Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Trstěnice (obec) [9043]Pravěk představuje nejen nejstarší, ale i nejdelší dobu lidských dějin. V našich podmínkách je pravěk odhadován na 600 000 let. Poněvadž se ponejvíce zachovaly stopy po člověku ve formě kamenných nástrojů, dělíme pravěk zhruba na starší dobu kamennou - paleolit - a na mladší dobu kamennou - neolit. Ke konci neolitu začal člověk vyrábět a využívat nástroje a zbraně i z kovů (měď, bronz, železo).
Člověk také k uhájení svého života využíval i jiných hmot, než je kámen, jako jsou dřevo, textil, kosti, hlína aj. Nálezy z těchto materiálů nejsou tak časté. Výjimku tvoří především nálezy člověkem ztvárněné a zdobené z hlíny. Keramika tak dále člení jak neolit, tak i doby kovové na další časové úseky lidských dějin. Proto se mluví např. v neolitu o kulturách keramiky lineární, vypíchané, moravské malované. Je to vše proto, že nevíme, jakou řečí mluvili tvůrci uvedené keramiky, proto je dělíme podle tvaru a výzdoby keramických výrobků.

Prozatím nemáme z území dnešního trstěnického katastru žádné nálezy z paleolitu.
Teprve s příchodem zemědělského lidu ze zemí Blízkého Východu (z dnešního Iráku, Sýrie a Libanonu) nálezů po prvních našich zemědělcích přibývá. Stalo se tak v neolitu, tj. zhruba před 5 500 - 4 000 let př. Kr., kdy byly na Znojemsku osídleny úrodné a přitom agrotechnicky nená-ročné půdy.

První naši zemědělci pěstovali obilí (pšenici a ječmen) a luštěniny. Podle odborníků na neolit potřebovala tehdejší 3-4 členná rodina 600 - 800 kg zrnin za rok. Toto množství mohlo být získáno z 2 - 2,7 ha obdělané plochy. Je však třeba hned dodat, že uvedené plodiny nebyly jedinou stravou prvních země-dělců. Titíž odborníci také odhadují výšku tehdejších lidí - muži měli být vysocí 162 - 173 cm, ženy pak 151 - 160 cm.

První zemědělci u nás také zakládají první stálá sídliště a pohřebiště. Nemuselo to však být přímo na území dnešních obcí, ale v okolí.

První nejasnou zprávu o popelnicích v trstěnickém katastru máme z roku 1884.
V tom roce panští pacholci při hloubení jam na prizny pro řepu v "Rasovém
Krámku" (Pečánka?) našli několik popelnic. Jednu z nich řídící učitel Ant. Adam zaslal v roce 1888 Moravskému muzeu v Brně ostatní popelnice měl dostat mladý hrabě z Wallisu, který v té době bydlel v Trstěnicích. U popelnic měly být "bronzové kroužky a spony"; v jedné popelnici pak měly být i kos-ti "jako z dítěte".

Další zprávy z dějin pravěku pořízené odborníky jsou mnohem přesnější.
Nedaleko Džbánic byl v roce 1937 u neolitického sídliště objeven řídícím učitelem J. Horňanským v hloubce 1 metru hromadný hrob. V prostorné jámě leželo 12 skrčených koster patřících dospělým i dětem, dále zde byla lebka psa, náhrdelníky z třetihorních mušlí a četné hliněné nádoby zdobené bílým a barevným vzorem. Jde zde o doklad moravské malované keramiky, kdy lidé pohřbívali své mrtvé ve skrčené poloze. Příčina hromadného pohřbu v hrobě zůstává dodnes záhadou.

V trstěnickém katastru byla v roce 1959 v trati Kleštěnec (Hroby) nalezena na poli J. Čady č.p. 218 odpadová jáma z období moravské malované keramiky. Mělká jáma kulatého půdorysu obsahovala úlomky sekyrek z hadce (hornina nazelenalé barvy), nožíky z pazourků, kulatá závaží, dvě hliněné naběračky a mnohé keramické zlomky. Vedle toho zde byly i opracované srn-čí parůžky.

V závěru neolitu se rovněž setkáváme s ojedinělými nálezy z mědi. Takovým ojedinělým nálezem bylo měděné dláto nalezené u Trstěnic.

Dokonalejší kovové nástroje a zbraně se vyráběly až v době bronzové (slitina mědi a cínu), tj. doba zhruba vymezená léty 2 000 - 800 př. Kr. Výrobky z bronzu nebo jen jejich surovina se na Znojemsko dostávaly obchodem - směnou za zemědělské výrobky.

V době bronzové byla zemědělská výroba už tak rozvinuta, že můžeme mluvit o zemědělské nadvýrobě. Ta spolu se směnou a počátky řemesel vede k majetkové nerovnosti a sociálnímu rozvrstvení. V této době měl muž zájem na tom, aby po něm dědily jeho děti. Ve společnosti se proto přechází od matriarchátu k patriarchátu. Sociální nerovnost daná velikostí majetku se odráží i ve vybavení hrobů unětické kultury.


strana 1 | dále >

    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Trstěnice (obec) Cheb
obec, osada Trstěnice (obec) Svitavy
obec, osada Trstěnice (obec) Znojmo(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)