Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 207                Mapa
Černovírské slatiniště - Černovír
 přír.zajímavost v okrese Olomouc
Černovírské slatiniště - Černovír (přír.zajímavost) Dnešní Černovírské slatiniště je pozůstatkem původních rozlehlých slatin na okraji Olomouce. Různorodé území tvoří louky s rozptýlenou zelení a tůněmi a lužní les. Slatiniště vzniklo před více než 10 tisíci lety v mělké pánvi se špatným odtokem vody. ...

velký nárůst
NPR Soos
 přírodní rezervace v okrese Cheb
NPR Soos (přírodní rezervace) Leží 6 km severovýchodně od Frant. Lázní v okrese Cheb v obci Kateřina. Rezervace byla vyhlášena r. 1964 na ploše 221 ha, přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami v ČJ a NJ. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid ohličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede p...

stgnace
CENA OD
80
Mniší hora SPR
 rezervace v okrese Brno-město
Přírodní památka Mniší hora, byla původně zaregistrována tehdejším Československým Ministerstvem školství, věd a umění dne 15.11.1950 jako přírodní rezervace. Je vůbec prvním chráněným územím města Brna z důvodu ochrany původní fauny a flóry dubohabřin, vzdálená od středu města pouhých 8 km. Rozkládá se v nadmořské výšce 227 – 333 m. Její původní rozloha byla 54,25 ha. V současné době má vlastní p...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Přírodní rezervace Kuchyňka
 přírodní rezervace v okrese Příbram
Doutnáč
 chko v okrese Beroun
Doutnáč (chko) Doutnáč je kopec v Karlštejnské vrchovině na území NPR Karlštejn v Českém krasu. V roce 2004 byl po dohodě mezi správou Českého krasu a Lesů České republiky, s. p., vyhlášen bezzásahovou oblastí a kompletně vyjmut z lesního hospodářství. Hlavním z&aac...

střední nárůst
Červený rybníček - Znojmo-Hradiště
 přírodní zajímavost v okrese Znojmo
Červený rybníček - Znojmo-Hradiště (přírodní zajímavost) Červený rybníček je přírodní památka ev. č. 67, na západ od místní části Znojmo-Hradiště v okrese Znojmo na pravé straně silnice Hradiště — Mašovice. Přírodní památka Červený rybníček  byla vyhlášena 04.07. 1956 Krajským úřadem Jihomoravského kraje o výměře 0,14 ha . O lokalitu se stará a má v evidenci Správa AOPK Brno - Agenrura ochrany přírody a krajiny ČR . Lokalita leží na styku dvou jednotek...

mírný pokles
Ďáblová prdel
 přírodní zajímavost v okrese Jindřichův Hradec
Ďáblová prdel (přírodní zajímavost) V lese u Valtínova najdete mimo jiné celou řadu úchvatných skalních útvarů, z nichž nejznámější a současně také asi nejlegračnější je Ďáblova prdel; až skálu uvidíte na vlastní oči, tak nezvyklý název okamžitě pochopíte a jistě se hodně zasmějete. Tuto zajím...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Naučná stezka - Sobotín
 naučná stezka v okrese Šumperk
Naučná stezka - Sobotín (naučná stezka) MINERALOGICKO - NAUČNÁ STEZKA Sobotín - Maršíkov Stezka je první svého druhu v ČR, zavádí zájemce do šesti významných mineralogických lokalit v Jeseníkách. Na přilehlých kopcích jsou místa výskytu zajímavých minerálů, které lze při tro&...

střední nárůst
Pravčická brána
 národní přírodní rezervace v okrese Děčín
Vranovské skály
 skály v okrese Česká Lípa
Vranovské skály (skály) Vranovské skály jsou skalní útvary, které byly prohlášeny za přírodní památku. Jak už název napovídá, nacházejí se v obci Vranov, nedaleko od Mimoně na úpatí vrchu Ralsko. Jedná se o unikátní pískovcové skály s borovým p...

obrovský nárůst
Kalvárie - Libochovany
 přírodní rezervace v okrese Litoměřice
Kalvárie - Libochovany (přírodní rezervace) Kalvárie je výrazný rulový skalní ostroh v místě nazývaném Brána Čech v CHKO České středohoří. V roce 1993 zde byla na rozloze 8,71 ha vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace. Tato rezervace se nachází v katastrálním území obcí Libocho...

mírný pokles
Brániska
 přírodní památka v okrese Prostějov
Brániska (přírodní památka) Přírodní památka Brániska leží severně nad Plumlovem. Jedná se o ostrůvek význačné květeny na stepní stráni nad potokem Roudníkem o rozloze 1,42 ha. Místo nejbohatšího výskytu koniklece. PP od r. 1952. ...

obrovský nárůst
Kněží hora
 přírodní rezervace v okrese Prostějov
Kněží hora (přírodní rezervace) Jižně od Plumlova v lokalitě Záhoří, nad Křenůvským potokem, je menší přírodní rezervace Kněží hora. Rozloha činí 8,46 ha. Slouží k ochraně teplomilných a vlhkomilných rostlin. PR od r. 1989. ...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Údolí Velké Hané
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
Chráněné přírodní území o rozloze 32 ha, vyhlášené v roce 1990 jako přírodní památka č.1253, začíná na severu pod obcí Drahany , kde je prameniště říčky Velká Haná a končí mezi osadami Nové Sady a Ondrůvky na jihu.Jedná se říční údolí, hnízdí zde celá řada druhů ptactva, např. krutihlav obecný, strakapoud velký, bramborníček hnědý, budníček menší i krkavec velký. Vyskytují se zde plazi: slepýš kře...

obrovský nárůst
Rybník Štěpán - Martinov
 rybník v okrese Ostrava-město
Rybník Štěpán -  Martinov (rybník) Štěpán je přírodní rezervace, kterou najdeme severním směrem od městské části Martinov. Přírodní rezervaci Štěpán tvoří rybník Štěpán a okolní mokřady, kde jsou na několika místech tůně. Rybník a mokřady obklopuje lužní les s jilmovými doubravami a mokřadn&i...

střední pokles
Farská louka - Slunečná
 přírodní zajímavost v okrese Česká Lípa
Přírodní památka Farská louka se nachází u kostela ve Slunečné. Bývalá farní zahrada je už od 19. století známá hojným výskytem šafránu bělokvětého a od 30. let 20. století byla proto chráněna jako pří...

obrovský nárůst
Rodlen - Lechovice
 přírodní rezervace v okrese Šumperk
Přírodní rezervace Rodlen - Výměra 34,74 ha. V lesním porostu východně od osady Lechovice se nalézá přibližně 800 hnízd mravence množivého. Většina mravenišť je na prosvětlených místech lesa....

obrovský nárůst
Tiské stěny
 skalní město v okrese Ústí nad Labem
Tiské stěny (skalní město) Do Tisé jezdí pravidelný autobus z Ústí n.L. přes Strážky a Libouchec a také autobus z Děčína. Můžeme však použít i vlaku jak z Děčína tak z Telnice do Libouchce a odtud za tři čtvrti hodiny vystoupíme do malebné obce Tisá. V Tisé zahneme vlevo na silnici a před kostelem odbočíme vpravo do Tiských stěn. Dobře upravená cesta vede na "Skalní náměstí", jež rozděluje Tiské skály na menší část západní...

střední pokles
Borecké skály
 rezervace v okrese Česká Lípa
Borecké skály (rezervace) Skalní město ve kterém se nachází Čechova vyhlídka. Nejvyšší vrchol dosahuje 360mnm. Pás skal se nachází v kosočtverci o rozměru přibližně 700x700m. Snadná dostupnost z vlakové stanice Borek cca 300m ...

obrovský nárůst
Kamenné moře - Mařský vrch
 přírodní zajímavost v okrese Prachatice
Kamenné moře - Mařský vrch (přírodní zajímavost) Kamenné moře Mařský vrch (nebo také Liščí skála, Lysá skála) je chráněný přírodní výtvor na vrcholku stejnojmenného kopce. Důvodem ochrany je balvanové moře syenitového porfyru na severním svahu, které vzniklo ve starších čtvrtohorách a patří k...

obrovský nárůst
Černolické skály
 přírodní rezervace v okrese Praha-západ
Černolické skály (přírodní rezervace) Území je ve vyhlášce popsáno jako výrazná skalní zeď tvořená řevnickými křemenci ordoviku, která je příčnými tektonickými liniemi rozdělena do tří větších a řady drobných skalek. Hornina zde obsahuje tzv. ichnofosílie, tedy stopy po pohybu živočichů, a úlomk...

velký nárůst
Hamerská stráň
 přírodní památka v okrese Prostějov
Za obcí Hamry nad říčkou Oklukou (Hloučelou), je PP Hamerská stráň. Ochranu nalezla křovinatá stráň s teplomilnými květnami. Lokalita leží sevřena mezi zdejšími chatami a dvěma polními cestami. PP od roku 1952 - rozloha 0,6 ha.  ...

velký nárůst
Sněžné jámy
 přírodní zajímavost v okrese * Polsko
Polská státní přírodní rezervace dvou ledovcových karů o hloubce 215 m s rozpukanými žulovými stěnami. Ve dně Velké Sněžné jámy dvě ledovcová jezírka o hloubce do 1,5 m. V Malé Sněžné jámě čedičová žíla až do výšky 1425 m. V okolí žíly vzácná květena ve 216 druzích (lomikámen sněžný, lomikámen vstřícnolistý aj.)....

velký nárůst
Mechové jezírko
 rašeliniště v okrese Jeseník
Mechové jezírko (rašeliniště) Mechové jezírko je jedním z největších lákadel na Jesenicku. Nachází se zhruba 3 km od osady Rejvíz a jedná se o největší rašeliniště na území Moravy a Slezska.Zajímavé je složení fauny i flóry v oblasti. Rostou zde například: suchopír pochvatý, rašeliníky, rojovník bahenní, bříza karpatská nebo borovice blatka. Zajímavostí je výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté. Z fauny je nejzajímavější : ne...

střední pokles
Prosíčka
 přírodní rezervace v okrese Žďár nad Sázavou
Radostínské rašeliniště
 rezervace v okrese Žďár nad Sázavou
Arazimovy tůně - Císařská Kuchyně
 přírodní památka v okrese Praha-východ
Severně od stejnojmenné obce se nachází slepé rameno Labe, které vytváří tůňky se zajímavými společenstvy rostlin i živočichů. Místo patří mezi louky bohaté na ohrožené a chráněné druhy rostlin z nichž uveďme jen např. třezalku čtyřkřídlou, prstnatec májový, oman vrbolistý a česnek hranatý. Jedná se o vyhlášení přírodní chráněné lokality. Pro lokalitu se též užívá název Arazimovy tůně. Od stejnojm...

obrovský nárůst
Radobýl SPR
 přírodní rezervace v okrese Liberec
Radobýl SPR (přírodní rezervace) Státní přírodní rezervace Radobýl Na svislých hladkých stěnách opuštěného čedičového lomu je odkryt severojižní profil kopcem. V lomové stěně lze sledovat vnitřní stavbu Radobýlu s názorně vyvinutou sloupcovitou odlučností horniny. Odkryv patří svou orientací a rozlohou mezi nejlepší v Severočeském kraji. Jižní svah kopce se vyznačuje zejména jedním z nejbohatších výskytů Divizny Brunátné v ...

střední pokles
Žulový balvan Dědek
 přírodní zajímavost v okrese Plzeň-sever
Žulový balvan Dědek (přírodní zajímavost) Žulový balvan Dědek v Přírodní památce U báby - U lomu. Před balvanem se nachází rozcestník. Vede tudy žlutá turistická trasa. ...

střední nárůst
Olšinka v Novoveském lese
 přírodní rezervace v okrese Český Krumlov
Kobylinec u Trnavy
 chráněné území v okrese Třebíč
Bučina u Suché louky
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
Severozápadním směrem od Malého Hradiska leží PR Bučina u Suché louky. Jde o lesní chráněné území, chránící původní druhovou skladbu jedlobukového lesa. Rozloha činí 15,5 ha, PR od r. 1990.  ...

střední pokles
Kozí horka
 přírodní památka v okrese Prostějov
Severovýchodně nad obcí Hamry leží obklopena polnostmi menší PP Kozí horka. Je tu výskyt teplomilné flóry - koniklec, bělozářka, černýš a jiné. Rozloha činí 0,2 ha. PP od roku 1989.   ...

obrovský nárůst
Rudka
 Přírodní památka v okrese Prostějov
V přírodním parku Kladecko, leží jižně od obce Ludmírov PP Rudka. Rozloha činí 9,9 ha, PR od r. 1990....

obrovský nárůst
Skalky
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Důvodem ochrany je skalnaté návrší s původním smíšeným lesem a bohatým bylinným podrostem. Rozloha 0,6 ha - vyhlášeno r.1990....

obrovský nárůst
Skelná huť
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
Rezervace od r.1988 na ploše 19 ha. Chrání zbytek vlhkých luk při potoce Luka. Výskyt ostřice a přesličky říční. Na mokřiny navazují louky s výskytem upolínu nejvyššího, prstnatcem májovým i starčkem potočním. Byla objevena i tolije bahenní. V potoce je výskyt raků a pstruhů. Při okraji rezervace osada Obora, severně někdejší huť na výrobu tabulového a lahvového skla....

střední nárůst
Horka
 Přírodní památka v okrese Prostějov
Horka (Přírodní památka) PP Horka leží západně u obce Ohrozim. Lokalita zdejšího jezírka umožňuje pobyt čolka velkého . Rozloha činí pouhých 0,09 ha a vyhlšena byla roku 2004....

střední nárůst
Gryngle - Bludov
 chráněná oblast v okrese Šumperk
Gryngle - Bludov (chráněná oblast) Remízek v poli zvaný Gryngle navazuje na zámecký park. Remízkem prochází po celé délce rokle, kterou protéká malý potůček. Ten dosahuje větších průtoků po deštích nebo při tání. Po zbytek roku je téměř vysychlý. Na okraji remízku je malá vodní plocha která slouží k rozmnožování různých obojživelníků. Lesu dominují mohutné i třísetleté duby či lípy velkolisté. K dalším stromům patří trnovník akát, ...

mírný pokles
Kněžívka
 přírodní památka v okrese Praha-západ
Kněžívka leží v jižní části Tuchoměřic a patří k jedné z nejlépe zachovaných i odborně dokumentovaných lokalit tzv. příbojového vývoje. Byly zde odkryty křídové sedimenty, a to díky lomu, který zde kdysi fungoval. Těžily se zde proterozoické buližn&...

střední pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, max - 6,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)