Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Tábor


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 518 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Proměnění Páně na hoře - Tábor (kostel)

Bohatá historie kostela je pojednaná v mnoha publikacích, proto je zde pojednána pouze velmi stručně. Počátky kostela nutno klást do druhé poloviny patnáctého století. Nejdříve vznikla patrně věž, která podmínila nepravidelné východní ukončení trojlodí. Klenba trojlodí je datována do roku 1512. Dodatečně upraveny štítky a vikýře, v roc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Anny - Přehořov
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

obrovský nárůst
bez fotografie

Ratibořice jsou obec starší než Ratibořské hory a také kostel zde stál dřív. Gotický opevněný kostel stál na konci 13. století, byl přestavěn roku 1849 po požáru. Kostel stojí na hřbitově na vyvýšenině nad rybníkem uprostřed obce, je také jednolodní, se zaklenutým presbytářem, sakristií na severní straně s věžicí nad západní č&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Filipa a Jakuba stojí na vršku nad návsí a rybníkem a je obklopený malebným hřbitovem. Kostel byl vystaven jako raně gotická stavba v  polovině 13. století a přestavěn v osmdesátých letech století 14. Tehdy měl šest svěcenců na kněze a až do roku 1420 patřil do vltavského děkanství. Duchovn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor (kostel)

Kostel středověkého původu. Současný stav má charakter pozdně gotický. Předsíň přistavěna někdy v 17. století, patrně po třicetileté válce, klenba presbyteria snad z roku 1742. Není vyloučeno, že kostel náležel předhusitskému osídlení, které je možno předpokládat na ostrohu pod hradem, v bezprostředním okolí kostela. Původ kostela v literatuře je datován do roku 1388. H...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

V pondělí 13. listopadu 2000 v 16.30 hod se konalo za přítomnosti českobudějovického biskupa Mons. Antonína Lišky a starosty města Veselí nad Lužnicí Petra Hynka slavnostní otevření kostela sv. Floriána po generální opravě.Od poslední generální opravy uplynulo téměř 40 let a proto bylo skutečně na místě přistoupit k renovaci této krásné dominanty malého náměstí. Oprava byla započata 1. června letošního roku a trvala do 8. listopadu. Celkové náklady na opravu si vyžádaly 1 Nejprve bylo odstraněno...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Kostel sv. Františka Xaverského byl postaven v letech 1732 – 35, věž byla zbudována kol. r . 1748. Bezpochyby nejvýznamnější je bývalý klášterní, nyní farní kostel sv. Františka Xaverského, který je dílem významného architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera a zároveň příkladem vrcholné barokní architektury doplně...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Havla - Šebířov
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Dražice
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

Na návrší, uprostřed hřbitova, stojí kostel sv. Jana Křtitele. Konkrétní rok výstavby kostela není znám. Presbytář postavili pravděpodobně páni z Ústí, soudě podle oken s trojlistou růží. Předpokládá se, že mohl vzniknout současně s hradem, který stával poblíž a že nynější presbytář byl hradní kaplí. Chrámová loď v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Janov
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

Kostel zasvěcený Janu z Nepomuku byl postavěn na místě dřívější kaple. Kostel se stal náboženským centrem okolních obcí (Roudná, Sedlečko, Myslkovice, Košice, Doubí), u něho byl zřízen hřbitov a postavena fara....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Kostel sv. Kateřiny - Mlýny
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

Nejvýznamnější památkou Mlýnů je kostel sv. Kateřiny s dosud používaným hřbitovem a okolní hřbitovní zeď. Kostel se nachází na malém návrší v horní části obce. Jedná se o jednolodní, původně gotický kostel z poloviny 14.století, na jehož třech oknech se zachovaly původní gotické kružby. První zmínka je z roku 1379, kdy br...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Marka - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Marka - Soběslav (kostel)

Pozdně renesanční hřbitovní kostel, doplněný barokními přístavbami. V současnosti galerie. Stojí na břehu Černovického potoka, u cesty od nádraží do historického centra. Hřbitovní kostel nechal postavit roku 1650 soběslavský primátor Zachariáš Markovský. Roku 1729 přistavěna sakristie, 1753 kaple Panny Marie. Roku 1956 rekonstrukce na galerii. Jednolodní kostel orientovan&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Markéty - Radenín
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

střední pokles
Kostel sv. Martina - Mladá Vožice
 kostel v okrese Tábor
bez fotografie

Kdy a kým byl tento nejstarší vožický kostel postaven se neví. Z jeho názvu „na voborách" se dá pouze usuzovat, že kdysi stál vmístech, kde byl les soborou. Víme, že roku 1348, kdy je prvně připomínána Mladá Vožice, kostel již stál. Faráře do něj tehdy dosazoval sám Karel IV., jenž kostel daroval vyšehradské kapitule. Chrám má jen jednu loď strojím valeným, o osm polosloupů se opírajícím klenutím, do které čtyřmi velkými okny padá světlo. Klenuté presbyterium má dvě různobarevným sklem ve způso...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Matěje - Bechyně
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Matěje - Bechyně (kostel)

Původní stavba, jejíž vznik byl kladen do konce 13. a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka. Základ stavby tvoří pozdně gotické síňové dvoulodí s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky, hranolovou věží na severní straně a s obdélnou patrovou oratoří na jižní straně. Patrně ze 16. století je zachována klenba kněžiště a obvodové zdivo lodi. Presbytář s lomenými okny byl sklenut síťovou kl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Původní kostelík z r. 1347 nechal vystavět Petr I. z Rožmberka. Současná novorománská svatyně pochází z r. 1861. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Gotický kostel sv. Michala byl postaven v letech 1380-1385....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 26,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze