Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kaple sv. Floriána - Kyšice
 kaple v okrese Kladno
Kaple byla vystavěna v roce 1863 ze sbírky místních občanů. Hodiny se zvonem ve věžičce pochází z druhé poloviny 18. či z 19. století. ...

mírný pokles
Kaple sv. Floriána - Šlapanice
 kaple v okrese Kladno
Typově zajímavá kaple na oktogonálním půdorysu s jednoduchým obdélným nástavcem pro zvon. Dominantním prvkem klasicistní fasády je portál; sloupy nesoucí trojúhelníkový tympanon. Stavba byla vystavěna ve 2. polovině 19. století. Kaple sv. Floriána stojí na n&aacut...

mírný pokles
Kaple, která stojí na návsi a dá se říci že i ve středu obce, byla stavěna v letech 1898 - 1902 za obnos 1868 K 44 h. V roce 1902 byli práce přerušeny. Dokončena byla až roku 1905 nákladem 1542 K 98 h a v tomto roce byla také vysvěcena. O rok později, tedy r. 1906 byly dokončeny vnitřní malby kaple. V roce 1942 bylo německou ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Gotharda - Český Brod
 kaple v okrese Kolín
Na místě nynější kapličky se nacházela studánka (nyní zaniklá), v pramenech poprvé připomínaná r. 1486, jejíž význam byl zřejmě kultovní. Kaplička je poprvé připomínána v archivních pramenech r. 1700; v 2.polovině 18.století se místo stalo cílem proces&iacut...

mírný pokles
Kaple sv. Isidora - Dobročovice
 kaple v okrese Praha-východ
Kaple sv. Isidora v Dobročovicích zbudována byla zbožnými sedláky tamějšími za doby moru kolem roku 1700. Původně bylo to staveníčko malé, které jedva šest lidí pojmouti mohlo. Když pak kaplička ta během času sešla, byla roku 1771 nákladem vévodkyně Marie Teresie Savojské vystavena nyněj...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Isidora - Nové Strašecí
 kostel v okrese Rakovník
K poctě sv. Isidora, na venkově oblíbeného patrona rolníků, byla roku 1711 založena na Pražském předměstí kaple. Uvnitř stála v místě oltáře dřevěná polychromovaná světcova socha v životní velikosti, působivá svým prostým výrazem a dnes hodnocená jako nadprůměrně kvalitní. V důsledku reforem císaře Josefa II. byla kaple roku 1783 zrušena a opětovně vysvěcena jako hřbitovní, když byl okolo ní roku...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Křtitele - Dřísy
 kaple v okrese Praha-východ
Kaple sv. Jana Křtitele - Dřísy (kaple) Na území obce se nachází kaple sv. Jana Křtitele (- Stětí sv. Jana Křtitele). Byla postavena  ve vinici v úbočí vrchu Cecemina. Kaple  je menší věžovitá stavba osmibokého půdorysu. Je přikrytá mansardovou střechou s lucernovitou věžičkou, v níž je umístěn zvonek. Věžička je ukončena pozlac...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Jana Křtitele - Suchdol
 zřícenina kaple v okrese Kutná Hora
Kaple sv. Jana Křtitele - Suchdol (zřícenina kaple) Zřícenina kláštera s centrální osmibokou kaplí sv. Jana Křtitele s barokními detaily. Barokní klášter s kaplí z let 1697-98 pro hraběte Františka Antonína Šporka. Zřícenina po požáru v roce 1834. Zřícenina kláštera s kaplí sv. Jana Křtitele je situová...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Drahouš
 kaple v okrese Rakovník
Hodnotná vrcholně barokní architektura, přestavěná r. 1852, stojí v urbanisticky exponované poloze a tvoří přirozenou dominantu vesnické zástavby. Stojí volně v jižní části návsi zhruba čočkového tvaru. Je situována nad požární nádrží ke které klesá přilehl...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dřísy
 kaple v okrese Praha-východ
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dřísy (kaple) Kaple sv. Jana Nepomuckého s vyzděnou věží z roku 1837, se nachází uprostřed obce. Poslední opravy proběhly v roce 1988. ...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Suchdol
 kaple v okrese Příbram
Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého byla vystavěna r. 1711. Je to středně velká centrální zděná stavba osmibokého půdorysu, s přidaným obdélným presbytářem na východní straně. Loď kaple je završena osmibokou jehlancovou střechou, presbytář navazující sedlovou střechou s...

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Velké Chvalovice (kaplička) Klasicistní kaple z roku 1833, opravená v roce 1933 a 1992. ...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Vševily
 kaple v okrese Příbram
Jedná se o centrální šestibokou kapli postavenou pravděpodobně roku 1844. Nachází se uprostřed návsi na vyvýšené podestě. Je zdobena jednoduchými barokními architektonickými prvky. Uvnitř se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 2012 by...

mírný pokles
Kaple sv. Jiří-Chotusice
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaple sv. Judy a Tadeáše - Dobřichovice
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple tvoří západní křídlo Dobřichovského zámku. Jedná se o jednolodní barokní stavbu se čtvercovou předsíní. Jedná se o jednolodní barokní stavbu se čtvercovou předsíní. V roce 1679 za velmistra řádu Křížovníků s červenou hvězdnou Jiřího Ignáce Posp...

velký nárůst
Kaple sv. Liboria - Stradonice
 kaple v okrese Beroun
Kaple sv. Liboria - Stradonice (kaple) Původně dřevěná kaple sv. Liboria byla postavena jako hřbitovní již roce 1658. V roce 1721 pak byla rozšířena. Do té dnešní podoby byla zcela přestavěna v letech 1838-1845 a to podle plánu stavitele J. Jiruše. Postavena je v historizujícím slohu. Je obdélná, se čtvercovým presbytářem. Zař&iac...

obrovský nárůst
Kaple sv. Martina - Kosmonosy
 kaple v okrese Mladá Boleslav
V areálu Lorety se nachází barokní kaple sv. Martina z roku 1702. Kaple má oválný tvar a kopuli byzantského typu. ...

střední pokles
Kaple sv. Maxmiliána - Svatý Jan pod Skalou (kaple) Na svatojánském hřbitově stojí překrásná kaple postavená v novogotickém slohu stavitelem Grüberem z Mnichova. Bernard Grüber byl profesorem architektury na Karlově univerzitě v Praze. Kamenické práce provedl pražský kameník František Jedlička. Zakladatelem kaple byl Maxmilián Berger, někdejší majitel budovy zrušeného svatojánského kláštera. Kaple byla postavena v letech 1847-49 jako hrobka rodin...

velký pokles
HODNOCENÍ
15 %
Kaple dokládá historický vývoj Buštěhradu a je jeho nezastupitelnou urbanistickou součástí. Prostor kaple z roku 1848 dotváří raně barokní sloup se sochou Panny Marie a terasy s jednotně upravenými propojenými schodišti. Soubor kaple sv. Maří Magdalény a sloupu se sochou Panny Marie...

mírný pokles
Kaple sv. Máří Magdalény - Dolní Břežany
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple byla k zámku přistavěna na konci 19. stol., podle plánů architekta Karla Rösnera. Vysvěcena byla v r. 1887. Jedná se o pseudorománskou jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu. Za plochou oltářní zdí se nachází apsida se zákristií. Znovuvysvěcena v r. 2002. V kapli se nekonaj&iacu...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Máří Magdalény - Louňovic pod Blaníkem
 zřícenina kaple v okrese Benešov
Kaple sv. Máří Magdalény - Louňovic pod Blaníkem (zřícenina kaple) Pod vrcholem Malého Blaníku se nachází zřícenina barokní kaple Marie Magdalény z r. 1753, postavené na místě starší stavby. O 30 let po jejím vzniku však byla zrušena nařízením císaře Josefa II. Dále se o kapli nikdo nestaral, takže chátrala až do dne&sca...

mírný nárůst
Kaple sv. Michaela Archanděla - Kozinec
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple sv. Michaela Archanděla - Kozinec (kaple) Velmi cenná barokní kaple postavená Jezuity roku 1739 s četnými hodnotnými stavebními prvky a detaily a představeným schodištěm působícím v prostoru návsi monumentálně. Areál kaple sv. Michaela leží ve středu obce, při silnici z Holubic k Tursku. Sestává z kaple, tarasní zdi a ...

střední pokles
Kaple sv. Michaela Archanděla - Milý
 kaple v okrese Rakovník
Kaple svatého Michala se nachází na návsi. Jedná se o barokní stavbu z roku 1736. Kaple byla restaurována v letech 1968 až 1972....

mírný pokles
Kaple sv. Václava - Čelákovice
 kaple v okrese Praha-východ
Kaple sv. Václava - Čelákovice (kaple) Zděná omítnutá kaple ze 17. st. obdélného půdorysu, krytá valbovou střechou. V přední části vyniká mohutná hranolová věž zakončená lucernou s cibulovou bání, makovicí a vrcholovým křížem. V nice kaple stojí socha Madony. Kaplička sv. Václava stojí uprostřed...

velký nárůst
Kaple sv. Václava - Černíky
 kaplička v okrese Nymburk
Kaple sv. Václava - Černíky (kaplička) Kaple se nachází na travnaté ploše návsi, presbytářem je orientovaná k jihu. Barokní obdélná kaple z roku 1760, postavená nákladem sedláka Václava Kadeřávka za finanční podpory vévodkyně Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna, která v tomto roce koupila koun...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Václava - Mokrovraty
 kaple v okrese Příbram
Kaple je situována v severovýchodní části obce. ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Svinaře
 kaple v okrese Beroun
Kaple byla vybudovanáv roce 1901 podle projektu stavitele Antonína Fischera z Litně. Vysvěcena o sv. Václavu 28. září 1901. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

mírný pokles
Kaple sv. Václava - Vonoklasy
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple svatého Václava z roku 1887 byla vysvěcená řádem křižovníků z Dobřichovic....

velký nárůst

    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)