Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kaple - Vlastec
 kaple v okrese Písek
Kaple ve středu obce. ...

střední nárůst
Kaple - Vrcov
 kaple v okrese České Budějovice
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple - Zálesí
 kaple v okrese Strakonice
Kaple v části obce zvané Ves. ...

mírný pokles
Kaple - Zámlyní
 kaple v okrese Strakonice
Kaple - Zechovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple - Zechovice (kaple) Malá kaple stojící uprostřed obce Zechovice. Vlevo před kaplí stojí kamenný kříž. ...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple - Zhoř u Mladé Vožice
 kaple v okrese Tábor
V centru obce je nově opravená kaplička. Zde si můžete i sednout a odpočinout si na lavičkách u stolku. Vedle se nachází dětské hřiště. ...

mírný pokles
Kaple - Zvíkov
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Anděla Strážce - Volyně
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Anděla Strážce - Volyně (kaple)  Jednu z památek, kterou můžete ve Volyni navštívit, je kaple Anděla Strážce, postavená v roce 1858 podle plánů místního rodáka Josefa Niklase a to na zalesněném vrchu Královice. 6. září roku 1858 byla pak kaple vysvěcena a vždy začátkem září, kolem svátku Anděla Strá...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kaple Anděla Strážného - Rakov
 kaple v okrese Písek
Kaple na návsi je zasvěcena Andělu Strážnému a pochází z roku 1895. Nad vchodem do kaple je tento nápis: Anděle Boží strážce můj! Rač mě řiď a napravuj. ...

obrovský pokles
Kaple Andělů strážných - Zvotoky
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Andělů strážných stojí na návsi. Pochází z konce 18. století. ...

mírný pokles
Kaple Anny Marie Strašínské - Lažánky
 kaple v okrese Strakonice
Na návsi stojí kaple zasvěcená Panně Marii Strašínské. Pochází z roku 1884. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Blahoslavené Panny Marie - Záhrobí
 kaplička v okrese Strakonice
Kaple Blahoslavené Panny Marie - Záhrobí (kaplička) Kaplička byla postavená v roce 1888. ...

mírný nárůst
Kaple Božího Těla - Kájov
 kaple v okrese Český Krumlov
Raně barokní kaple Božího Těla byla postavena v roce 1660 eggenberskými úředníky, kteří byli zázračně zachráněni v tomto místě při náhlé letní bouři. Kaple souvisela s obvyklými procesími právě za dobré počasí na svátek svatých Jana a Pavla- 26.6. Zděná, om...

střední pokles
Kaple 14 svatých pomocníků stojí na návsi ve vsi Žárovná. Jedná se o lidovou barokizující stavbu, datovanou 1863, ale zřejmě vzniklá přestavbou starší zvonice. Dnes se jedná o obdélnou kapli s trojbokým závěrem a s představěnou zvonicí před vlastní průčelí kaple. S...

velký nárůst
Dávnou slávu šumavských sklářů zhmotňuje půvabná a slohově neobyčejně čistá barokní stavba na starém vimperském hřbitově, schoulená k hřbitovní zdi nedaleko nejstaršího vimperského kostela sv. Bartoloměje. Založil ji v roce 1708 zřejmě nejproslulejší šumavský skl&a...

velký nárůst
Kaple Maří Magdalény - Miřetice
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Maří Magdalény je umístěna u komunikace do Vacova v severní čáasti obce. U vhodu do kaple je umístěn litinový kříž s korpusem Ježíše Krista a Madony. ...

velký nárůst
Kaple nad studánkou - U Svatého Kamene
 kaple v okrese Český Krumlov
Ke Svatému Kameni vedla od severu dříve hojně využívaná poutní cesta. Do dnešní doby se dochovalo sedm zastavení křížové cesty a kaple nad zázračnou studánkou. Kaple nad pramenem je barokního původu z počátku 18. století. ...

velký nárůst
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Albeř
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple Nanebevzetí Panny Marie je situována ve středu obce. Slavnosní znovuotevření se mší svatou se konalo 13.11.2016. ...

obrovský nárůst
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Jindřiš
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Pseudogotická jednolodní kaple s hodinovou věží z roku 1894 stojí na břehu Návesního rybníka. Na místě již nevyhovující malé barokní kapličky ji postavil Václav Reisner. ...

obrovský nárůst
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Lštění
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Lštění (kaple) Plochý hřeben, na kterém dnes stojí kaple P. Marie a táhnoucí se směrem k Z je pravdobodobné místo, kde stávala kdysi tvrz. V současné době nejsou v terénu patrné žádné objekty, které by bylo možné ztotožnit se zaniklým feudálním sídlem. ...

velký nárůst
Kaplička Nanebevzetí Panny Marie se nachází na návsi. Roku 1882 v květnu byla stržena a na její místo nová větší vystavena  byla kaplička od obyvatelů Přeštěnice, z nichž se vyznamenali Josef Capouch, Josef Anděl, Václav Podojil, František Kofroň a František Jaroš. L. P. 1883 15. srpn...

střední pokles
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Zdešov
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Barokní kaple se zvoničkou byla postavena v roce 1776. Rekonstrukcí si prošla v letech 1990 a 1998. ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Řípec (kaple) Kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie postavena v r.1881-85 stojí uprostřed obce. ...

velký nárůst
V horní části návsi se nachází kaple P. Marie z první poloviny 19. století s volutovým štítem a zvoničkou s cibulovou stříškou. Interiér plochostropý s půlkruhovým výklenkem a konchou. Kamenný kříž před kaplí je datován do roku 1864. Návesní k...

obrovský nárůst
Kaple Narození Panny Marie - Boubská
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Narození Panny Marie ve středu obce. U kaple kamenný kříž. ...

střední pokles
Kaple Navštívení Panny Marie - Drahonice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Panny Marie se nachází na návsi, je orientovaná k západu, k západní stěně přistavěná mohutná věžová zvonice na západní straně je datována do první poloviny 19. století. Památková ochrana se vztahuje na kapli včetně pozemku. Drobná zděná stavba postaven&aacut...

mírný pokles
Kaple Navštívení Panny Marie - Svéráz
 kaple v okrese Český Krumlov
Kaple Navštívení Panny Marie vytváří s kostelem pohledově významnou kompozici. Původně středověký areál přestavěný v době baroka. Kaple byla postavena v 15. století vedle staršího kostela sv. Petra a sv. Pavla. 1687-88 opravena současně s farním kostelem J. Canevalem. 1893 – přistavěna zá...

obrovský nárůst
Kaple čí spíše malý kostel je zasvěcen Panně Marii postavená v 19. století. Stavba byla zahájena v roce 1889 a následně dokončena 29. května 1891. Celá stavba – kostel i křížová cesta – byla postavena z příspěvků dárců z Milejovic, farností Hoštické, Paračovské a Jin...

velký nárůst
Kaple Nejsvětější Trojice - Blansko
 kaple v okrese Český Krumlov
Pozdně barokní síňová kaple s polygonálním závěrem a trojúhelným štítem se štukovými volutami stojí jihovýchodně od Blanska. Pravoúhlý vchod je doplněn pilastry po stranách. ...

mírný pokles
Kaple Nejsvětější Trojice - Červena Lhota
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple Nejsvětější Trojice - Červena Lhota (kaple) Prostá renesanční stavba stojící na návrší zámeckého parku zaujme v interiéru především původními dochovanými ilusivními malbami a nápaditě řešeným dřevěným stropem symbolizujícím nebeský Jeruzalém. Svatyně je funkčním říms...

střední nárůst
Návesní kaple Nejsv. Trojice se nachází uprostřed obce Jejestřebice, ve východní části návsi. Kaplička je situována na travnatém prostranství. Kaple čtvercového půdorysu vrcholící malou zvoničkou je pohledově velmi exponovaná a tvoří významný urbanistický prvek v i...

obrovský pokles
Kaple Nejsvětější Trojice - Kladruby
 kaple v okrese Strakonice
Za Früvainů byla roku 1710 vystavěna kaple Nejsvětější Trojice Boží na vrchu v Kladrubech. Kapli dostavěl pan František Vojtěch Früvein z Podolí, pán na Kladrubech, se svou paní Annou Voršolou Früveinovou, rozenou Mlčkovskou. Tato kaple byla dne 12. června roku 1710 požehnána od pána Tomáše V&aacut...

mírný pokles
Kaple Nejsvětější Trojice - Paračov
 kaple v okrese Strakonice
Součástí kostelního areálu sv. Petra a Pavla je i raně barokní kaple Nejsvětější trojice ze 17. století v ohradní zdi hřbitova. ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)