Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Běloky
 obec v okrese Kladno
Původ jména Běloky je nejasný. Podle mnohých pramenů vzniklo jméno "Běloky" ze slova "běloocí" - což by označovalo nemoc původních obyvatel vsi. Jiná teorie mluví o jménu vlastníka vsi...Přijde mi to ovšem poněkud přitažené za vlasy...podle mého laického pohledu by spíš mohlo jí...

střední pokles
Bělušice
 obec v okrese Kolín
Z nejstarší historie Bělušic se zachovalo velmi málo, převážně jen pověsti. Skutečností je, že původně několik bělušických stavení a málo polností, bylo jedině v katastru Labské Týnice (Týnec nad Labem), kde se v gruntových knihách uváděla tato osada názvem...

obrovský nárůst
Biotop - Jince
 přírodní koupaliště v okrese Příbram
Přírodní koupaliště se systémem přírodního způsobu čištění vody (biotop). Uzavřený oplocený areál na sz. okraji obce v blízkosti Ohrazenického potoka.Jedná se o vodní nádrž nepravidelného tvaru se dnem z nepropustné pryžové plachty zamezující komunika...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Běrunice
 obec v okrese Nymburk
Přestože Běrunicko bylo osídleno již od nejstarších dob, což dokazují nálezy vypíchané keramiky na Střihově, klíny a sekeromlaty z nejmladší doby kamenné pocházejí z Běrunic, Dlouhopolska, Kněžiček, Nového a Velkých Výklek, objevila se první písemná zmínka t...

obrovský nárůst
Běrunice
 železniční stanice v okrese Nymburk
Běštín
 obec v okrese Beroun
První zmínka o obci pochází z roku 1380, kdy byl v Jincích  farářem Alexius Bezčín, který byl prvním známým členem svobodného rodu vladyků z Běchčína, kterým Běštín náležel. Rod z Bezčína se připomíná ještě roku 1443, kdy Havel Hovorka z Bezč&iac...

obrovský nárůst
Bítouchov
 obec v okrese Mladá Boleslav
Dle dějinné paměti okresu mnichovohradišťského jsou zmínky o naší obci již v XII. století, kdy obce dostávaly jména po svých starších. V tomto století jest zmínka o jméně naší obce podobné : "Bitúchův Dvůr" , později se přeměnilo na" Bítúchov" a v nov...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Blahotický rybník I a II - Blahotice
 rybník v okrese Kladno
V Blahoticích se na Červeném potoce nachází Blahotický rybník, ve skutečnosti rozdělený hrází s polní cestou na rybníky dva - malý (plocha 5,3 ha, objem 80 tisíc m³) a velký (plocha 16,2 ha, objem 483 tisíc m³). ...

stgnace
Bláhova Lhota
 vodní mlýn v okrese Příbram
Křížkův vodní mlýn se nachází na JZ okraji osady u Počepického potoku....

mírný pokles
Blažejovice
 obec v okrese Benešov
Blažejovice, statutární obec jejíž součástí je osada Vítonice, která leží na západ od Blažejovic asi 1,5 km. Nadmořská výška obce 432 až 450 m. Nejvyšší bod nad obcí kopec Stráž 547 m.Celková výměra katastru 463 ha včetně katastru V&i...

střední pokles
Blažejovický vrch
 vrchol v okrese Benešov
Blevice
 obec v okrese Kladno
Ve vzdálenosti sedmi kilometrů jižně od Velvar se na konci půvabného údolí nacházejí Blevice. Ačkoliv je obklopuje několik dalších blízkých vesnic, zůstává obec až do poslední chvíle návštěvníkům zakryta terénem a lesíky. Dodnes tu lidé připomína...

mírný pokles
Blinka
 osada v okrese Kolín
Obec je poprvé doložena v roce 1360, kdy se bratři Pavel a Václav z Jenštejna zavázali platit plaňanskému faráři daň ze svých dvorů v obci Blýn. Později se obec vzpomíná jako Plyna, Blina a nokonec Blinka. Roku 1755 koupil Blinku Filip Nerius Krakovský hrabě z ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Bludiště - Mratín
 bludiště v okrese Praha-východ
Bludný
 vrchol v okrese Rakovník
Bludný (vrchol) Řídce porostlý vrch jihovýchodně od Skryjí. Ze severu jej obchází zelená turistická trasa...

mírný pokles
Bludov
 obec v okrese Kutná Hora
Obec Bludov se rozprostírá na severním úpatí Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 470 metrů. Nejblíže sousedí s osadou Zhoř (obec Červené Janovice) a z druhé strany s osadou Vickovice (obec Třebětín). Nejbližší větší obcí jsou Zbraslavice. Okresní město Kutná Hora je vzdáleno asi 20km. Široké okolí je bohaté na vodstvo, zejména rybníky (Katlov, Nový rybník, Stržený rybník, Chobot,...). Nedale...

velký pokles
Bobnice
 obec v okrese Nymburk
Naše obec se nachází 2 km severně od města Nymburk, tedy v Polabské nížině. Zdánlivá rovina však není jednotvárná. Jsou zde typické lužní lesy, tůně a mokřady, které na některých místech přecházejí v pruhy písčitých teras a vátých písků. Snaha o zachování alespoň části neporušené přírody vedla k vyhlášení chráněných lokalit, např. lužního komplexu mezi Veltruby a Poděbrady, dále Žehuňského rybníka...

mírný pokles
Bohdaneč
 obec v okrese Kutná Hora
Bohdaneč (obec) Obec Bohdaneč, dříve také Zelená Bohdaneč, bývala kdysi městečkem (o čemž svědčí dekret z roku 1514 vydaný králem Vladislavem II. Jagellonským). Nyní je to vesnička, která se svými satelitními osadami Prostřední Vsí, Šlechtínem, Řeplicemi, Kotoučovem a Dvoreckem čítá cca 400 obyvatel. Rozkládá se v malebném údolí při silnici ze Zbraslavic do Ledče nad Sázavou v nadmořské výšce cca 461 m v údolí Pi...

střední nárůst
Bohostice
 obec v okrese Příbram
První písemná zpráva pochází z roku 1386. Na území žije 187 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. ...

střední pokles
Bohostice
 zámek v okrese Příbram
Bohutín
 obec v okrese Příbram
Cestou z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem po silnici č. I/18 nelze asi po 6 km jízdy minout obec Bohutín, která se rozkládá po obou jejích stranách. Ti,kteří se spokojí jen s průjezdem, vidí více či méně upravené rodinné domky a většinou pracovité a vstř&...

obrovský nárůst
Bojanovice
 obec v okrese Praha-západ
O Bojanovicích je zmínka z zápisech zemských ji v roce 1107, kdy Kníže Svatopluk daroval tuto ves klášteru Ostrovskému u Davle. Tento dar pak listinou ze dne 17. 1. 1205 potvrdil král Přemysl Otakar I.. Při klášteře zůstaly Bojanovice až do husitských válek, po kterých je císař Zikmund v roce 1436 zastavil vladykovi Jakoubkovi z Řidky. Pro řád je zpět získal po 221 letech roku 1657 opat Matouš Fer...

obrovský nárůst
Bojanovice
 železniční stanice v okrese Praha-západ
Bojov
 železniční stanice v okrese Praha-západ
Bolina
 železniční stanice v okrese Benešov
Boreč
 obec v okrese Mladá Boleslav
Kdy byla obec založena nelze zjistit, protože nejsou žádné záznamy. První zmínka o Borči je z roku 1385, kdy zemřel pan Slavibor ze Slivna, syn pana Vítka ze Slivna. V kronice se píše:"Téhož roku Zachariaš bratr zemřelého Slavibora trh deskami jest prokázal části své i bratra svého Slavibora ...

velký pokles
HODNOCENÍ
65 %
Borek
 část obce v okrese Beroun
První písemná zmínka o obci Borek pochází z roku 1352. Je to vesnice v okrese Beroun, dnes součást obce Suchomasty ležící asi 1,6 km jihozápadně od Suchomast.  ...

mírný pokles
Borek
 obec v okrese Praha-východ
Obec Borek byla založena v roce 1777 v meandru řeky Labe, na jejím pravém břehu, cca 5 km od Staré Boleslavi. Od svého založení vždy spádovala k blízkému dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Tato spádovost zůstala zachována i po roce 1960, kdy byl zrušen okres Brandýs, a obec Borek b...

velký pokles
Borek
 osada v okrese Kolín
Borotice
 obec v okrese Příbram
Ke dni 3. 7. 2006 žilo v obci 337 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1207. ...

mírný pokles
Borovnice
 obec v okrese Benešov
Obec leží v západní části mikroregionu Želivka, ve východní části okresu Benešov. Obec se 102 stálými obyvateli upoutá už z dálky monumentální stavbou neogotického kostela sv.Petra a Pavla z let 1854-9, který stojí na místě kostela stejného zasvěcení z polov...

mírný pokles
Borovsko
 zaniklý hrad v okrese Benešov
Skromné pozůstatky po hradu původně na vysoké ostrožně, dnes téměř v úrovni hladiny vodní nádrže Želivka u stejnojmenné obce nedaleko Zruče nad Sázavou. Založen byl ve 2. pol. 13. stol., r. 1350 se uvádí kostel před hradem (dodnes stojící a památkově chráněný). Koncem 15. stol. byl hrad připojen ke Zruči a r. 1569 je už zmiňován jako zámek pustý. V té době v prostoru předhradí, zřejmě mezi původ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Bosanka - Mladá Boleslav
 restaurace v okrese Mladá Boleslav
Boseň
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Boseň leží v severní části okresu Mladá Boleslav. Osamostatnila se v roce 1990. Součástí jejího správního území jsou dále sídla Mužský, Zásadka a Zápudov. Je sídlem s funkcí obytnou, kulturně historickou a zejména v Mužském, Zápudově a Z&aac...

střední pokles
Bošice
 železniční stanice v okrese Kolín
Bošice zastávka
 železniční stanice v okrese Kolín
Bošín
 osada v okrese Nymburk
Bošín byl od počátku osadou, o kterou se dělilo několik majitelů poddaných. Hlavní díl vlastnili ve 14. století Košíkové z Rožďalovic. Dva statky tu patřily několik století špitálu v Nymburce. V 15. století tu byli Čelákové z Mečíře. V 16. století hlav...

velký nárůst
Botka
 rybník v okrese Příbram
Boučkovo jezírko
 zatopená pískovna v okrese Nymburk

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)