Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kostel sv. Martina - Radomyšl
 kostel v okrese Strakonice
F. Kašička a B. Nechvátal ve své knize Radomyšl - proměny městečka uvádějí: Stavba kostela sv. Martina je tradičně spojována s okruhem stavební činnosti stavitelské hutě Bavorů ze Strakonic. Kostelík se starým patrociniem patří mezi prvních deset chrámů v Čechách zasvěcených tomuto svě...

mírný nárůst
Kostel sv. Martina - Střelské Hoštice
 kostel v okrese Strakonice
První písemná zmínka o hoštickém kostele pochází z roku 1384. O původním kostele se však nedochovaly žádné bližší informace. Jeho pozůstatkem po ničivém požáru v roce 1653, kdy vyhořel celý Kozlov a z Hoštic zůstaly tři usedlosti, může být kamenná křtitelnic...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Martina - Střížov
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Martina v němž byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova. Kostel má gotické kněžiště s barokní přístavbou....

střední pokles
Kostel sv. Martina - Žimutice
 kostel v okrese České Budějovice
Dominantou Žimutic  je kostel sv. Martina ze 13. století, v jehož presbytáři je velmi vzácná sklípková klenba, v hlavní lodi pak pozdně gotické malby a kazetový strop.   Bohoslužby se konají: NE  09:30 ...

mírný pokles
Kostel sv. Matěje - Bechyně
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Matěje - Bechyně (kostel) Původní stavba, jejíž vznik byl kladen do konce 13. a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka. Základ stavby tvoří pozdně gotické síňové dvoulodí s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky, hranolovou věží na severní straně a s obdélnou patrovou oratoří na jižní straně. Patrně ze 16. století ...

mírný nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Černice
 kostel v okrese Český Krumlov
Původní raně středověký kostel byl výrazně přestavěn na počátku 15. století, kdy byla mezi lety 1410 – 20 přistavěna sakristie s polygon.závěrem a následně polygonálně uzavřené kněžiště s chórovou věží nad vítěznými oblouky. Kostel prošel další výraznou stavebn&iacu...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Máří Magdalény - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Máří Magdalény - Jindřichův Hradec (kostel) Kostel sv. Máří Magdalény byl založen Jindřichem z Hradce počátkem třináctého století. Byl jednou z nejstarších staveb toho druhu ve městě. Původně byl součástí špitálu, později byl objekt připojen k jezuitské koleji se seminářem. Ta byla vybudovaná z důvodu příchodu jezuitů do Jindřichova Hradce. Roku 1615 bohužel kostel zachvátil požár. Na jeho základech byla vybudována kaple v pozdně-renesanční...

střední pokles
Původní kostelík z r. 1347 nechal vystavět Petr I. z Rožmberka. Současná novorománská svatyně pochází z r. 1861. ...

mírný pokles
Kostel sv. Máří Magdalény - Majdalena
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Dominantou obce Majdalena, je kostel sv. Máří Magdalény s gotickými prvky, který stojí na místě, kde kdysi stávala poustevnická kaple přestavěná na kostel ve 14. století snad některým pánem z rodu Vítkovců či Rožmberků, kteří vládli nad touto krajinou. Střední část kostel...

velký pokles
Kostel sv. Maří Magdalény - Zbytiny
 kostel v okrese Prachatice
Kostel postaven v l. 1752 – 54 podle plánů A. E. Martinelliho stavitelem F. Fortinem nad Zbytinami poblíž soumarské cesty, kde stála chátrající kaple. Již ve středověku zde byla poustevna s kapličkou. První zmínka o ní je r. 1395. V 16. stol. se zmiňuje lokalita „U sv. Magdaleny“. Podle barokní legendy...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Máří Magdalény - Řepice
 kostel v okrese Strakonice
Původně se jednalo o gotický kostelík sv. Jiljí z konce 13. století, který byl rozšířen v letech 1668 - 1670. Z původního kostelíka se dochovalo z části původní obvodové zdivo a severní portál z let 1240 - 1250. V roce 1773 byla ke kostelu přistavěna barokní severní věž (v roce 1704 vy...

obrovský nárůst
Kostel sv. Michaela - Horní Dvořiště
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv. Michaela - původní stavba z 2. poloviny 13. století, přestavěn v pozdně gotickém slohu počátkem 16. století. Barokně přestavěn po požáru v roce 1738.  Kostel svatého Michaela archanděla v Horním Dvořišti je poprvé připomínán již v roce 1252. Kostel byl založen Vokem z Rožmberka a jako farn&i...

velký nárůst
Gotický kostel sv. Michala byl postaven v letech 1380-1385....

velký pokles
Kostel sv. Michaela archanděla - Křemže
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel postaven pravděpodobně na konci 13. století. První známý kněz je zmíněn roku 1351. Patrony farnosti byli ve středověku páni z rodu erbu střely na hradu Smilenburku (ve Křemži?), kteří byli odnoží pánů ze Strakonic. Posledním majitelem Křemže z tohoto rodu byl Jan Smil z Křemže, jehož syny roku 1444 Oldřich z Rožmberka d...

velký pokles
Kostel sv. Mikuláše - Horní Stropnice
 kostel v okrese České Budějovice
Budova farního kostela sv. Mikuláše i celého náměstí prodělala v devadesátých letech XX. století kompletní rekonstrukci, jejímž výsledkem je současný vzhled stavby a okolního prostranství, jenž je pýchou celé kulturní veřejnosti....

střední pokles
Kostel sv. Mikuláše - Laziště
 kostel v okrese Prachatice
Nejvýznamnější stavební památkou je pak bezesporu již zmíněný kostel sv. Mikuláše se vzácnými freskami, nesoucími znaky pánů z Růže. Z původní románské stavby se dochovalo hrubé zdivo obdélné lodi a jižní portál. Gotika je pak zachycena především v presbytáři, který byl později přeměněn v kapli sv. Jana Nepomuckého a z gotické přestavby pochází i věž. Dalších, i když ne příliš rozsáhlých úprav se ...

velký pokles
Kostel sv. Mikuláše - Lnáře
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Mikuláše - Lnáře (kostel) Původně farní kostel sv. Mikuláše byl postaven nejspíše v průběhu první poloviny 14. století. Podle vyobrazení šlo o prostou jednolodní stavbu s pravoúhlým kněžištěm, sanktusovou vížkou a samostatnou zvonicí. První písemná zmínka o kostele a farnosti pocház&...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Ševětín
 kostel v okrese České Budějovice
Nejvýznamnější památkou obce je raně gotický kostel sv. Mikuláše s třípatrovou barokní věží. V roce 1993 byly při opravě kostela odhaleny gotické malby z poloviny 14. století....

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Soběnov
 kostel v okrese Český Krumlov
Jde o památkově cenný areál s kostelem sv. Mikuláše, který je obklopen hřbitovem, který je ohraničený ohradní zdí se nachází v severní části obce Soběnov, na vyvýšeném místě a v blízkosti návsi. Severně od kostela je situována márnice, kter&aac...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Štěkeň
 kostel v okrese Strakonice
Při západním okraji obce Štěkeň se nachází areál kostela sv. Mikuláše. Součástí nemovité kulturní památky je vlastní kostel obklopený hřbitovem s ohradní zdí s bránou, kaplí B. Hrohu (kostnicí) na jihu a křížem před východním průčel&iacu...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Mikuláše - Vacov
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Mikuláše - Vacov (kostel) Nejstarší kostel ve Vacově byl zřejmě dřevěný. Kamenná stavba je doložena po roce 1588, kdy ves získali Kocové z Dobrše. Roku 1757 ji poškodil požár, oprava skončila až roku 1785. Roku 1886 byla jako nevyhovující zbořena, nahradil ji nový novogotický kostel podle projektu architekta Jana Sedláčka, p...

střední nárůst
Kostel sv. Oldřicha - Loučovice
 kostel v okrese Český Krumlov
Gotický kostelík sv. Oldřicha z r. 1361 přestavěn barokně v letech 1640-1644. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter zástavby sídliště a svou hmotou se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech prakticky ze všech stran i okolních kopců a v...

střední nárůst
Kostel sv. Oldřicha - Nové Sady
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Oldřicha - Nové Sady (kostel) Farní kostel uprostřed hřbitova v gotickém slohu, přestavěný z románského. ...

střední nárůst
Kostel sv. Ondřeje - Hlavatce
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Ondřeje - Hlavatce (kostel) V Hlavatcích se nachází kostel sv. Ondřeje. Kdy byl kostel původně postaven, není přesně známo. Je však jisté, že původní stavba byla gotická. Nejstarší částí chrámu je presbytář, který stavebně pochází pravděpodobně z počátku 14. století. Roku 1354 se totiž...

střední pokles
Kostel sv. Ottona - Deštná
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Panny Marie a sv, Mikuláše - Rožmberk nad Vltavou (kostel) Děkanský kostel sv. Mikuláše a P. Marie stojí v čele trojúhelníkového náměstí.  Podle farní pamětnice v Rožmberku nad Vltavou (někdejším Nižším Brodě) byla plebánie již v roce 1150. Zřejmě zde stávala dřevěná kaple nebo kostelík, který patřil k faře Zá...

velký pokles
Na mírném návrší nad obcí je umístěn jednolodní, románský kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s výraznou vertikálou mohutné hranolové věže na západní straně. Kolem kostela je hřbitov obehnaný ohradní zdí, která je uvnitř členěna lichými půlkruhov...

mírný pokles
HODNOCENÍ
95 %
Kostel sv. Petra a Pavla - Cizkrajov
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Na příkrém skalnatém ostrohu přímo v centru vsi se nachází největší dochovalá stavba v Cizkrajově, farní kostel sv. Petra a Pavla. Se stavbou se začalo již ve 13. století, předpokládá se však, že jeho dnešní pozdně gotická podoba pochází z doby, kdy v Telči vl&aacu...

střední nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Kaplice
 kostel v okrese Český Krumlov
Raně středověký kostel několikrát přestavován. Koncem 14. století postaven nynější presbytář, kolem roku 1500 sklenuto dvoulodí. 1509 poškozen požárem. 1740 zvýšena věž o patro. 1912 – kostel opraven a vymalován. Farní kostel sv. Petra a sv. Pavla spolu se sousedním kostelem sv. Flori&...

mírný pokles

    Strana: 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)