Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Nezdenice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Tvrz připomínána až roku 1493 jako pustá. V 2. polovině 16. století za Vlachovských z Vlachovic byla obnovena. V 20. letech 18. století přestavěna v patrový barokní zámek, v letech 1820 - 1822 přestavěný empírově rodem Herringů....

obrovský nárůst
Nezvěstice
 zřícenina tvrze v okrese Plzeň-město
Nezvěstice (zřícenina tvrze) Tvrz byla postavena ve 14. století a nacházela se na východní straně stejnojmenné obce. Tvrziště mělo oválný tvar, který obíhal val a příkop. Dodnes se zachovala jen část hradby a příkop. ...

obrovský nárůst
Niedzica - Polsko-Dunajec
 hrad v okrese * Polsko
Niedzica - Polsko-Dunajec (hrad) Hrad, který byl později přestavěný na zámek. Postaven na přelomu 13. a 14. století, přestavěn po r. 1328 a rozšířen na přelomu 14. a 15. století, Pozdně gotická přestavba proběhla za Zápolských, renesanční za Horvathů. V roce 1683 byl hrad dobyt a poté opraven. V 18. století zámek chátral a o...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Niměřice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Roku 1832 dal Jan Weitlof na místě tvrze postavit malý empírový zámeček. V letech 1856-64 byla novým majitelem Rudolfem Thurn-Taxisem přistavěna pseudorománská zámecká kaple. Za tohoto majitele celé panství dosáhlo velkého rozkvětu, na zámku se střetávala česká inteligence. ...

střední pokles
Nístějka
 zřícenina hradu v okrese Semily
Nístějka (zřícenina hradu) Rozsáhlé a působivé zříceniny málo známého gotického hradu na skalnatém výběžku nad Jizerou u Hradska. Založen ve 2. pol. 13. stol. nebo pravděpodobněji v 1. pol. 14. stol., prvně zmiňován k r. 1369. Na konci 15. stol. byl palác zcela zničen archeologicky doloženým požárem a r. 1519 se hrad uvádí jako pustý. Keramické nálezy však dokládají lidskou přítomnost ještě v 17. stol. Dochováno mohutné zdi...

mírný pokles
Nižbor
 hrad, zámek v okrese Beroun
Nižbor (hrad, zámek) Hrad přestavěný na zámek na klesající ostrožně ve stejnojmenné obci. Založil jej Přemysl Otakar II., poprvé připomínán r. 1265. V r. 1425 byl hrad jako zpustlý dobyt husity, v 16. stol. chátrající objekt přestavěn na renesanční zámek; dnešní podoba pochází z barokní...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nosislav
 tvrz v okrese Brno-venkov
Nová Včelnice
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Roku 1360 se poprvé připomíná ves s tvrzí, nejstarším známým majitelem hradu Včelnice byl Svatomír, který žil za Jana Lucemburského. Roku 1398 zmiňován Ješek z Včelnice, v době spiknutí Panské Jednoty byla tvrz (hrad) vypálena, r. 1478 hrad obnoven, r. 1717 prodán Janu Hubertovi...

velký nárůst
Nová Ves u Chotěboře
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Původní zámek nechal postavit Albrecht Kapoun ze Zubří a Svojkova začátkem 18. století.  Roku 1835 se majitelem zámku a velkostatku v Nové Vsi stává rod Bergerů. V roce 1873 koupil velkostatek baron Mayran. Ten dal zbudovat zcela nový zámek. Starý zámek byl zbourán a byl z něho ponechán...

obrovský nárůst
Nové Dvory
 zámek v okrese Kutná Hora
Nové Dvory (zámek) Zámek a kostel sv. Martina dostavěný v roce 1686 hrabětem (tehdy ještě baronem) Bernardem Věžníkem na místě vyhořelého sídla Kašpara Melichara ze Žerotína. V některých místnostech zámku je zachována původní štuková výzdoba stropů a nástropní freskové malby. Architektonicky je významná galerie spojující vlastní objekt zámku a kostel, sloužící původně jako zámecká kaple a dvojramenné schodiště jdouc...

stgnace
Nové Hrady
 hrad v okrese České Budějovice
Nové Hrady (hrad) Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem zřejmě v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy je hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 panství kupují bratři Jan, Petr...

střední nárůst
Nové hrady
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Nové hrady (zámek) Zámek, se často označuje za "České Versailles" nebo "Malý Schönbrunn". Je působivě zasazený do malebné krajiny na okraji Přírodního parku. Do zámeckého areálu se vstupuje monumentální bránou. V přízemí zámku je rozlehlá vstupní hala, ze které vedou samostatn&a...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nové Hvězdlice
 tvrz, zámek v okrese Vyškov
Tvrz pánů z Cimburka, připomínaná rokem 1353, zanikla na konci 14. století (zbytky příkopu zachovány na návrší zvaném Kalvarie). Počátkem 18. století nechal augustiniánský klášter sv. Tomáše v Brně postavit podle plánů G. P. Tencally zámek. ...

mírný pokles
Nové Město nad Metují
 zámek v okrese Náchod
Nové Město nad Metují (zámek) Zámek v Novém Městě nad Metují je součástí městské památkové reservace a nachází se v západním rohu náměstí. Byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. Farní pamětní kniha uvádí, že základní...

střední pokles
Nové Sady
 hr v okrese Jindřichův Hradec
Nové Syrovice
 zámek v okrese Třebíč
Nové Syrovice (zámek) Tvrz Mstěnických z Mstěnic postavena na počátku 16. století. Počátkem 17. století za Čejků z Olbramovic přestavěna renesančně a na počátku 18. století za Ostašovských z Ostašovic v dvoukřídlý barokní zámek. V roce 1823 za Nimptschů přestavěn klasicisticky. Do roku 1945 náležel rodu Stubenberg...

mírný nárůst
Nové Veselí
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Zámek, nazývaný též tvrz, vznikl v roce 1564 za Aleny Meziříčské z Lomnice. V roce 1596 přešel zámek na Berky z Dubé (do roku 1709, kdy jej prodali žďárskému klášteru). Za Berků i za klášterního panství sloužil jako úřednické obydlí a hospodářsk&aacut...

střední pokles
Nové Zámky - Nesovice
 zámek v okrese Vyškov
Nové Zámky - Nesovice (zámek) Vybudován v letech 1561 - 1569 Závišem z Víckova podle plánu neznámého severoitalského architekta. Původně to měla být čtyřkřídlá dvoupatrová stavba kolem obdélníkového nádvoří zdobená hranolovou věží a nárožními arkýři. Měla být typem severoitalského kastelu. Realizováno však jen východní a část severního křídla se vstupní věží. V roce 1575 prodal Přemek z Víckova nedokončený objekt bratřím za Zá...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Nové Zámky - Vestřev
 zámek v okrese Trutnov
Nové Zámky - Vestřev (zámek) Zámek postaven Valdštejny na konci 16. století. Zajímavá je i bývalá zámecká zahrada, kde se dosud dochovalo několik soch z dílny Jana Brokofa z počátku 18. století. V současné době není zámek přístupný. Areál Nového Zámku situován 9 km jižně od Host...

střední nárůst
Nový Dvůr
 zřícenina zámku v okrese Plzeň-sever
Nový Dvůr (zřícenina zámku) Zámek byl postaven ve 2. polovině 17. století. V 60. letech 19. století pseudorenesančně přestavěn. Počátkem 20. století byl kolem zámku založen park, v roce 1958 přebudován na arboretum. ...

střední pokles
Nový Čestín
 zámek v okrese Klatovy
Zámek byl postaven v 18. století, od konce 18. století v majetku Antonína Perglara z Perglasu, Schramů a dalších. V 19. století upravován....

střední nárůst
Nový Falkenburk
 zámek v okrese Liberec
Zámek vznikl přestavbou původní tvrze v letech 1565-72 Jindřichem Berkou z Dubé. Později prošel barokní úpravou. Současná podoba objektu pochází z období po roce 1901, kdy jej koupil liberecký továrník Liebig a zámek nechal pseudorokokově upravit. Je to dvoupatrová budova se dvěma postra...

mírný pokles
Nový Herštejn
 zřícenina hradu v okrese Domažlice
Zříceniny hradu, založeného zřejmě před r. 1350 Buškem II. z Velhartic, blízko Kdyně. Poprvé připomínán r. 1348, ve stálé pohraniční válce s Bavory r. 1475 dobyt, vypálen a pobořen. Kolem r. 1500 zřejmě obnoven, po r. 1524 však již definitivně zpustl. Hradu vévodí ohromný donjon s rozměry 16x17 metrů, jádro obíhá rozsáhlé dochované opevnění s několika věžovitými stavbami, zřejmě narychlo budované ...

obrovský nárůst
Nový Hrad
 hr v okrese Třebíč
Nový Hrad
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Nový Hrad (zřícenina hradu) Hrad vznikl přibližně v první třetině 14. století jako malý hrádek, nazývaný snad Forchtenberg či Fürchtenberk. Hrádek byl vybudován pravděpodobně pro podporu uchvatitelské politiky pánů z Lipé, pronikajících po roku 1323 na Bludov, Šumperk a Kolštejn. Z té doby nesporně pochází jádro celého objektu, a to mohutná okrouhlá věž - hláska, dále pak hradní jádro s oběžnou zlomovou hradbou. Rozsahem, i ...

obrovský nárůst
Nový Hrad - Jimlín
 hrad, zámek v okrese Louny
Nový Hrad - Jimlín (hrad, zámek) První zmínka pochází ze 14.století, kdy rytíř Záviš z Jimlína nechal nad obcí Jimlín postavit novou, kamennou tvrz, palácového typu. Po smrti posledního z jimlínského rodu v roce 1453, se dědictví ujal Albrecht Bezdružický z Kolowrat, který se svolením kr&aa...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Nový Hrad - Neuhaus - Horní Věstonice
 zřícenina hradu v okrese Břeclav
Nepatrné zbytky zdiva hradu na skalnatém výběžku Pavlovských vrchů u Horních Věstonic. Markraběcí hrad, založený krátce po r. 1368, měl střežit severojižní cestu překračující Dyji u Mušova; zanedlouho se však dostal do šlechtických rukou. Při tažení husitů do Rakous byl r. 1426 dobyt, pobořen a následně ponechán svému osudu....

mírný pokles
Nový Hrad u Adamova
 hrad v okrese Blansko
Nový Hrad u Adamova (hrad)  V Jihomoravském kraji v okrese Blansko asi v polovině cesty mezi Adamovem a Blanskem stojí na hřebenu mohutného ostrohu obtékaného ze tří stran řekou Svitavou, jeden z nejvýznamnějších moravských hradů - Nový hrad u Adamova. Leží v katastru obce Olomučany v nadmořské výšce 420 metrů nad...

velký nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Nový hrad u Kunratic
 zřícenina hradu v okrese Praha hl.m.
Nový hrad u Kunratic (zřícenina hradu) Zřícenina hradu, postaveného králem Václavem IV. v l. 1411-12 na ostrožně u dnešních Kunratic (část Prahy 4). Král zde často pobýval a 16. 8. 1419 zemřel. Krátce poté byl r. 1421 hrad dobyt a vypálen husity. Až 5 metrů vysoké zdi se dochovaly do 19. stol., kdy byly poškozeny lomem a r. 1881 majitelem panství strženy, aby nelákaly návštěvníky, kteří v okolí plašili zvěř. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
80 %
Nový Hrádek
 zřícenina v okrese Znojmo
Nový Hrádek (zřícenina) Zřícenina Nový Hrádek - Přímo u řeky Dyje, která tvořila jednu z os pravěké kolonizace, se na dnešním novohrádeckém území usazovali první osídlenci již v mladší době kamenné, to je někdy od šestého tisíciletí před naším letopočtem. Nasvědčují tomu příhodné terénní předpoklady mohutného říčního meandru, ale i náhodné nálezy kamenných industrií. Pravěká osada, v níž v době asi před šesti tisíci let ...

mírný pokles
Nový Malín
 hr v okrese Šumperk
Nový Šaumburk
 hr v okrese Kroměříž
Nový Světlov
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Počátky světlovského panství Oblast moravskoslovenského pohraničí byla po několik století vystavena častým a velmi pustošivým nájezdům. Vpády usnadňovaly četné průsmyky pohraničních hor, kterými přicházely hordy nájezdníků z Uher na Moravu, kde loupily a ničily vše, co se jim postavilo do cesty. Pro obyvatele kraje tak vytvářely nesnesitelné podmínky. Proto zde docházelo k častým zánikům osad (v o...

velký nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
17 %
Nový zámek - Batelov
 zámek v okrese Jihlava
Nový zámek severně od starého, renesanční, z přelomu 16. a 17. století. Barokně přestavěn za Odkolků z Újezdce roku 1681, počátkem 19. století za Sweerts-Sporcků klasicistická úprava fasád....

mírný pokles
Nový zámek - Dačice
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Nový zámek - Dačice (zámek) Nový zámek v Dačicích byl postaven koncem 16. století v renesančním slohu, později byl upraven barokně a počátkem 19. století empírově. Prohlídkovou trasu tvoří reprezentační sály s portrétní galerií, velké empírové schodiště, obytné místnosti s ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
50
Nový zámek - Hořovice
 zámek v okrese Beroun
Nový zámek - Hořovice (zámek) Barokní stavba z počátku 18. století; jejími stavebníky byli Vrbnové. V roce 1737 byl rozšířen do dnešní půdorysné podoby přistavěním dvou křídel. Vzhled zámku se změnil po roce 1852, kdy se stal novým majitelem hessenský kurfiřt Bedřich Vilém a po něm hanavská kní...

mírný nárůst

    Strana: 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)