Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Korytný rybník - Albrechtice
 rybník v okrese Strakonice
Rybník v severovýchodní části katastru Albrechtic. ...

obrovský nárůst
Koryto
 část obce v okrese Prachatice
Leží ve vzdálenosti 9 km jihozápadním směrem od Prachatic. Nejstarší písemná zpráva se zachovala z roku 1393 ve formě Hunczurisch. V roce 1395 je poprvé doložen i český název Koryto, který se udržel do 17. století. V roce 1600 zde žilo...

obrovský nárůst
Košice
 obec v okrese Tábor
První zmínka o obci Košice pochází z roku 1252. Majitelé vsi se různě měnili, původně patřili k hradu Choustník, r.1454 přešli pod Brandlín.V 15.století zde byli dva páni, část patřila zemanskému dvoru Jana Rohlíka, zbytek obce držel Kunštát z Tučap.Po vlastnictví Choustn&i...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Košín
 obec v okrese Tábor
Historie obce Košín sahá do přelomu 14. a 15. století ačkoliv první zmínky jsou velice nejasné. Z roku 1379 pochází zmínka o obci Kossyna, archepi ad Chynow (Košín v panství chýnovském); jistý Odolen z Košína (zemřel 1398), erbu orlice, byl farářem v Křemži. Jistější zprávy máme pak od roku 1407, kdy se připomíná vladycký rod Košínův z Košíně (původní název obce zněl pravděpodobně Košíň) se znakem...

velký nárůst
Kostel - Jílovice
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel - Maršov
 kostel v okrese Tábor
Kostel - Slavče
 kostel v okrese České Budějovice
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel - Staré Hodějovice
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel - Svatý Jan nad Malší
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel - Třebětice
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Pod mohutnou klenbou prastarých lip se skrývá malý poutní kostelík sv. Anny a hned vedle něj filiální barokní centrální šestiboká kaple sv. Anny nad pramenem, o němž se odedávna vypráví, že je léčivý. Podle pověsti objevil léčivou moc pramene sedlák, který tam přivedl slepého koně, jenž se vyválel v bahně a prohlédl. Stará mohutná lípa u kapličky v lázních je patrně nejstarší strom v kraji. V r...

střední nárůst
Kostel Církve bratrské - Husinec
 kostel v okrese Prachatice
Kostel Církve bratrské - Husinec (kostel) Objekt původní modlitebny v Husinci, v sousedství rodného domu mistra Jana Husa byl dokončen roku 1893. Později stavebně upravován a slavnostní otevření nově přestavěné modlitebny se konalo 13. října 1985. Církev bratrská: je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní kře...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Církve československé husitské - Křemže
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel pochází z roku 1930. ...

mírný pokles
Kostel Církve československé husitské - Tábor (kostel) Sbor Božích bojovníků Církve československé husitské v Táboře je postavem ve svahu  mezi ulicemi Dr. K. Farského a Budějovickou ulicí. Jde o moderní puristickou stavbu pražských architektů - Václava Vejrycha a Jaroslava Kabeše. Ti k patě Sboru upnuli i věž, která je vysoká 34 metry. Na n&i...

stgnace
17.12.1904 - sepsána trhová smlouva na změnu práva vlastnického na stavební pozemek pro kazatelskou stanici farního sboru v Horních Dubenkách evang. církve a. v. v Jindřichově Hradci na stavbu kostela v J. Hradci19.6.1905 - vložení trhové smlouvy do pozemkové knihy 22.8.1905 - zpracování plánu kostela pro stavební povolení architektem M.Blechou a výběr realizační firmy pana F. Černého 25.9.1905 - ...

obrovský nárůst
Kostel Jména Panny Marie - Sepekov
 kostel v okrese Písek
Základní kostel chrámu byl položen roku 1730. O jeho stavbě rozhodl strahovský opat Marian Herman. Dokončení chrámu je datováno do roku 1733 , kdy sem byl slavnostně přemístěn Milostný obraz Panny Marie Sepekovské a na druhý den byl kostel vysvěcen ku cti Jména Panny Marie světícím Biskupem Janem Ru...

obrovský nárůst
Kostel Nalezení sv. Kříže se nachází při hlavní silnici Vimperk-Horní Vltavice na jižním okraji obce. Kostel je orientovaný. Samostatná památka, chrání se kostel a pozemek st. p. č. 4. Ohradní zeď ani kamenný kříž JZ od kostela nejsou předmětem památkové ochrany. Exteriér...

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí P. Marie - Rožmitál na Šumavě
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel farní, byl jím již r. 1259, kdy odevzdána jeho farní správa klášteru Vyšebrodskému. Za husitských válek byl opuštěn, až od roku 1638 opět ujal se onen klášter správy. Hlavní oltář z roku 1770, původně gotický se zachovalým presbytářem a zdivem věže. O...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bavorov
 kostel v okrese Strakonice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bavorov (kostel) Vrcholně gotický kostel ze druhé poloviny 14. století. V roce 1604 byla přistavěna velká věž. Po požáru v polovině 17. stol. nově zaklenut. V letech 1905–1908 regotizován podle plánů J. Mockera. Bohoslužby se konají: NE  08:00 ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Blatná
 kostel v okrese Strakonice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Blatná (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalého hřbitova, kde se nalézají ambity, kaple sv. Michala a zvonice je situován západně od náměstí při cestě ke hradu. Kostel je dvoulodní stavba s protáhlým, polygonálně uzavřeným presbytářem doprovázeným na severní stra...

střední nárůst
Dominantu obce tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, který stojí na nejvyšším místě v obci v nadmořské výšce 441 m. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1359. Později patřil jako filiální k faře v Kardašově Řečici, v letech 1752-1807 byla v Drahově expo...

střední pokles
HODNOCENÍ
20 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Dubné
 kostel v okrese České Budějovice
Chrám Nanebevzetí Panny Marie je raně gotický, připomínán již ve 14. stol. (presbytář). Portál na severní straně lodi je z let 1340-50. V r. 1525 byl kostel upraven jako dvoulodní se síťovou klenbou nesenou třemi pilíři. Teprve v r. 1575 byla postavena věž. Kostel byl dále stavebně upravován v r. 1730 – rozšířena okna, přistavěna předsíň před západním průčelím a sakristie. V r. 1784 byl okolo kost...

střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Dvory nad Lužnicí
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Dvory nad Lužnicí (kostel) Barokní kostel pochází z roku 1788. V roce 1854 byl renovován hlavní oltář, kazatelna a vstupní vchod. V kostele se nachází také rokoková kazatelna či nové lavice, které byly zhotoveny v r. 2010.   Bohoslužby se konají: NE  08:15ÚT  18:00 ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jindřichův Hradec (kostel) Tento kostel je cennou gotickou stavbou. Pochází z 60. a 70. let 14. století. Stavba byla postupně rozšiřována a upravována až do konce 17. století. Po požáru v roce 1801 byl kostel znovu opraven a znovu zaklenut....

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jinín
 kostel v okrese Strakonice
...

mírný pokles
CENA OD
170
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Kájov
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Kájov (kostel) Areál kájovského kostela s kostelíkem Zesnutí Panny Marie, farou a hospicem tvoří zcela ojediněle zachovalý celek. Nejstarší stavbou komplexu je původní raně gotický kostelík Zesnutí Panny Marie z druhé poloviny 13. století, hlavní budovou pak je poutní kostel Nanebevzetí...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Modrá Hůrka
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Modrá Hůrka (kostel) Kostel byl původně gotický. Pochází asi z 1. poloviny 14. století V 2. polovině 16. století pak upraven renesančně. Poslední barokní úpravy pocházejí z roku 1744. Areál kostela Nanebevzetí P. Marie se nachází na návrší, uprostřed obce obklopený ohradní zd&iacu...

mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Netolice
 kostel v okrese Prachatice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Netolice (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný v druhé polovině 13. století v gotickém slohu, patří k dílům stavební huti kláštera Zlatá Koruna. Po požáru roku 1619 došlo ke zhroucení krovu a klenby lodi i presbytáře, které byly obnoveny v raně barokní úpravě až na konci třice...

stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Rancířov
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl původně gotický opevněný kostel s dřevěným ochozem. Na schodišti před kostelem jsou socha sv. Martina a sv. Jiřího na koních a sv. Anny a sv. Jáchyma z doby kolem roku 1765 zhotovené z eggenburského vápence. Obecní pečeť je doložena ze 70. let 18. století. V pečetním poli je zobrazeno srdce z něhož vyrůstají tři květiny na stopkách....

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí uprostřed malého nenápadného náměstíčka, které bylo do začátku 18. století pohřebištěm. Především díky vysoké městské věži vytváří hlavní dominantu města. Nejstarší objekt zde byl vybudován koncem 13. stolet...

velký pokles
HODNOCENÍ
77 %

    Strana: 1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)