Vyhledávání lokalit (cílů)

Jihomoravský kraj » okres Znojmo » rezervace, přír.zajímavost » Červený rybníček - Znojmo-Hradiště (přírodní zajímavost)

Červený rybníček - Znojmo-Hradiště (přírodní zajímavost)

[ ID: 28778 ]         

HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka žlutá cyklotrasa
Znojemská , Trasa šesti měst ,Turistický cíl Červený rybníček - Znojmo-Hradiště (přírodní zajímavost)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Červený rybníček - Znojmo-Hradiště (přírodní zajímavost)
Červený rybníček (pilgrim)

Vložení nových fotografiíPřidat fotografie

Červený rybníček je přírodní památka ev. č. 67, na západ od místní části Znojmo-Hradiště v okrese Znojmo na pravé straně silnice Hradiště — Mašovice. Přírodní památka Červený rybníček  byla vyhlášena 04.07. 1956 Krajským úřadem Jihomoravského kraje
o výměře 0,14 ha . O lokalitu se stará a má v evidenci Správa AOPK Brno - Agenrura ochrany přírody a krajiny ČR .

Lokalita leží na styku dvou jednotek , krystalinika Českého masivu, které tvoří členité, erozí a zvětráváním postižené předtřetihorní podloží, s karpatskou předhlubní, jež svými sedimenty zaplnila nerovný podklad. Pevné skalní podloží tvoří biotitické žuly, granodiority a diority dyjského masivu obnažené v zahloubeném údolí Dyje . Před třetihorní mořskou záplavou došlo k intenzivní kaolinizaci hornin krystalinika. Erozi odolaly jen produkty kaolinizace v depresích a pod mladšími třetihorními uloženinami, které odpovídají stratigrafickým stupňům eggenburg - ottnang. Kromě Přímětic, kde se kaolínové jíly v minulosti těžily, se kaolinizované zóny nachází v žulách v okolí Městského lesíka, u Červeného rybníčka na Hradišti, na Kraví hoře i na úbočí Načeratického kopce. S kaolinizací a vznikem kaolínových ložisek úzce souviselo uvolnění sloučenin železa z horninotvorných minerálů a ke zvyšování jejich koncentrace na poruchových zónách na příhodných vrstvách.

Důvodem ochrany Červeného rybníčku je tůňka s výskytem lupenonohých korýšů.

 


strana 1


Vložení nových fotografiípřidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
Penzion selský dvůr - Počerny - Karlovy Vary
reklama
http://www.alpina.cz