Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Rakovník

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 267                Mapa
Kostelík sv. Prokopa - Mutějovice
 kostel v okrese Rakovník
Kostelík sv. Prokopa - Mutějovice (kostel) Kostel na západním okraji obce byl postaven v letech 1740 až 1744 na paměť odeznění morové nákazy. Stavbu financovali zdejší osadníci. V padesátých letech 19. století byl podle návrhu stavebního ředitele Křivoklátu J. Jirusche pseudorománsky upraven do dnešní podoby. Stavba je o...

střední pokles
Kounov
 obec v okrese Rakovník
Podle pověsti stál původně na místě nynějšího Kounova pouze osamělý hospodářský dvůr muže jménem Kuna. Kolem dvora pozvolna přibývala nová stavení, až vytvořila ves, která podle držitele dvora dostala jméno Kunova ves – Kounov. Co je pravdy na pověsti o Kunově dvoře nevíme, podle archeologických nálezů však lidé žili ve zdejším kraji už dávno předtím, než se tu usadil bájný Kuna. Nejstarší archeol...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kounov
 železniční stanice v okrese Rakovník
Kounovské kamenné řady
 záhada v okrese Rakovník
Kounovské kamenné řady (záhada) Na kamenné řady upozornil poprvé v roce 1934 tamní(kounovský) učitel Patejdl. Jejich vznik je ovšem datován zhruba do období sedmého století před Kristem - tvoří je křemencové balvany a v současné době jsou rozmístěny v mlází i v lese. Velikostí jsou od 0.8 metru až několik metrů - tvoří dohromady 14 úplných řad, dlouhých od 400 do 350 metrů. A celkem jich je na dva a půl tisíce. Zajímavé je, že n...

mírný pokles
HODNOCENÍ
78 %
Koupaliště - Městečko
 koupaliště v okrese Rakovník
Kozojedy
 obec v okrese Rakovník
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krakov
 obec v okrese Rakovník
V povědomí obyvatel vesnice a okolí se tvrdošíjně udržuje verze výkladu jména Krakov a Krakovec – vesnice a hrad, kterou zpopularizoval už téměř před sto lety, totiž v roce 1912, Jan Renner v knize Popis okresu Rakovnického politického a školního. Autorem výkladu, podle něhož Krakov a také Krakovec jsou místem sídla Kroka, otce kněžny Libuše, o které pověst zná každé i malé dítě, je nejslavnější č...

mírný pokles
Krakovec
 obec v okrese Rakovník
Historie obce je úzce spojená s hradem Krakovec. Obec Krakovec byla založena podle první písemné zmínky v roce 1370 a osada Zhoř v roce 1383. Původně byly domy budovány při obou březích potoků pod hradem. Postupně se obydloval i ostroh, kde je dnes více domků než v údol&ia...

obrovský nárůst
Krakovec
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Krakovec (zřícenina hradu) Hrad Krakovec byl vystavěn kolem roku 1383 pro předního muže královského dvoru,oblíbence Václava IV, Jíru z Roztok.tento velmi výstavný hrad je znám především jako poslední útočiště Jana Husa před jeho odchodem do Kostnice.Hrad byl v 16 stol.renesančně upraven a ještě počátkem 2 pol.17...

velký pokles
HODNOCENÍ
30 %
CENA OD
50
Kroučová
 obec v okrese Rakovník
Obec Kroučová je na severozápadě Středních Čech, téměř na samém okraji bývalého okresu Rakovník, na severozápadě Středočeského kraje.. Po zrušení Vrchnostenských úřadů připadla obec do Rakovnického kraje a do Slánského okresu. Tak tomu bylo až do roku 1949. Tehdy připadla k okresu Novostrašeckému. Od roku 1960 patřila pod okres Rakovník. V roce 2002 byly okresy zrušeny a Kroučová připadla do kra...

mírný pokles
HODNOCENÍ
48 %
Krty
 obec v okrese Rakovník
Původ obce Krty je ryze Slovanský, jednak je typická okrouhlice.Jméno obce jest podle pověsti jménem jistého čeledína. Stařešina rodu se jmenoval Krtek od slovanského jména a tudy povstalo jméno Krty. Není žádných zpráv, že by obec Krty byla osídlena již v pravěku, t...

střední pokles
Krty
 železniční stanice v okrese Rakovník
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Krupá
 obec v okrese Rakovník
Obec Krupá se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník 8 km severně od okresního města, na úpatí přírodního parku "Džbán" na křižovatce silnice č. I/6 Praha - Karlovy Vary a II/229 Rakovník - Louny . První zmínka o obci je z roku 1353 a název je odvozen od slova hrubá, velká tedy ves nebo hora. Jednou z nejstarších budov, která se zachovala je památný kostel sv.Gotharda. Stojí jižně za ob...

mírný pokles
Krušovice
 obec v okrese Rakovník
Prvním známým vlastníkem osady ležící na okraji hlubokých lesů byl před rokem 1356 pan Vilém Zajíc z Krušejovic. Ve vsi bývalo manství hradu Křivoklátu, jehož obrany se měl účastnit jeden zdejší “jonák” s kuší a šípy. Již z roku 1581 se zachoval nejstarší doklad o místní výrobě piva. V Krušovicích stál tehdy při tvrzi pana Jiříka Bírky z Násilé pivovar s kamennou spilkou. O dva roky později koupil...

mírný pokles
Krušovice
 zámek v okrese Rakovník
Na základech původní tvrze byl postaven v 1. polovině 18. století zámek, upravován roku 1817 za Fürstenberků. Do roku 1945 patřil Fürstenberkům, dnes je součástí krušovického pivovaru. Veřejnosti je nepřístupný. ...

střední nárůst
Křivoklát
 hrad v okrese Rakovník
Křivoklát (hrad) Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Křivoklát byl nekolikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Roma...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Křivoklát
 městys v okrese Rakovník
Dějiny obce Křivoklát jsou úzce spjaty s dějinami stejnojmenného hradu.   Ten byl založen uprostřed hlubokých lesů na počátku 11. století českými knížaty. Na přelomu 14. a 15. století začala v křivoklátském podhradí vznikat prvá obydlí drobných řemesln&iacut...

velký pokles
Křivoklát
 vodní mlýn v okrese Rakovník
vodní mlýnKřivoklát, čp.117...

mírný pokles
Křivoklát
 železniční stanice v okrese Rakovník
Lašovice
 obec v okrese Rakovník
První písemná zpráva pochází z roku 1143. Na území žije 121 obyvatel. ...

mírný pokles
Lašovice
 železniční stanice v okrese Rakovník
Letiště Rakovník
 letiště v okrese Rakovník
Lipový vrch
 vrchol v okrese Rakovník
Lišany
 obec v okrese Rakovník
Jméno Lišany je odvozeno od slova lísa, čímž se rozuměl nízký listnatý les, související s lískou. Proto Palacký, dle základu slova, psal správně Líšany. Ovšem dle jiných zdrojů, základ jména tvoří slovo lysý. Snad Lišany byly vsí ...

mírný pokles
Litinový kříž - Přerubenice
 kříž v okrese Rakovník
Kříž ve středu obce. ...

mírný pokles
Loutkářský spolek Před branou - Rakovník
 divadlo v okrese Rakovník
Pořádání loutkových divadelních představení pro děti....

střední pokles
Lubná
 obec v okrese Rakovník
Obec leží 4 km jihozápadně od okresního města Rakovníka na silnici spojující Rakovník s Kralovicemi a na silnici spojující Rakovník s významnou památkou celonárodního věhlasu Krakovcem.Do povědomí široké veřejnosti se Lubná dostala v souvislosti s objevem prvního paleolitického sídliště v Čechách v roce 1890. K nálezu došlo na sprašových svazích při Černém potoce a tento objev se řadí k nejvýznamn...

střední nárůst
Lužná
 obec v okrese Rakovník
Kdy přesně Lužná vznikla nám sice není známo, víme však, že je nejstarší osadou starodávného Rokytenska, jehož obyvatelé náleželi k hlavní větvi českého národa a byla poddána přímo knížeti Krokovi. Lužná byla jměním komorním, patronátní ...

mírný pokles
Lužná u Rakovníka
 železniční stanice v okrese Rakovník
Lužná u Rakovníka (železniční stanice) Ze stanice jezdí osobní a spěšné vlaky a rychlíky směr Rakovník, Kladno, Praha-Masarykovo nádraží, Jirkov, Praha-Bubny a Kladno-Ostrovec. ...

obrovský nárůst
Malinová
 obec v okrese Rakovník
...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Malý dvorský rybník
 rybník v okrese Rakovník
Markův rybník
 rybník v okrese Rakovník
Mileč
 vrchol v okrese Rakovník
Milíčov
 osada v okrese Rakovník
Milostín
 obec v okrese Rakovník
Obec Milostín leží severozápadně od města Rakovník, na pohraniční čáře okresu Rakovník a Žatec. Je původu prastarého - pohanského. Jeho vznik se datuje do 12. století, přesněji kolem roku 1100, kdy při stavbě hradu Křivoklát je již o něm zmínka. O vzniku obce se dozvídáme z pověstí, kde na pozemku zvaném "Na rovinách" stál v dobách pohanských hrad, který založil jakýsi Milosta a dle něj pak nazvan...

velký nárůst
Milý
 obec v okrese Rakovník
Milý leží v nejsevernější části rakovnického okresu. Milý vznikl v době vlády krále Jiřího z Poděbrad..První písemná zpráva pochází z roku 1381. Historie obce je úzce spjata s vladyky z Neprobylic. Již roku 1365 je zmínka o Stanislavu z Neprobylic,který ještě z dalšími navrhoval na kvílickou faru kněze Mikuláše,který pocházel z rodu kutrovických vladyků. V předhusitské době nevlastnil pouze jeden ...

mírný pokles
Městečko
 obec v okrese Rakovník
Městečko (obec) Počátky osídlení oblasti dnešního Městečka spadají až do 10. století. Vznik samotné obce byl úzce spjat s výstavbou blízkého hradu Křivoklát. V polovině 13. století, kdy proběhla rozsáhlá přestavba a výstavba Křivoklátu, na hradě nastal nedostatek místa pro rodiny ...

obrovský nárůst
Městečko u Křivoklátu
 železniční stanice v okrese Rakovník

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)