Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Jedná se o prastarý filiální gotický kostel sv. Václava. V roce 1906, při jeho opravě, byly uvnitř i vně kostela objeveny vzácné fresky (asi z 15. stol.), a to hlavně na vnější straně presbyteria....

mírný pokles
Kostel Panny Marie Bolestné - Dobrá Voda
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Panny Marie Bolestné - Dobrá Voda (kostel) Jednou z vrcholných barokních památek jižních Čech je poutní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Především díky působení významných pražských umělců Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Václava Vavřince Reinera patří kostel k nejpozoruhodněj&sc...

střední nárůst
Kostel Panny Marie Bolestné - Horní Planá
 kostel v okrese Český Krumlov
Na vrchu zvaném mons Vitkonis nebo Při studánce Dobrá Voda byla již roku 1667 postavena dřevěná kaple se soškou Bolestné Panny Marie. Datované oběti počínají rokem 1668. Když časem kaple sešla, byla s povolením arcibiskupské konsistoře ze dne 30. března 1707 opět z dřeva vystavěna. Soška Panny Marie byla i...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Podnětem ke vzniku poutního místa na Podsrpu byl nález sochy Panny Marie, jež stávala na strakonickém mostě a kterou při povodni v roce 1718 ji strhla voda a odnesla ji za město. Rolník, který sochu nalezl, ji postavil u svého pole a zbudoval pro ni přístřešek. Brzy sem začali putovat věřící z široké...

velký nárůst
Barokní kostel byl postaven r. 1722 tehdejším majitelem omlenického zámku Antonínem hrabětem Janem Ant. Nytzem. Zasvěcen byl Panně Marii Bolestné a sv. Janu Nepomuckému. Zařízení kostela pochází z 18. století. Hlavní oltář je mramorový, různobarevný s točitými sloupy s ba...

obrovský nárůst
Kostel Panny Marie Dobré Rady - Pohoří na Šumavě
 kostel v okrese Český Krumlov
Pozdně barokní kostel postavený mezi lety 1783 - 1791 je jedním z posledních dochovaných pozůstatků vsi Pohoří na Šumavě. Jedná se o jednolodní kostel se zřícenou lodí, z niž zbyla část obvodového zdiva. Poté byla z iniciativy okrašlovacího spolku Terezie zahájena obnova ko...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Panny Marie Karmelské - Kostelní Vydří
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
V roce 1694 koupil zdejší panství nový majitel Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergů. V té době se mezi lidmi vyprávělo, že kolem Boží muky na kopci nad vesnicí se někdy ukazuje zvláštní záře. Zbožný šlechtic se v Telči radil s Felixem Karlem Slavatou, který byl knězem a řeholníkem Ř&aacut...

obrovský nárůst
Kostel Panny Marie Sněžné - U Svatého Kamene
 kostel v okrese Český Krumlov
Jednolodní kostel s trojbokým závěrem stojí v lokalitě Svatý Kámen, jižně od Rychnova nad Malší. Kostel je barokního původu z let 1653 - 1701. Po postupné devastaci byly klášterní ambity, které kostel svíraly na východní straně, v 70. letech zbořeny. filiální kost...

obrovský nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Husinec
 kostel v okrese Prachatice
Kostel Povýšení sv. Kříže - Husinec (kostel) Kostel Povýšení sv. Kříže tvoří dominantu Prokopova náměstí v Husinci. Původně gotická stavba s pozdější mi přestavbami si dodnes uchovala některé cenné původní stavební prvky, jako jsou např. část okenní kružby v presbytáři, odstupňované opěrné pilíře. Pam&...

mírný pokles
Pravoslavný kostel....

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Při západním okraji obce Čestice, na zalesněném návrší nad obcí, které bylo využito k výstavbě poutního místa, se nachází soubor památkově chráněných staveb datovaných do 18. a 19. století. Jedná se o cenný architektonický, urbanistický a kraji...

mírný pokles
Kostel Proměnění Páně - Pacelice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel Proměnění Páně - Pacelice (kostel) Barokní poutní kostel na vrchu Křesovec byl vystaven pravděpodobně podle plánů architekta K.I.Dientzenhofera v letech 1763-1765. Prostá drobná stavba má monumentálně ztvárněné štítové průčelí s římsami. Dochovaný interiér včetně konstrukcí (klenby). Původně zde stávala m...

mírný pokles
Kostel Proměnění Páně na hoře - Tábor (kostel) Bohatá historie kostela je pojednaná v mnoha publikacích, proto je zde pojednána pouze velmi stručně. Počátky kostela nutno klást do druhé poloviny patnáctého století. Nejdříve vznikla patrně věž, která podmínila nepravidelné východní ukončení trojlodí. Klenba trojlod&iac...

střední nárůst
Kostel Rozeslání svatých Apoštolů - Dub
 kostel v okrese Prachatice
Starší literatura uvádí, že kostel v Dubu pochází již z roku 1666, ale pro potvrzení tohoto údaje se nám nezachovaly žádné písemné doklady. Ale již v roce 1689 při prodeji statku Dubu je vzpomenuto zámecké kaple, další písemný doklad je z roku 1746 při křtu. To je také nejstarší doklad o zasvěcení dubské zámecké kaple. Svátek Rozeslání sv.apoštolů připadá na 15.července. Dubská pouť tedy každo...

střední pokles
Kostel Srdce Ježíšovo - Malšín
 kostel v okrese Český Krumlov
Gotický kostel Srdce Ježíšova v Malšíně byl postavený někdy v 15. či 16. století na místě původního raně gotického kostelíka sv. Magdalény. Ten tvoří sakristii dnešního kostela. Roku 1593 byl renesančně přestavěn, roku 1677 barokně a v druhé polovině 19. století prošel &u...

mírný pokles
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Čestice
 kostel v okrese Strakonice
Už z daleka je vidět věž románského kostela Stětí Sv. Jana Křtitele z počátku 13. století, nejcennější stavební památku v obci, jehož východní část od triumfálního oblouku, presbyteriář a kněžiště byla přestavěna ve slohu rané gotiky. Hlavní oltář je dřevěn&ya...

velký nárůst
Kostel sv. Alžběty - Blažejov
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Alžběty se připomíná v roce 1359, kdy zdejší farář z vůle vrchnosti přešel ke kostelu sv. Michaela archanděla v (horní) Pěně. Pěnský farář šel do Číměře. Patronátní právo k blažejovské faře a ke zdejšímu kostelu uplatňovali jindřichohradečtí komturové z ...

mírný pokles
Kostel sv. Anny - Lhota u Svaté Anny
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Anny - Lhota u Svaté Anny (kostel) Poutní areál sv. Anny je situován SV směrem od obce Kraselov, u silnice z Kraselova do Lhoty u sv. Anny. Areál se nachází na vyvýšenině, ke které vede cesta lemovaná stromy. Uzavřený areál tvoří kostel se sakristií, kaplí a oratoří a bytem kaplana, ambity kolem kostela, v jejichž roz&i...

střední pokles
HODNOCENÍ
48 %
Kostel sv. Anny - Libinské Sedlo
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Anny - Libinské Sedlo (kostel) Kostel sv. Anny se nachází v centru obce při hlavní silnici Prachatice – Volary (Zlatá stezka). Původně gotický kostel z 1. čtvrtiny 14. století, pozdně gotické úpravy, věž 2. polovina 16. století, barokní klenba sakristie, kruchta 19. století Kostel je orientovaný. Orientovaný jednolodní kost...

velký nárůst
Kostel sv. Anny - Věžovatá Pláně
 kostel v okrese Český Krumlov
Zděný jednolodní kostel s trojbokým závěrem v centru obce Věžovatá Pláně z roku 1800 stojí na místě staršího dřevěného kostelíku. Roku 1870 byla přistavěna věž. ...

mírný pokles
Západním směrem od obce Nihošovice, na vršku, se nachází kaple sv. Antonína. Centrální stavba je čtvercového půdorysu (ze čtyř stran přiléhají loď, kněžiště a dvě boční kaple) se dvěmi věžičkami s cibulovitými báněmi. Kaple byla zřízena v roce 1693 Františkem V. Chřepick...

mírný pokles
Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla - Hosín
 kostel v okrese České Budějovice
Původní kostelík sv. apoštolů Petra a Pavla byl postaven v románském slohu v době mezi druhou polovinou 11. století a koncem století následujícího. Nedostatečná kapacita objektu vedla ve 13. století k vybudování nového, raně gotického chrámu. Starý kostelík v&scaro...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Malonty
 kostel v okrese Český Krumlov
Památkou je kostel sv. Bartoloměje – původně gotická kaple sv. Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století. Roku 1400 přistaven presbytář, pak koncem 15. století kostel rozšířen na dvoulodní chrám. Zařízení je barokní, vznikl kolem roku 1710, je s bohatou sochařskou výzdobou. Zvony nesou leto...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Milevsko
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Bartoloměje - Milevsko (kostel) Novorománská stavba z r. 1866 na náměstí byla zbudována na místě starého kostelíka z přelomu 15. a 16. století....

mírný pokles
Ratibořice jsou obec starší než Ratibořské hory a také kostel zde stál dřív. Gotický opevněný kostel stál na konci 13. století, byl přestavěn roku 1849 po požáru. Kostel stojí na hřbitově na vyvýšenině nad rybníkem uprostřed obce, je také jednolodní, se zaklenutým presbyt...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Slavkov
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel byl zbudován roku 1313 původně jako kaple sousední tvrze. Počátkem 16. století byla přistavěna patrová sakristie a v kněžišti vložen pozdně gotický kamenný sanktuář. V letech 1800 – 1801 byla přistavěna nynější loď. V roce 1893 byl kostel opraven. Kostel se nalézá ve středu obce při cestě...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Vimperk II
 kostel v okrese Prachatice
Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje pochází z roku 1279. Kostel upravován barokně r. 1708 po požáru a novogoticky obnovován ( průčelí s věžičkou) r. 1857. V roce 1971 opravován. V současnosti (2005-2007) probíhají práce na sanaci vlhkosti zdiva. Na přelomu 19. a 20. století zřízen nový hřbitov. Star&ya...

střední nárůst
HODNOCENÍ
15 %

    Strana: 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)