Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 401-420 z 43460 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Slavkov pod Hostýnem
 obec v okrese Kroměříž

Na západním úpatí Hostýna, v okrese Kroměříž se rozkládá malebná ves Slavkov pod Hostýnem. Do vínku jí byla dána zajímavá poloha na rozhraní mezi Hanou a Záhořím, s krásným rozhledem na široširou rovinu Hané, k níž se národopisně přiklání. Katastr obce (519 ha) má značně protáhlou podobu. Od ne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kamenný kříž - Bystřice pod Hostýnem
 kříž v okrese Kroměříž
bez fotografie

Pískovcový krucifix stojí při silnici na Valašské Meziříčí. Na podestě čtvercového půdorysu a dvou schodišťových stupňů stojí vlastní sokl, skládající se z široké základny, završené obloukem, středové části a předložené římsy. Na zadní straně široké základny soklu je vyryt letopočet 1836. Nad ř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Soubor domů - Bystřice pod Hostýnem
 městský dům v okrese Kroměříž
bez fotografie

Objekt z let 1948-1949 od architektů Honzíka a Kándla. Jde o torzo zamýšleného rozsáhlejšího celku.  Jedná se o obytný jednopatrový dům na kamenné podezdívce. V bloku je deset bytů, každý se samostatným vchodem, u každého bytu terasa přístupná 5 schody. V každém modulu francouzské okno, v patře pásová okna. Zastřešeno pultov&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek Hněvkovice - Týn nad Vltavou
 zámek v okrese České Budějovice
Zámek Hněvkovice - Týn nad Vltavou (zámek)

Na místě dnešního prostého zámku stávala od 16. století renesanční tvrz postavená Jeronýmem Hozlauerem z Hozlau. Po roce 1620 byly Hněvkovice nejprve krátce v majetku Častolárů z Dlouhé Vsi a vzápětí jsou připojeny k Týnu nad Vltavou, který vlastnilo pražské arcibiskupství. Zpustošená tvrz byla v roce 1685 arcibiskupem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Areál tvořící součást městského hřbitova. Sestává z novorománské, neorientované kaple obdélného půdorysu, pocházející z roku 1894 a souboru 14 šlechtických náhrobků, přenesených ze starého hřbitova. Hřbitovní kaple rodu Laudonů je umístěna na bývalém panském hřbitově, dnes součást občanského hřbitova, při o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Vavřince - Bystřice pod Hostýnem
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Areál kolem bývalé hřbitovní kaple, nacházející se na návrší ve východní části města. Součástí areálu je i soubor 6 kamenných náhrobků ve zdivu kaple, jeden samostatně situovaný židovský náhrobek a dvojice kamenných skulptur – krucifix a smírčí kříž. Jedná se o barokně klasicistní stavbu z 2. polo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Obytný měšťanský dům obdélné dispozice v sousedství zámeckého parku na ulici Meziříčské. Dnešní podobu určila přestavba F. A. Grimma z pozdního 18. století.Architektonicky řešen jako jednoposchoďový, v přízemí s pásovou rustikou v celé ploše fasády, naopak v patře rustika pouze nárožní. Čtyřosé hlavní a nádv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Litinový kříž - Bystřice pod Hostýnem
 kříž v okrese Kroměříž
bez fotografie

Při silnici hostýnské u městského hřbitova je umístěn kříž v kombinaci kamene a železné litiny. Je umístěn na podestu s jedním schodišťovým stupněm, částečně zapuštěným do terénu, nepravidelného půdorysu s konkávně probranými stranami a zkosenými rohy. Spodní část soklu čtvercového půdorysu je zakončena profilací s oblounem a na zadní ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sokolovna - Bystřice pod Hostýnem
 budova v okrese Kroměříž
bez fotografie

Budova sokolovny je na klasickém basilikálním rozvržení. Převýšená střední část je z boční strany osvětlena řadou trojdílných oken svrchní části, naopak boční prostory jsou nižší na úrovni zvýšeného přízemí, osvětlené dvojdílnými okny. Hlavní průčelí, obrácené do ulice soudní, je ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Bystřice pod Hostýnem
 boží muka v okrese Kroměříž
bez fotografie

Při silnici na Hostýn po pravé straně cca 20 - 30 m od hřbitova mezi stromy stojí boží muka. Samotná památka čtvercového půdorysu na hranolové podnoži se zkosenými hranami. Na zadní straně podnože je vyryt a černou barvou zvýrazněn nápis “LÉTA PA/1680/ KNEZ TOBIASS SSWACH/ Z FRYSSTACZKU/ MODLI SE ZA NEG/ RENO 1758” (zbudováno roku 1680, opraveno roku 1758). Na podnoži zakončené ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Busta Františka Táborského - Bystřice pod Hostýnem
 drobný objekt v okrese Kroměříž
bez fotografie

Portrétní busta spisovatele Františka Táborského je umístěna na soklu válcového průřezu, na půlkruhovém vyzděném základu, mírně konvexně vypnutém oproti hmotě soklu. Kamenný sokl šedého odstínu s prokvétajícími žílami křemene (žula?) je završen plochou nízkou hlavicí kruhového průřezu a menšího průměru v por...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bystřice pod Hostýnem
 železniční stanice v okrese Kroměříž
bez fotografie

mírný pokles
Bystřice pod Hostýnem
 zámek v okrese Kroměříž
Bystřice pod Hostýnem (zámek)

Zámek je ojedinělou ukázkou toho, jak se šlechtická sídla v průběhu času měnila. Zatímco jiní svá sídla přestavovali a modernizovali, v Bystřici byly staré stavby ponechány a k nim přistavovány budovy nové, pohodlnější. Staré budovy se pak užívaly k administrativním a hospodářským účelům. V zámku naleznete gotick&eacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
20
střední pokles
Městské muzeum - Bystřice pod Hostýnem
 muzeum v okrese Kroměříž
bez fotografie

Městské muzeum sídlí v prostorách bystřického zámku, pokladna je v informačním centru. Shlédnout můžete několik expozic:1. Keramiku 18. a 19. stol. - výrobky bystřické manufaktury zhotovené na přelomu 18. a 19. stol. přímo v zámku a dalších šlechtických manufaktur, rajnochovskou keramiku, dílo restaurátora a sochaře Oldřicha Drahotušského a v posled...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bystřice pod Hostýnem
 město v okrese Kroměříž

Město Bystřice pod Hostýnem leží na úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 308 metrů. V současnosti žije ve městě 8 757 obyvatel. Nejstarší zpráva pochází z roku 1368. Titul "město" však dostala Bystřice až o necelých 500 let později, roku 1864. V jeho historii se vystřídalo několik pohrom v podobě povodní a požárů, které často zničily téměř celo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kostel byl vybudován v roce 1744 stavitelem Tomášem Sturmem st. V letech 1789 a 1833 byl poničen požáry. Při obnově v 19. století byla vystavěna nová věž. Jednolodní stavba, k odsazenému pravoúhle zakončenému presbyteriu na severní straně přiléhá čtyřboká sakristie s oratoří. Hlavní oltář pochází ze druhé poloviny 18. století.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Přestavlky u Plzně
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Koncem 17. století se majitelem panství stal chotěšovský klášter, který obnovil poplužní dvůr a v rámci něj nechal postavit barokní budovu zámku. Ta sloužila jako sídlo správy dvora a k občasnému ubytování představitelů kláštera. Po zrušení řádu v roce 1782 byl majitelem až do uplatnění pozemkové reformy v letech 1925-26 rod Thurn-Taxi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sýpka - Přestavlky
 sýpka v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Objekt roubeného srubu z 1. poloviny 19. století, představuje velmi cenný a kvalitní příklad autenticky dochované součásti zemědělské usedlosti v regionu jižního Plzeňska, jediný dochovaný v obci. Vykazuje značnou památkovou hodnotu použitými tradičními konstrukcemi. Dřevěný srub je součástí ohrazení dvora usedlosti na severní straně. Stavba na obdéln&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Přestavlcký rybník
 rybník v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

25.února 1960 bylo rozhodnuto o rozšíření stávajícího a zbudování nového rybníka v Přestavlkách a tím i započata fáze budování nové rybniční soustavy. Výsledkem bylo vybudování soustavy šesti chovných rybníků o výměře 2,3 hektarů. Nezůstalo jen u Přestavlk. Budoval se i chovný rybník ve Všelibic&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Přestavlky
 socha v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Zlidovělá socha sv. Jana Nepomuckého stávala původně u křižovatky před zámkem, odkud byla z původního místa přenesena ke kostelu sv.Petra a Pavla, ke hřbitovní bráně, osazena na nový a z cihel vyzděný podstavec. Rustikální kamenná plastika na hranolovém cihelném ořímsovaném podnoží, na nízkém konickém soklíku, v podživotní velikosti, p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, max - 2173,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - Krásné Česko