v katastru Tchořovice i Hořejší rybník s vodní plochou 22,4 ha. Rozprostírá se na Smoliveckém potoku neboli řece Lomnici, který jim protéká. Hořejší rybník je součástí přírodní rezervace se stejným názvem a veden ...

střední pokles
Rybník Hůrka - Bratronice
 rybník v okrese Strakonice
Rybník Hůrka - Bratronice (rybník) Rybník Hůrka si zahrál ve filmu Šíleně smutná princezna. Právě do něj se šli umýt potrestaní rádcové po zápase v blátě a vymýšleli další pletichy. Rybník není v těchto končinách jedinou zajímavostí. Okolní kraj je ideální p...

stgnace
Rybník Jakeš - Lásenice
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Jakeš - Lásenice (rybník) Roku 1487 vlastnil hradecký měšťan Jakeš Černý vesnice Hatín, Stajku a statek poblíž Lásenice. A právě v tu dobu vybudoval z nejmenovaného malého rybníčku větší rybník, který pojmenoval Jakeš. Rybníku si dlouho měšťan Jakeš neužil, protože již roku 1496 mu byl odeb...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rybník Kačák - Dolní Žďár
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník byl vybudován v 70. letech 20. století přepažením východního chobotu rybníka Hamr velký. Vznikla tím nová hráz o délce 100 m a centrální napájení do rybníků Hamr velký, Hamr malý, Jakeš a Dlouhý u Bašty. ...

mírný pokles
Rybník Kaňov - Třeboň
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Kaňov - Třeboň (rybník) Chovný rybník Kaňov leží na katastru Přeseka v CHKO. Má celkovou rozlohu 161,09 ha. a patří do Břilické soustavy. Rybník je napájen Kaňovským potokem a dalšími přítoky z povodí a samozřejmě ze Zlaté stoky, která přiléhá k rybníku na východní straně, vede pod...

velký pokles
Rybník Kardaš - Kardašova Řečice
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Kardaš - Kardašova Řečice (rybník) Tento chovný rybník, jehož výměra čítá 61,47 hektarů se datuje do roku 1493. První zmínka se nachází v darovací smlouvě, ve které Jindřich IV. z Hradce věnuje rybník darem své manželce Anně z Minstrberka. Rybník se původně jmenoval "Starý rybník nad Řečicí"a je napájen K...

velký nárůst
Rybník Klec - Klec
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Klec - Klec (rybník) Chovný rybník Klec, který má rozlohu 69,35 ha, patří do Klecské (Nadějské) rybníční soustavy. Napájen je rybniční stokou. Dostupný je pak po komunikaci č. 148 z Lomnice / L. do Novosedel nad Nežárkou ...

obrovský nárůst
Rybník Koclířov - Smržov
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Koclířov - Smržov (rybník) Koclířov je chovný rybník třeboňské rybniční soustavy, který se nachází asi 1 km jihozápadně od Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec. Celková rozloha rybníka činí 192 ha. Hráz je dlouhá 1850 m a je porostlá starými duby. Byl vybudován v letech 1501 až 1503 &Sca...

střední nárůst
Rybník Kukla malá - Hamr
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Kukla malá - Hamr (rybník) Chovný rybník Kukla malá, má celkovu rozlohu 2,86 ha a patří do Chlumské soustavy rybníků. Již na počátku 16. století zde existovalo několik menších rybníků (Svobodný, Skalice, Medenice), ale velkou soustavu zde vytvořil až Mikuláš Rutard z Malešova pro Volfa ml. Krajíře z Krajk...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rybník Kukla velká - Hamr
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Kukla velká - Hamr (rybník) K chovnému rybníku Kukla velká, se dá dojít po lesní cestě z osady Lutová. Zelená značka. Má rozlohu 13,78 ha a patří do tak zvané Chlumské rybniční soustavy. Ta vznikla již na počátku 16. století kde existovalo několik menších rybníků (Svobodný, Skalice, Medenice)...

střední nárůst
Rybník Lásenice velká - Lásenice
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Lásenice velká - Lásenice (rybník) První dochovaná zmínka o rybníku pochází z roku 1495, ve které se praví: "Také jsme smluvili a vypovídáme, jakož pan z Hradce má rybník, kterýž slove Lásenický velký..." Zároveň je v tomto ujednání zmíněno, že Jindřich z Hradce má v plán...

střední pokles
Rybník Lickov - Doňov
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Lickov - Doňov (rybník) Chovný rybník Lickov o celkové výměře 27,68 ha, se nachází na katastru obce Doňov, která se jako poplužný dvůr připomíná v historických pramenech už roku 1402. V tu dobu se měnili majitelé Doňova. Původně obec patřila pod správu třeboňského kláštera, ale ke konci 18. století n&a...

velký nárůst
Rybník Likovka - Bratronice
 rybník v okrese Strakonice
Rybník Líkovka, který zaujímá rozlohu 4,10 ha, leží b katastru obce Bratronice. ...

střední nárůst
Rybník Lomec - Lažánky
 rybník v okrese Strakonice
Vodní plocha v severozápadní části katastru obce. ...

obrovský nárůst
Rybník Luh - Bělčice
 rybník v okrese Strakonice
Rybník Luh je součástí přírodní památky Závišinský potok.Tento průtočný rybník přehrazující Závišínský potok má plochu 6,35 ha. Slouží jako rybník hlavní a komorový. V minulosti byl na výšce jeho hladiny závislý Netu...

mírný pokles
Rybník Mlýnský - Čejkovice
 rybník v okrese České Budějovice
Mlýnský rybník se rozprostírá v jihozápadni části katastru v těsné blízkosti obce Čejkovice. ...

velký nárůst
Rybník Motovidlo - Čejkovice
 rybník v okrese České Budějovice
Zhruba 1,7 km jižně od Čejkovic se rozprostírá rybník Motovidlo. Jeho hladina byvá pokryta žlutě kvetoucím plavínem štítnatým, což je kriticky ohrožený druh květeny. V blízkosti rybníka se nachází tvrziště Vildštejn.   ...

střední pokles
Rybník Mrhal - Hlincová Hora
 rybník v okrese České Budějovice
Rybník byl vybudován jako rozsáhlá vodní nádrž pro potřeby stříbrných dolů u Rudolfova. V současnosti je vyhledávaným koupalištěm a rybářským revírem. Rybník má plochu ca 8 ha a největší hloubku ca 15 m. Rybník Mrhal byl vybudován v pol. 16. století ...

mírný pokles
Rybník Naděje - Klec
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Naděje - Klec (rybník) Základem této Nadějské rybniční soustavy jsou původní Krčínovy rybníky – Naděje, Skutek a Potěšil u obce Klece. Všechny rybníky této soustavy jsou naháněny stokou zvanou Potěšilka, která byla vedena z řeky Lužnice ještě před stavbou rybníka Rožmberka. Celá Nadějská ...

obrovský nárůst
Rybník Naděje - Komárov
 rybník v okrese Tábor
Rybník leží v katastru obce Komárov. Napájí jej Komárovská stoka. Je přístupný po polní cestě od samoty stejného jména. ...

obrovský nárůst
Rybník Nahošín - Doubravice
 rybník v okrese Strakonice
Rybník se nachází v západní části katastru Doubravice. Je napájen Brložským potokem. ...

střední pokles
Rybník Namšál - Lužnice
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Namšál - Lužnice (rybník) Chovný rybník Namšál leží v katastru obce Lužnice v Jindřichohradeckém okrese. Není začleněn do žádné rybniční soustavy. Rybník o rozloze 2,97 ha je napájen bezejmennou vodotečí. ...

obrovský nárůst
Rybník Nové Lažánky - Lažánky
 rybník v okrese Strakonice
Rybník v severní části katastru.  ...

střední pokles
Rybník Nový - Domanín
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Nový - Domanín (rybník) Rybník 0,5 ha leží u silnice č. 155. Tento "nebesák" je využíván obcí Domanín jako přírodní koupaliště s možností sportovního rybolovu. ...

střední pokles
Rybník Nový - Kardašova Řečice
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Chovný rybník "Nový" patří do soustavy rybníků na Řečickém potoku, které nahánějí sádky v Kardašově Řečici. Výměra tohoto rybníku činí 1,88 ha. ...

mírný pokles
Rybník Obecný - Kardašova Řečice
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Obecný - Kardašova Řečice (rybník) Rybník Obecný leží přímo u Kardašovy Řečice. Je napájen přítokem z řeky Neřárky.a je součástí CHKO Třeboňsko. Rybník je viditelný i z vlaku, pokud pojedete Z Kardašovy Řečice do Višňové.Jeho výměra je 10,39 ha a je veden jako chovný. ...

střední pokles
Rybník Odměna - Drahov
 rybník v okrese Tábor
Rybník Odměna - Drahov (rybník) Chovný rybník Odměna má rozlohu 8,58 ha a patří do Vřesenské rybniční soustavy.Napájen je Vřesenským potokem.Vznik vodního díla lze zařadit do epochy, kdy řečické panství ovládal Jindřich IV. z Hradce, to je od roku 1490. První zmínku o rybníku máme z poloviny 16. století...

velký nárůst
Rybník Ohrazenice velká - Újezdec
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Ohrazenice velká - Újezdec (rybník) Datum vzniku rybníka Ohrazenice velká je asi polovina 16. století. V obsádkových knihách je záznam z roku 1563 kde je zaznamenáno, že se do Ohrazenice nasazuje tříletá násada o počtu 12 000 ks. Celková výměra rybníka je 35,99 ha. Napájen je Doňovským potokem. ...

mírný pokles
Rybník Pazderník - Bratronice
 rybník v okrese Strakonice
Rybník Pazderník - Bratronice (rybník) Rybník Pazderník má rpzlohu 2,68 ha a je napájen z rybníka Pátek ležícím v katastru Záboří. ...

velký nárůst
Rybník Poloboží - Doňov
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Poloboží - Doňov (rybník) Rybník se prvně připomíná v obsádkové knize ze 70. let 16. století. V roce 1563 se do rybníka nasazuje 1560 ks slabší násady (výmětě) na tři produkční léta. Rybník je napájen částečně z rybníku Špitálek. Je také pravostranným přítokem Doňovsk&e...

obrovský nárůst
Rybník Ponědraž - Ponědráž
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Ponědraž - Ponědráž (rybník) Ponědražský rybník je jedním z největších a nejúrodnějších rybníků Třeboňska. Leží na Zlaté stoce. Na jeho břehu se nachází vesnice Ponědraž. První zmínka je o něm z roku 1439. Tehdy patřil Švamberkům. V letech 1511–1512 rybník upravoval Štěpánek Netolick&ya...

mírný pokles
Rybník Potěšil - Klec
 rybník v okrese Jindřichův Hradec
Rybník Potěšil - Klec (rybník) Chovný rybník Potěšil má rozlohu 74,56 ha a patří do Nadějské rybniční soustavy. Základem této rybniční soustavy jsou původní Krčínovy rybníky – Naděje, Skutek a Potěšil u obce Klece. Všechny rybníky této soustavy jsou naháněny stokou zvanou Potěšilka, kter&a...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)