Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 241-260 z 43290 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Václava - Přísnotice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Václava - Přísnotice (kostel)

Kostel sv. Václava v Přísnoticích je hodnotnou ukázkou venkovské sakrální architektury pozdního historismu (3. třetiny 19. a počátku 20. století) V rámci prostoru ulicové návsi a nízké okolní zástavby je kostel přirozenou dominantou obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Pomník Obětem 1. sv. války a vojákům Rudé armády - Přísnotice (pomník)

Umístění: v parku na návsi  Nápis: Světlé památce obětí světové války 1914-1918 z jichž krve svoboda vzešla věnují spoluobčané. CESTA VAŠE DOKONÁNA ŽITÍ, POZEMSKÉHO HRA DOHRÁNA BŮH MILOSTIV BUDIŽ VÁM PŘED NĚHOŽ JEST KAŽDÝ POVOLÁN. Pomníky stavte, ale nezapomínejte! Konečný Frant., Machovský Jan, Malý Tom&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Podvrší - Veselice
 rozhledna v okrese Blansko
Podvrší - Veselice (rozhledna)

Stožár je vysoký necelých 49 metrů a vyhlídkový ochoz ční ve výšce 37 metrů. Vede na točité schodiště podél stožáru. Na každém šestém schodů má odpočívadlo, které lemují madla na obou stranách. Za pěkného počasí odsud máte výhled na celé území CHKO Moravského krasu, Helišovu skálu, chlad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pomník Obětem 1.světové války - Žabčice
 pomník v okrese Brno-venkov
Pomník Obětem 1.světové války - Žabčice (pomník)

Umístění: hřbitov Nápis:PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM 1914-1918 VĚNUJÍ SPOLUOBČANÉ.VEČEŘA JAN, *1881. +1914. SEDLÁČEK FRANT. *1893. +1914. ŠAFAŘÍK ALOIS. *1893. +1914. MALÝ JAN. *1882. nezv. 1915 TROJAN KAREL. *1880. +1915. PIVEC JAN. *1895. +1915. ČERMÁK KAREL. *1881. +1915. NOVÁK FRANT. *1895. +1915 MĚŘÍNSKÝ FR. *1877. +1915. &Scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Pomník Obětem 2. světové války - Žabčice
 pomník v okrese Brno-venkov
Pomník Obětem 2. světové války - Žabčice (pomník)

Umístění: u hasičské zbrojnice Nápis:1939-1945Z VAŠÍ KRVE-NAŠE SVOBODA.URBÁNEK FRANTIŠEK NADPORUČÍK ZAHYNUL V BOJÍCH NA SLOVENSKU U HAJNÍKU 15.10.1944.CHLIVĚNÝ JAN +30.3.1942 V OSVĚČIMI.RECHOVÁ KAROLÍNA ZASTŘELENA 4.6.1942 V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH.KURX JAROSLAV UČITEL, ZASTŘELEN 9.6.1942 V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH.ING. ČERMÁK BLAHOSLAV SPRÁVCE STATK...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Žabčice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Žabčice (drobná památka)

Trojboká zděná boží muka stojící v centru obce jsou hodnotnou drobnou architekturou vzniklou v 1. polovině 19. století tvořící důležitý urbanistický prvek v zástavbě vsi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Silniční most - Kostelec nad Labem
 most v okrese Mělník
bez fotografie

Most byl postaven na místě staršího mostu ve 30. letech 20. st. Tříobloukový most železobetonové konstrukce se dvěma pilíři, postavený na místě staršího mostu neznámé konstrukce, který je zde doložen v 60.letech 18.století. Oblouky o síle 70 cm mají při rozpětí 3 x 35,8 m vzepětí jen 5,2 m.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Židovský hřbitov - Kostelec nad Labem
 hřbitov v okrese Mělník
bez fotografie

Areál židovského hřbitova založený na konci 16. století s velkým množstvím dochovaných náhrobků z poslední čtvrtiny 19. st. Hřbitov se nachází v místě s dlouhou tradicí židovského osídlení. Židovský hřbitov se nachází na úzké obdélné parcele, jižně od silnice vedoucí do Neratovic. Je přístupný ze silnice novodobou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Občanská záložna - Kostelec nad Labem
 budova v okrese Mělník
bez fotografie

Budova, postavená v letech 1905 - 1906 , představuje zajímavou ukázku historismu v kombinaci s převažujícími secesními motivy. Dům stojí v exponované poloze na náměstí. Nárožní, patrový dům, se dvorem na severovýchodní straně ve tvaru písmene L. Jižní průčelí: Hlavní jižní průčelí je obráceno do náměstí. Je o pěti okenní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Radnice - Kostelec nad Labem
 budova v okrese Mělník
bez fotografie

Radnice s výraznou nárožní věží, původně gotická, jejíž dnešní podoba pochází z barokní přestavby ve dvacátých letech 18.století, je kvalitní městskou stavbou s bohatou stavební historií. Stavba tvoří pohledovou dominantu severní části Komenského náměstí. Její půdorys tvoří obrácené písmeno L. K hlavn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Zděný patrový dům obdélného půdorysu s dekorativní fasádou, krytý sedlovou střechou, stojí podélně na jihovýchodní straně náměstí za kostelem.. Dům byl postavený v historizujícím slohu v roce 1896, výrazně se uplatňuje v urbanismu náměstí.  Dům kryje sedlová tašková střecha. Fasády jsou hladce omítané, členěné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Martina - Kostelec nad Labem
 kostel v okrese Mělník
bez fotografie

Hřbitovní, původně farní kostel postavený ve 2. polovině l3.století, přestavěný pozdně goticky, v l7.století upravena kaple. Roku 1769 rozšířen o západní věž a postavena kruchta. - Trojlodní prostor s obdélníkovým polygonálně ukončeným presbytářem se sakristii po severní straně. a s kaplí po straně jižní. V zadním průčelí hranolovitá v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Víta - Kostelec nad Labem
 kostel v okrese Mělník
bez fotografie

Kostel sv. Víta. Pozdně gotická stavba, presbytář postavený do roku 1492, trojlodí z počátku l6. století. V letech 1566-67 byl kostel renesančně přestavěn, upraven v l7.století a v roce 1728. Jižní předsíň z poloviny l8.století, zvonice upravena roku 1829. - Trojlodní prostor zužující se směrem k obdélnému polygonálně uzavřenému presbytáři, ke kterému na s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Tvrz - Kostelec nad Labem
 tvrz v okrese Mělník
Tvrz - Kostelec nad Labem (tvrz)

Jedná se o malé venkovské panské sídlo. Do dnešních dnů se z kosteleckého sídla, ve středověku chráněného vodními příkopy a labským ramenem, dochovala obdélná patrová budova se zaobleným severozápadním nárožím, krytá vysokou valbovou střechou a nahrubo omítnutá. Na jižním průčelí směrem do zah...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Litice
 hrad v okrese Ústí nad Orlicí
Litice (hrad)

Hrad Litice byl založen někdy koncem 13. stol. za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace tehdy ještě řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech, který byl královským majetkem. Podhůří povodí obou Orlic osídlili členové rodu Drslaviců, kteří zakládali osady v jihozápadních Čechách a vybudovali nejstarší hrady na Plzeňsku - Litice a Potštejn. Jména svých původních rodových sídel přenesli i do své nové državy, kdy vybudovali opěrnou síť nových hradů, z nichž vedle Chocně a Koste...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
CENA OD
90
střední pokles
Sedlice
 město v okrese Strakonice
Sedlice (město)

Sedlice leží na jihovýchodním svahu brdského výběžku, oddělujícího blatenskou kotlinu od horažďovické pánve. Protíná ji silnice Plzeň - Písek, Strakonice. Krásná krajina, bohaté rekreační a turistické možnosti, zajímavá historie a kulturní pamětihodnosti. Stavba farního kostela sv. Jakuba Většího na místě staršího...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pomník Obětem 1. a 2. světové války - Předín (pomník)

Umístění: pod kulturním domem Nápis: NA PAMÁTKU OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE A VLASTI Z POROBY ČEST HRDINOVI RUDÉ ARMÁDY, KTERÝ ZDE V BOJI ZA NAŠI SVOBODU POLOŽIL ŽIVOT 8. KVĚTEN 1945 OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918 AUGUSTÍN TOMÁŠ BARÁK JOSEF BÍLEK JOSEF DOLEŽAL FRANT. HAVEL JOSEF HEFR JOSEF HYNEK JAN KARBAŠ BOH. KARBAŠ FRANT. KOVÁŘ PETR ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kamenný kříž- Předín
 kříž v okrese Třebíč
Kamenný kříž- Předín (kříž)

Kříž je umístěn pod kulturním domem v Předíně. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Rumpál
 vrchol v okrese Rokycany
Rumpál (vrchol)

Rumpál 639 m.n.m. slepencová skaliska nad Sklenou Hutí. Výška stěn až 16 m. Skály jsou využívány horolezci. Z vrcholu skal se otevírá krásný rozhled do kraje. V blízkosti nalezneme pozůstatky po těžbě křemence pro místní skárnu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kamenný kříž - Předín
 kříž v okrese Třebíč
Kamenný kříž - Předín (kříž)

Kamenný kříž je umístěn u domu č.p.222 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, max - 2165,      předchozíPředchozí   Dalšídalší