Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
kaple na Koukolově hoře
 zřícenina kaple v okrese Beroun
Kaple Nalezení Svatého Kříže - Číčovice
 kaple v okrese Praha-západ
Osmiboká kaple byla vystavěna v letech 1711-1714 v barokním slohu. Stanová střecha je zakončena sanktusníkem se zvonem. Kaple byla v letech 1908–1909 obnovena. V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Navštívení Panny Marie - Davle
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple Navštívení Panny Marie - Davle (kaple) Kaple je také nazývána "jubilejní" - její stavba byla dokončena v roce oslavy 50. výročí panování Františka Josefa I. Základní kámen byl položen 23. 4. 1897 v den 900letého připomenutí smrti sv. Vojtěcha a stavba, na kterou se prováděly veřejné sbírky, byla po dokončen&ia...

střední pokles
Kaple Navštívení Panny Marie je situovaná asi 2,5 km jižně od Mníšku v blízkosti dálnice na Příbram. Kaple s podélnou osou ve směru SZ-JV stojí na vyvýšenině (malé terase) a z cesty k ní vede několik kamenných stupňů. Jednolodní prostor založený na čtvercovém půdor...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Navštívení Panny Marie - Radíč
 kaple v okrese Příbram
Kapli Panny Marie Loretánské nechal postavit po roce 1680 hrabě Karel Leopold Hönigk a to v souvislosti se stavbou raně barokního zámku, jehož projekt bývá spojován s osobností vynikajícího architekta Antonia della Porty. Původně byla na jejím oltáři vystavena socha Panny Marie Loretánské, kter...

mírný pokles
Kaple Navštívení Panny Marie - Žďár
 kaple v okrese Mladá Boleslav
2. prosince 1898, v den 50. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn, se usneslo obecní zastupitelstvo postavit ve Žďáře kapli. Bylo rozhodnuto uspořádat sbírku. V létě následujícího roku se obrátili členové zastupitelstva na zdejšího rodáka dr. Matěje Kováře,...

střední pokles
Goticko-renesanční hřbitovní kostel ze 16. století s ojedinělou exteriérovou kamennou kazatelnou. Kostel stojící na zrušeném hřbitově slouží jako modlitebna Českobratrské církve evangelické. Součástí areálu je samostatná zvonice a historické náhrobky. Kostelík Nej...

mírný pokles
V areálu tvrze (zámku) se nachází kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, postavená na konci 16. století, s dobře dochovanou a před několika lety zrestaurovanou výmalbou.  ...

velký nárůst
Kaple Nejsvětější Trojice Boží - Stratov (kaple) V roce 1772 zuřil v Čechách strašný mor, takže zemřel asi každý desátý člověk a proto Stratovští z vděčnosti postavili na návsi kapličku, zasvěcenou Nejsvětější Trojici Boží. Kaplička byla několikrát opravována. V roce 1912 byl kolem kaple zřízen železný plot. Po válce v roce 1923 byla kaple prodloužena a opět opravena....

střední pokles
Kaple ve středu obce. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple P. Marie Pomocné - Kouřim
 kaple v okrese Kolín
Pětiboká barokní kaple z roku 1727. Postavena dle návrhu J.B. Santiniho. Objekt nepřístupný, pouze ve Dnech evropského dědictví....

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie - Dobrovíz
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple je situovaná na vyvýšeném terénu v JV části návsi u silnice na Jeneč. Kaple, zděná z opuky, má obdélnou loď zakončenou užším odsazeným presbytářem, nad kterým vyrůstá hranolová zvonice zakončená cibulovou bání s lucernou, makovičkou a s výrazn&y...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Krymlov
 kaple v okrese Praha-východ
V severozápadní části obce se nachází Kaple Panny Marie z 19. století, jejíž zvonice má šindelovou stříšku....

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Mačovice
 kaple v okrese Benešov
Kaple Panny Marie byla postavena roku 1903 na místě obecní pastoušky čp. 3. V roce 1999 proběhla její rekonstrukce. ...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Občov
 kaple v okrese Příbram
Charakteristika a časové zařazení památky Kaplička, jejíž hmota je bohatě promodelována nikami a výklenky, představuje drobnou velmi hodnotnou vrcholně barokní architekturu asi z počátku 18. století. Smysl jejího založení téměř jistě souvisí s existencí jednoho z nejvýznamnějšíc...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Schořov
 kaple v okrese Kutná Hora
Kaple Panny Marie - Schořov (kaple) Nejvýznamnější památkou je schořovská kaple, která se nachází nedaleko obce směrem východním.Původně na schořovském hřbitově stával od počátku 13. století farní chrám, který byl ve třicetileté válce zpustošen spolu s obcí a farou. Později i vyhořel. Z...

mírný pokles
Jedinou sakrální stavbou je kaplička Panny Marie Svatohorské a  sv. Ludmily, postavená cca v letech 1798 - 1800.  V roce 1991  byla  provedena   výměna oken a dveří,  opravena fasáda, provedena výmalba. V listopadu r. 1999 došlo ke kr&aacut...

velký nárůst
Kaple Povýšení svatého Kříže - Svatý Jan pod Skalou (kaple) Pod dominantní skálou převyšující úroveň návsi o 159 metrů najdeme na táhlém nižším skalním hřbetu kapli Povýšení svatého Kříže. Podle pověsti stojí právě na místě, kde došlo k setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem, na místě, kde světec daroval Ivanovi dřevěný kříž k vymítání zlých duchů. Roku 1602 zde nechal polní maršál Heřman Kryštof Russworm (generál vojsk císaře Rudolfa II.) postavi...

velký pokles
Kaple Povýšení svatého Kříže pochází z roku 1872. V kapli se vždy třetí neděli v září v době poutě koná mše. Byla postavena díky daru místního rodáka, místodržitelského rady Antonína Přibyla. V roce 1883 nechal Přibyl zhotovit i hodinový stroj. Stoj&iac...

velký nárůst
Kaple se zvoničkou - Pucheř
 kaple v okrese Kutná Hora
Kaple na čtvercovém půdorysu je krytá stanovou střechou ukončenou hranolovou vížkou s jehlancovou střechou. Střechu pokrývají keramické tašky, vížku plech. Pravoúhlý vstup je prolomen ve východní fasádě. Fasády člení odsazený sokl, zdvojené nárožní pilastry a odstu...

mírný pokles
Kaple sv. Anežky České - Lety
 kaple v okrese Praha-západ
Na návsi v Letech stojí výklenková kaplička se zvoničkou z r. 1820. Zvonek kapličky musel být za 1. světové války odevzdán.  V roce 1921 byl koupen nový. V roce 1990 byla z přání místních občanek uspořádána sbírka na opravu k...

obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Kosoř
 kaple v okrese Praha-západ
Kaple sv. Anny - Lhotka
 kaple v okrese Beroun
Památná barokní kaple sv. Anny ve Lhotce - Roku 1760 dal hrabě Eugen Vrbna z Freundenthalu, majitel hořovického panství, slib své choti Eleonoře, že v obci Lhotka založí veřejnou kapli sv. Anny. Tento slib učinil na základě smrtelné morové nemoci svých tří dětí. Děti se uzdravily a jako poděková...

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Mnichovo Hradiště
 kaple v okrese Mladá Boleslav
Kaple svaté Anny v areálu zámku byla vystavěna v letech 1723-24. Hraběnka Marie Markéta Valdštejnová, rozená Černínová z Chudenic, se tehdy rozhodla rozšířit kostel sv. Tří králů o prostor kaple pro anenské bohoslužby. Stavitelem kaple byl člen hradišťského kapucínského ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Sychrov
 kaple v okrese Příbram
Kaple představuje typickou pozdně barokní poněkud zlidovělou stavbu údajně z roku 1755, v kompozici monumentálního průčelí pravděpodobně silně ovlivněnou současně probíhající barokně klasicistní přestavbou zámku v Dobříši. Cenným doplňkem prosté stavby je mladší malba Svaté Rodi...

střední nárůst
Kaple sv. Anny - Vranovice
 kaple v okrese Příbram
Na návsi v obci. - Centrální osmiboká stavba zakončená sanktusníkovou zvoničkou. Ve výklenku nad vchodem bývala současná soška sv. Floriána. V kapli soška sv. Anny barokní, z konce 18. stol. V září 1989 byla za vydatné pomoci místních občanů opravena. Byla...

obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Záryby
 kaple v okrese Praha-východ
Barokní kaple sv. Anny pochází z 18. století. Jedná se o zděnou stavbu obdélného půdorysu s půlkruhově zakončeným výklenkem uzavřeným dveřmi. Na první pohled upoutají zelené dveře se žlutým zdobením.  ...

velký nárůst
Kaple sv. Archanděla Michaela - Mratín
 kaple v okrese Praha-východ
Barokní kaple pochází z 1. poloviny 18. století. Jedná se o obdélnou stavbu s obdélným presbytářem, v hlavním průčelí s plochým rizalitem a štítem, v dolní části s lizénami se nachází portál s rovnou římsou. Zařízení je barokní. ...

mírný pokles
Kaple sv. Bartoloměje - Bukol
 kaple v okrese Mělník
Kaple je uzavřena pro veřejnost. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)