Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46642                Mapa
Boží muka - Přídolí
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka za městysem v jeho severozápadní části. ...

mírný pokles
Boží muka - Přímětice
 boží muka v okrese Znojmo
Po levé straně silnice do Hlubokých Mašůvek je umístěna pilířová boží muka. Nízký sokl přibližně čtvercového půdorysu nese štíhlý, římsami třikrát odstupňovaný hranol. Průčelní stěna je prolomena v dolní části mělkou obdélnou vpadlinou, ve střední č&a...

mírný pokles
Boží muka - Radim
 drobná památka v okrese Jičín
Sloupková boží muka završená kapličkou s dvěma vysokými reliéfy na protilehlých stranách a ukončená kovovým křížem. Významný doklad kamenické barokní práce na Jičínsku z 1. poloviny 18. století. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Radošovice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Radošovice (boží muka) Archaická kamenná sloupková boží muka byla postavena v roce 1630 na paměť morové nákazy. Je miimořádnou ukázkou kamenných pilířkových božích muk s přežívajícím pozdně gotickým tvaroslovím, s doloženým původem spojeným s historickou událostí (morov&aac...

mírný nárůst
Boží muka - Rájec-Jestřebí
 Boží muka v okrese Blansko
Boží muka - Rájec-Jestřebí  (Boží muka) Kapličky, kříže a boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů, které nazýváme drobná sakrální architektura. Lze je nalézt všude, ve městech a vesnicích, v polích, na lukách i v lesích. Tyto stavby dotvářejí svým charakterem ráz krajiny. Stavěly se na místech významných událostí, jako poděkování za záchranu zdraví nebo života, případně jako jisté milníky na cestách k poutním místům. Po roce 1948 ...

obrovský nárůst
Boží muka - Ráječek
 Boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Ráječek (Boží muka) Boží muka s letopočtem 2006...

střední pokles
Boží muka - Rajhrad
 Boží muka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Rajhrad (Boží muka)  Kapličky , kříže a boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů , které nazýváme drobná sakrální architektura . Lze je nalézt všude , ve městech a vesnicích , v polích , na lukách i v lesích . Tyto stavby dotvářejí svým charakterem ráz krajiny . Stavěly se na místech významných událostí , jako poděkování za záchranu zdraví nebo života , případně jako jisté milníky na cestách k poutním místům . ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Rajhradice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Rajhradice (drobná památka) Boží muka stojí v blízkosti Kaple sv.Scholastiky. U paty nápis: KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALA FRANTIŠKA MINAŘÍKOVÁ ROKU 1945. ...

velký pokles
Boží muka - Rešice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Rešice (boží muka) Boží muka stojí u samostaně stojícího ojektu (sýpky) na jižním konci obce Rešice. ...

mírný pokles
Boží muka - Rosice
 boží muka v okrese Jihlava
Pozoruhodná kamenná boží muka datovaná rokem 1767 jsou situována u polní cesty severozápadně za obcí. Na odstupňované základně spočívá zužující se čtyřboký pilíř s rytými rámy, který je ukončen profilovanou hlavicí nesoucí nízký jetelov&...

střední nárůst
Boží muka - Rouchovany
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Rouchovany (boží muka) Boží muka stojí v západní časti obce před domem č.p.282 ...

střední nárůst
Boží muka - Rouchovany
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Rouchovany (boží muka) Neúplná barokní kamenná sloupková boží muka datovaná do roku 1740 jsou situována ve východní části obce u domu čp. 183. Hranolový dřík vyrůstající ze čtyřbokého soklu s rytými rámy je ukončen profilovanou čtvercovou hlavicí nesoucí torzo kamenného kř&...

střední pokles
Boží muka - Rudíkov
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Rudíkov (boží muka) Architektonicky hodnotná barokní zděná boží muka situovaná v blízkosti vzrostlé lípy výrazně oživují prostranství návsi. Trojboký hranolový pilíř prolomený nikami s konchou spočívá na mírně rozšířené ořímsované podezdívce s...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Salajna
 boží muka v okrese Cheb
Historizující architektura z poslední čtvrtiny 19. století, s převládajícím vlivem neobaroka. Je dokladem religiozity venkovského obyvatelstva v daném regionu. Zároveň jde o doklad recepce dobových historizujících architektonických přístupů ve venkovském prostředí. ýklen...

střední pokles
Boží muka - Šardice
 boží muka v okrese Hodonín
Boží muka - Šardice (boží muka) Pozdně barokní architektonicky hodnotná boží muka z poloviny 18. století, tvořící výraznou dominantu v krajině. Sochu sv. Trojice z r. 1749 v trati Brněnky nechal postavit veselský rodák Antonín Karel Postavka jako poděkování za záchranu života, když na cestě z ...

střední nárůst
Boží muka - Šatov
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Šatov (boží muka) Drobná sakrální architektura situovaná vpravo od silnice směrem na Nový Petřín. Stavba obdélného půdorysu stojící na nízkém předsazeném soklu je zastřešená sedlovou stříškou krytou bobrovkou. Hlavní průčelí je na osu prolomeno mělkým segmentově zaklenut&yacu...

velký nárůst
Boží muka - Šatov
 boží muka v okrese Znojmo
Zcela mimořádná rokoková boží muka navazující základní formou na honosná pozdně gotická sloupková boží muka, které se ve znojemském regionu vyskytují častěji. Bohatě dekorovaná klasicistní boží muka vysoké výtvarné úrovně se dnes nacháze...

mírný pokles
Boží muka - Šatov
 boží muka v okrese Znojmo
Pozdně gotická boží muka mimořádné výtvarné úrovně jsou vystavěna na mohutném odstupňovaném hranolovém soklu. Sloup má hranolovou patku se zkoseným hor ¬ ním okrajem, oktogonální dřík nese hladkou kalichovitou hlavici zdobenou v dolní části korunou z plných k&y...

mírný pokles
Boží muka - Sedlo
 boží muka v okrese Strakonice
Žulová sloupková boží muka stojící na hranolovém soklu. Stěny soklu zdobí tesaný rám s probranými rohy. Na sokl dosedá štíhlý válcový dřík, v horní polovině zbytky reliéfní výzdoby, která měla patrně podoby kanel. Dřík zakončuje čtvercov...

mírný pokles
Boží muka - Skalička
 Boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Skály
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka na jihu za obcí. ...

mírný pokles
Boží muka - Skály
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka za obcí v severní části katastru. ...

velký nárůst
Boží muka - Slavice
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka stojí za obcí Slavice u komunikace do města Třebíče. ...

mírný pokles
Boží muka - Smilovice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Smilovice (boží muka) Boží muka je situována na severním konci obce v blízkosti usedlosti č.p.26. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Smržice
 boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Smržice (boží muka) Boží muka před sokolovnou ve Smržicích, jsou uváděny jako jedny z nejstarších na prostějovsku. Datují se do první poloviny 18.století....

mírný pokles
Boží muka - Srní
 drobná památka v okrese Klatovy
Boží muka - Srní (drobná památka) Boží muka stojí vlevo, asi třicet metrů, od hasičské zbrojnice. Pochází z roku 1862. ...

mírný pokles
Boží muka - Srnín
 boží muka v okrese Český Krumlov
Muka stojí mimo obec ve východní části. ...

střední nárůst
Boží muka - Stará Říše
 drobná památka v okrese Jihlava
Boží muka - Stará Říše (drobná památka) Pro daný region typická barokní sloupková boží muka situovaná na okraji obce výrazně zušlechťují okolní krajinu. Z krychlového soklu s rytou datací 1715 vyrůstá hranolový dřík s okoseným nárožím. Čtyřboká kaplice s mělkými nikami je završena jehlancem...

mírný pokles
Boží muka - Starosedlský Hrádek
 boží muka v okrese Příbram
Zděná pilířová boží muka vznikla v rozmezí konce 18. a 1. poloviny 19. století a jsou dochována na původním místě. Boží muka stojí v extravilánu přibližně 300 m západně od okraje vsi po pravé straně silnice při příjezdu od Tochovic na zvýšené mezi za příkopem asi ...

velký nárůst
Boží muka - Starý Smolivec
 boží muka v okrese Plzeň-jih
Boží muka v západní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Stavenice
 boží muka v okrese Šumperk
Rozměrná boží muka stojící v zástavbě obce na čtvercovém půdoryse na soklu ve svahu. Jsou omítnutá hladkou omítkou, bíle olíčenou. Mají čtvercový půdorys a jsou členěna dvěma kordonovými římsami. Římsy jsou bez profilace, vytažené pouze jako hřebínky. V přední č&aa...

mírný pokles
Boží muka - Stavenice
 boží muka v okrese Šumperk
Na okraji pole mezi obcemi stojící mimořádně vysoká pilířová boží muka, postavená ze smíšeného zdiva. Jsou dochovaná rezidua původní vápenné omítky se zbytky původní profilace a štuku. Na nízký kamenný plint je postavena čtyřboká stavba, dělen&...

mírný pokles
Boží muka - Štěkře
 boží muka v okrese Český Krumlov
Pilířek s konce 15 století stojí na křižovatce v jižní části obce. Náleží do souboru pozdně gotických kamenických prací souvisejících pravděpodobně s rožmberskou kamenickou hutí. Na čtvercové základně je vztyčen žulový tesaný postament, jež má zkosené hrany s ...

obrovský nárůst
Boží muka - Štěkře
 boží muka v okrese Český Krumlov
Nachází se u cesty do Zlaté Koruny. Na čtvercové základně je vztyčen vyšší žulový tesaný kvádrový postament, z něhož vybíhá dřík, jenž má zkosené hrany s drápky. Ukončení dříku je obdobné. Hlavice chybí. Datace: r. 1768- v obdéln&ea...

mírný pokles
Boží muka - Štěměchy
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Štěměchy (boží muka) Boží muka je umístěna na vyvýšením místě v západní části obce a cesty do obce Předín. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Strážnice
 Boží muka v okrese Hodonín
Boží muka - Strážnice (Boží muka) Boží muka v ulici Třešňová. ...

střední pokles
Boží muka - Strážnice
 boží muka v okrese Hodonín
Boží muka - Strážnice (boží muka) Boží muka u silnice na Radějov ...

mírný pokles
Boží muka - Studená
 boží muka v okrese Plzeň-sever
Boží muka - Střítež
 drobná památka v okrese Pelhřimov
Boží muka - Střítež (drobná památka) Typická kamenná barokní sloupková boží muka zušlechťující okolní krajinu pochází z 2. poloviny 17. století. Z hranolového soklu s nápisy vyrůstá čtyřboký dřík ukončený mohutnou profilovanou hlavicí, na které spočívá kaplice členěná mělk&...

mírný nárůst

    Strana: 1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)