Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/3264-chvalcov-obec.html

Chvalčov (obec)

[ ID: 3264 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
žlutá zelená žlutá cyklotrasa
5035 , 5037 ,


  Vlajka obce

vlajka Chvalčov (obec)

Turistický cíl Chvalčov (obec)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+


Vložení nových fotografií přidat fotografie

Počátky Chvalčova, i když nejsou v pramenech doloženy, můžeme klást do druhé poloviny 13. století, do doby velké středověké kolonizace.

Rozvoj Chvalčova nastává koncem 14. století a souvisí se založením hradu Obřany a postupném doosídlování jeho okolí. První písemnou zmínku o Chvalčově nacházíme až v roce 1447, kdy Milota z Tvorkova prodal Vokovi ze Sovince zbořený hrad Obřany (pobořen za husitských válek), tvrz Bystřici s městečkem, vsi Loukov, Hořejší Mrlín, Novou Ves, Chvalčov, Lhotku, Slavkov, Bílavsko, Rychlov, Hlinsko a Jeníkovice. Tehdy již mělo obřanské panství nové centrum - městečko Bystřici s tvrzí, kterou dal vystavět právě Milota z Tvorkova.

Listinou datovanou 9. října 1461 osvobodil další majitel panství, Jiří z Landštejna městečko Bystřici a vsi Chvalčov, Lhotku a Slavkov od odúmrtí, za což musel každý usedlý platit ročně jedny plece v den sv. Václava a jednu slepici. Tato listina byla pro obyvatele velice významná, neboť doposud zemřel-li člověk bez přímých dědiců, jeho majetek připadl vrchnosti. Nyní mohl každý svůj majetek odkázat dle vlastní vůle.

K roku 1493 nacházíme v zemských deskách dva zápisy, kdy se Chvalčov uvádí pod jménem Chvaličov.

K roku 1555 je v zemských deskách zapsáno, že Burian Žabka z Limberka prodává Přemkovi z Vickova tvrz a městečko Bystřici pod Hostýnem, ves Lhotku, ves Chvaličov, ves Slavkov, ves Brusné, ves Chomýž, ves Jeníkovice, ves Dobrotice, ves Hlinsko, ves Bejlavsko, ves Rychlov, ves Blazice, ves Libosváry a dále pusté vsi Mrlínek, Novou Ves, Rácov, Jenčí, Jestřebí, Lhotu, pusté hrady Obřany, Křídlo, Chlum a pustou tvrz Chvaličov. Toto je první písemná zmínka o zdejší tvrzi.

V roce 1663 Bystřice a její okolí velice utrpěla tatarským vpádem. Je velice pravděpodobné že i Chvalčov byl vypleněn.

Posledních 15 let
Chvalčov je malá obec počtem obyvatel, ale prodělala si své, aby uchránila svůj název a nezmizela z map a slovníků. Chvalčov byl původně název části obce nad hospodou "Pod lipami" (směrem k Tesáku). Chvalčova Lhota, jak říkáme "Lhotka", je část obce pod hospodou směrem k Bystřici pod Hostýnem. Chvalčov, tak jak ho nyní chápeme, vznikl spojením těchto dvou částí 19. srpna 1951. Na toto spojení si občané velmi rychle zvykli a většinou ho vítali. Obec brzy prosperovala.
V polovině sedmdesátých let, v době tzv. centralizace, se stal Chvalčov místní částí Bystřice p. H. přes velký nesouhlas občanů. Z obce se stala příměstská část a její zvelebování byl bystřický okrajový problém. Chvalčov upadal, měnily se stavební záměry, zastavovaly se obecní pozemky, na nichž byly plánovány obchody, tělocvična, dětská hřiště, parkoviště a park. Z prosperující obce se stalo neudržované předměstí Bystřice, život občanů zjednotvárněl a vedl k lhostejnosti a pasivitě. V obci se toho moc nedělo.

V roce 1989 vzniklo z podnětu hasičů, na konci roku Občanské fórum (17.12.1989). Z prvních dvou schůzí OF vzešel návrh na osamostatnění Chvalčova. Před koncem roku se každý plnoletý občan naší obce podepsal na arch a tak vyjádřil svůj názor na "odtržení" Chvalčova. Proti bylo jen 6 občanů a 28 občanů se nevyjádřilo. Pověření členové OF začali jednat a 26. února 1990 byla obec opět samostatná. To byl první úspěch OF.

Otevřel se ale daleko větší problém - ustavení národního výboru ve Chvalčově. Členové OF neměli s řízením obce zkušenosti, chyběly administrativní pracovnice. Obrovským štěstím bylo, že se podařilo přemluvit zkušené pracovnice MěNV v Bystřici, aby přešli na zdejší úřad. Čekala je spousta práce se stěhováním a obnovením agendy obce. Musely zařídit místnosti tak, aby vzniklo jakžtakž příjemné místo pro jednání s občany. 16.3.1990 byl zvolen prozatímní národní výbor. Fungoval až do řádných listopadových voleb. 1.4.1990 byl otevřen úřad MNV pro občany a stanoveny úřední hodiny. Předsedou MNV byl p. Jaroslav Janováč, místopředsedou p. Jindřich Klíma a tajemníkem pan Zdeněk Sedlář. Rada MNV měla 11 členů a fungovalo 7 různých komisí. Život v obci se poměrně rychle normalizoval, funkcionáři se rychle učili. Od listopadových voleb v roce 1990 se místo názvu MNV používá název obecní úřad nebo radnice. Starostou se stal Zdeněk Sedlář, v obci začalo pracovat obecní zastupitelstvo. Současným starostou je Ing. Antonín Stodůlka.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Chvalčov (obec) Kroměříž

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze