Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Klatovy


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 522 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Původně románská stavba z první poloviny 13. století, gotickou úpravou prošla asi roku 1443, s výjimkou věže byl kompletně přestavěn v letech 1736-39, asi na původních bazilikálních základech. Orientovaná trojlodní stavba bazilikálního typu pod sedlovou střechou a dvěma pultovými střechami nad bočními loďmi. Západní průčelí tvoří mohutná třípatrová věž v šíři hlavní lodi, dole v rozích silně zbytnělá, nahoru se zužující, s bosovaným nárožím. V přízemí v ose segmentově rámovaný pravoúhlý portál, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Gotická přestavba pozdně románské svatyně Narození P.Marie, dominující městečku se uskutečnila již kolem r.1330, ze staršího objektu zůstala stát severní strana lodi. Portál do lodi, zdivo i předpokládaný typ pavlačové tribuny by datovaly původní velhartický kostel na rozhraní 12. a 13. století. Chor a jižní boční lodí jsou z doby kolem r.1325...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel)

V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděného kostela. Na tuto stavbu vymezuje 5.443 zlatých a 39 krejcarů. Navíc přidáv&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce - Klatovy (kostel)

Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly položeny základy jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Vstupní portály pak vznikly podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel musel být opravován po několika požárech, dnešní podoba je z doby po r. 1810. Kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Panny Marie Bolestné - Hamry
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Dominantou obce je kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple z roku 1773. Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis. Farní kostel Panny Marie Bolestné nesl také přezdívku Kollerův kostel. Jednak proto, ž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel Panny Marie Pomocné - Železná Ruda (kostel)

Originální typ kostela, nezvyklý především svou formou. Pochází z první poloviny 18. století a byl vystavěn na místě kaple z konce 17. století. Kostel byl vystavěn nákladem hraběte Wolfa Jindřicha Nothafta z Wernbergu. Kostel je orientovaný podle světových stran. Loď s presbytářem na půdorysu šesticípé hvězdy. K záp. cípu lodi přistavěna věž lehce obd&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Proměnění páně - Žihobce
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Proměnění páně - Žihobce (kostel)

Kostel Proměnění Páně v Žihobcích Novorománský kostel Proměnění Páně byl vystavěn v letech 1872-76 na místě zaniklého gotického kostelíka. Je dominantou obce a v prostředí podhorské obce překvapuje svými rozměry. Návrh stavby vypracoval táborský inženýr Jirges, realizoval ho volyňský stavitel Matěj Turek. První mše v novém kostele se pak konala na sv. Štěpána v roce 1876. První výmalba kostela pochází z roku 1900. V kostele je zavěšen zvon, který nechal ulít Václav Koc z Dobrše roku 1601 u Diony...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Andělů Strážných - Sušice (kostel)

Krásnou dominantou Sušice je raně barokní kostelík sv. Andělů Strážných na vrchu Stráži, místními důvěrně nazývaný "Andělíček". Od kostelíka, obklopeného ambity, je nádherný výhled na město a pošumavskou krajinu, a tak ti, kteří se rozhodnou ke kostelíku na vrchol kopce vylézt, nebývají zklamáni, přestože se nedostanou za zdi t&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Anny - Javorná u Železné Rudy (kostel)

V roce 1698 byla postavena kaple, která byla podle návrhu architekta M. A. Gilmettiho v letech 1718-1721 přestavěna na současný barokní kostel. V průčelí kostela jsou dvě věže kryté šindelem. Na oltářích jsou obrazy svaté Anny a Nejsvětější Trojice od W. Stoibra (1870), obraz Kristova křtu připomíná díla P. Brandla. Lustry v kostele jsou výrobky zdejších zaniklýc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Rejštejn
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Bartoloměje - Rejštejn (kostel)

Kostel s obdélnou lodí, pětiboce ukončeným presbytářem a věží v západním průčelí. Původně středověká sakrální stavba, výrazně zbarokizovaná, se zajímavým stavebním vývojem. Kostel obklopený hřbitovem s barokním ohrazením. Kostel poprvé připomínán v roce 1570. Z této doby pravděpodobně obvodové zdivo presbytáře s o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel Sv. Blažeje - Plánice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

mírný pokles
Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter - Sušice (kostel)

Kapucínský klášter v Sušici vznikl krátce po ukončení pustošivé třicetileté války. Zakladateli kláštera byli majitel žichovického panství hrabě Jindřich Libštejnský z Kolovrat a samotný císař Ferdinand III. Základní kámenv roce 1651 vysvětil proslulý pražský arcibiskup, kardinál Harrach. Klášterní kos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Původně gotický kostel z období 13.- 14. století, přestavěný v první polovině 18. století barokně. Na stěnách presbytáře dochovány zbytky původních gotických nástěnných maleb. Výrazná dominanta obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Těchonice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Původně raně gotický kostel ze 14. století, jehož současný vzhled je výsledkem pozdně barokní zlidověle pojaté přestavby. Sakristie v přízemí věže, původně presbytář starší stavby, má dosud raně gotický charakter. Působivá dominanta obce. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1331. Kostel se tu připomíná v roce 1360. K nejstarš&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 27,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze