Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v okresu Tábor

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 34                Mapa
Hrad Kotnov - Tábor
 hrad v okrese Tábor
 Hrad Kotnov - Tábor (hrad) Hrad, nazývaný původně Hradiště, založil na vysokém skalnatém ostrohu nad Lužnicí již král Přemysl Otakar II. ve 2. pol. 13. stol. R. 1277 se jej zmocnili Vítkovci, hrad byl ve 14. stol. v držení jedné z větví tohoto rodu, Sezimů z Ústí; poprvé se připomíná r. 1370. Po dobytí mě...

velký pokles
HODNOCENÍ
33 %
Bechyně
 hrad, zámek v okrese Tábor
Bechyně (hrad, zámek) Původně královský hrad přestavěný na zámek na skalnaté ostrožně nad Lužnicí a říčkou Smutná. Na místě staršího hradiště založen ve 2. pol. 13. stol. Přemyslem Otakarem II., později přešel do šlechtických rukou. R. 1428 dobyt husity, významně přestavován v 15. a 16. stol., v letech 1581-84 (za Petra Voka z Rožmberka) na renesanční zámek. Pozdně gotická přestavba v 15. stol. učinila z hradu přední r...

střední nárůst
Chotoviny
 zámek v okrese Tábor
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Choustník
 zámek v okrese Tábor
Jednoduchá podélná budova byla v 17. století postavena Zuzanou z Harasova společně se svým manželem Janem Černínem z Chuděnic. V polovině 19. století byl zámek za hraběte Evžena Vratislava Netolického rozšířen do dnešní podoby. Po roce 1945 prostory využíval domov pro seniory. Dnes je bez využi...

mírný pokles
Choustník
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Choustník (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na dominantním vrchu nad stejnojmennou obcí JV od Tábora. Založen po r. 1262, krátce poté bylo jádro rozděleno na dvě části a jako takový byl hrad r. 1322 postoupen Rožmberkům. Okolo r. 1430 přestavěn, v r. 1614 se poprvé uvádí jako pustý. – Hradu vévodí dva čtverhrann&e...

stgnace
Chýnov
 zámek v okrese Tábor
Zámek se rozkládá na ostrohu nad Chýnovským potokem namísto bývalé tvrze. Polohu ve městě má dnes centrální s tím, že jižní území od zámku tvoří zámecký park, spadající do údolí potoka a volně pokračující v oboru. Pří...

velký nárůst
Dírná
 zámek v okrese Tábor
První zmínky o Dírné pocházejí z r. 1354, kdy ji drželi Oldřich Pluh a Jošt z Dírného, resp. z r. 1397, kdy je doložen Mikuláš Růt (Roth) z Dírného. Růtům z Dírného statek náležel dlouho – až do r. 1620. Seděli na místní tvrzi, která se však poprv&eacu...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobronice
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Dobronice (zřícenina hradu) Nad Lužnicí nedaleko Bechyně rozsáhlé zachovalé zříceniny hradu z 1. pol. 14. stol., jimž dominuje mohutný bergfrit. K rozšíření zejména obytných a reprezentačních prostor došlo při pozdně gotické přestavbě. Na konci 17. stol. se staly Dobronice majetkem pražských jezuitů, kteří je už&...

velký pokles
CENA OD
50
Dráchov
 tvrz v okrese Tábor
Dráchovská tvrz byla postavena asi v průběhu 14. století. V roce 1354 tu sídlil Oldřich z Dráchova a po něm Přibík. V držení jejich potomků zůstala ves i s tvrzí s krátkými přestávkami až do roku 1505, kdy ji bratři Ctibor, Hynek a Václav prodali Kateřině z Misterberka, jejíž dcera se provdala za Adama z H...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Dub
 tvrz v okrese Tábor
Původně gotické vladycké sídlo, připomínané rokem 1393, rozšířeno o arkádní křídlo koncem 16. století. Barokní úpravy v roce 1740, v 2. polovině 18. století nové přístavby....

obrovský nárůst
Hrádek u Obrataně – Údolský hrádek
 zaniklý hrad v okrese Tábor
Nevelké pozůstatky po hradu ze 14. stol. v Josafatském údolí blízko Obrataně. Stával na skalnatém ostrohu, jenž vznikl překopáním skalní šíje; byl chráněn rybníkem, ze dvou stran odtokem z rybníka, a na západě překopem šíje naplněným vodou. První zmínka pochází z r. 1359, připomíná se ještě za husitských válek, v jejich průběhu však zřejmě zanikl. V prostoru předhradí byl poté ze zdiva hradu posta...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
Jistebnice
 tvrz v okrese Tábor
Jistebnice
 zámek v okrese Tábor
Zámek byl postaven v letech 1878 - 1882 rodem Nádherných....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kozí hrádek
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Konzervované zříceniny hradu na nevýrazné ostrožně nad potokem, blízko Sezimova Ústí. Nejstarší zmínka o něm je z r. 1377, v letech 1412-1414 zde pobýval Jan Hus. Zanikl zřejmě násilně kolem r. 1438, r. 1446 již jako sídlo neexistoval. Zbytky zdiva odkryl v letech 1899-1929 Josef Švehla, učitel ze Sezimova Ústí, který se také podílel na prezentaci areálu veřejnosti. ...

mírný pokles
Lom u Tábora
 zaniklý hrad v okrese Tábor
Terénní pozůstatky po hrádku hejtmana Poberty z Lomu na nevýrazné ostrožně u stejnojmenné obce, jižně od Tábora. Zachován místy hluboký příkop, vlastní areál hradu je hustě zarostlý mladým listnatým lesem. ...

velký pokles
Lovecký zámeček Černice - Sudoměřice u Bechyně  (zámeček) Zámek Černice se nachází při silnici vedoucí při jižním okraji Černické obory (lovecký zámek HVĚZDA, také zvaný černický zámeček). Již v roce 1880 byla v části obory zřízena jedna z nejstarších přírodních rezervací v Čechách. Lovecký zámek v k...

střední pokles
Mladá Vožice
 zaniklý hrad v okrese Tábor
Zaniklý hrad na návrší ve stejnojmenné obci. Založen byl zřejmě koncem 13. stol. Václavem II., poprvé se připomíná r. 1318. Karel IV. jej uvádí mezi podmínečně zcizitelnými hrady v Majestas Carolina. Za husitských válek byla Vožice dobyta vojsky Jana Žižky, katoličtí držitelé ji však obnovili a do husitských rukou se dostala až po dalším obležení r. 1425. Husité však pobořený hrad za rok opustil...

střední pokles
Myslkovice
 zámek v okrese Tábor
Původně raně barokní zámek, vystavěn za Vratislavů z Mitrovic roku 1669 na místě bývalé tvrze. Četnými přestavbami, zejména v nedávné době, byla architektura znehodnocena. ...

velký nárůst
Nadějkov
 zámek v okrese Tábor
Pozdně barokní zámek vznikl přestavbou vodní tvrze ze 14. století. Zámek je jednopatrový trojkřídlý, jeho hlavní část je protáhlá, boční křídla vybíhající do dvora jsou naopak poměrně krátká. Celý objekt je krytý mansardovou střechou. Průčelí z...

obrovský nárůst
Nemyšl
 tvrz v okrese Tábor
Tvrz Nemyšl se poprvé uvádí v roce 1373 jako majetek Litvína z Nemyšle.  ...

mírný pokles
Nemyšl
 zámek v okrese Tábor
Renesanční zámek, původně tvrz, je obklopen anglickým parkem. Zámek byl přestavován v 17.století, kdy byla dřevěná část nahrazena kamenem - dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře 2 světnice a 2 komory, nad nimi obilnice. Následující rok byla shozena část naproti rybní...

velký nárůst
Opařany
 zámek v okrese Tábor
Podle různých pramenů sloužila jako středisko pro výchovu kazatelů a misionářů. Roku 1829 získal zámek do správy Zemský ústav pro choromyslné a zřídil v něm letní sanatorium. Od roku 1923 slouží jako dětská psychiatrická léčebna. Bývalá jezuitská rezidence, barokní...

střední pokles
Radenín
 zámek v okrese Tábor
Dnes je na zámku Dětský domov, ZŠ a školní jídelna....

velký nárůst
Ratibořské Hory
 zámek v okrese Tábor
Zámek čp.1. (bývalá čísla 1,2)Nejnápadnější a největší budovou v Horách je "zámek" na severní straně náměstí, obrácený čelem k jihu, boční stranou k západu. Východní strana představuje vysokou zdí uzavřené nádvoří. Architektonicky...

velký nárůst
Rožmberský hrad - Soběslav
 hrad v okrese Tábor
Rožmberský hrad - Soběslav (hrad) Soběslavský hrad z 2. pol. 14. st., ve středu města, je dokladem městského hradu založeného současně s městem. Součástí je hradní palác, hláska, západní a jižní křídlo(pivovar) se zbytky spilky, parkán s parkánovou baštou, hradní příkop a zbytky hradeb. Soběslavský hrad ...

mírný pokles
Šelmberk
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Šelmberk (zřícenina hradu) Hrad Šelmberk byl založen počátkem 14. století příslušníky z rodu Buziců. Poprvé je připomínán k roku 1318. K jádru hradu patří především zachovalá věž a zříceniny paláce ve tvaru „L“ SV od věže. Nelze vyloučit poškození během husitských válek. V...

střední nárůst
Starý zámek - Borotín
 zřícenina hradu v okrese Tábor
Rozsáhlá zřícenina vodního hradu z 1. pol. 14. století (poprvé zmiňován r. 1356) blízko Chotovin u Tábora. Za husitských válek jej neúspěšně obléhalo táborské vojsko r. 1434. Počátkem 16. stol. rozšiřován, opuštěn před r. 1623, kdy se prodával již jak...

mírný pokles
Strkov
 zámek v okrese Tábor
Jednopatrový, dvoukřídlý zámek Strkov/Planá nad Lužnicí byl postaven v roce 1903 na popud pána Otty Harracha, který si přál mít venkovské sídlo k odpočinku. Zámek je hojně navštěvován nejen milovníky krásných českých hradů a zámků. V současné době je...

mírný nárůst
Tvrz Hamr - Val
 tvrz v okrese Tábor
Tvrz Hamr - Val (tvrz) Původní tvrz byla postavena v 1. polovině 16. století. V roce 1696 byla přestavěna na barokní zámek. Tento objekt patřil po roce 1918 Jednotě českobratrské, která zde zřídila domov důchodců. Ve 2. polovině minulého století zámek užívalo JZD jako sklad a ještě později tady byl zříze...

mírný pokles
Vodice
 zámek v okrese Tábor
Vodice (zámek) Z původní tvrze z let 1560 - 1571 roku 1638 vybudován raně barokní zámek....

mírný pokles
Zámek - Budislav
 zámek v okrese Tábor
Původně barokní zámek vystavěn roku 1754 na místě bývalé tvrze, později zcela přestavěn....

mírný pokles
Zámek - Meziříčí
 zámek v okrese Tábor
Pseudorenesanční zámek pravděpodobně vybudoval baron Jan Nádherný, který od roku 1819 vlastnil obec. V roce 1921 od něj objekt koupil velkostatkář Havlík z nedalekých Drhovic. Využíval ho jako své sídlo. Po roce 1945 byly prostory využívány pro obchod, hostinec nebo klubovnu Českého červen&eacu...

střední pokles
Zámek Tábor - Měšice
 zámek v okrese Tábor
Postaven na místě tvrze ze 16. století, přestavěn roku 1840....

velký nárůst
Zámek Tučapy
 zámek v okrese Tábor
Zámek byl postaven zřejmě na místě tvrze doložené rokem 1359.  V roce 1893 byl opraven....

střední pokles

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)