Vyhledávání lokalit (cílů)


Horské vrcholy, kopce, kupy v okresu Liberec


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 27 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Andělský vrch
 vrchol v okrese Liberec
bez fotografie

Andělský vrch je nejvyšším vrcholem ve Frýdlantské pahorkatině. Nachází se na česko-polské státní hranici asi 2,5 km od Nového Města pod Smrkem. Jedná se o nízký plochý vrchol se hřbetem z plástevné biotit-muskovitické ortoruly. Vegetaci tvoří především smrkové lesy. Během hledání ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Antošův kopec
 vrchol v okrese Liberec
bez fotografie

mírný pokles
Babí kámen
 skalka v okrese Liberec
bez fotografie

Babí kámen (498 m) Asi 200 m severně od Panenského kamene vybíhá z úbočí Jezevčího vrchu nevýrazný hřbítek, na jehož konci je Babí kámen. Je to malá osamělá pískovcová skalka, ve které je vytesaný malý výklenek se sedátkem. Výhledu do okolí dnes brání vzrostlé stromy, mezi nimiž je možné zahlédnout jen zalesněný svah Jezevčího vrchu s vyčnívajícím vrcholem Panenského kamene....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Černá hora
 vrchol v okrese Liberec
Černá hora (vrchol)

Vrchol Černé hory tvoří velmi plochá, nevýrazná vrcholová plošina bez výhledu. Na jejím jihovýchodním okraji se nachází Čertův odpočinek – izolovaná skalka s výhledem k jihu. Po vrcholovém průseku vede oplocení přírodní rezervace Černá hora. V rezervaci jsou zřejmě nejzachovalejší zbytky původních smrčin Jizerských hor. Ostatní části vrcholu jsou též porostlé smrky, bohužel však většinou odumírajícími. Severovýchodně, asi 250 m pod vrcholem na okraji rezervace je pomník zvaný Smrt Hanse Simmona....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Čertův odpočinek
 vrchol v okrese Liberec
Čertův odpočinek (vrchol)

Skalisko nedaleko vrcholu Černé hory s půlkruhovým jihovýchodním rozhledem. Stejně jako na jiných místech Jizerských hor i zde pomalu dorůstají nové smrky a skála zmizí v lese. Název dostala podle skalního hrnce, který je na horní části skály - podle pověsti si na ni sedl čert a vypálil do ní svůj zadek i s ocasem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hajní kostel
 skála v okrese Liberec
Hajní kostel (skála)

Hajní kostel je fakticky nejsevernějším výběžkem Frýdlatského cimbuří cca 730 m n.m. Jedná se o skálu s upravenou vyhlídkou. Název pochází z německého překladu Hainskirche. Název byl kdysi odvozen od pověsti o starogermánském obětišti. Vrchol Hajního kostela nabízí obdobnou vyhlídku na Frýdlantsko a údolí Smědé, jako výše položená vyhlídka Frýdlantského cimbuří. Výstup k vyhlídce je do strmého kopce, přičemž závěrečný výstup se musí provést po žebřících se zábradlím. Výstup ale není nijak ne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Holubník
 vrchol v okrese Liberec
Holubník (vrchol)

Holubník leží v centrální části Jizerských hor na Hejnickém hřebenu. Dosažitelný je pouze pěšky po červeně značené turistické stezce spojující Ptačí kupy a sedlo Holubníku. Na vrcholu je asi 10 metrů vysoká skála, ze které je kruhový rozhled. Vrcholové partie jsou značně poznamenány imisemi, které zde způsobily devastaci původního smíšeného lesa. Dosud se zde uchovaly zničené porosty smrku a jeřábu. Na hřebeni jsou patrny jednotlivé stupňovité terasy, kolem vrcholu zase rozličné tvary zvětrávání...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Javorový vrch
 vrchol v okrese Liberec
bez fotografie

Lesnatý vrchol geomorfologicky spadající pod Jizerské hory náležící do Krkonošské oblasti. Ve vrcholové oblasti se nachází několik skalisek....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Ještěd
 vrchol v okrese Liberec
Ještěd (vrchol)

Ještěd – to je místo z tvrdého křemencového suku, vzniklým z měkčích fylitů, břidlic a vápenců z okolí. Okolí je křemenci doslova poseto, mají světlejší barvu, u větších zrn křemene zaznamenáte modravý nádech. V křemencích se setkáte i s puklinami, ve kterých vznikaly pěkné červené křišťály. Právě po nich byl pojmen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Jezevčí vrch
 kopec v okrese Liberec
bez fotografie

Jezevčí vrch je výrazný rozložitý kopec (665 m), ležící asi 1,5 km jihozápadně od Heřmanic. Místní lidé jej často nazývají starým jménem Limberk a na některých mapách se také označuje jako Jílový vrch. Znělcový vrchol hory vystupuje nad podložní křídové pískovce, které budují dolní část hory a na jejím západním úpatí vytvářejí nevelké rokle a skalní stěny. K jihovýchodu vybíhají z masivu Jezevčího vrchu dva hřbety s čedičovými vrchy Dubina (467 m) a Dubový vrch (469 m). Ve vrcholové části kopce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Jizera
 vrchol v okrese Liberec
Jizera (vrchol)

Druhý nejvyšší vrchol české části Jizerských hor. Rozsáhlý klenbovitý vrchol převyšuje okolí o 130 – 230 m. Na ploché vrcholové části se nacházejí výrazná skaliska s nádherným kruhovým rozhledem. Pod vyhlídkou skálou byl postaven malý srub s krytou terasou. Vrchol je porostlý silně poškozenou smrčinou, na skalách i klečí. Vrchol leží ve středu přírodní rezervace Prales Jizera, chránící právě zbytky původních smrčin. Přístup možný pouze po značené stezce! Na svazích jsou k vidění četné tvary zvět...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kočičí kameny
 skály v okrese Liberec
Kočičí kameny (skály)

Kočičí kameny (570 m n.m.) je skupina skal nedaleko chaty Hubertka. V roce 1923 zde byla vybudována vyhlídka a skály zpřístupněny. Jméno je ovozeno od jednoho z výčnělků vrcholového skaliska. Při pohledu od severu na tento výčnělek připomíná tělo kočky s natočenou hlavou. Jiní zde ale už dříve viděli tuleně, a tak se vedly o názvu spory. Kočičí název ale nakonec uspěl více. Když jsme toto místo v létě navštívili, utkvěla nám specifická vůně skály. Sluncem rozpálená žula voněla jakoby sírou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst
Loupežnický vrch
 kopec v okrese Liberec
bez fotografie

Loupežnický vrch - Zalesněný čedičový vrch (529 m) byl dříve nazýván též Jestřáb a jeho vrcholek je dnes z větší části zlikvidován těžbou kamene. Ze zarostlého vrcholku je jen omezený výhled na Hvozd a některé sousední kopce v Německu. Na temeni vrchu stál kdysi hrad, který patrně sloužil k ochraně obchodní stezky, vedoucí z Čech přes Jablonné do Žitavy. Dnes je označován jako Větrov, ale jeho pravé jméno není bezpečně doloženo. Ve zprávě z roku 1369 je uvedeno pouze označení "starý hrad" a poze...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Malý Vápenný
 vrchol v okrese Liberec
bez fotografie

mírný pokles
Mlaka
 vrchol v okrese Liberec
Mlaka (vrchol)

Kopec s vrcholovým jezírkem a poměrně dobře přístupnou skálou se nachází pod Viničnou cestou mimo značené turistické trasy. Jezírko demonstruje v malém vznik vrchovištního rašeliniště....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Paličník - Lužické hory
 vrchol v okrese Liberec
Paličník - Lužické hory (vrchol)

Paličník je skalnatým hřebenem nad soutokem Snědé a Hájeného potoka. Na nejvyšším skalisku Paličníku je vybudována na jednotlivých balvanech propojených dřevěným můstkem vyhlídka, která patří mezi nejoblíbenější vyhlídky Jizerských hor. Při západním okraji skály se nachází jen několik metrů vzdálený v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Petrovický vrch
 vrchol v okrese Liberec
bez fotografie

mírný pokles
Pískový vrch
 vrchol v okrese Liberec
bez fotografie

HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Pohanské kameny
 vrchol v okrese Liberec
bez fotografie

Pohanskými kameny je nazývána skupina mohutných balvanů z rumburské žuly na kopci nad Višňovou. Na temenech balvanů jsou nehluboké skalní mísy, považované ještě koncem 19. století za lidský výtvor, také díky nálezu kamenných předmětů z pozdní doby kamenné v nedalekém okolí. I když kultovní využití těchto útvarů po případné úpravě nelze zcela vyloučit, jde o přírodní výtvor. Při exkurzní přednášce pro členy lužických  antropologických společností 5. června 1895 to přímo na místě dokazoval berlíns...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Polední kameny
 skály v okrese Liberec
Polední kameny (skály)

Polední kameny jsou nejvyššími vecholky skalnatého hřebene mezi roklemi Černého a Bílého potoka a se svým okolím jsou nejdrsnější částí Jizerských hor. Tyto skály prudce spadají do údolí říčky Smědé. Na poledních kamenech je také několik skalních věží s výhledem. Na nejvyšší vrchol Poledních kamenů vede žlutě značená odbočka. Tato skála není nijak strmá a je bezpečná. Je otdud krásný kruhový rozhled do širokého okolí (Frýdlantsko, Jizerské hory, západní část jelniogorské roviny v Polsku). ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze