Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Homolka
 rybník v okrese Kutná Hora
Rybník Homolka je v létě vyhledávané přírodní koupaliště. Možnost rybolovu. ...

obrovský nárůst
Hong Kong - Beroun
 restaurace v okrese Beroun
Provoz restaurace s kapacitou 42 míst....

obrovský nárůst
Horčápsko
 obec v okrese Příbram
Jak dokládají dochované záznamy, datují se počátky obce až do doby před rokem 1300. Nejstarší doklady o obci pocházejí z latinských listin, ves v  nich byla nazývána "Hořečapsko". Tento název pravděpodobně vznikl spojením slova "hoře" a "čápnouti", význa...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Horčápský rybník
 rybník v okrese Příbram
Horka I
 obec v okrese Kutná Hora
Novodobá historie obce Horka I se píše od 13. září 1990, kdy usnesením bývalého Okresního národního výboru v Kutné Hoře vzniká s účinností dne komunálních voleb, tj. 26. listopadu 1990, obec Horka I s jejími částmi Borek, Horka a Svobodná Ves. Tomuto rozhodnutí předcházelo veřejné referendum. Obecní úřad byl umístěn do původní budovy v Horce. Obec má vlastní katastrální území o výměře 694 ha. Prv...

velký pokles
Horka II
 obec v okrese Kutná Hora
Na západ od Vlaštějovic a 3 km východně od Zručí se rozkládá po levém břehu řeky Sázavy obec Horka nad Sázavou. Stojí na místě někdejší vsi Sloupná, nad níž, na vyvýšenině, se nalézal kmetcí (starý selský) dvůr zvaný "Horka". Při něm byla v první polovině 14. století vybudována půdorysně obdélníková dřevěná tvrz téhož jména, která později vyhořela a nová patrová byla již postavena kamenná. Jméno o...

mírný pokles
Horka nad Sázavou
 železniční stanice v okrese Kutná Hora
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Horky
 obec v okrese Kutná Hora
Obec Horky se nachází 7 km jihovýchodně od Čáslavi v otevřené zemědělsky využívané krajině. Plochá krajina v okolí Čáslavi je nazývána Čáslavská kotlina; představuje úzký výběžek polabské nížiny, který na jihovýchodě a jihozápadě pozvolna přech...

mírný pokles
Horky nad Jizerou
 obec v okrese Mladá Boleslav
Nejstarší známky lidské přítomnosti pocházejí z období tzv. předúnětické kultury kolem roku 2000 př.n.l. O něco mladší jsou nálezy hrobů v Horkách a Hrušově z let 1400-1100 př.n.l. náležející lužické kultuře a lidu popelnicových polí. Příhodn&e...

mírný pokles
Horní Bezděkov
 obec v okrese Kladno
První písemná zmínka o obci je z roku 1384. Obec vznikla na staré stezce Zbečensko – křivoklátské, která vycházela z Prahy. Místo plné bažin a močálů bylo překlenuto kládami „hatěmi“ z vymýcených lesů a tak snad bez díků, či bezděčné činnosti vznikl název Bezděkov. Možná, že první osadník se jmenoval Bezděk, či byl bezdětek nebo-li bezdětný. Obec příslušela ke statkům pražského biskupství. První...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Horní Bukovina
 obec v okrese Mladá Boleslav
Vznik obce se nedá přesně určit. První písemná zmínka o Bukovině je z 10.3.1399, kdy bylo v klášterních knihách uvedeno, že Petr Matějův z Bukoviny dosáhl nižšího svěcení.Holní Bukovina se jako osada Podbukovina připomíná prvně v roce 1556 (v lidovém podání se udrž...

střední nárůst
HODNOCENÍ
20 %
Horní Kruty
 obec v okrese Kolín
Název obce se odvozuje od staročeského slova krútiti = točiti. Horní Kruty leží totiž na kopci (410 m n.m.) a cesta do vysoko položených Krut tvoří četné zákruty. Ves Horní Kruty byly pravděpodobně vybudována až se vznikem kostela svatého Václava. Podle Palackého měly být Kruty, spolu s&nbs...

velký nárůst
Horní měšický rybník
 rybník v okrese Praha-východ
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Horní Mokropsy
 osada v okrese Praha-západ
Horní Podhájí
 osada v okrese Benešov
Horní Počaply
 obec v okrese Mělník
Obec Horní Počaply leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje při levém břehu dolního toku řeky Labe, cca 13 km od Mělníka. Obec tvoří dvě místní části - Horní Počaply a Křivenice. Osídlení území obce se datuje do doby pravěku. Jak dokládají archeologick&eacut...

mírný pokles
Horní Počaply
 železniční stanice v okrese Mělník
Horní rybník
 rybník v okrese Benešov
Horní rybník - Vranov
 rybník v okrese Benešov
Přírodní koupaliště. ...

mírný pokles
Horní Slivno
 obec v okrese Mladá Boleslav
První písemná zpráva pochází z roku 1223. Na území žije 238 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. V obci se nachází základní škola. ...

mírný pokles
Horní Smržov
 obec v okrese Benešov
Obec Horní Smržov je součástí okresu Blansko a je charakterizována jako sídlo místního významu. Obec se nachází na severním okraji okresu (31 km od Blanska), v novém uspořádání je součástí Brněnského – Jihomoravského kraje (60 km od Brna), začleněna pod pověř...

mírný pokles
Horní Zdeslavský rybník
 rybník v okrese Rakovník
Možnost koupání, v blízkosti kemp Zdeslav...

střední pokles
Hornické muzeum - Příbram
 muzeum v okrese Příbram
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje, patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z o...

střední pokles
Hornické muzeum - Vinařice
 muzeum v okrese Kladno
Od většiny podobných průmyslových areálů se Důl Mayrau liší tím, že zde v roce 2002 vznikla galerie Mayrau, kterou vedla Dagmar Šubrtová. Prvotním impulzem byla snaha zachránit pískovcové kvádry z bývalého Dolu Humboldt v Jemníkách, a tak na Mayrau vzniklo sochařské sympozium. Výsledkem byly sochy Kurta Gebauera, Davida Kračka, Tomáše Kůse a Lenky Klodové. Následovaly další akce – fotografický w...

střední pokles
Hornický skanzen MAYRAU
 skanzen v okrese Kladno
Hornický skanzen MAYRAU (skanzen) Skanzen svým návštěvníkům nabízí prohlídku technických památek zaměřených na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku. prohlídky po památkově chráněném dole Mayrau s výkladem a videoprogramem kolekce 3 těžních strojů v původních strojovnách - secesní těžní stroj firmy Ringhoffer Praha z roku 1905, těžní stroj Robert z roku 1932 a těžní stroj Koeppe z roku 1905. ...

velký pokles
Horoměřice
 obec v okrese Praha-západ
Z archeologického hlediska lze, dle nálezů, zasadit prvotní osídlení do období doby kamenné a další nálezy, pocházející z období kolem 3. století př.n.l.,dokazují jíž trvalejší osídlení a je i možné, že právě z této doby pochází i tzv. Horoměřický menhir s výškou pouhých 60 cm ležící cca 150 m východně od obce v ulici Ke Skalce. Leží v ohrádce pod lípou u silnice do Prahy po levé straně. Tento kám...

mírný pokles
Horoměřice
 zámek v okrese Praha-západ
Zámek tvoří obdélná jednopatrová budova s vížkou na střeše, zachovanou kaplí a freskovou výzdobou. Zámeček byl v 1. pol. 18. stol. přestavěn z panského domu. V interiéru se dochovaly fresky znázorňující výjevy ze života sv. Anny a Jáchyma, Abraháma, Izáka a da...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Horoušánky
 osada v okrese Praha-východ
Ves na pravém břehu Horoušankého potoka. Dříve zvané též Malé Horoušany. Západní část zástavby již na katastru Úval.   Historická zástavba ulicového typu podél silnice z Horoušan. Zhruba uprostřed zvonička, o něco západněji v mal&eacu...

obrovský nárůst
Horoušany
 obec v okrese Praha-východ
Ves při soutoku Horoušanského a Jirenského potoka (216 m.n.m.). Dříve též Velké Horoušany (pro odlišení od Malých Horoušan - dnes Horoušánek).  Ves je rozložena kolem rybníka - centrum vsi na pravém břehu, na levém bývalý poplužní dvůr (dnes z původ...

velký nárůst
Horse Academy - Radimovice
 restaurace v okrese Praha-východ
Horušice
 obec v okrese Kutná Hora
První písemná zmínka o vsi pochází z r. 1369 za vlády Karla IV.  Tato obec je poprvé pojmenována v tomto roce v listině kláštera Sedleckého: "Pro silvis prope pagum Horussic dictis...". Další doklady, kde je tato osada jmenována jako Horussicze, jsou z roku 1453. V pamětní knize III. farnosti Zdechovice se uvádí, že roku 1787 se obec jmenovala Horuschitz, později Horuschic, Horušitz, Horušic a od ...

střední pokles
Hošek
 rybník v okrese Příbram
Hospoda - Lázně Roztěž
 hospoda v okrese Kutná Hora
Hospoda - Lázně Roztěž (hospoda) Hospoda se sportovním areálem, kuželníkem a dětským hřištěm, v dosti zanedbaném stavu. ...

velký nárůst
Hospoda - Vlastějovice
 hospoda v okrese Kutná Hora
Hospoda Grado - Káraný
 restaurace v okrese Praha-východ
Hospodu GRADO najdete na kraji chráněné krajinné oblasti zbytků lužního lesa. Na začátku jara zde můžete celou noc poslouchat slavíky. Ty skutečné. Název GRADO pochází od přírodní nádrže vzniklé na rameni Labe. Počátkem tohoto století to bylo velmi oblíbené koupaliště obyvatel Prahy. Jezero má písčité dno a břehy jsou rovněž písčité. Počet míst uvnitř: 55 Zahrádka: 100 míst...

mírný pokles
Hospoda Na konci světa - Drahňovice
 restaurace v okrese Benešov
Hospoda Na konci světa - Drahňovice (restaurace) Hospoda Na konci světa se nachází v malebné vesničce Drahňovice v Posázavském regionu. Jedná se o klasickou hospodu v budově bývalé školy ke které náleží sál,v němž se občas snažíme kulturně žít .Pořádáme za podpory obce a ve spolupráci s místním Spolkem dobrovolných hasičů různé akce pro děti i dospělé a to nejen  v budově ,ale i pod širým nebem. Přímo kolem letní zahrádky před hospodou vede obl...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
83 %
Hospoda Na Kopečku - Dolní Břežany
 restaurace v okrese Praha-západ
Nápad obnovit činnost tradiční vesnické hospody v Dolních Břežanech, vznikl na podzim roku 2013. Už na počátku hostinské činnosti jsme se rozhodli, že bude zachován vesnický ráz hospůdky, včetně příznivých cen. Stanovili jsme si hlavní priority kterými jsou spokojenost našich zákazn&iacu...

obrovský nárůst
Hospoda U Beníšků - Mělník
 restaurace v okrese Mělník
Nabízíme rodinnou atmosféru ve staročesky zařízené restauraci, doprovázenou moderní českou i světovou kuchyní podle originálních receptur a bohatý výběr nápojů a točeného piva Pilsner Urquell, Gambrinus a pro milovníky nefiltrovaného piva, kvasnicový Bernard dvanáctku. Naše hospůdka je ideální k pořádání nejruznějších oslav od narození dítěte, svateb, narozenin, zájezdů, firemních akcí, školení ...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
97 %
Hospoda U Datla - Zbraslavice
 restaurace v okrese Kutná Hora
Hospoda U Datla - Zbraslavice (restaurace) Hospoda U Datla byla postavena na zbraslavickém náměstí roku 1830 a od počátku byla provozována jako zájezdní hostinec s názvem Na staré poště. V průběhu celých 170 let své existence budova vždy sloužila jako restaurace a kultuní centrum obce. Prošla několika rekonstrukcemi a úpravami. Posled...

velký pokles

    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)