Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Albrechtice (obec) [954]Obec Albrechtice, německy Albrechtsdorf, která se nachází severovýchodně od města Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí, podle nového uspořádání spadá do Pardubického kraje. Katastrální území zaujímá rozlohu 1007,5 ha. Obec leží v údolí potoka Moravské Sázavy a tvoří bránu do přírodní lokality "Sázavského údolí", hojně navštěvovaného turisty a výletníky. V obci je hlášeno k trvalému pobytu 487 obyvatel.

Obec Albrechtice byla poprvé zmíněna v listině krále Václava II. roku 1304. Její vznik můžeme tedy položit do doby středověké kolonizace tohoto kraje.

Německý název Albrechtsdorf v podstatě znamená "ves lidí Albrechtových" a sdílela osud lanškounského panství. Panství Landškroun se roku 1356 stalo majetkem litomyšlského biskupství .Po husitských válkách se panství dostalo postupně do rukou Kostků z Postupic a následně pánů z Perštejna. Od roku 1588 je majitelem panství jeden z nejbohatších mužů této doby v zemi Adam Hrzán z Harasova. Po bitvě na Bílé Hoře kupuje roku 1622 landškrounské panství tehdejší český místodržící Karel z Lichtensteinu . Roku 1850 byla zrušena panství jako správní a organizační jednotky , ale panství, coby velkostatek patřil Lichtensteinům dále . Následně správu převzal stát a vybudoval síť okresů. Do okresu se sídlem v Ladškrouně patřily i Albrechtice. Vesnice se stala samosprávnou. K obci náležel také Wurzelhof , nazývaný občas "Kořenský dvůr" a patřila k němu kolem roku 1651 i krčma. Tehdy byl proveden soupis poddaných podle víry a o tom, že byli všichni katolíci, nebylo celkem pochyb.

Ve druhé polovině 17. století byly Albrechtice charakterizovány jako obec ležící sice nedaleko Landškrouna, ale s pozemky již " k vrchům se blížícím", tedy pro nepříznivé podmínky prakticky nevyužitelné .

V poslední čtvrtině 17. století byla v Albrechtově dědičná rychta s nejsilnějším hospodářstvím v obci.

V době tvorby Tereziánského katastru robotovali poddaní dle velikosti svého hospodářství s koňmi, nebo bez nich 1 až tři nady v týdnu. U dvora Wurtzelhof se již neobjevuje krčna, jak tomu bylo v 17. století. Albrechtice jsou v té době řazeny k horským obcím a tyto byly považovány za velmi chudé.

Při tvorbě Josefínského katastru byly v Albrechticích roku 1788 zaznamenány aktivity kolem řeky Moravské Sázavy (Sasawafluss, nebo také Dorfwasser), kde byly pronajímány pozemky, jež mohly nést určitý užitek . Patřila k nim i pila, která byla součástí majetkového komplexu rychtáře. V této době je nejpočetněji zastoupena kategorie hospodářů. Roku 1788 byl prováděn, v rámci boje proti požárům, také soupis zděných komínů.

V první polovině 19. století se ekonomická situace mění jen velmi pomalu. V obci jsou tři mlýny, pila a dvě soukenické valchy.

Léta 1848 - 1850 přinesla Albrechticím výrazné změny v podobě zrušení všech poddanských a postupně i jiných závazků k landškrounské vrchnosti. Od roku 1850 byly Albrechtice součástí soudního a politického okresu Ladškroun. Změna nenastala ani po vzniku Československé republiky v roce 1918.

Druhá polovina 19. a počátek 20. století přinesl i do Albrechtic spolkový život. Roku 1886 byl založen sbor dobrovolných hasičů, roku 1905 místní zemědělský spolek a po roce 1918 především skupina Bunt der Landwirte (němečtí agrárníci).

Od roku 1915 žili v obci a okolí italští uprchlíci. V listopadu 1916 byly zrekvírvány zvony pro válečné účely a to včetně malého školního zvonku! Ze 199 nakukovaných mužů padlo 14 občanů na frontách a 28 dalších zemřelo na následky chorob a nebo bylo nezvěstných. Roku 1922 postavila obec svým padlým pomník.

Od konce 20. let byla obec elektrifikována.

Krize 30. let zasáhla i sem a v této době je zaznamenáno vystěhovalectví z obce do Kanady a Spojených států.

V prvních komunálních volbách Československé republiky se ve zdejším zastupitelstvu objevila i první a na dlouho jediná žena.

Od 1.října 1938 připadla obec dle Mnichovské dohody nacistickému Německu to znamenalo zrušení volených samosprávných sborů a byl nastolen vůdcovský princip . Pro obyvatele německé národnosti to znamenalo v okamžiku vypuknutí války okamžitou všeobecnou brannou povinnost.

Po roce 1945 byl vývoj obce zásadním způsobem zasažen odsunem německého obyvatelstva. V regionu s výrazně smíšeným obyvatelstvem to znamenalo především drastický úbytek pracovních sil. Blízkost centra však napomohla postupnému dosídlování. V roce 1945 se Albrechtice staly znovu součástí okresu Landškroun, ten trval do roku 1960, kdy byl začleněn do okresu Ústí nad Orlicí, v kraji Pardubice.

Od 1. ledna 2003 náleží Albrechtice do kompetence Ladndškrouna, jako obce s rozšířenou působností.

Znak obce Albrechtic: Na stříbrném (bílém) podkladě v horním pravém rohu radlice a v dolním levém rohu krojidlo , obojí červené. Zleva shora dolů doprava protíná štít modrý pruh, v něm jsou umístěmy tři zlaté (žluté) lví hlavy an face.

Význam znaku: Radlice a krojidlo jsou převzaty z původní obecní pečetě, modrý pruh znázorňuje řeku Moravskou Sázavu a lví hlavy jsou přejaté z erbu Laudonů.

Nový obecní znak a prapor byl vytvořen na návrh heraldika pana J. V. Pavlů ze Zlína. Výchozí myšlenkou pro výběr prvků na znaku byl rodový erb generála Laudona, který pobýval v blízkém okolí obce. Další části znaku tvoří prvky z původní obecní pečetě. Obec nemá jinou dominantní věc, kterou by se odlišovala od okolních obcí, protože většina z nich je také obklopena zelení s původním zemědělským zaměřením. Nový znak tak vychází z historie obce a stal se obecním symbolem Albrechtic v březnu v roce 2002.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Albrechtice (obec) Ústí nad Orlicí
město, městys Město Albrechtice (město) Bruntál
obec, osada Albrechtice (obec) Karviná
obec, osada Albrechtice nad Vltavou (obec) Písek
obec, osada Albrechtice v Jizerských horách (obec) Jablonec nad Nisou
obec, osada Velké Albrechtice (obec) Nový Jičín
obec, osada Albrechtice nad Orlicí (obec) Rychnov nad Kněžnou
obec, osada Albrechtice u Frýdlantu (část města) Liberec
obec, osada Albrechtice u Rýmařova (osada) Bruntál
obec, osada Albrechtice (osada) Žďár nad Sázavou
obec, osada Albrechtice (část obce) Strakonice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)