Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46645                Mapa
Chudy vrch
 vrchol v okrese nezařazeno
Chudy vrch
 vrchol v okrese nezařazeno
Chumchalky
 vrchol v okrese nezařazeno
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Churáňovský vrch
 vrchol v okrese Prachatice
Churáňovský vrch (vrchol) Na 1119 m vysokém Churáňovském vrchu byla v roce 1952 zřízena meteorologická stanice 1.řádu s mezinárodním kódem....

střední nárůst
Chvalak
 vrchol v okrese nezařazeno
Chvalatice
 obec v okrese Znojmo
Obec leží nad údolím řeky Dyje,protékající tu směrem k Vranovu nad Dyjí obzvláště členitým meandrovitým kaňonem.   Název obce je snad svázán s osobním Chval,původně Chvaletice,německý název zněl Chwallatitz. Historicky první zmínkou je v roce 1498 listina krále Vladislava II. o potvrzení vlastnictví bítovského hradu a všeho příslušenství Burjanu Bítovskému z Lichtemburka. Vlastní polohou není ...

obrovský nárůst
Chvaleč
 obec v okrese Trutnov
Chvaleč, vzdálená od okresního města Trutnov 12 km, vznikla podle prvních písemných záznamů v roce 1329. Vlastníci a držitelé se v průběhu let střídali. Posledním byl od roku 1828 Jan Nepomuk Nádherný. Nádherným patřila Chvaleč do roku 1945. Obec leží na severním okraji Rtyňsko-Svatoňovické pánvev těsné blízkosti česko-polských hranic. S Petříkovicemi, jež jsou součástí obce, tvoří zastavěné územ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chvaleč
 železniční stanice v okrese Trutnov
Chválenice
 obec v okrese Plzeň-jih
Historie obce První zmínka o obci Chválenice se objevuje dnem 19. března 1275. V této době obec patřila dobrodinci kladrubského kláštera Sěmislavovi z Chválenic. Toto majetnické právo je zaneseno v listině Přemysla Otakara II. Obec Chválenice byly v té době samostatným ...

mírný pokles
Chvalčov
 obec v okrese Kroměříž
Počátky Chvalčova, i když nejsou v pramenech doloženy, můžeme klást do druhé poloviny 13. století, do doby velké středověké kolonizace. Rozvoj Chvalčova nastává koncem 14. století a souvisí se založením hradu Obřany a postupném doosídlování jeho okolí. První písemnou zm&...

obrovský nárůst
Chvalešovice
 tvrz v okrese Strakonice
Tvrz byla poprvé zmíněna roku 1387. V letech 1556 - 1577 byla postavena Zikmundem Malovcem nynější renesanční tvrz spolu s hospodářským dvorem....

mírný pokles
Chvalešovice
 železniční stanice v okrese Strakonice
Chvaletice
 město v okrese Pardubice
hvaletice leží 25 km od Pardubic na rozhraní Chvaletické pahorkatiny celku Železných hor (Česko-moravská soustava) a Pardubické kotliny celku Východolabské tabule (soustava Česká tabule) v nadmořské výšce 210 až 310 m.n.m. V písemných zprávách se Chvaletice objevují poprvé...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chvaletice
 železniční stanice v okrese Pardubice
Chvaletín
 osada v okrese Jindřichův Hradec
Dříve Chvalice (něm. Chwalitz, Kwalitzen). Pojmenování vsi vzniklo z osobního jména Chvalata, roku 1351 se psalo Chwaliczin. Obec leží v rovinaté kotlince na jižním svahu menšího vrchu. Chvaletín je připomínán již ve 14. století. Roku 1369 byl Chvaletín v majetku Mikuláše z Jemn...

mírný pokles
Chvalíkovice
 obec v okrese Opava
Obec Chvalíkovice se rozkládá v místě přechodu severního svahu předhůří Nízkého Jeseníku do údolní nížiny řeky Moravice, asi 7 km jižně od centra města Opavy. Historicky patří na území bývalého Opavského knížectví a Slezska. Intravilán obce leží v nadmořské výšce 290 až 350 m. Katastrální  území obce Chvalíkovice se rozkládá na ploše asi 4,5 km2 v nadmořských výškách 255 m.n.m. až 413 m.n.m. Počet...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Chvalka
 vrchol v okrese nezařazeno
Chválkov
 železniční stanice v okrese Pelhřimov
Chvalkovice
 obec v okrese Vyškov
Obec se nachází 16,2 km jihovýchodně od Vyškova pod výběžkem Drahanské vrchoviny a leží pod kopcem Hradisko. Obec, jíž probíhá okresní silnice od Nových Hvězdlic směrem k Brankovicím, tvoří pěkná široká náves se vzrostlými stromy, která činí dojem městečka. Domy stojí těsně vedle sebe, po obou stranách silnice. Obec je situovaná v kopci, což ji přirozeně rozděluje na horní a dolní část. Jako nepře...

mírný pokles
Chvalkovice
 obec v okrese Náchod
 O počátcích historie Chvalkovic není žádný věrohodný doklad s jehož pomocí bychom mohli přesněji určit rok založení obce nebo alespoň stáří osídlení. Jsme odkázáni jen na dohady a nepřímá svědectví, ovšem lze předpokládat, že zdejší osada vznikla v polovině 13.století a byla nazvána podle zakladatele Chvalka či Chvála (Chvalkovice = zboží Chvalkovo). Zboží tvořila patrně tvrz s okolní osadou. Pře...

mírný pokles
Chvalkovice
 osada v okrese Jindřichův Hradec
Obec Chvalkovice leží 8,5 km jihozápadně od Jemnice. Název znamená ves lidí Chvalkových. Chvalkovice se poprvé připomínají v roce 1353, kdy bratři Adam, Sič a Petr z Hobzí zapsali Chvalkovice, Čermákovice (zaniklá ves) a Novou Ves Sezimovi z Plačovic. Po roce 1945 došlo v obci k adaptaci bývalé kolny v kulturní dům. Zatimco německé děti navštěvovaly školu v Bělčovicích, byla v roce 1930 pro děti č...

střední nárůst
Chvalkovice
 větrný mlýn v okrese Vyškov
větrný mlýnChvalkovice, čp.?...

mírný pokles
Chválkovice na Hané
 železniční stanice v okrese Vyškov
Chvalnov-Lísky
 obec v okrese Kroměříž
V malebném údolí, v jihozápadní části okresu Kroměříž se nachází obec Chvalnov. Rozložena je na svazích terénní vyvýšeniny, zvedající se ve středu údolí, které obklopují protáhlé kopce, mající tvar podkovy, jejímž otevřen&y...

velký nárůst
Chvalov
 osada v okrese Ústí nad Labem
Ves náležela v r.1228 klášteru benediktinek při sv. Jiří v Praze. Kolem roku 1367 získal díl Chvalova a Podlešína Těma z Koldic na Krupce, kterému patřil až do roku 1580, kdy ji spolu s Podlešínem a Dolními Zálezly koupilo Ústí. Druhý díl náležel do r. 1579 vsi Řehlovice, k níž majitel trmického panství Jindřich z Býnova zakoupil v r. 1612 od Ústí zbývající část vsi, které pro velké dluhy muselo p...

střední pokles
Chvalovice
 obec v okrese Prachatice
První zmínka o Chvalovicích je spojena s kolonizačními aktivitami cisterciáského kláštera ve Zlaté Koruně, která nastala v roce 1263, kdy daroval král Přemysl Otakar II. cisterciáckému klášteru ve Zlaté (Svaté) Koruně panství Boletické (Poletické). Toto území zahrnovalo i kraj Netolický (korunní majetek ležící v župě Netolické zahrnoval i obec Chvalovice). Toto darování potvrdil 6.1.1281 Ota, mark...

mírný pokles
Chvalovice
 obec v okrese Znojmo
Obec Chvalovice leží nedaleko zemské hranice Moravy a dolních Rakous, 10 km jižně od Znojma v nadmořské výšce 222 m. Je nepochybně starého slovanského založení, ale příchodem německého obyvatelstva do pohraničních oblastí v průběhu kolonizační vlny 13. století se poně...

mírný pokles
HODNOCENÍ
50 %
Chvalovice
 poklona v okrese Znojmo
Drobná sakrální architektura situovaná u dnes již zaniklé komunikace směrem k Havraníkům. Je to prostá hranolová stavba obdélného půdorysu zastřešená sedlovou stříškou. Průčelí otevřeno na osu hlubokým segmentově ukončeným výklenkem. Zadní stěna výklenku ote...

střední pokles
Chválovický rybník
 rybník v okrese Kutná Hora
Chvalšiny
 obec v okrese Český Krumlov
Obec Chvalšiny byla založena před dávnými lety na území královského újezdu v příhodném širokém údolí, kterým protéká Chvalšinský potok a které dodnes obklopují krásné lesy. Nad jejich obzorem shlížejí do krajiny ze tř&iacut...

střední pokles
Chvalská tvrz*** - Praha
 hotel v okrese Praha hl.m.
Hotel Chvalská Tvrz je tříhvězdičkový, moderní hotel. Nachází se v Horních Počernicích, v ulici příhodně zvané Na Chvalské tvrzi. Přes vysoké stáří obvodových zdí budovy je uvnitř umístěn zbrusu nový moderní hotel s restaurací a salonky. Hotel byl slavnostně otevřen 2.1.2007. Ve svých dvou podlažích nabízí 23 elegantně zařízených pokojů, včetně 2 pokojů pro hendikepované. Pokoje jsou prost...

velký pokles
Chvatěruby
 obec v okrese Mělník
Před 865 lety, r. 1141 byla zaznamenána první historická zmínka o Chvatěrubech, kdy Ida, příbuzná knížete a krále Vladislava II., věnovala Chvatěruby doksanskému klášteru. (Arch. Pam. V 166). Dolní tok Vltavy od Prahy ke Kralupům nad Vltavou se vine hlubokým údolím. Tato část řeky byla od pradávna důležitou obchodní cestou. Její bezpečnost zajišťovaly hrady a tvrze stojící na strmých říčních břez...

střední pokles
Chvatěruby
 železniční stanice v okrese Mělník
Chvatěruby
 zřícenina hradu v okrese Mělník
Počátky panského sídla na nevýrazné ostrožně v obci nedaleko Kralup nad Vltavou nejsou příliš jasné, ve 13. stol. zde stála tvrz nebo dvorec. Zřejmě v průběhu 14. stol. objekt přeměněn na poměrně mocný hrad s vodními příkopy, jako takový se poprvé uvádí r. 1366. R. 1467 obléhán a dobyt ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Hrad byl po r. 1567 přestavěn na renesanční zámek, poškozený za třicetileté války....

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Chvojen
 vrchol v okrese nezařazeno
Chvojenec
 obec v okrese Pardubice
První písemná zpráva pochází z roku 1336. Na území žije 741 obyvatel. Obec je vybavena ordinací praktického lékaře a mateřskou školou. Pořádáme kulturní akce. ...

střední nárůst
Chvojenec
 vrchol v okrese nezařazeno
Chvojínek
 osada v okrese Benešov

    Strana: 1, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)