Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Louny

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 381                Mapa
Kostel sv. Petra a Pavla - Peruc
 kostel v okrese Louny
Kostel s dynamicky zprohýbaným průčelím a do půdorysu vtaženou věží. Byl vystavěn v letech 1722-25 P. P. Columbanim. Hlavní prostor je jednolodní, zakončen pravoúhlým knežištěm. Na římse v kartuši znak Ledebourů. Edikulový štít se sochami splývá s věží. Hlavní průčel...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Staňkovice
 kostel v okrese Louny
Původně gotický kostel z 15. století. V roce 1606 zbudována nová kostelní loď a v 18. století dostal kostel barokní podobu. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí, před kterou je předsunutá předsíň. Raně barokn&iac...

mírný pokles
Kostel sv.Prokopa - Blažim
 kostel v okrese Louny
Kostel sv.Prokopa - Blažim (kostel) Barokní kostel sv. Prokopa s věží, postavený v r. 1778 - 1781 podle projektu J. Jakobice. K zajímavostem patří i fara postavena podle plánů P. I. Bayera v l. 1710 - 1711....

obrovský nárůst
Na návsi stojí jednolodní kostel Všech svatých s dvouvěžovým západním průčelím a bohatě zdobenou fasádou. Klenby kostela pokrývají fresky znázorňující výjevy ze života světců od J.V. Tschoppera. Varhany z r. 1765 zhotovil F.K. Guth. ...

mírný nárůst
Kostelík sv. Jana Křtitele - Skupice
 kostel v okrese Louny
Jednolodní hřbitovní gotický kostel. V interiéru raně barokní portálový hlavní oltář z r. 1678, je zdoben boltcovým ornamentem, sochou svatého Jana Křtitele a oválným obrazem Vzkříšení Krista. Nachází se zde také šlechtický náhrobník ze ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Koštice
 obec v okrese Louny
Název obce pochází od vlastního jména Košek. Poprvé jsou v pramenech Koštice uváděny teprve roku 1396. Ve 2.polovině 15.století patřila obec Vřesovcům z Doubravské hory. V polovině 16.století koupil polovinu Koštic pražský měšťan Bernard, který tu vystavěl tvrz. Ta stávala v are...

mírný pokles
Koupaliště - Lipno
 koupaliště v okrese Louny
Kozly
 obec v okrese Louny
Nejstarší zmínka o vsi je z roku 1352, kdy náležela obvodu třebenického děkanátu. Na kozlovské tvrzi sídlil rod Kozlovských z Kozlova ještě před druhou polovinou 14. století, kdy se část vsi stala církevním majetkem. Na druhé polovině vsi, na tvrzi, se střídaly drobné šlechtické rody, tehdy spřízněné s původním rodem Kozlovským buď sňatkem nebo dědictvím. Tvrz se dokládá už v roce 1382, kdy na n...

velký nárůst
Krásný Dvůr
 obec v okrese Louny
První písemná zpráva pochází z roku 1295. Na území žije 758 obyvatel....

mírný pokles
HODNOCENÍ
75 %
Krásný Dvůr
 zámek v okrese Louny
Krásný Dvůr (zámek) Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Postupně se na tomto panství vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové, Šimon Karel Oudrcký, Václav Michna z Vacínova a další). Největší měrou se však do historie Krásného Dvora zapsal šlechtický rod Černínů, kteří (Heřman Černín z Chudenic) zakoupili panství v Krásném Dvoře v polovině 17. století. Z nich se pak Franti...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Krásný Dvůr
 železniční stanice v okrese Louny
Krásný Dvůr u Podbořan
 rozhledna v okrese Louny
Krásný Dvůr u Podbořan (rozhledna) Severně od Podbořan stojí jedna z našich nejstarších rozhleden. Její počátky spadají až do 17. stol, kdy přilehlý zámeček Krásný dvůr koupil rod Černínů. Ti vložili nemalé peníze do přestavby zámečku a úpravy se dotkli také přilehlého parku. A tak na nejvyšším místě vznikla tato rozhledna. Je postavena v Neogotickém stylu, bohatě zdobená. Bohužel v současnosti je rozhledna pro veřejnost uzavřená...

stgnace
Kryry
 město v okrese Louny
Historie obce Kryry se začala psát již v 5. století našeho letopočtu, což potvrzují četné nálezy. V Kryrech však bylo prokázáno i pravěké osídlení lovců mamutů. Písemné záznamy jsou uloženy v muzeu ve Vídni a v Národním muzeu v...

velký pokles
Kryry
 železniční stanice v okrese Louny
Kryry – Kozí hrady
 zaniklý hrad v okrese Louny
Mohutné terénní pozůstatky po hradu na návrší nad stejnojmennou obcí. Založen byl zřejmě v 1. pol. 14. stol., zanedlouho byl ale připojen k blízkému Petrohradu a r. 1483 se již uvádí jako pustý. Zříceniny byly později rozebrány na stavební materiál a jádro hradu bylo definitivně...

mírný pokles
Krytý bazén Louny
 bazén v okrese Louny
V „lounském bazénu“ najdete mimo závodního 25 m bazénu s hloubkou od 1.50m do 1.70m také dětský výukový bazén s maximální hloubkou do 1 m a teplotou vody 28 stupňů určený pro děti starší tří let. V závodním bazénu se teplota vody pohybuje mezi příjemnými 26 až 28 stupni a je zde také skluzavka pro děti i dospělé. ...

střední nárůst
Křížova Vila - Žatec
 architektonická zajímavost v okrese Louny
Křížova Vila -  Žatec (architektonická zajímavost) Křížova vila stojí v Žatci, v bývalé čtvrti zvané Skotník. Jméno domu je spjato s osobou okresního soudního rady JUDr. Wiléma Kříže, jenž dům vlastnil do konce druhé světové války. Předchozí majitel Ambrož Wolfram pořádal v zahradě ovocnářské výstavy. Dům je unikátním dokladem novorenesanční architektury a je taktéž i živou ukázkou prosperity města Žatce na sklonku devatenáctého století....

střední pokles
Lahovice
 osada v okrese Louny
Lenešice
 obec v okrese Louny
První zmínky o Lenešicích jsou za krále Přemysla Otakara asi kolem roku 1226, kdy jsou uváděny jako majetek kláštera v Doksanech. Název jména obce je dle některých historiků odvozován od jména Leník. V letech 1324 jsou již Lenešice uváděny jako majetek Postoloprtského kláštera. Lenešice v minulé historii mnohokrát změnily majitele. Mezi nejvýznamnější patří Jan Klary Aldringen (obnova zámku 1698, ...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Lenešice
 zámek v okrese Louny
Mezi lety 1650 a 1684 prošla původní tvrz úpravou na jednoduchý venkovský zámek. Z tohoto období se dochovala brána s bohatě zdobeným štítem. Další přestavba byla uskutečněna v letech 1767 a 1821. Po 2. světové válce prostory využíval zemědělský podnik pro svoje kancel&aacu...

velký nárůst
Lenešice
 železniční stanice v okrese Louny
Lenešický rybník
 rybník v okrese Louny
Rybník s rozlohou 72 hektarů slouží k chovu ryb. Žije zde spousta vzácných druhů ptáků, třeba labuť černá a labuť velká. Jedná se o významnou ornitologickou lokalitu. ...

velký nárůst
Ležky
 železniční stanice v okrese Louny
Libčeves
 obec v okrese Louny
Již v době předhistorické bylo území Libčeveska osídleno. Důkazem toho je řada vykopávek z této doby. V průběhu staletí se v celé oblasti střídala řada kmenů různých kultur, po nichž zůstalo mnoho zachovalých památek (hroby, pohřebiště, užitné předměty, ozdoby, atd.).  Kolem roku 500 po Kr. při...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Libčeves
 zámek v okrese Louny
Dominantou obce je libčeveský zámek, obsahující ve svém jádru raně středověkou tvrz. Vlastní zámek byl postaven na vyvřelém pahorku jižně od vsi a jednalo se o čtyř křídlou kromobyčejně členitou budovu, přičemž tři křídla byla zachována jako přízemní stavby a jižní křídlo bylo patrové. Hlavním přístupem byla vozová cesta začínající u vjezdu do hospodářského dvora na severovýchodě od zámku. Libčeve...

velký nárůst
Libčeves
 železniční stanice v okrese Louny
Liběšice
 obec v okrese Louny
První písemná zpráva pochází z roku 1281. Na území žije 725 obyvatel....

velký pokles
Libkovice
 osada v okrese Louny
Libkovice
 železniční stanice v okrese Louny

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)