Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Plzeň-jih

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 427                Mapa
Umístění: ve středu obce  Nápis: PADLÝM HRDINŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 -1918 JOSEF ČERVENÝ               FRANTIŠEK HRABĚTA VÁCLAV HAJŠMAN            VÁCLAV UZEL ST. VÁCLAV UZEL PADLÝM  ZA OSVOBOZEENÍ ČSL. REPUBLIK...

velký nárůst
Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Žákava (pomník)     Umístění: ve středu, nedaleko kostela sv. Vavřince Nápis: PADLÝM ZEMŘELÝM A NEZVĚSTNÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE VĚNUJÍ OBČANÉ ZE ŽÁKAVY 1914 1918 KUČERA VÁCL. +10/8.1914.               FIALA JOS. +15/9.1914. BRABEC JOS. +17/9.1914.     &...

velký nárůst
Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Žinkovy (pomník) Umístění: Žinkovy - naproti hřbitovu. Nápis: ZBOROV – TERRONNE - DOSSO ALTO – DOBRIČ ANTON FRANTIŠEK ANTON JOSEF ANTON VOJTĚCH BÁRTA JOSEF BOKR JOSEF BOŘÍK VÁCLAV HNOJSKÝ FRANTIŠEK HOLÝ FRANTIŠEK HORA JAN HORA VÁCLAV HOULÍK VÁCLAV JANKOVEC ANTONÍN JECHURA VÁCLAV JEN&Iacut...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pomník Obětem 1. světové války - Blovice
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník Obětem 1. světové války - Blovice (pomník) Umístění: před zámkem Nápis: ČERVENKA JAN, BARTOŠ JAROSLAV, CHMELÍK JOSEF, KAJER VÁCLAV, KALIÁN JAN, NEJDL JOSEF, ŘEŽÁBEK JAN, ŠNEBERK FRANTIŠEK PADLÝM HRDINŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE VĚNUJÍ OBČANÉ HRADIŠTĚ – BOUŠOVA ...

střední pokles
Pomník Obětem 1. světové války - Borovno
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník Obětem 1. světové války - Borovno (pomník) Umístění: při silnici na Míšov Nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918 VĚNUJÍ OBČANÉ BOROVENŠTÍ PROTI SVÉ VŮLI JSME BOJOVALI SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKALI ...

mírný nárůst
Pomník Obětem 1. světové války - Dožice
 pomník v okrese Plzeň-jih
Umístění: na návsi Nápis: PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ SEDLÁK JOSEF SEDLÁK JAN MAROUŠ VÁCLAV MAROUŠ MICHAL BLÁHA JOSEF ARNOŠT FRANTIŠEK KONVÁŘ VÁCLAV BYSTRÝ VÁCLAV KEC JAN KŮŽEL JOSEF KŮŽEL FRANTIŠEK LUKÁŠ JOSEF RODINA JOSEF ŠI&Scaron...

velký nárůst
Pomník Obětem 1. světové války - Jarov
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník Obětem 1. světové války - Jarov (pomník) Umístění: střed obce Nápis: 1920 PADLÝM VOJÍNŮM JAROVSKÝM. VÁC. ŠINDELÁŘ 1916             VÁC. BOČAN 1914 FRANT. FLAJŠMAN 1914         VÁC. TOBRMAN 1914 JAN MILOTA 1915                  JAN SILOVSKÝ 1915 J...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pomník Obětem 1. světové války - Letiny
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník Obětem 1. světové války - Letiny (pomník)     Umístění: ve středu obce Nápis: NAŠIM VOJÍNŮM PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918 BAUMRUK JAN                       BAUMRUK JAROSLAV BENDA FRANTIŠEK                BUDILOVSKÝ JOSEF DUCHEK MATĚJ    ...

mírný pokles
Pomník Obětem 1. světové války - Střížovice (pomník) Umístění: střed obce Nápis: NAŠIM PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚT. VÁLCE 1914-1918 VÁC. KULLE 1915                       VÁC. BUDEK 1915 FRT. HOLPUCH 1915                   VÁC. HEŘMAN 1915 VOJT. KRUPA 1915     ...

velký pokles
Pomník Obětem 1. světové války - Zdemyslice (pomník)     Umístění: v parčíku na návsi   Nápis: 1914. 1918. K UCTĚNÍ PAMÁTKY VĚRNÝM BOJOVNÍKŮM ZA NAŠI SAMOSTATNOST. VÁC. VOŘÍŠEK 1914                   JOS. KOTORA 1915 FRANT. LEVÝ 1916               &nbs...

mírný pokles
Pomník padlých - Milínov
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník padlých - Milínov (pomník) Pomník padlých ve světové válce 1914 - 1918 Vystaven roku 1920...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Prádlo
 obec v okrese Plzeň-jih
Ves se rozkládá ne pravém břehu Úslavy severozápadně od Nepomuka. V minulosti přináležela k nepomuckému cisterciáckému klášteru, první písemná zmínka je datována až rokem 1552, byť vesnice je nepochybně značně staršího založení. Jak již sám název napo...

velký nárůst
Prusiny
 osada v okrese Plzeň-jih
Ptenín
 obec v okrese Plzeň-jih
Vznik vsi Ptenín se datuje pravděpodobně do období konce 12. a počátku 13. století. Již v roce 1228 je na místě dnešního zámku zmiňována dřevěná tvrz, která spolu se vsí ve 13. století náležela klášteru sv. Jiří v Praze. Zdejší obyvatelé se díky příznivým podmínkám věnovali především zemědělství, byli zde však i řemeslníci a také horníci, kteří za prací docházeli do uhelných dolů v okolí. Roku 137...

mírný pokles
Ptenín
 zámek v okrese Plzeň-jih
Ptenínská hora
 vrchol v okrese Plzeň-jih
Předenice
 obec v okrese Plzeň-jih
První písemná zmínka o existenci vsi se objevuje na listině Kladrubského kláštera z roku 1239. Tehdy ves patřila k přeštickému zboží kláštera. Neznámo kdy, ale před rokem 1379 přešla ves do světských rukou. Toho roku jsou připomínáni v Předenicích Otík, Hedvika, Vítek, Kyselice, Ješek, Němec a Johan. Byli to v podstatě vladykové, svobodní sedláci s pevnými dvorci. K roku 1411 je připomínán Jan Něm...

mírný pokles
Přešín
 vodní mlýn v okrese Plzeň-jih
vodní mlýn Na KrahuliciPřešín, čp.44...

velký nárůst
Přestavlcký rybník
 rybník v okrese Plzeň-jih
25.února 1960 bylo rozhodnuto o rozšíření stávajícího a zbudování nového rybníka v Přestavlkách a tím i započata fáze budování nové rybniční soustavy. Výsledkem bylo vybudování soustavy šesti chovných rybníků o výměře 2,3 h...

střední nárůst
Přestavlky
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Přestavlky je poprvé připomínána r. 1243, kdy se tu uváděl sezením Purkart se synem Zdislavem a r. 1250 s Olbramem a Vilartem. Ve 14. století tu byl farní kostel, jehož podacími pány byli předci Chlumčanských z Přestavlk, r. 1358 Vlach, od roku 1376 Racek, Jan a Petr, od roku 1389 Mikuláš, r. 1416 Jan, o &sc...

obrovský nárůst
Přestavlky u Plzně
 zámek v okrese Plzeň-jih
Koncem 17. století se majitelem panství stal chotěšovský klášter, který obnovil poplužní dvůr a v rámci něj nechal postavit barokní budovu zámku. Ta sloužila jako sídlo správy dvora a k občasnému ubytování představitelů kláštera. Po zrušení řádu v roc...

mírný pokles
Přeštice
 město v okrese Plzeň-jih
Historie města sahá do dávné minulosti a souvisí pravděpodobně se starou obchodní cestou, vedoucí povodím Berounky přes Plzeňskou kotlinu a dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích se váže k roku 1226. Tehdy se Přeštice jako trhová ves ...

střední pokles
HODNOCENÍ
45 %
Přeštice
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Ze stanice jezdí osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky směr Klatovy, Železná Ruda-Alžbětín, Plzeň hl.n. a Praha hl.n. ...

velký nárůst
Přeštice-Zastávka
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Ze stanice jezdí osobní vlaky směr Plzeň hl.n., Klatovy a Železná Ruda-Alžbětín. ...

mírný pokles
Příchovice
 obec v okrese Plzeň-jih
Příchovice – naše vesnička schovaná v krásné krajině mezi loukami, poli a lesy, vroubená potokem i řekou. Žije stále bohatým životem již dlouhá staletí. Její rozkvět, kulturní i společenský život, materiální hodnoty – to vše je práce lidí.  Přícho...

střední pokles
Radkovice
 obec v okrese Plzeň-jih
Radkovice Název odvozen údajně od osobního jména Radek nebo Radech. Vesnice postavená v rovinaté poloze při potoce asi 5 km jihovýchodně, Přeštic. První zmínka z roku 1397 souvisí s prodejem tvrze, označené jako „dom v Radkovicích" půtou ze Skály zákupně svému poddanému Bohuslavovi za kopu grošů. Ves dále příslušela k hradu Skála, po jeho zániku v 16. stol. pak ke Švihovu. Roku 1568 byly Radkovice...

mírný pokles
Radnice - Starý Plzenec
 historická budova v okrese Plzeň-jih
Radnice - Starý Plzenec (historická budova) Klasicistní radnice pochází z roku 1845...

mírný pokles
Radošice
 osada v okrese Plzeň-jih
Restaurace Pod Pyramidou - Nepomuk
 restaurace v okrese Plzeň-jih
Nabízíme: obědy, večeře, rauty, svatby, promoce, reservace, jídla s sebou i na objednávku, hotová jídla, minutky, bezmasá jídla, pizzu, poháry, teplé a studené nápoje, točená piva - Gambrinus 11, Plilsner 12, točenou Kofolu, míchané nápoje. Budeme rádi když k nám zavítáte na něco dobrého k snědku, či jen tak posedět s přáteli na drink!! Přijďte a ochutnejte jídla, která pro Vás připravujeme s lás...

obrovský nárůst
Robčice
 osada v okrese Plzeň-jih
Osídlení území dnešních Robčic spadají až do mladší doby kamenné (neolitu). Trvalé osídlení tohoto území se pak datuje od doby bronzové. Původní historické zemědělské osídlení bylo úzce spjato s kulturními a hospodářskými s...

mírný pokles
Rodný dům Josefa Hlávky - Přeštice
 dům v okrese Plzeň-jih
Při ulici z náměstí ke kostelu stojí dům čp.16 s polokruhovým vjezdem a krámskými dveřnicemi, ve kterém se narodil 15. února 1831 významný architekt, mecenáš, slavný přeštický rodák a patriot Josef Hlávka (+11.3. 1908). Na fasádě mezi okny je umístěna pamětní...

velký nárůst
Roubný lidový dům - Spálené Poříčí
 lidová architektura v okrese Plzeň-jih
Roubený lidový dům na náměstí je ukázkou lidové architektury jižního Plzeňska (tradiční dispozice s nízkým stropem, předsíní, černou kuchyni, dochovanými chlebovými pecemi či osvětlovacími krbečky). Typickým krajovým prvkem je velký kabřinec nad čelním štítem. Roubená část domu má omítku zvanou kožich. Dnes v domě naleznete celoročně otevřené Infocentrum....

mírný pokles
Roupov
 obec v okrese Plzeň-jih
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250, okolí vsi je však osídleno již od střední doby bronzové, jak dokládají mohylové nálezy v blízkém okolí obce. Nad obcí se nachází zřícenina hradu založeného ve 13. století Držkem z R...

mírný pokles
Rozhledna Na Skále - Železný Újezd
 rozhledna v okrese Plzeň-jih
Rozhledna Na Skále - Železný Újezd (rozhledna) Další z typizovaných multifunkčních stožárů stojí poněkuď stranou našich hlavních turistických tras. Rozhlednu zvanou také "Na Skále", nalezneme v okres Plzeň-Jih, 672 metrů nad mořem, u obce Železný Újezd poblíž historického města Nepomuku. V roce 2000 ji nechala postavit firma Radiomobil, a...

velký nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Sedliště
 obec v okrese Plzeň-jih
Ves leží 7 km severovýchodním směrem od Nepomuku, a její dějiny úzce souvisí s osudy kláštera pod Zelenou Horou, po jehož zániku v dobách husitských válek bylo Sedliště připojeno k panství zelenohorskému. První doložené písemnosti pochází z roku 1552, i když...

střední pokles
Seč
 obec v okrese Plzeň-jih
Seč (obec) Obec Seč je malebná víska ležící v západních Čechách, v okrese Plzeň - jih. Naleznete ji 3 km západně od města Blovic a zhruba 20 km jižně od města Plzně. V těsné blízkosti obce Seč vede hlavní silniční tah z Plzně do Českých Budějovic. Obec Seč prošla dlouhým historickým vývoje...

obrovský nárůst
Skašov
 obec v okrese Plzeň-jih
Počátky osídlení zdejší krajiny se datují až do doby bronzové. Roku 1326 se pak objevuje první dokument zmiňující samotnou obec Skašov. Podle této listiny prodali dne 26. ledna 1326 Vilém z Boru a Oldřich z Potenštejna dvůr nesoucí jméno Stassow spolu s lesem, poli, lukami, prameny, sady a včelstvem proboštu a konventu chotěšovského kláštera za 78 hřiven stříbra. Původní název obce Stassow v průbě...

mírný pokles

    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)