Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 43469 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Železný kříž - Klementice
 kříž v okrese Třebíč
Železný kříž -  Klementice (kříž)

Železný křáž v kamenném soklu je datován do roku 1869. Stoji při lesní cestě v jihozápadní zalesněné části obce Klementice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Litinový kříž - Klementice
 kříž v okrese Třebíč
Litinový kříž -  Klementice (kříž)

Litinový kříž za vsí směr Kamenná  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha Panny Marie - Libědice
 socha v okrese Chomutov
bez fotografie

Plastika Madony v životní velikosti, oděné ve splývajícím zřaseném rouchu, s korunou na hlavě, v kontrapostu s tělem šroubovitě stočeným, drží v náruči Ježíška. Dílo pochází z roku 1724 a je umístěno na odstupňovaném hranolovém soklu členěném římsami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Libědice
 socha v okrese Chomutov
bez fotografie

Barokní pískovcová plastika světce zobrazeného v tradičním šatu, v kontrapostu levé nohy a s hlavou nachýlenou ke krucifixu v levé paži pochází z 1. poloviny 18. století a je umístěna na hranolovém soklu s profilovanou římsou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.21 - Čejkovice
 usedlost v okrese Chomutov
bez fotografie

Zemědělská usedlost je tvořena obytným patrovým domem obdélné dispozice a hospodářskými budovami s chlévy a sušárnami, pochází z přelomu 18. a 19. století. Celý areál je obehnán oplocením a vjezd do dvora rámuje masivní zdobená kamenná brána. havarijní stav ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Fara - Libědice
 fara v okrese Chomutov
bez fotografie

Areál patrové farní budovy s mansardovou střechou stojící na obdélném půdorysu a drobné výklenkové kapličky umístěné v ohybu ohradní zdi s podezdívkou a dřevěným plaňkovým plotem mezi kamennými hranolovými sloupky, pochází z roku 1754. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Libědice
 zámek v okrese Chomutov
bez fotografie

Areál patrového zámku stojícího na obdélném půdorysu, s mírně předstupujícími nárožními rizality a s valbovou střechou pochází z prvního desetiletí 18. století a je k němu připojena zahrada obehnaná ohradní zdí. Přestavba tvrze na barokní zámek se uskutečnila v letech 1708-1725. V letech 1845-1945 objekt vlastnili Černín...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Pískovcová barokní plastika světce v životní velikosti pocházející z roku 1733 je situována na dvojitě odstupňovaném hranolovém soklu. Světec je znázorněn v tradičním ikonografickém pojetí, v kontrapostu pravé nohy a s krucifixem na pravé paži. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Šebestiána - Čejkovice
 kaple v okrese Chomutov
bez fotografie

Barokní orientovaná kaple podélné dispozice, s půlkruhovým uzávěrem, nízkou sakristií a polygonální věžičkou s cibulovou stříškou pochází z roku 1718. V západním průčelí se nachází segmentový štítový nástavec s nikou, v níž je situována socha Madony. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Pískovcová plastika Madony v podživotní velikosti pochází z r. 1704 a je umístěna na hladkém vysokém sloupu s kompozitní hlavicí situovaném na hranolovém soklu. Světice je oděna v bohatě zřaseném plášti s korunkou na hlavě a ne levici drží nahé dítě. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.30 - Čejkovice
 usedlost v okrese Chomutov
bez fotografie

Areál zemědělské usedlosti pochází z konce 18. a 1. poloviny 19. století a je tvořený patrovým domem obdélné dispozice, se sedlovou střechou s volskými oky a přízemní stodolou se sedlovou střechou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Areál usedlosti tvořený patrovým obytným domem, za nímž je situován dvůr obestavěný hospodářskými objekty a kovárnou pochází z přelomu 18. a 19. století a byl upravován v průběhu 2. poloviny 19. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Radnice - Libědice
 budova v okrese Chomutov
bez fotografie

Areál patrové budovy radnice s přilehlým dvorem ohraničeným ohradní zdí s vjezdovou branou a brankou pochází z 1. poloviny 19. století, avšak nejen na počátku 20. století a prodělal množství úprav. Areál je situován hlavním průčelím radnice do návsi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sousoší kalvárie - Libědice
 sousoší v okrese Chomutov
bez fotografie

Pískovcová plastika kříže s korpusem a u jeho paty klečící Máří Magdalenou, situovaná na podstavci se sochami Panny Marie a sv. Jana a s figurálními reliéfy na stěnách, jež je umístěn na dalším trojbokém podstavci zdobeném volutami, pochází z r. 1738. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Víta - Libědice
 kostel v okrese Chomutov
bez fotografie

Kostel byl vybudovaný v letech 1682–1694. Jedná se o jednolodní stavbu s polygonálním kněžištěm, ke kterému je na severní straně přiložena sakristie. Na západní straně stojí v ose stavby mohutná věž. Na zařízení interiéru se podílel regionální sochař Jan Karel Vetter. Hlavní oltář je rokokový z let 1750–1754 od sochaře V. Herschera. &nb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Plastika Nejsvětější Trojice v podobě Krista a Boha na obláčcích, Otce nesoucího zeměkouli, umístěna na vysokém sloupu s korintskou hlavicí situovaném na hranolovém soklu se třemi hladkými stranami a přední plasticky členěnou pochází z roku 1711. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaplička - Neratovice
 kaplička v okrese Mělník
bez fotografie

Pozdně barokní objekt postavený kolem roku 1800 je situován v části zvané Byškovice.  Je to čtvercová zděná kaplička se stanovou střechou s profilovanou podstřešní římsou, vzepjatou nad vchodem do segmentového oblouku. Vstup segmentově zaklenutý. Dveře dřevěné, dvoukřídlé s mřížkou, s nástavcem obloukovým s mřížkou paprsčitou. Ze střechy vyrůst&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zámek Lobkovice - Neratovice
 zámek v okrese Mělník
bez fotografie

Jádrem rozlehlého areálu je patrový zámek lichoběžníkového půdorysu kolem středového dvora s hranolovou věží. Součástí areálu je hospodářský dvůr. Z původní gotické tvrze vznikl renesanční zámek, přestavěný barokně v 17. st., rozsáhlé úpravy v 19. st. Zámek, původně vodní tvrz se nachází na terénní t...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Kostel pochází z počátku 14. století, kolem r. 1700 byl barokně upraven. Převážná většina vybavení kostela pochází z období přestavby. Jedná se o orientovaný jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, sakristií na S straně presbytáře a předsíní na J straně lodi. Nad presbytářem vížka. Kolem kostela se rozkládá bý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Vojtěcha - Neratovice
 kostel v okrese Mělník
bez fotografie

Kostel byl vybudován ve druhé polovině 17. století. Podle pověsti se nachází na místě, kde byl r. 987 biskup Vojtěch dostižen a obrán převozníky o boty, kterým nemohl zaplatit za převoz (jen jim požehnal).  Obdélná stavba s půlkruhovým závěrem, členěná soklem, pilastry, podstřešní římsou. Vstup v Z průčelí dveřmi s ostěním, druhý vstup na SV presbyt&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 2174,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze