Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 241-260 z 44485 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Vílanec
 obec v okrese Jihlava
bez fotografie

Obec Vílanec (dle osobního jména Wieland vzniklo Wielands, něm. Willenz, z něho Vílanec) se rozkládá po obou stranách silnice z Jihlavy na Znojmo, na levém břehu Jihlávky a leží 535 m nad mořem (7 km od Jihlavy). Obec vznikla německou kolonizací, tedy před založením města Jihlavy, tj. před r. 1240. První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku1327 a náležela ji...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Panny Marie - Rosice
 kaple v okrese Jihlava
bez fotografie

Drobná zděná kaple zlidovělého klasicistního tvarosloví pocházející z roku 1840 tvoří působivou dominantu návesního prostranství. Čtvercová stavba členěná širokými nárožními lizénami je zastřešena stanovou střechou se čtyřbokou lucernou ve vrcholu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Rosice
 boží muka v okrese Jihlava
bez fotografie

Pozoruhodná kamenná boží muka datovaná rokem 1767 jsou situována u polní cesty severozápadně za obcí. Na odstupňované základně spočívá zužující se čtyřboký pilíř s rytými rámy, který je ukončen profilovanou hlavicí nesoucí nízký jetelový kříž vyrůstající z Golgoty. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Cerekvička - Rosice
 obec v okrese Jihlava

Cerekvička Jméno vysoko položeného místa, jehož Boží muka leží v nadmořské výšce 596 m, znamená významově „nové založení" (= Neu - Stift), tedy novou ves. Již v písemných záznamech (v listinách) ze 14. století se osada nazývala latinským názvem „Nova Villa", tj. Nová Ves. Jiným jménem též zvaná Cerekvice, ne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Muzeum motocyklů a hraček - Šestajovice (muzeum)

Muzeum motocyklů a hraček v Šestajovicích u Jaroměře nabízí ke shlédnutí více než 100 československých motocyklů. Součástí muzea je také výstava kočárků, panenek a hraček našich babiček, která je umístěna v původně dochovalé sýpce z poloviny 19.století. Přijeďte se podívat zavzpomínat na své mládí.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Linharta - Hrubý Lesnov
 kaple v okrese Liberec
bez fotografie

Zděná kaple obdélného půdorysu s oblým závěrem je orientována vstupním průčelím k východu. Na sedlovou střechu krytou plechovými šablonami nasedá poměrně mohutný sanktusník zakončený cibulovou střechou s křížem. Průčelí s hladkými omítkami rámují jednoduché lizénové pásy. Velký přesah střechy zvýrazňuje &sca...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Vystrkov
 socha v okrese Liberec
bez fotografie

Pískovcový sloup se sochou Panny Marie Montserratské byl zřízen pravděpodobně ve druhé polovině 18. století otcem Josefa Bergmanna, sedláka z Cetenova, majitele usedlosti čp. 7. Drobné, kamenosochařské dílo je nedílnou součástí kulturní krajiny. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Litinový kříž - Dolánky
 kříž v okrese Liberec
bez fotografie

Kříž z roku 1843 se nachází u silnice procházející obcí Dolánky. Podle vytesané datace jej dal v roce 1843 zhotovit Anton Schwarz.Na základním kvadratickém stupni stojí širší hranolový podstavec, na němž spočívá hranolový dřík zakončený mohutnou volutovou římsou s konkávně tvarovaným ukončením. Ten vrcholí k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple sv. Václava - Černíky
 kaplička v okrese Nymburk
Kaple sv. Václava - Černíky (kaplička)

Kaple se nachází na travnaté ploše návsi, presbytářem je orientovaná k jihu. Barokní obdélná kaple z roku 1760, postavená nákladem sedláka Václava Kadeřávka za finanční podpory vévodkyně Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna, která v tomto roce koupila kounické panství. Průčelí s půlkruhovým portálem v ose je ukončeno ma...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Černíky
 obec v okrese Nymburk

Vesnička Černíky se nachází na území okresu Nymburk a náleží pod Středočeský kraj. Obec Černíky se rozkládá 23 kilometrů jihozápadně od Nymburka a 5 kilometrů severozápadně od města Český Brod. Vesnička Černíky leží v průměrné výšce 237 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Umístění: zatravěná plocha u křižovatky na příjezdu od Chomutova  Nápis:PAMÁTCE PADLÝCH RUDOARMĚJCŮ1945 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hradiště Burgberk - Černovice
 opevnění v okrese Chomutov
bez fotografie

Plocha hradiště byla obývaná již eneolitu. Kamenné opevnění hradiště bylo vybudováno v období knovízské kultury v mladší době bronzové (cca 1300 – 1050 př. n. l.). V 8. – 10. stol. n. l. je doloženo slovanské osídlení. Sídlili zde také Slované. Obranný val se zachoval v délce 240 metrů, další zajímavé pozůsta...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Měšťanský dům č.p. 80 - Černovice
 budova v okrese Chomutov
bez fotografie

Patrový barokní dům s výklenkovou kapličkou při východním nároží. V kapličce je na volutovém soklu socha odpočívajícího Krista. Nápis na kapličce nese dataci k roku 1696, která by odpovídala i slohovému zařazení domu. V domě sídlí obecní úřad. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.10 - Černovice
 usedlost v okrese Chomutov
bez fotografie

Areál usedlosti pochází z doby kolem poloviny 18. století. Jedná se o příklad kamenického domu se zemědělským zákoutím. Areál je tvořen obytným domem, brankou (která však byla zcela přestavěna) a sochou sv. Floriána nad brankou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Mariánský sloup - Černovice
 sloup v okrese Chomutov
bez fotografie

Mariánský sloup se sochou Panny Marie se nachází před domem č. p. 5. Sloup se sochou stojí na hranolovém soklu zakončeném profilovanou římsou. Panna Marie drží Jezulátko ve své levé ruce. Umělecky hodnotné barokní dílo bylo zhotoveno v roce 1688. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Usedlost č.p.5 - Černovice
 budova v okrese Chomutov
bez fotografie

Hospodářský dvůr má čtyřstrannou dispozici. V přední části se nachází obytný dům, při kterém je ohradní zeď s branou. Směrem do zadní části parcely jsou po stranách objekty sýpky, chlévů a kovárny s kůlnou. Dvůr je zakončen objektem stodoly. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Černovice
 obec v okrese Chomutov

Přesnou dobu vzniku obce Černovice neznáme, předpokládáme však, že její počátky sahají do období kolem první poloviny 13. století. Nejstarším známým názvem obce je “Schirnowitz”, ten však v průběhu let prodělal řadu změn - jako např. “Czrnowitz, “Czernowicz”, “Czrniewicz”, “Zcirnebitz”, později byl po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaplička Svatého Václava - Děkanovice
 kaplička v okrese Benešov
bez fotografie

střední pokles
Děkanovice
 obec v okrese Benešov

Obec Děkanovice se nachází v jihovýchodní části okresu Benešov ve Středočeském kraji. Její katast sousedí na východě s okresem Pelhřimov. Idylické prostředí kruhové návsi s kapličkou a rybníkem potěší oko místních i turistů, které do Děkanovic láká malebná příroda. V písemných pramenech je obec vzpomenuta již...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, max - 2225,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze