Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Fara - Záboří (fara) [41603]

Kulturní památka (KP)

Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně se nachází stodola a na JV straně bývalá hospodářská budova, která byla přestavěna a je z ní dílna a sklady. Objekty na JV straně, nejsou součástí památkové ochrany fary. Památková ochrana se ale vztahuje na pozemky pod nimi. Součástí areálu fary je i přístupové kamenné schodiště ke kostelu situované na sever od farní budovy. Před farou je oltář se sochou Piety z r. 1862 - oltář je součástí nemovité kulturní památky fary.

Farní budova s jednoduchými barokními fasádami, se nachází na úpatí návrší, kde spolu s areálem kostela sv. Petra a Pavla a tvrzí vytváří hodnotný urbanistický a architektonický celek v historické sídelní struktuře. Barokní budova si zachovala svůj charakter a vysokou památkovou hodnotu, zvláště v intaktně dochované vnitřní dispozici celé budovy se zachovalými historickými konstrukcemi a architektonickými prvky, jako jsou výplně oken a dveří včetně kování. Památkově cenné je klenuté přízemí s hodnotnými valenými klenbami s výsečemi, dále fabiónové stropy se štukovým zrcadlem a v celém rozsahu sklepení se dochovaly valené kamenné klenby.

Fara je ve špatném stavebně-technickém stavu. Objekt je bez využití, do fary zatéká a chybí dlouhodobá údržba. Severní obvodové zdivo v přilehlém terénu je silně zavlhčeno a staticky narušeno.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)