Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v okresu Znojmo

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 105                Mapa
Mariánský sloup - Hostěradice
 sloup v okrese Znojmo
Mariánský sloup - Hostěradice (sloup) Mariánský sloup tvoří dominantu hostěradského náměstí. Byl postaven roku 1728 Štěpánem Paganem. Na jeho vrcholu stojí na půlměsíci Panna Marie Vítězná. Kolem sloupu je zábradlí, v jehož rozích jsou sochy světců: sv. Josefa, sv. Jáchyma, sv Šebestiána a sv. Urbana....

velký pokles
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Hrušovany nad Jevišovkou (sousoší) V Hrušovanech na náměstí se nachází sousoší Nejsvětější Trojice, doplněné sochami po bocích sv. Anny s Pannou Marii a sv. Tomáše. Sloup Nejsvětější Trojice vyrůstá z hranolového soklu ukončeného vyloženou profilovanou římsou. Čelní strana soklu je členěna ob...

obrovský nárůst
Sloup se sousoším Piety - Dyjákovičky
 sousoš v okrese Znojmo
Na travnatém prostranství v areálu kostela sv. Víta se nachází sloup s Pietou. Na čtvercové nízké základně spočívá kvadratický sokl, jehož stěny jsou dekorovány reliéfy v mělkých nikách. Na čelní straně je to reliéf Svaté rodiny, na pohledově pravé st...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha Ecce Homo - Hrabětice
 socha v okrese Znojmo
Socha Ecce Homo - Hrabětice (socha) Kvalitní barokní skulptura s althanským znakem na podstavci, přesunutá od silnice směrem na Hrušovany nad Jevišovkou. Původně součást komponované krajiny v okolí Hrušovan nad Jevišovkou. Na travnaté ploše v obci se nachází socha Ecce Homo na kamenném soklu. Rozložitá čtvercov&a...

velký nárůst
Socha Herakla - Jaroslavice
 socha v okrese Znojmo
Socha Herakla - Jaroslavice (socha) V zámeckém parku v blízkosti cesty k zámku se nachází socha Herakla na čtyřbokém soklu, jehož stěny jsou členěny na přední straně a po bocích rytým rámem, zadní strana je hladká, což je patrné z fragmentu viditelného nad úrovní terénu, dolní část soklu je za...

velký pokles
Socha Jezulátka - Přímětice
 socha v okrese Znojmo
Na třikrát odstupňovaném hranolovém soklu, ukončeném ve vrcholu římsou, je v přední části provedena nápisová kartuše v dekoraci mušle. Podstavec i socha Jezulátka byly u kostela osazeny sekundárně, oproti skulptuře je sokl znatelně předimenzován a původně k ní nepatřil. Na čtvercové po...

mírný pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha) Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. V roce 1698 vystavěl Michael Christian Graf von Althan v Hraběticích soukromou kapli zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému. Ta byla později rozšířena na kostel, který byl v roce 1826 obnoven. Po straně toh...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha) Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vy&scaron...

mírný pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha) Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyš&sca...

mírný pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha) Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem a vyš&scar...

střední nárůst
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha) Jedna ze soch souboru šesti kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyš&sca...

mírný pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha) Jedna ze soch souboru šesti kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyš&sca...

střední pokles
Socha Panny Marie - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha Panny Marie - Rešice (socha) Historicky kvalitní dílo významného moravského sochaře 19. století (1875) Josefa Břenka je jednou z dominant návsi obce. Socha je cennou umělecko-historickou památkou. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha Panny Marie Bolestné - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha Panny Marie Bolestné - Hrádek (socha) Socha Bolestné Panny Marie je součást sousoší Ukřižování, umístěného v areálu kostela. Na pravé straně kříže (heraldicky) stojí postava Matky Boží, oděná ve splývavém šatu, s plachetkou na hlavě a kovovou svatozáří nad hlavou. Je zobrazená v esovitém ...

velký pokles
Patrně nejpůsobivějším z Heinzových děl ze souboru jezuitských plenérových skulptur je socha Panny Marie z roku 1746, situovaná v současnosti v severním rohu přímětické návsi naproti bývalému vrchnostenskému dvoru. Na zděném tarasu umístěný vysoký čtyřboký sokl s v...

obrovský nárůst
Socha Salvator Mundi - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha Salvator Mundi - Hrádek (socha) Socha Salvatora Mundi je součástí sochařské výzdoby brány v ohradní zdi kolem kostela v Hrádku. Je umístěná ve vrcholu trojúhelníkového štítu brány. Kristus je zachycen ve výrazném kontrapostu s uvolněnou levou nohou. Je oděn do splývavého šatu, tělo je ovin...

velký nárůst
Socha Spasitele - Dyjákovičky
 socha v okrese Znojmo
U schodiště před kostelem sv. Víta se nachází socha Spasitele, umístěná na vyšším čtyřbokém novodobém soklu. Postava Krista stojí ve strnulém postoji s pravou rukou pozdviženou v gestu žehnání, levá ruka je ohnutá v lokti, dlaň je uražená. Spasitel je oděn do splýv...

velký pokles
Při komunikaci, vedoucí z Přímětic na Znojmo, je umístěna socha sv. Aloise z Gonzagy na zděné podnoži, z níž vybíhá do nízkého jehlanu masivní bohatě tvarovaný volutový sokl s vysokou trnoží, na přední straně vybaven dnes již špatně čitelným nápisem v kapitále, původně s ...

obrovský nárůst
Socha sv. Antonína Paduánského, dříve umístěná u cukrovaru se dnes nachází spolu s dalšími sochami u hřbitovní zdi. Dvoustupňová čtvercová základna nese hranolový sokl, jehož stěny jsou zdobeny rytým rámem redukovaného kasulového tvaru. Sokl je ukončen vyloženou pr...

mírný pokles
Socha sv. Antonína Paduánského - Jaroslavice (socha) V obci na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Antonína Paduánského umístěná na vysokém čtyřbokém soklu. Sokl vyrůstá ze čtvercové základny a je opticky rozdělený na dvě části. Dolní část je ukončena vyloženou profilovanou římsou, horní část ...

obrovský nárůst
Kvalitní sochařská práce sekundárně umístěná při vstupu do NP Podyjí. Uměleckohistorická památka místního významu zobrazující sv. Antonína Paduánského v náručí s Ježíškem. Datum na desce vsazené do soklu odkazuje k renovaci v roce 1907. Na n&i...

střední pokles
Barokní socha sv. Antonína Paduánskeho s Ježíškem z roku 1744 za obcí ve směru na Havraníky. Na kamenném podstavci jsou reliéfy s náboženskou tématikou. Historicky významná drobná sakrální památka obce. Na vyšší hranolové podnoži spočívá...

mírný pokles
Socha sv. Donáta - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Dyjákovice (socha) Na oplocené travnaté ploše před vstupem do kostela se nachází socha sv. Donáta. Jde o hodnotné sochařské dílo pozdního baroka. Čtvercová základna s hladkými stěnami je ukončená zvonovnicí, na kterou navazuje tvarovaný sokl s vydutou dolní částí. Sokl je na čeln&iac...

mírný pokles
Socha sv. Donáta - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Dyjákovice (socha) Na býv. hřbitově u kostela sv. Archanděla Michaela se nachází socha sv. Donáta, dříve umístěná v polích směrem na Hrádek. Ze čtvercové základny ukončené zaoblenou hranou vyrůstá sokl složený ze dvou přibližně stejných dílů, ukončený vyloženou římsou. Na čelní stra...

mírný pokles
Socha sv. Donáta - Jaroslavice
 socha v okrese Znojmo
Kamenná socha v životní velikosti je situována na čtyřbokém podstavci. Na čtvercové základně zapuštěné do země stojí jednou odstupňovaný sokl, jehož spodní hladký stupeň je zakončen zvonovnicí zdobenou akantovými listy. Na zvonovnici navazuje podvalek s reliéfním vejcovcem, z něhož vyr...

mírný pokles
Socha sv. Donáta - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Donáta - Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

mírný pokles
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Filipa Neriho - Hevlín (socha) U vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hevlíně se nachází socha sv. Filipa Neriho. Čtvercová základna s hladkými stěnami, ukončená zvonovnicovým ústupkem, nese sokl ve spodní části konvexně vydutý, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na soklu spočívá obdéln&yac...

obrovský nárůst
Socha sv. Floriána - Chvalovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Chvalovice (socha) Na travnaté ploše v blízkosti kostela se nachází socha sv. Floriána. Na čtvercové základně je umístěn dvojdílný sokl, jehož spodní část má probrané rohy a je ukončena okosenou hranou s ústupky a s oblounovou římsou. Horní díl je ve střední části konk&...

střední pokles
Socha sv. Floriána - Dyjákovice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Dyjákovice (socha) Na travnaté oplocené ploše u vchodu do kostela se nachází socha sv. Floriána. Základna obdélníkového půdorysu je ukončena ústupkem profilace zvonovnice, na ni dosedá sokl s volutovými křídly, jehož čelní stranu rámují akantové rozviliny a vnitřní plocha nese n&aacu...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Dyjákovičky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána je hodnotným vrcholně barokním sochařským dílem z druhé čtvrtiny 18. století, umístěným na návsi obce. Čtvercová základna nese sokl opticky rozdělený na nižší část ukončenou ústupkem zvonovnicové profilace a vyšší část kasulo...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Havraníky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána je hodnotná pozdně barokní sochařská práce ze třetí čtvrtiny 18. století, výrazně doplňující prostranství návsi. Na návsi uprostřed obce se nachází socha sv. Floriána na bohatě zdobeném soklu. Obdélníková základna s hladkými...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Hnanice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Hnanice (socha) V obci u mostku přes potok se nachází socha sv. Floriána tvořící protějšek sv. Janu Nepomuckému na druhé straně mostku. Čtvercová základna nese tvarovaný sokl skládající se ze tří konvexně vydutých částí, přičemž prostřední je nejvyšší a vystup...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Hrádek (socha) Na travnaté ploše v obci se ve čtvercové balustrádové ohrádce nalézá socha sv. Floriána. Socha je umístěna na vysokém soklu, opticky členěném na dolní část, kterou kryje balustráda a horní část s volutovými křídly po bocích, opatřenou na čelní straně ...

obrovský nárůst
Socha sv. Floriána - Konice -
 socha v okrese Znojmo
V obci na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Floriána na tvarovaném soklu. Dvoustupňová čtvercová základna nese hranolový sokl opticky rozdělený na dvě části, ukončený vyloženou římsou. Na dolní část s hladkými stěnami navazuje přes pravoúhlý ústu...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Miroslav
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána tradičního ikonografického pojetí na čtyřbokém soklu s volutovými křídly. Kvalitní barokní kamenosochařská práce z první čtvrtiny 18.století je hodnotnou součástí urbanismu náměstí Svobody. ...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Popice
 socha v okrese Znojmo
Pozdně barokní kamenosochařské dílo z roku 1741 je významnou památkou drobné sakrální architektury v obci. Před budovou fary se nachází socha sv. Floriána na hranolovém soklu. Čtvercová základna zapuštěná v terénu nese sokl s tvarovanou patkou, ukončený vyloženou profilo...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

střední pokles
Socha sv. Floriána - Šatov
 socha v okrese Znojmo
V kovové ohrádce u cesty v obci se nachází socha sv. Floriána. Čtvercová základna nese trnož se soklem, dále členěným výžlabkovou patkou a vyloženou tvarovanou římsou, která sokl završuje. Sokl, v dolní části vydutý, je zdobený na všech čtyřech stranách vpadlinou r...

mírný pokles
Socha sv. Háty
 Agáty - Přímětice v okrese Znojmo
Kvalitní ikonograficky ojedinělá sochařská práce datovaná již před rokem 1728, vypracovaná na zakázku znojemských jezuitů. Barokní skulptura sv. Agáty byla novodobě přenesena do obce Přímětic ke kostelu sv. Markéty. Světice, v českém prostředí často nazývaná sv. Háta, narozen&aa...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)