Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46642                Mapa
Boží muka - Vranovská Lhota
 boží muka v okrese Benešov
Boží muka je situována za autobusovou zastávkou ve středu obce. ...

střední pokles
Boží muka - Vrbatův Kostelec
 boží muka v okrese Chrudim
Boží muka na křižovatce silnic směrem na Mířetice a Hlínu ve Vrbatově Kostelci ...

mírný pokles
Boží muka - Vyšší Brod
 boží muka v okrese Český Krumlov
Barokní boží muka s toskánským sloupkem stojí při cestě na poutní místo Maria Rast. Muka jsou datována do roku 1747. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Žabčice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Žabčice (drobná památka) Trojboká zděná boží muka stojící v centru obce jsou hodnotnou drobnou architekturou vzniklou v 1. polovině 19. století tvořící důležitý urbanistický prvek v zástavbě vsi. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Záblatí
 boží muka v okrese Prachatice
Jedná se o pozdně gotická kamenná Boží muka, stojící u cesty ve vsi.  Kamenná sloupková boží muka tradičních tvarů. Hladký hranolový dřík se zkosenými rohy vyrůstá z krychlově rozšířeného soklu, tvarově shodná hlavice sloupu. Zkosení probíh&aacu...

mírný pokles
Boží muka - Zábřeh - Skalička
 boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Zábřeh - Skalička (boží muka) Boží muka v těsné blízkosti hřbitova ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
65 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Zálesí
 boží muka v okrese Strakonice
Kamenná boží muka ve středu obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Zálezly
 boží muka v okrese Prachatice
Boží muka stojí v severní části obce u usedlosti čp.68. ...

střední pokles
Boží muka - Záluží
 boží muka v okrese Český Krumlov
Typický představitel rožmberských božích muk s 16 století stojí na podstavci, patce a dříku, jež můžeme označit za téměř shodné s původní podobou božích muk z Kamenné (CB), vysoký hranolový podstavec, patka na čtvercové základně a vysoké drápky, zdobící okosen&iacu...

obrovský nárůst
Boží muka - Zbilidy
 boží muka v okrese Jihlava
Boží muka u hlavní cesty ve středu obce. Kamenná pilířová boží muka s robustním hranolovým dříkem vyrůstají z hruškovitě tvarovaného soklu s rytou datací 1774. Čtyřboká kaplice umístěná na profilované římse je ze všech stran prolomena půlkruhově zaklenut&yacut...

velký nárůst
Boží muka - Želetava
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Želetava (boží muka) Jednoduchá zděná pilířová boží muka čtvercového půdorysu se nachází na křižovatce polních cest západně od obce v třešňové aleji. Ze čtyřbokého soklu plynule vyrůstá poměrně úzký zděný čtyřboký pilíř, který v horní třetině konkávně přechá...

střední nárůst
Boží muka - Želetava
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Želetava (boží muka) Pozdně gotická kamenná pilířková boží muka se nacházejí na západním okraji obce při levé straně silnice vedoucí do Jindřichovic. Boží muka stojí v malém trojúhelníkovém parčíku před odbočkou do ulice Sadová poblíž domu čp. 111. Z hranolového soklu vyr...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Žešov
 boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Žešov (boží muka) Boží muka v Žešově se nachází při pravé straně silnice na Prostějov, hned za obcí. ...

stgnace
Boží muka - Zlatá Koruna
 boží muka v okrese Český Krumlov
Pilířková boží muka se nacházejí poblíž silnice Třísov - Srnín, u odbočky na Novou Korunu, poblíž železniční stanice a výletní restaurace. Jedná se o žulový tesaný pozdně gotický sloupek na podstavci a s hlavicí, která je zřejmě barokní. Žulový, tesaný...

mírný pokles
Boží muka - Zlatkov
 Boží muka v okrese Žďár nad Sázavou
Boží muka - Zlatkov (Boží muka) Boží muka osazená deskou na památku padlých v 1.sv. válce...

mírný pokles
Boží muka - Zruč
 boží muka v okrese Plzeň-sever
Barokní Boží muka z r. 1763 jsou tradičním doplňkem obce. Na profilované patce o rozměrech 65x65x20 cm umístěn hranolový sokl (cca 35x35x80 cm), jehož stěny člení ryté rámy (v čelní straně datace). Nad hranolem římsa o rozměrech 55x55x18 cm. Na něj posazen válcový sloupek mírně se zužují...

obrovský nárůst
Boží muka - Zvíkov
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka -Náměšť nad Oslavou
 boží muka v okrese Třebíč
Pozdně barokní zděná boží muka výrazně situovaná při rozcestí na Otradice působivě zušlechťují okolní zemědělskou krajinu. Čtyřboký pilíř členěný v horní třetině vyloženou profilovanou římsou je prolomen dvěma řadami půlkruhově zaklenutých nik. ...

velký pokles
Boží muka -Véska/ Dolany/
 Boží muka v okrese Olomouc
Boží muka -Véska/ Dolany/ (Boží muka) Boží muka stojí kousek od autobusové zastávky Dolní Bouda na trati Dolany-Véska- Pohořany. Kaplička  je volně stojící objekt čtvercového půdorysu. Hladké stěny z cihel a lomového kamene, dveře a trojúhelníkový štít, sedlový krov vzadu svalbený, křížek ve ...

obrovský nárůst
Boží muka 1647 - Stonařov
 boží muka v okrese Jihlava
Boží muka 1647 - Stonařov (boží muka) Pilířková kamenná boží muka se nacházejí v blízkosti silnice I/38 u domu čp. 3. Původně byla vyšší o dnes nezachovaný kříž na jejich vrcholu. Skládají se ze spodní patky, čtyřbokého sloupku se skosenými hranami a hlavy s výklenkem pro sochu nebo obrázek. Pod v&yacu...

velký nárůst
Boží muka Chlebíčková - Nepomuk
 boží muka v okrese Plzeň-jih
Při silnici z Nepomuku směrem na Mileč stojí po pravé straně asi 100 m od hlavní silnice na Kasejovice tzv. Chlebíčková boží muka.Jde o sloupkovou boží muku ojedinělého typu a archaického vzezření. Na nízkém podstavci soklík čtvercového půdorysu, složený z dolní hranolové č&aac...

mírný pokles
Boží muka Krista Trpitele - Srlín
 boží muka v okrese Písek
Barokní boží muka se nacházejí při severovýchodním okraji vsi, při staré cestě směr Zběšičky. Boží muka jsou situovány na travnatém prostranství před domem čp. 58, jsou pohledově exponovaná a tvoří významný krajinotvorný prvek. Barokní boží muka jsou cenným ...

obrovský pokles
Boží muka na Malé Straně - Týn nad Vltavou
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka na Malé Straně - Týn nad Vltavou (boží muka) Nachází se v Žižkově ulici nedaleko nového mostu. Stávala původně při ústí starého mostu na malostranském břehu ve čvrti "Bojiště". Připomínala místo krvavého střetu mezi rakouskými a francouzskými vojsky roku 1742. Podle lidové tradice byli padlí pohřbeni přímo na místě ...

mírný pokles
Boží muka na rozcestí k nemocnici - Zábřeh (kříž) Pozůstatek drobné lidové církevní architektury z 18. století. Vypráví se, že jsou postavena na místě hromadného hrobu z třicetileté války. Pravděpodobnější však je, že Boží muka byla postavena v souvislosti se stavbou nového horního kostela. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
80 %
Boží muka na Rudníku
 boží muka v okrese Hodonín
Boží muka na Vyšehradě - Praha 2
 boží muka v okrese Praha hl.m.
Boží muka na Vyšehradě - Praha 2 (boží muka) ...

střední pokles
HODNOCENÍ
30 %
Boží muka Olešnice - Kněževes
 Boží muka v okrese Blansko
Boží muka Olešnice - Kněževes (Boží muka) Boží muka byla postavena na památku na ničivou bleskovou povodeň 15. července roku 2002...

velký pokles
Boží muka Olešnice-Ústup
 Boží muka v okrese Blansko
Boží muka Olešnice-Ústup (Boží muka) Boží muka na rozcestí cest vedoucích z Olešnice do Ústupu a Rozsíčky a Sulíkova byla postavena v roce 1805. Pole, na němž stojí bývalo bojištěm, na kterém byl za třicetileté války v roce 1643 poražen oddíl Švédských vojáků císařským vojskem....

velký pokles
Boží muka s křížem - Sedlice
 boží muka v okrese Strakonice
Kamenná boží muka datovaná do roku 1849 jsou tvořena hranolovým podstavcem a kruhovým dříkem s patkou a hlavicí, do které je zasazen kovový kříž s Kristem. Boží muka se nacházejí na rozcestí k Blatné, u čp. 215. Boží muka s křížem jsou cenným dokladem drobné sakr&...

mírný pokles
Kamenná pozdně renesanční boží muka z druhé třetiny 16. století, se sekundárně umístěnou sochou světce z druhé třetiny 18. století, je významnou drobnou architekturou sakrálního okrsku obce. Pozdně gotická kamenná boží muka se sekundárně umístěnou sochou sv. Floriána je ...

mírný pokles
Boží muka se sousoším Piety - Blansko
 boží muka v okrese Český Krumlov
Jedná se o žulový tesaný pilířek na čtyřbokém podstavci z období pozdní gotiky, který patrně souvisí s produkcí rožmberské kamenické huti, se sochou Piety z 19. století. Žulový tesaný pilířek je nesen dvěma čtyřbokými ustupujícími podstavci, dřík je posl&ea...

mírný pokles
Boží muka se sousoším Piety - Micmanice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka se sousoším Piety - Micmanice (boží muka) V obci u silnice se nachází boží muka se sousoším Piety. Na čtvercové základně zapuštěné v terénu se zvedá pilíř boží muky, jejíž patka s hladkými stěnami je ukončená okosenými horními hranami. Dřík pilíře s okosenými bočními hranami nese krych...

střední nárůst
Boží muka sv. Jana Nepomuckého - Krty-Hradec
 boží muka v okrese Strakonice
Netradičně pojatá boží muka sv. Jana Nepomuckého nad studánkou v lokalitě Na Bělíčku jsou datována do 18. století. Boží muka tvoří významný krajinotvorný prvek Jsou situována SV směrem od obce Krty-Hradec, v lokalitě "Na Bělíčku". Zděná stavba stojí nad pramenem. Sokl je upraven jako z...

velký nárůst
Boží muka sv. Josefa - Osek
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka stojí asi 700 metrů za obcí u komunikace do Jemnice. ...

mírný pokles
Boží muka sv. Prokopa - Osek
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka sv. Prokopa pocházející z první poloviny 19. století stojí u bývalé cesty z Oseka do Radomyšle. V současné době jsou opravena. ...

mírný pokles
Boží muka sv. Rocha - Velké Losiny
 kaplička v okrese Šumperk
Drobná lidová architektura, připomínající patrně cholerovou epidemii z poč. 19. stol. a zřejmě i místo hromadného pohřebiště. Při obnově na konci 90. let 20. stol. došlo k necitlivému zjednodušení výzdoby. Ztráta sošky sv. Rocha byla konstatována již při revizi v r. 1971. Na křiž...

velký nárůst

    Strana: 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)